Wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji zadania nr 5.2 oraz zadania nr 7 realizowanych w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Budowa gazociągu relacji Sandomierz – Ostr. Ś.”

rettifica - avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2021/S 067-173834 dell'anno 2021.

Amministrazione aggiudicatrice Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
N.D. () () altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Servizio di pubblica utilità
Principali settori di attività Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore
Tipo di appalto Lavori
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione N.D. () () altri
Paese PL; - country: PL
Tipo di documento Informazioni complementari
Procedura Procedura aperta
Tipo di offerta Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2021-04-07 00:00:00
Scadenza 2021-04-22 00:00:00
Documenti di riferimento: 2021/S 001-001971

2021/S 001-001971 (bando di gara – servizi di pubblica utilità)

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 21-176239-001

1 DELETION_DATE: 20210422

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 67

2 DATE_PUB: 20210407

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2021/S 067-173834

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:173834-2021:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: www.psgaz.pl

2 ORIGINAL_CPV: Trench-digging work

INFOCODE: 45112100

2 ORIGINAL_CPV: Site preparation work

INFOCODE: 45100000

2 ORIGINAL_CPV: Ground-drainage work

INFOCODE: 45111240

2 ORIGINAL_CPV: Construction work for oil and gas pipelines

INFOCODE: 45231200

2 ORIGINAL_CPV: Electrical engineering installation works

INFOCODE: 45315100

2 ORIGINAL_CPV: Site preparation and clearance work

INFOCODE: 45111200

2 ORIGINAL_CPV: Building installation work

INFOCODE: 45300000

2 ORIGINAL_CPV: Construction work for gas pipelines

INFOCODE: 45231220

2 ORIGINAL_CPV: Installation work of illumination and signalling systems

INFOCODE: 45316000

2 ORIGINAL_CPV: Erection of fencing

INFOCODE: 45342000

2 ORIGINAL_CPV: Topsoil-stripping work

INFOCODE: 45112210

2 ORIGINAL_CPV: Telecommunications system

INFOCODE: 32524000

2 ORIGINAL_CPV: Landscaping work

INFOCODE: 45112700

2 ORIGINAL_CPV: Building completion work

INFOCODE: 45400000

2 ORIGINAL_CPV: Construction works for plants, mining and manufacturing and for buildings relating to the oil and gas industry

INFOCODE: 45250000

2 ORIGINAL_CPV: Building demolition and wrecking work and earthmoving work

INFOCODE: 45110000

2 ORIGINAL_CPV: Non-destructive testing services

INFOCODE: 71632200

2 ORIGINAL_CPV: Telecommunications cable

INFOCODE: 32521000

2 ORIGINAL_CPV: Alarm system and antenna installation work

INFOCODE: 45312000

2 ORIGINAL_CPV: Electrical installation work

INFOCODE: 45310000

2 ORIGINAL_CPV: Works for complete or part construction and civil engineering work

INFOCODE: 45200000

2 ORIGINAL_CPV: Infill and land-reclamation work

INFOCODE: 45112300

2 ORIGINAL_CPV: Trunk road construction work

INFOCODE: 45233124

2 ORIGINAL_CPV: Data-transmission cable for special applications

INFOCODE: 32581130

2 ORIGINAL_CPV: Construction work for the oil and gas industry

INFOCODE: 45255000

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2021/S 001-001971

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20210402

2 DT_DATE_FOR_SUBMISSION: 20210419 10:00

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Utilities entity

INFOCODE: 4

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Additional information

INFOCODE: 2

2 NC_CONTRACT_NATURE: Works

INFOCODE: 1

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: Mixed

INFOCODE: 3

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Production, transport and distribution of gas and heat

INFOCODE: G

2 HEADING: 01E14

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Tarnów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни газопроводи

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Tarnów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Stavební práce na výstavbě plynovodů

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Tarnów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med gasrørledninger

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Tarnów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bauarbeiten für Gasfernleitungen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Tarnów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς μεταφοράς αερίου

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Tarnów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Construction work for gas pipelines

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Tarnów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Construcción de gasoducto

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Tarnów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gaasijuhtmete ehitustööd

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Tarnów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kaasuputkien rakennustyöt

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Tarnów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Travaux de construction de gazoducs

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Tarnów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Construction work for gas pipelines

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Tarnów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Građevinski radovi na plinovodu

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Tarnów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gázvezetékek építése

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Tarnów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lavori di costruzione di gasdotti

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Tarnów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dujotiekio tiesimo darbai

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Tarnów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gāzes cauruļvadu būvdarbi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Tarnów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Xogħol tal-kostruzzjoni għat-tqegħid tal-linji tal-pajpiet tal-gass

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Tarnów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bouwen van gaspijpleidingen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Tarnów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Roboty budowlane w zakresie gazociągów

