Dostawa sprzętu stanowiącego wyposażenie nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach przy ul. Lubelskiej 8b w Rykach z podziałem na części

rettifica - avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2021/S 067-173222 dell'anno 2021.

Amministrazione aggiudicatrice Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rykach
N.D. () () altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Collettività
Principali settori di attività Altro
Tipo di appalto Forniture
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione N.D. () () altri
Paese PL; - country: PL
Tipo di documento Informazioni complementari
Procedura Procedura aperta
Tipo di offerta Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2021-04-07 00:00:00
Scadenza 2021-05-05 00:00:00
Documenti di riferimento: 2021/S 065-164038

2021/S 065-164038 (bando di gara)

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 21-176267-001

1 DELETION_DATE: 20210505

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 67

2 DATE_PUB: 20210407

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2021/S 067-173222

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:173222-2021:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: http://strazryki.pl

2 ORIGINAL_CPV: Office furniture

INFOCODE: 39130000

2 ORIGINAL_CPV: Gymnasium equipment

INFOCODE: 37420000

2 ORIGINAL_CPV: Disinfection equipment

INFOCODE: 39330000

2 ORIGINAL_CPV: Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture

INFOCODE: 30100000

2 ORIGINAL_CPV: Various office equipment and supplies

INFOCODE: 30190000

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2021/S 065-164038

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20210402

2 DT_DATE_FOR_SUBMISSION: 20210505 10:00

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Additional information

INFOCODE: 2

2 NC_CONTRACT_NATURE: Supplies

INFOCODE: 2

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Other

INFOCODE: 8

2 HEADING: 01B14

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Ryki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Ryki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kancelářské strojní zařízení a potřeby mimo počítače, tiskárny a nábytek

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Ryki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kontormaskiner, -udstyr og -artikler, herunder ikke computere, printere og møbler

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Ryki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Büromaschinen, Büromaterial und Zubehör, außer Computern, Druckern und Möbeln

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Ryki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και έπιπλα

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Ryki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Ryki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Máquinas, equipo y artículos de oficina, excepto ordenadores, impresoras y mobiliario

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Ryki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kontorimasinad, -seadmed ja -tarvikud, v.a arvutid, printerid ja mööbel

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Ryki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Toimistokoneet, -laitteet ja -tarvikkeet, lukuun ottamatta tietokoneita, tulostimia ja kalusteita

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Ryki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Machines, matériel et fournitures de bureau, excepté ordinateurs, imprimantes et meubles

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Ryki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Ryki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Uredski strojevi, oprema i potrepštine osim računala, pisača i namještaja

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Ryki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Irodai gépek, berendezések és kellékek, a számítógépek, a nyomtatók és a bútorzat kivételével

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Ryki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Macchine per ufficio, attrezzature e forniture, esclusi i computer, le stampanti e i mobili

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Ryki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Biuro mašinos, įrenginiai ir reikmenys, išskyrus kompiuterius, spausdintuvus ir baldus

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Ryki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Biroja tehnika, aprīkojums un piederumi, izņemot datorus, printerus un mēbeles

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Ryki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tagħmir ta' l-uffiċċju, tagħmir u provvisti għajr kompjuters, printers u għamara

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Ryki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kantoormachines, -uitrusting en -benodigdheden, uitgez. computers, printers en meubilair

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Ryki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Maszyny biurowe, sprzęt i materiały, z wyjątkiem komputerów, drukarek i mebli

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Ryki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Máquinas, equipamento e material de escritório, excepto computadores, impressoras e mobiliário

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Ryki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Maşini, echipament şi accesorii de birou, cu excepţia computerelor, a imprimantelor şi a mobilierului

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Ryki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou počítačov, tlačiarní a nábytku

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Ryki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Pisarniški stroji, oprema in potrebščine, razen računalnikov, tiskalnikov in pohištva

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Ryki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kontorsmaskiner, kontorsutrustning och kontorsmateriel, utom datorer, skrivare och möbler

