Bieżące utrzymanie pompowni wód opadowych na terenie gminy miejskiej Kraków

avviso di aggiudicazione di appalto

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2021/S 030-074094 dell'anno 2021.

Amministrazione aggiudicatrice Gmina Miejska Kraków – Klimat-Energia-Gospodarka Wodna
Miasto Kraków (PL213) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Collettività
Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Tipo di appalto Servizi
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Miasto Kraków (PL213) altri
Paese PL; - country: PL
Tipo di documento Avviso di aggiudicazione
Procedura Procedura aperta
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea
Data di pubblicazione 2021-02-12 00:00:00
Scadenza 2021-05-19 00:00:00
Valori 1˙269˙203.19 PLN (totale appalto)
Documenti di riferimento: 2020/S 217-531886

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 21-071494-001

1 DELETION_DATE: 20210519

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 30

2 DATE_PUB: 20210212

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2021/S 030-074094

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:074094-2021:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: www.kegw.krakow.pl

2 ORIGINAL_CPV: Repair and maintenance services of liquid pumps

INFOCODE: 50511100

2 ORIGINAL_CPV: Operation of electrical installations

INFOCODE: 65320000

2 ORIGINAL_CPV: Gully cleaning and emptying services

INFOCODE: 90640000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 1269203.19

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2020/S 217-531886

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20210208

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract award notice

INFOCODE: 7

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01C03

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Краков

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги по ремонт и поддържане на помпи за течности

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Krakov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Opravy a údržba kapalinových čerpadel

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Krakow

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Reparation og vedligeholdelse af væskepumper

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Krakau

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Reparatur und Wartung von Flüssigkeitspumpen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Κρακοβία

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών υγρών

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Krakow

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Repair and maintenance services of liquid pumps

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Cracovia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de reparación y mantenimiento de bombas para líquidos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Kraków

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Vedelikupumpade remondi- ja hooldusteenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Krakova

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Nestepumppujen korjaus ja huolto

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Cracovie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services de réparation et d'entretien de pompes à liquide

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Kraków

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Repair and maintenance services of liquid pumps

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Krakov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge popravaka i održavanja crpki za tekućine

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Krakkó

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Folyadékszivattyú-javítási és karbantartási szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Cracovia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di riparazione e manutenzione di pompe per liquidi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Krokuva

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Skysčių siurblių remonto ir priežiūros paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Krakova

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Šķidruma sūkņu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Krakovja

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni tal-pompi tal-likwidu

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Krakau

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Reparatie en onderhoud van vloeistofpompen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Kraków

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp cieczowych

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Cracóvia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de reparação e manutenção de bombas para líquidos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Cracovia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de reparare şi de întreţinere a pompelor de lichid

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Krakov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Opravy a údržba kvapalinových čerpadiel

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Krakov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve popravila in vzdrževanja črpalk za tekočine

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Kraków

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Reparation och underhåll av vätskepumpar

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Gmina Miejska Kraków – Klimat-Energia-Gospodarka Wodna

FORM_SECTION

1 F03_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Gmina Miejska Kraków – Klimat-Energia-Gospodarka Wodna

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: os. Złotej Jesieni 14

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Kraków

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 31-828

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Jarosław Waśko

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 126167588

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: zamowienia@kegw.krakow.pl

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: www.kegw.krakow.pl

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Bieżące utrzymanie pompowni wód opadowych na terenie gminy miejskiej Kraków

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: 1/X/2020

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: W zakresie niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest m.in. do świadczenia usług związanych z utrzymaniem, nadzorem i obsługą następujących pompowni:

L: 4 --- key: (P)   value: — ul. Ks. Józefa,

L: 4 --- key: (P)   value: — ul. Szparagowa,

L: 4 --- key: (P)   value: — ul. Olszecka,

L: 4 --- key: (P)   value: — Park Lilli Wenedy,

L: 4 --- key: (P)   value: — Rondo Mogilskie,

L: 4 --- key: (P)   value: — Tunel – Rondo Mogilskie – Politechnika Przepompownie P2, P4, P6 – „tunelu KST”,

L: 4 --- key: (P)   value: — ul. Madalińskiego,

L: 4 --- key: (P)   value: — ul. Morawskiego,

L: 4 --- key: (P)   value: — ul. Morawskiego windy,

L: 4 --- key: (P)   value: — pl. Boh. Getta,

L: 4 --- key: (P)   value: — oś. Na Kozłówce,

L: 4 --- key: (P)   value: — Rondo Ofiar Katynia,

L: 4 --- key: (P)   value: — ul. Jasnogórska,

L: 4 --- key: (P)   value: — ul. Sosnowieckiej–Stawowej,

L: 4 --- key: (P)   value: — Płaszów,

L: 4 --- key: (P)   value: — Rondo Czyżyńskie,

L: 4 --- key: (P)   value: — Brzegi,

L: 4 --- key: (P)   value: — ul. Obozowa,

L: 4 --- key: (P)   value: — ul. Korbutowa,

L: 4 --- key: (P)   value: — ul. Domagały,

L: 4 --- key: (P)   value: — ul. Centralna,

L: 4 --- key: (P)   value: — Most Zwierzyniecki,

L: 4 --- key: (P)   value: — Powstańców Wielkopolskich,

L: 4 --- key: (P)   value: — ul. Wrobela w Krakowie.

L: 4 --- key: (P)   value: Szczegółowy zakres zamówienia został określony w SIWZ wraz z załącznikami w tym w istotnych postanowieniach umowy.

