„Świadczenie usługi eksploatacji i utrzymania oświetlenia drogowego w Tarnowie na sieci stanowiącej własność Tauron Nowe Technologie Spółka Akcyjna, pl. Powstańców Śląskich 20, 53-314 Wrocław

avviso di aggiudicazione di appalto

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2021/S 016-036799 dell'anno 2021.

Amministrazione aggiudicatrice Gmina Miasta Tarnowa – Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie
Tarnowski (PL217) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro
Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Tipo di appalto Servizi
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Tarnowski (PL217) altri
Paese PL; - country: PL
Tipo di documento Avviso di aggiudicazione
Procedura Procedura negoziata senza previa indizione di gara
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2021-01-25 00:00:00
Scadenza 2021-04-30 00:00:00
Valori 1˙607˙749.04 PLN (totale appalto)

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 21-033817-001

1 DELETION_DATE: 20210430

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 16

2 DATE_PUB: 20210125

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2021/S 016-036799

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:036799-2021:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: www.zdik.tarnow.pl

2 ORIGINAL_CPV: Street-lighting maintenance services

INFOCODE: 50232100

2 ORIGINAL_CPV: Installation of outdoor illumination equipment

INFOCODE: 45316100

2 ORIGINAL_CPV: Commissioning of public lighting installations

INFOCODE: 50232110

2 ORIGINAL_CPV: Operation of electrical installations

INFOCODE: 65320000

2 ORIGINAL_CPV: Installation of road lighting equipment

INFOCODE: 45316110

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 1607749.04

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20210120

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Other

INFOCODE: 8

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract award notice

INFOCODE: 7

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Negotiated without a prior call for competition

INFOCODE: T

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Lowest price

INFOCODE: 1

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01C03

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Tarnów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги по поддържане на общественото осветление

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Tarnów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Údržba pouličního osvětlení

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Tarnów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Vedligeholdelse af vejbelysning

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Tarnów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Wartung von Straßenbeleuchtungen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Tarnów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Συντήρηση εγκαταστάσεων δημόσιου φωτισμού

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Tarnów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Street-lighting maintenance services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Tarnów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de mantenimiento de alumbrado público de calles

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Tarnów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tänavavalgustuse hooldusteenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Tarnów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Katuvalojen huolto

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Tarnów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services d'entretien de l'éclairage public

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Tarnów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Street-lighting maintenance services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Tarnów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge održavanja ulične rasvjete

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Tarnów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Közvilágítás-karbantartási szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Tarnów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Tarnów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gatvių apšvietimo priežiūros paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Tarnów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ielu apgaismojuma tehniskās apkopes pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Tarnów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi tal-manutenzjoni tad-dwal tat-toroq

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Tarnów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Onderhoud van straatverlichting

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Tarnów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Tarnów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de manutenção de iluminação rodoviária

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Tarnów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de întreţinere a iluminatului public

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Tarnów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Údržba pouličného osvetlenia

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Tarnów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve vzdrževanja cestne razsvetljave

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Tarnów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Underhåll av gatubelysning

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Gmina Miasta Tarnowa – Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie

FORM_SECTION

1 F03_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Gmina Miasta Tarnowa – Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 122680121

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Bernardyńska 24

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Tarnów

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 33-100

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Monika Piwowarczyk

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 146883109

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 146883115

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: www.zdik.tarnow.pl

3 --- CA_TYPE_OTHER   value: jednostka organizacyjna administracji samorządowej

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: „Świadczenie usługi eksploatacji i utrzymania oświetlenia drogowego w Tarnowie na sieci stanowiącej własność Tauron Nowe Technologie Spółka Akcyjna, pl. Powstańców Śląskich 20, 53-314 Wrocław

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: ZDiK.DZ.271.16.2020

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usługi eksploatacji i utrzymania oświetlenia drogowego w Tarnowie na sieci stanowiącej własność Tauron Nowe Technologie Spółka Akcyjna, pl. Powstańców Śląskich 20, 53-314 Wrocław”. Zakres zamówienia obejmuje czynności związane z eksploatacją i utrzymaniem oświetlenia drogowego oraz inne obowiązki.

3 --- VAL_TOTAL   value: 1607749.04

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Tarnów

4 SHORT_DESCR

5 P: Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usługi eksploatacji i utrzymania oświetlenia drogowego w Tarnowie na sieci stanowiącej własność Tauron Nowe Technologie Spółka Akcyjna, pl. Powstańców Śląskich 20, 53-314 Wrocław”. Zakres zamówienia obejmuje czynności związane z eksploatacją i utrzymaniem oświetlenia drogowego oraz inne obowiązki.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

2 PROCEDURE

3 PT_AWARD_CONTRACT_WITHOUT_CALL

4 D_ACCORDANCE_ARTICLE

5 D_PROTECT_RIGHTS

4 D_JUSTIFICATION

5 P: Gmina Miasta Tarnowa – Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie zleca usługi eksploatacji i utrzymania oświetlenia drogowego w Tarnowie na sieci stanowiącej własność Tauron Nowe Technologie Spółka Akcyjna, pl. Powstańców Śląskich 20, 53-314 Wrocław w trybie zamówienia z wolnej ręki z uwagi na fakt, iż wyżej wymieniony Wykonawca nie wyraża zgody na prowadzenie prac związanych z eksploatacją oświetlenia drogowego będącego własnością Wykonawcy przez inny podmiot.

3 CONTRACT_COVERED_GPA

2 AWARD_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Świadczenie usługi eksploatacji i utrzymania oświetlenia drogowego w Tarnowie na sieci stanowiącej własność Tauron Nowe Technologie Spółka Akcyjna, pl. Powstańców Śląskich 20, 53-314 Wrocław

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2020-12-31

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 0

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Tauron Nowe Technologie S.A.

NATIONALID: 930810615

ADDRESS: pl. Powstańców Śląskich 20

TOWN: Wrocław

POSTAL_CODE: 53-314

7 COUNTRY

PHONE: +48 323038001

E_MAIL: tnt.sekretariat@tauron.pl

FAX: +48 718895249

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 1607749.04

5 VAL_TOTAL: 1594933.20

4 LIKELY_SUBCONTRACTED

L: 4 --- key: (PCT_SUBCONTRACTING)   value: 100

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17A

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587801

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.uzp.gov.pl

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17A

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587801

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.uzp.gov.pl

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2021-01-20

12+1