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Tarnów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Construção de gasodutos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Tarnów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lucrări de construcţii de gazoducte

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Tarnów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Stavebné práce pre plynovody

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Tarnów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gradbena dela na plinovodih

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Tarnów

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Konstruktionsarbeten för gasledningar

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

FORM_SECTION

1 F14_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0025

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Wojciecha Bandrowskiego 16

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Tarnów

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 33-100

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Marzena Żelichowska, Grażyna Wrona

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 413494122 / 158336231

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: przetargi.kielce@psgaz.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 413685126

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: www.psgaz.pl

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji zadania nr 5.2 oraz zadania nr 7 realizowanych w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Budowa gazociągu relacji Sandomierz – Ostr. Ś.”

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: PSGKI.ZZSP.901.030.20

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie n/w Zadań przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa gazociągu relacji Sandomierz – Ostrowiec Świętokrzyski” (Roboty), zgodnie z dokumentacją projektową (dokumentacja), co łącznie stanowić będzie przedmiot zamówienia:

L: 4 --- key: (P)   value: 1.1. część I – zadanie nr 5.2,

L: 4 --- key: (P)   value: 1.2. część II – zadanie nr 7.

L: 4 --- key: (P)   value: 2. Zgodnie z art. 257 pkt 1) ustawy, Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

L: 4 --- key: (P)   value: 3. Z uwagi na ograniczenia techniczne, nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do informacji zawartych w SWZ pod adresem: https://zamowienia.psgaz.pl postępowania publiczne nr PSGKI.ZZSP.901.030.20

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2021-04-02

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2021/S 001-001971

2 CHANGES

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: II.1.4

5 LABEL: Krótki opis:

4 OLD_VALUE

5 TEXT

2.Zgodnie z art. 93 ust. 1a. Ustawy, Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

4. Z uwagi na ograniczenia techniczne, nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do informacji zawartych w SIWZ pod adresem: https://zamowienia.psgaz.pl postępowania publiczne nr PSGKI.ZZSP.901.030.20

X

4 NEW_VALUE

5 TEXT

2. Zgodnie z art. 257 pkt 1) Ustawy, Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

3. Z uwagi na ograniczenia techniczne, nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do informacji zawartych w SWZ pod adresem: https://zamowienia.psgaz.pl postępowania publiczne nr PSGKI.ZZSP.901.030.20

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: II.2.4

5 LOT_NO: 1

5 LABEL: Opis zamówienia:

4 OLD_VALUE

5 TEXT

2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, obowiązki Wykonawcy, wymagania materiałowe i dla armatury oraz inne warunki i zasady realizacji zamówienia stanowiące uszczegółowienie niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1a do SIWZ (SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY), stanowiąc jednocześnie Załącznik nr 1 do wzoru umowy.

X

3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 Ustawy nieprzekraczających 10 % wartości zamówienia podstawowego dla każdego Zadania/ Części.

W ramach zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 Ustawy Zamawiający przewiduje podobne roboty budowlane na Zadaniu przewidzianym w ramach zamówienia podstawowego. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba powtórzenia prac budowlanych na Zadaniu przewidzianym w ramach zamówienia podstawowego, w przypadku wystąpienia przeszkód faktycznych lub prawnych w ramach realizacji zamówienia podstawowego.

Za zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych Zamawiający uzna między innymi dla:

Części I – Zadanie 5.2: realizację dodatkowego zespołu zaporowo-upustowego wraz z odcinkiem gazociągu, układu technologicznego stacji gazowej wraz z AKPiA i telemtrią, częścią budowlaną oraz zagospodarowaniem, realizację dodatkowej ochrony przeciwkorozyjnej (czynnej oraz biernej), kanalizacji teletechnicznej wraz z światłowodem, instalacji elektrycznej oraz odgromowej, realizacja dodatkowych prac przełączeniowych, sprawdzeń i rozruchów.

X

4. Zgodnie z art. 93 ust. 1a. Ustawy, Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

X

5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem przewidzianym w art. 93 ust. 4 Ustawy.

6. Z uwagi na ograniczenia techniczne nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do informacji zawiera SIWZ i wzór umowy dostępne na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://zamowienia.psgaz.pl / postępowania publiczne nr PSGKI.ZZSP.901.030.20.

X

X

UZUPEŁNIENIE Sekcji II.2.5)

X

1. (15.1. SIWZ) Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą (dla danej części) kierując się poniższymi kryteriami oceny ofert:

1.1. (15.1.1. SIWZ) Dla Części I – Zadanie 5.2 – za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów, stanowiących sumę punktów uzyskanych w ramach kryteriów cena (C) – waga kryterium 94 % i okres gwarancji (G) – waga kryterium 6 %.

