Wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji zadań nr 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 oraz zadania nr 7, realizow. w ramach przedsięwzięcia inwest. pn.: „Budowa gazociągu relacji Sandomierz – Ostrowiec Św.”

rettifica - avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2021/S 030-075288 dell'anno 2021.

Amministrazione aggiudicatrice Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Tarnowski (PL217) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Servizio di pubblica utilità
Principali settori di attività Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore
Tipo di appalto Lavori
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Świętokrzyskie (PL72) altri
Paese PL; - country: PL
Tipo di documento Informazioni complementari
Procedura Procedura aperta
Tipo di offerta Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2021-02-12 00:00:00
Scadenza 2021-03-01 00:00:00
Documenti di riferimento: 2020/S 243-602787

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 21-073725-001

1 DELETION_DATE: 20210301

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 30

2 DATE_PUB: 20210212

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2021/S 030-075288

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:075288-2021:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: www.psgaz.pl

2 ORIGINAL_CPV: Telecommunications cable

INFOCODE: 32521000

2 ORIGINAL_CPV: Construction work for gas pipelines

INFOCODE: 45231220

2 ORIGINAL_CPV: Trench-digging work

INFOCODE: 45112100

2 ORIGINAL_CPV: Building completion work

INFOCODE: 45400000

2 ORIGINAL_CPV: Site preparation work

INFOCODE: 45100000

2 ORIGINAL_CPV: Ground-drainage work

INFOCODE: 45111240

2 ORIGINAL_CPV: Topsoil-stripping work

INFOCODE: 45112210

2 ORIGINAL_CPV: Landscaping work

INFOCODE: 45112700

2 ORIGINAL_CPV: Non-destructive testing services

INFOCODE: 71632200

2 ORIGINAL_CPV: Telecommunications system

INFOCODE: 32524000

2 ORIGINAL_CPV: Works for complete or part construction and civil engineering work

INFOCODE: 45200000

2 ORIGINAL_CPV: Infill and land-reclamation work

INFOCODE: 45112300

2 ORIGINAL_CPV: Building demolition and wrecking work and earthmoving work

INFOCODE: 45110000

2 ORIGINAL_CPV: Construction work for oil and gas pipelines

INFOCODE: 45231200

2 ORIGINAL_CPV: Trunk road construction work

INFOCODE: 45233124

2 ORIGINAL_CPV: Data-transmission cable for special applications

INFOCODE: 32581130

2 ORIGINAL_CPV: Erection of fencing

INFOCODE: 45342000

2 ORIGINAL_CPV: Site preparation and clearance work

INFOCODE: 45111200

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2020/S 243-602787

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20210209

2 DT_DATE_FOR_SUBMISSION: 20210216 10:00

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Utilities entity

INFOCODE: 4

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Additional information

INFOCODE: 2

2 NC_CONTRACT_NATURE: Works

INFOCODE: 1

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Production, transport and distribution of gas and heat

INFOCODE: G

2 HEADING: 01E14

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Tarnów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни газопроводи

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Tarnów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Stavební práce na výstavbě plynovodů

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Tarnów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med gasrørledninger

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Tarnów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bauarbeiten für Gasfernleitungen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Tarnów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς μεταφοράς αερίου

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Tarnów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Construction work for gas pipelines

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Tarnów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Construcción de gasoducto

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Tarnów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gaasijuhtmete ehitustööd

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Tarnów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kaasuputkien rakennustyöt

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Tarnów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Travaux de construction de gazoducs

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Tarnów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Construction work for gas pipelines

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Tarnów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Građevinski radovi na plinovodu

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Tarnów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gázvezetékek építése

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Tarnów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lavori di costruzione di gasdotti

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Tarnów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dujotiekio tiesimo darbai

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Tarnów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gāzes cauruļvadu būvdarbi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Tarnów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Xogħol tal-kostruzzjoni għat-tqegħid tal-linji tal-pajpiet tal-gass

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Tarnów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bouwen van gaspijpleidingen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Tarnów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Roboty budowlane w zakresie gazociągów

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Tarnów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Construção de gasodutos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Tarnów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lucrări de construcţii de gazoducte

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Tarnów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Stavebné práce pre plynovody

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Tarnów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gradbena dela na plinovodih

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Tarnów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Konstruktionsarbeten för gasledningar

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

FORM_SECTION

1 F14_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0025

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Wojciecha Bandrowskiego 16

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Tarnów

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 33-100

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Marzena Żelichowska, Grażyna Wrona

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 413494122 / +48 158336231

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: przetargi.kielce@psgaz.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 413685126

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: www.psgaz.pl

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji zadań nr 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 oraz zadania nr 7, realizow. w ramach przedsięwzięcia inwest. pn.: „Budowa gazociągu relacji Sandomierz – Ostrowiec Św.”

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: PSGKI.ZZSP.901.028.20

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie n/w zadań przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu relacji Sandomierz – Ostrowiec Świętokrzyski” (Roboty), zgodnie z dokumentacją projektową (Dokumentacja), co łącznie stanowić będzie przedmiot zamówienia:

L: 4 --- key: (P)   value: — zadanie nr 6.1,

L: 4 --- key: (P)   value: — zadanie nr 6.2,

L: 4 --- key: (P)   value: — zadanie nr 6.3,

L: 4 --- key: (P)   value: — zadanie nr 6.4,

L: 4 --- key: (P)   value: — zadanie nr 7.

L: 4 --- key: (P)   value: 2. Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy, Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

L: 4 --- key: (P)   value: 4. Z uwagi na ograniczenia techniczne, nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do informacji zawartych w SIWZ pod adresem: https://zamowienia.psgaz.pl postępowania publiczne nr PSGKI.ZZSP.901.028.20.

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2021-02-09

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2020/S 243-602787

2 CHANGES

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: IV.2.2

5 LABEL: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

4 OLD_VALUE

5 DATE: 2021-02-12

5 TIME: 10:00

4 NEW_VALUE

5 DATE: 2021-02-16

5 TIME: 10:00

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: IV.2.7

5 LABEL: Warunki otwarcia ofert

4 OLD_VALUE

5 DATE: 2021-02-12

5 TIME: 10:30

4 NEW_VALUE

5 DATE: 2021-02-16

5 TIME: 10:30

6+1