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rykach

FORM_SECTION

1 F14_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rykach

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Warszawska 25

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Ryki

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 08-500

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Krzysztof Morawski

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 818656911

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: sekretariat@strazryki.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 818656161

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://strazryki.pl

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: https://kppspryki.bip.gov.pl/

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Dostawa sprzętu stanowiącego wyposażenie nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach przy ul. Lubelskiej 8b w Rykach z podziałem na części

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: PKT.2370.11.2021

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu stanowiącego wyposażenie nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach przy ul. Lubelskiej 8B w Rykach z podziałem na 4 części. W ramach niniejszego zamówienia, Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie będzie zobowiązany do sprzedaży Zamawiającemu asortymentu będącego przedmiotem niniejszego zamówienia, a także do jego dostarczenia do nowej siedziby Zamawiającego przy ul. Lubelskiej 8B w Rykach, dokonania montażu, instalacji oraz sprawdzenia poprawności działania. W stosownym zakresie określonym w Załącznikach nr 1A – 1D do SWZ, Wykonawca będzie również zobowiązany do wykonania (wytworzenia) przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy, rok produkcji – nie wcześniej niż 2020 r., nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, zgodny z obowiązującymi normami i standardami jakości, kompletny i gotowy do użytkowania.

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2021-04-02

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2021/S 065-164038

2 CHANGES

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: VI.3

4 OLD_VALUE

5 NOTHING

4 NEW_VALUE

5 TEXT

4. Zamawiający przewiduje następującą fakultatywną przesłankę wykluczenia z postępowania, tj. przesłankę określoną w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

5. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania.

6. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, z wyjątkiem dokumentów lub oświadczeń, które należy złożyć razem z ofertą zgodnie ze stosownymi postanowieniami SWZ.

a) W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie należy złożyć w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) odrębnie dla Wykonawcy, podmiotów, na zasoby których powołuje się Wykonawca, podwykonawców oraz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne inne struktury lub porozumienia). Zamawiający wymaga wypełnienia oświadczenia JEDZ w zakresie odpowiadającym wszelkim wymaganiom określonym w SWZ, zgodnie z instrukcjami podanymi w części wypełnianej przez Wykonawców. Dokument JEDZ można stworzyć poprzez wypełnienie załącznika nr 3 do SWZ.

b) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda:

— informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 108 ust. 1 pkt 4, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,

— oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 4 do SWZ),

— odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

— oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, tj.: 108 ust. 1 pkt 3, 5 i 6 ustawy Pzp.

c) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej składa oświadczenia wymienione w pkt b oraz następujące dokumenty zastępujące dokumenty wymienione w lit. b:

— zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w lit. b tiret 1 – informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w tym punkcie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem,

— zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w lit. b tiret 3 – dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty, o których mowa w tym punkcie powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

d) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w lit. c, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokumenty należy wystawić nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem – w przypadku dokumentów zastępujących dokumenty wymienione w lit. c tiret 1 oraz nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem – w przypadku dokumentów wymienionych w lit. c tiret 2.

e) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z postępowania składa również:

— oświadczenie JEDZ dotyczące tych podmiotów,

— podmiotowe środki dowodowe dotyczące tych podmiotów potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania wskazane w lit. b z wyłączeniem oświadczenia wskazanego w lit. b tiret 2 oraz podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego,

— zobowiązanie podmiotu trzeciego wg wzoru zawartego w załączniku nr 6 do SWZ, potwierdzające, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,

— zobowiązanie podmiotu trzeciego określa w szczególności:

— zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,

— sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia.

f) Wykonawca który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa również:

— oświadczenie JEDZ dotyczący podwykonawców,

— podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania wskazane w lit. b z wyłączeniem oświadczenia wskazanego w lit. b tiret 2.

Klauzula unieważnienia postępowania.

