Podpora inovácií v spoločnosti Herb-Pharma Sk, s.r.o. prostredníctvom výskumno-vývojových aktivít – zmluvný výskum

avviso di aggiudicazione di appalto

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2021/S 025-061857 dell'anno 2021.

Amministrazione aggiudicatrice Herb-Pharma Sk, s.r.o.
Nitriansky kraj (SK023) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro
Principali settori di attività Affari economici e finanziari
Tipo di appalto Servizi
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Nitriansky kraj (SK023) altri
Paese SK; - country: SK
Tipo di documento Avviso di aggiudicazione
Procedura Procedura aperta
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea
Data di pubblicazione 2021-02-05 00:00:00
Scadenza 2021-05-11 00:00:00
Documenti di riferimento: 2018/S 070-155131

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 21-055924-001

1 DELETION_DATE: 20210511

1 FORM_LG_LIST: SK

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 25

2 DATE_PUB: 20210205

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2021/S 025-061857

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:061857-2021:TEXT:SK:HTML

2 LG_ORIG: SK

2 ISO_COUNTRY

INFO: SK

2 IA_URL_GENERAL: http://www.herb-pharma.sk/

2 ORIGINAL_CPV: Research services

INFOCODE: 73110000

2 ORIGINAL_CPV: Experimental development services

INFOCODE: 73120000

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2018/S 070-155131

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20210131

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Other

INFOCODE: 8

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract award notice

INFOCODE: 7

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Lowest price

INFOCODE: 1

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Economic and financial affairs

INFOCODE: F

2 HEADING: 01C03

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Cлoвaшкo

3 --- TI_TOWN   value: Veľké Ludince

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Научни изследвания

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovensko

3 --- TI_TOWN   value: Veľké Ludince

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Výzkum

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakiet

3 --- TI_TOWN   value: Veľké Ludince

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Forskning

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: die Slowakei

3 --- TI_TOWN   value: Veľké Ludince

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Forschungsdienste

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Σλοβακία

3 --- TI_TOWN   value: Veľké Ludince

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες έρευνας

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakia

3 --- TI_TOWN   value: Veľké Ludince

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Research services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Eslovaquia

3 --- TI_TOWN   value: Veľké Ludince

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de investigación

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakkia

3 --- TI_TOWN   value: Veľké Ludince

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Uurimistööteenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakia

3 --- TI_TOWN   value: Veľké Ludince

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tutkimuspalvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovaquie

3 --- TI_TOWN   value: Veľké Ludince

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services de recherche

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slóvaic, an t

3 --- TI_TOWN   value: Veľké Ludince

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Research services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovačka

3 --- TI_TOWN   value: Veľké Ludince

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Istraživačke usluge

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Szlovákia

3 --- TI_TOWN   value: Veľké Ludince

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kutatási szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovacchia

3 --- TI_TOWN   value: Veľké Ludince

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di ricerca

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakija

3 --- TI_TOWN   value: Veľké Ludince

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Mokslinių tyrimų paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovākija

3 --- TI_TOWN   value: Veľké Ludince

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Pētniecības pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: is-Slovakkja

3 --- TI_TOWN   value: Veľké Ludince

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi ta' riċerka

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slowakije

3 --- TI_TOWN   value: Veľké Ludince

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Uitvoeren van onderzoek

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Słowacja

3 --- TI_TOWN   value: Veľké Ludince

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi badawcze

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Eslováquia

3 --- TI_TOWN   value: Veľké Ludince

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de investigação

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovacia

3 --- TI_TOWN   value: Veľké Ludince

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de cercetare

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovensko

3 --- TI_TOWN   value: Veľké Ludince

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Výskum

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovaška

3 --- TI_TOWN   value: Veľké Ludince

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Raziskovalne storitve

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakien

3 --- TI_TOWN   value: Veľké Ludince

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Forskning

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Herb-Pharma Sk, s.r.o.

FORM_SECTION

1 F03_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Herb-Pharma Sk, s.r.o.

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 36565016

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Veľké Ludince 654

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Veľké Ludince

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 935 65

INFO4: SK

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Mgr. Roman Mikušinec

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +421 908934680

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: roman.mikusinec@eufc.sk

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.herb-pharma.sk/

3 --- CA_TYPE_OTHER   value: Osoba podľa § 8

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Podpora inovácií v spoločnosti Herb-Pharma Sk, s.r.o. prostredníctvom výskumno-vývojových aktivít – zmluvný výskum

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: CVO-020-2018

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Predmetom zákazky je dodávka služby:

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Priemyselný výskum;

L: 4 --- key: (P)   value: 2. Experimentálny vývoj;

L: 4 --- key: (P)   value: Predmet zákazky je rozdelený do dvoch samostatných častí (logických celkov), pričom uchádzač môže predložiť cenovú ponuku na jednu alebo viac časti predmetu zákazky. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

3 LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Priemyselný výskum

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 1

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Herb-Pharma Sk, s.r.o., Veľké Ludince 654, Veľké Ludince 935 65

4 SHORT_DESCR

5 P: Predmetom zákazky je dodávka služby:

5 P: 1. Priemyselný výskum;

5 P: Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 EU_PROGR_RELATED

5 P: Operačný program Výskum a inovácie

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Experimentálny vývoj

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 2

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Herb-Pharma Sk, s.r.o., Veľké Ludince 654, Veľké Ludince 935 65

4 SHORT_DESCR

5 P: Predmetom zákazky je dodávka služby:

5 P: 1. Experimentálny vývoj;

5 P: Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 EU_PROGR_RELATED

5 P: Operačný program Výskum a inovácie

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2018/S 070-155131

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 1

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Priemyselný výskum

3 NO_AWARDED_CONTRACT

4 PROCUREMENT_UNSUCCESSFUL

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 2

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Experimentálny vývoj

3 NO_AWARDED_CONTRACT

4 PROCUREMENT_UNSUCCESSFUL

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Úrad pre verejné obstarávanie

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Ružová dolina 10, P.O.Box 98

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Bratislava

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 820 05

INFO4: SK

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +421 250264176

L: 4 --- key: (FAX)   value: +421 250264219

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.uvo.gov.sk

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Úrad pre verejné obstarávanie

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Ružová dolina 10, P.O.Box 98

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Bratislava

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 820 05

INFO4: SK

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +421 250264176

L: 4 --- key: (FAX)   value: +421 250264219

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.uvo.gov.sk

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2021-01-31

8+1