3 --- VAL_TOTAL   value: 1269203.19

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Miasto Kraków

4 SHORT_DESCR

5 P: 1. W zakresie niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest m.in. do świadczenia usług związanych z utrzymaniem, nadzorem i obsługą następujących pompowni:

5 P: — ul. Ks. Józefa,

5 P: — ul. Szparagowa,

5 P: — ul. Olszecka,

5 P: — Park Lilli Wenedy,

5 P: — Rondo Mogilskie,

5 P: — Tunel – Rondo Mogilskie – Politechnika Przepompownie P2, P4, P6 – „tunelu KST”,

5 P: — ul. Madalińskiego,

5 P: — ul. Morawskiego,

5 P: — ul. Morawskiego windy,

5 P: — pl. Boh. Getta,

5 P: — oś. Na Kozłówce,

5 P: — Rondo Ofiar Katynia,

5 P: — ul. Jasnogórska,

5 P: — ul. Sosnowieckiej–Stawowej,

5 P: — Płaszów,

5 P: — Rondo Czyżyńskie,

5 P: — Brzegi,

5 P: — ul. Obozowa,

5 P: — ul. Korbutowa,

5 P: — ul. Domagały,

5 P: — ul. Centralna,

5 P: — Most Zwierzyniecki,

5 P: — Powstańców Wielkopolskich,

5 P: — ul. Wrobela w Krakowie.

5 P: 2. Szczegółowy zakres zamówienia, wymagania, zakres obowiązków i warunki realizacji został określony w istotnych postanowieniach umowy (zał. nr 3 do SIWZ) wraz z załącznikami do niego – opisem przedmiotu zamówienia (dalej „OPZ”) – Załącznik nr 4 do SIWZ i wykazem pompowni – Załącznik nr 5 do SIWZ.

5 P: 3. Wymagany okres gwarancji na wykonane usługi:

5 P: Minimalny wymagany okres gwarancji na wykonanie usługi wynosi 12 miesięcy.

5 P: Wykonawca może wydłużyć okres gwarancji maksymalnie do 36 miesięcy.

5 P: 4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

5 P: 5. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

5 P: a. pracowników fizycznych – zajmujących się bezpośrednim wykonywaniem czynności związanych z utrzymaniem przepompowni wód opadowych objętych przedmiotem zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość osobistego realizowania zamówienia przez osoby prowadzące działalność gospodarczą lub wspólników spółki prawa handlowego. Zamawiający przed podpisaniem umowy jak i w trakcie jej realizacji ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagania wskazanego w punkcie powyżej, w szczególności poprzez zlecenie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz zgodnie z zapisami Istotnych Postanowień Umowy.

5 P: 6. Zamawiający dopuszcza możliwości realizacji przedmiotowego zamówienia przez Wykonawcę z wykorzystaniem podwykonawców, których zobowiązany jest wskazać w sekcji D w części II. własnego formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), o którym mowa w pkt 6.1 SIWZ. Ponadto w przypadku realizacji przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu oferty tych części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom oraz podania firm podwykonawców.

5 P: 7. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wadium przetargowe w wysokości 19 000,00 PLN (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych 00/100PLN) zgodnie z zapisami pkt 10 SIWZ.

5 P: 8. Wykonawca, który wygra postępowanie zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art. 147–151 ustawy Pzp, w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie, zgodnie z zapisami pkt 11 SIWZ.

5 P: 9. Termin związania ofertą wskazany w pkt. IV.2.6) w przeliczeniu na dni wynosi 60 dni (zgodnie z SIWZ).

5 P: 10. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

5 P: 11. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

5 P: 12. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

5 P: 13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5 P: 14. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN).

5 P: 15 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

5 P: 16. Szczegółowe wymagania dotyczące wadium zawiera SIWZ.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Okres gwarnacji

AC_WEIGHTING: 40

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 60

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: Termin wykonania zamówienia:

5 P: Od dnia zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2022 r.

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2020/S 217-531886

2 AWARD_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Bieżące utrzymanie pompowni wód opadowych na terenie gminy miejskiej Kraków

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2021-01-08

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 2

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 2

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 2

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Krzysztof Lelek, Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne

ADDRESS: ul. Kolejowa 62

TOWN: Łączany

POSTAL_CODE: 34-115

7 COUNTRY

6 SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 809200.00

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Informacja dotycząca RODO

L: 4 --- key: (P)   value: Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:

L: 4 --- key: (P)   value: • administratorem Pani/Pana (Wykonawcy) danych osobowych jest: Klimat Energia Gospodarka Wodna, Os. Złotej Jesieni 14, 31-828 Kraków, tel. +48 126167588, email: sekretariat@kegw.krakow.pl,

L: 4 --- key: (P)   value: • kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest przez adres email: iod@kegw.krakow.pl,

L: 4 --- key: (P)   value: • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: „Bieżące utrzymanie pompowni wód opadowych na terenie gminy miejskiej Kraków”, znak sprawy: 1/X/2020, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

L: 4 --- key: (P)   value: • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”,

L: 4 --- key: (P)   value: • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,

L: 4 --- key: (P)   value: • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,

L: 4 --- key: (P)   value: • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

L: 4 --- key: (P)   value: • posiada Pani/Pan:

L: 4 --- key: (P)   value: — na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących*,

L: 4 --- key: (P)   value: — na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **,

L: 4 --- key: (P)   value: — na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***,

L: 4 --- key: (P)   value: — prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

L: 4 --- key: (P)   value: • nie przysługuje Pani/Panu:

L: 4 --- key: (P)   value: — w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

L: 4 --- key: (P)   value: — prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

L: 4 --- key: (P)   value: — na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

L: 4 --- key: (P)   value: * Wyjaśnienie: w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

L: 4 --- key: (P)   value: ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

L: 4 --- key: (P)   value: *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Ponadto, wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587801

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.uzp.gov.pl

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp. Dokładne terminy składania odwołań określone zostały w art. 182 ustawy Pzp.

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587801

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.uzp.gov.pl

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2021-02-08

8+1