Poza innymi przesłankami o charakterze obligatoryjnym i fakultatywnym, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia niniejszego postępowania na podstawie art. 257 ustawy Pzp, zgodnie z którym Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: platformy zamówień publicznych ZETOPZP: https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/ -> “JEDNOSTKI” -> “KP PSP RYKI” oraz poczty elektronicznej pod adresem: sekretariat@strazryki.pl, przy czym złożenie oferty wraz z załączonymi do oferty dokumentami może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem platformy zamówień publicznych ZETOPZP https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/ -> “JEDNOSTKI” -> “KP PSP RYKI”.

2. Korzystanie z platformy jest bezpłatne.

3. Instrukcja użytkownika – korzystania z platformy zamówień publicznych ZETOPZP znajduje się na Portalu, w zakładce „Pomoc” oraz została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

4. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując, w przypadku posiadania konta w platformie zamówień publicznych ZETOPZP, akceptuje warunki korzystania z platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/ oraz uznaje go za wiążący.

5. Ogólne zasady korzystania z platformy:

a) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do systemu na subdomenie https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/#/authentication/login

b) Wykonawca aby przystąpić do postępowania musi założyć konto na platformie https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/#/authentication/register, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, otrzymuje link aktywacyjny a następnie ustanawia hasło;

c) Proces rejestracji Wykonawcy jest w pełni automatyczny, po zarejestrowaniu należy podać dane firmy, którą osoba zakładająca konto reprezentuje.

d) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy i powiadomień mailowych.

6. Zamawiający, zgodnie z art. 67 ustawy Pzp określa następujące wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przy wykorzystaniu platformy zakupowej, tj.:

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;

b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 10, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa najlepiej najnowszej dostępnej wersji obsługująca TLS 1.2 z wyjątkiem Internet Explorer;

d) Włączona obsługa JavaScript;

e) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.;

f) podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę.

7. Zamawiający, zgodnie z §11 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) podaje następujące informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych:

a) dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: .doc, .pdf, .zip, .docx, .xls, .xlsx, .rar, .7zip, .jpg, .jpeg, .png, .txt, .tiff, .xades, .sig;

b) informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: plik załączony przez Wykonawcę na platformie zamówień publicznych ZETOPZP i zapisany, widoczny jest w systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;

8. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu platformy Microsoft Azure, który jest synchronizowany ze znacznikiem czasu UTC. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SWZ i złożyć ofertę zgodnie z jej wymaganiami.

9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zadawanie pytań może być dokonywane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@strazryki.pl lub za pośrednictwem specjalnego modułu zamieszczonego na platformie zamówień publicznych ZETOPZP https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/ -> „JEDNOSTKI” -> „KP PSP RYKI”. W celu skorzystania z modułu na platformie zamówień publicznych ZETOPZP należy przejść do sekcji „Pytania i odpowiedzi”, a następnie kliknąć przycisk – „Zadaj pytanie”, w tym momencie system otworzy formularz, w którym należy wpisać treść pytania oraz (jeżeli jest taka potrzeba) dodać załącznik. Następnie należy kliknąć przycisk „Zadaj pytanie”. Pytania mogą zadawać tylko zalogowani użytkownicy (aby zadać pytanie należy posiadać konto w aplikacji).

10. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na odpowiednio 14 dni przed upływem terminu składania ofert.

11. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminach, o których mowa w pkt 10, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.

12. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ, o którym mowa w pkt 10.

13. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt 10 Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

14. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj. https://przetargi.lubelskie.straz.gov.pl/ -> „JEDNOSTKI” -> „KP PSP RYKI”.

Informacja dotycząca wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania.

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: II.2.1

5 LOT_NO: 3

4 OLD_VALUE

5 TEXT

MEBLE

4 NEW_VALUE

5 TEXT

Wyposażenie techniczne, ogrodnicze i inne

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: II.2.2

5 LOT_NO: 3

4 OLD_VALUE

5 CPV_ADDITIONAL

6 CPV_CODE

4 NEW_VALUE

5 CPV_ADDITIONAL

6 CPV_CODE

6+1