X

4 NEW_VALUE

5 TEXT

2.Uszczegółowienie Opisu Przedmiotu Zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1a, do SWZ (SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY), stanowiące jednocześnie Załącznik nr 1 do wzoru umowy.

X

3. (4.1.2. SWZ) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 388 ust. 2 lit. c) Ustawy nieprzekraczających 10 % wartości zamówienia podstawowego dla każdego Zadania/ Części.

W ramach zamówień, o których mowa w art. 388 ust. 2 lit. c) Ustawy Zamawiający przewiduje podobne roboty budowlane na Zadaniu przewidzianym w ramach zamówienia podstawowego. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba powtórzenia prac budowlanych na Zadaniu przewidzianym w ramach zamówienia podstawowego, w przypadku wystąpienia przeszkód faktycznych lub prawnych w ramach realizacji zamówienia podstawowego.

Za zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych Zamawiający uzna między innymi dla:

Części I – Zadanie 5.2: realizację dodatkowego zespołu zaporowo-upustowego wraz z odcinkiem gazociągu, układu technologicznego stacji gazowej wraz z AKPiA i telemetrią, częścią budowlaną oraz zagospodarowaniem, realizację dodatkowej ochrony przeciwkorozyjnej (czynnej oraz biernej), kanalizacji teletechnicznej wraz z światłowodem, instalacji elektrycznej oraz odgromowej, realizacja dodatkowych prac przełączeniowych, sprawdzeń i rozruchów.

X

4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

5. Z uwagi na ograniczenia techniczne nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do informacji zawiera SWZ i wzór umowy dostępne na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://zamowienia.psgaz.pl / postępowania publiczne nr PSGKI.ZZSP.901.030.20.

X

X

UZUPEŁNIENIE Sekcji II.2.5)

X

1. (17.1. SWZ) Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą (dla danej części) kierując się poniższymi kryteriami oceny ofert:

1.1. (17.2 SWZ) Dla Części I – Zadanie 5.2 – za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów, stanowiących sumę punktów uzyskanych w ramach kryteriów cena (C) – waga kryterium 94 % i okres gwarancji (G) – waga kryterium 6 %.

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: II.2.1

5 LOT_NO: 2

5 LABEL: Nazwa:

4 OLD_VALUE

5 TEXT

Część II – Zadanie nr 7 – wykonanie pomiarów geometrii wewnętrznej gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 za pomocą tłoka inteligentnego dla Zadania nr 4 o długości około 9.425 m, zgodnie z Dok.

X

4 NEW_VALUE

5 TEXT

Część II – Zadanie nr 7 – wykonanie pomiarów geometrii wewnętrznej gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 za pomocą tłoka inteligentnego dla Zadania nr 4 o długości około 9.425 m, zgodnie z Dokumentacją – wymagane użycie śluzy serwisowej nadawczej i odbiorczej.

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: II.2.4

5 LOT_NO: 2

5 LABEL: Opis zamówienia:

4 OLD_VALUE

5 TEXT

2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, obowiązki Wykonawcy, wymagania materiałowe i dla armatury oraz inne warunki i zasady realizacji zamówienia stanowiące uszczegółowienie niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1b do SIWZ (SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY), stanowiąc jednocześnie Załącznik nr 1 do wzoru umowy.

X

3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 Ustawy nieprzekraczających 10 % wartości zamówienia podstawowego dla każdego Zadania/ Części.

W ramach zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 Ustawy Zamawiający przewiduje podobne roboty budowlane na Zadaniu przewidzianym w ramach zamówienia podstawowego. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba powtórzenia prac budowlanych na Zadaniu przewidzianym w ramach zamówienia podstawowego, w przypadku wystąpienia przeszkód faktycznych lub prawnych w ramach realizacji zamówienia podstawowego.

Za zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych Zamawiający uzna między innymi dla:

Części II – Zadanie 7 – badanie tłokiem inteligentnym.

X

4.Zgodnie z art. 93 ust. 1a. Ustawy, Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

X

5.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem przewidzianym w art. 93 ust. 4 Ustawy.

X

X

UZUPEŁNIENIE Sekcji II.2.5)

X

1. (15.1. SIWZ) Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą (dla danej części) kierując się poniższymi kryteriami oceny ofert:

1.1 (15.1.3. SIWZ) Dla Części II – Zadanie 7 – za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów uzyskanych w ramach kryteriów cena (C) – waga kryterium 100 %

X

4 NEW_VALUE

5 TEXT

2. Uszczegółowienie Opisu Przedmiotu Zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1b do SWZ (SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY), stanowiące jednocześnie Załącznik nr 1 do wzoru umowy.

3. (4.1.2. SWZ) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 388 ust. 2 lit. c) Ustawy nieprzekraczających 10 % wartości zamówienia podstawowego dla każdego Zadania/ Części.

W ramach zamówień, o których mowa w art. 388 ust. 2 lit. c) Ustawy Zamawiający przewiduje podobne roboty budowlane na Zadaniu przewidzianym w ramach zamówienia podstawowego. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba powtórzenia prac budowlanych na Zadaniu przewidzianym w ramach zamówienia podstawowego, w przypadku wystąpienia przeszkód faktycznych lub prawnych w ramach realizacji zamówienia podstawowego.

Za zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych Zamawiający uzna między innymi dla:

Części II – Zadanie 7 – badanie tłokiem inteligentnym.

X

4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

X

X

UZUPEŁNIENIE Sekcji II.2.5)

X

1. (17.1. SWZ) Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą (dla danej części) kierując się poniższymi kryteriami oceny ofert:

1.1 (17.3. SWZ) Dla Części II – Zadanie 7 – za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów uzyskanych w ramach kryteriów cena (C) – waga kryterium 100 %

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: II.2.7

5 LOT_NO: 2

5 LABEL: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

4 OLD_VALUE

5 TEXT

Początek: 26/03/2021

Koniec: 29/01/2022

X

4 NEW_VALUE

5 TEXT

1. (6.1.2. SWZ) Część II – Zadanie 7 – do 9 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy, z zastrzeżeniem konieczności skoordynowania przeprowadzenia czynności tłokowania/diagnostyki gazociągu z robotami budowlanymi na Zadaniu nr 4, których zakończenie przewiduje się do dnia 29.1.2022 r.

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: III.1.1

5 LABEL: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

4 OLD_VALUE

5 TEXT

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu;

2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

2.1. posiadają zdolności techniczne lub zawodowe – określone w sekcji III.1.3) ogłoszenia;

2.2. znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej – określone w sekcji III.1.2 ogłoszenia;

Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w jednolitym dokumencie i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

II. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza Wykonawców na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Pzpi art. 24 ust. 7–12 Pzp.

X

4 NEW_VALUE

5 TEXT

I. (8.1. SWZ) O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. (8.1.1. SWZ) nie podlegają wykluczeniu,

2. (8.1.2. SWZ) spełniają następujące warunki udziału w Postępowaniu:

2.1 (8.1.2.1. SWZ) znajdują się sytuacji ekonomicznej lub finansowej - określone w sekcji III.1.2 ogłoszenia;

2.2 (8.1.2.2. SWZ) posiadają zdolności techniczne lub zawodowe - określone w sekcji III.1.3) ogłoszenia.

3. (8.2. SWZ) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia.

3.1 (8.2.1 SWZ) Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

3.2 (8.2.2 SWZ) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

3.3 (8.2.3 SWZ) W przypadku, o którym mowa w 8.2.1 i 8.2.2., Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

4. (8.3. SWZ) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego Zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

5. (8.4. SWZ) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6. (8.5. SWZ) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując Zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

7. (8.6. SWZ) Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 8.5., potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

8.6.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

8.6.2. sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu Zamówienia;

8.6.3. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega (...)

X

II.

1. (7.1. SWZ) Zamawiający, działając na podstawie art. 108 z zastrzeżeniem art. 393 ust. 4 Ustawy wyklucza z Postępowania o udzielenie Zamówienia Wykonawcę zgodnie z:

1.1 (7.1.1 SWZ) - art. 108 ust 1 pkt 1) lit. a) do g) Ustawy;

1.2 (7.1.2 SWZ) - art. 108 ust. 1 pkt 2 Ustawy;

1.3 (7.1.3 SWZ) - art. 108 ust. 1 pkt 3) Ustawy;

1.4 (7.1.4 SWZ) - art. 108 ust. 1 pkt 4) Ustawy;

1.5 (7.1.5 SWZ) - art. 108 ust. 1 pkt 5) Ustawy;

1.6 (7.1.6 SWZ) - art. 108 ust. 1 pkt 6) Ustawy;

UWAGA

Zamawiający nie wykluczy Wykonawcy z Postępowania w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h) Ustawy, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2) Ustawy jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h) Ustawy.

Zamawiający na podstawie art. 393 ust. 1 pkt 1) Ustawy nie stosuje podstawy wykluczania, o której mowa art. 108 ust. 2 Ustawy

X

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: III.1.1

5 LABEL: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego (ciąg dalszy)

4 OLD_VALUE

5 TEXT

III. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.

1. Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą przez wszystkich Wykonawców:

1.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie/oświadczenia wykonawcy w zakresie wskazanym w niniejszej SIWZ w formule Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ).

1.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także Jednolite Europejskie Dokumenty Zamówienia (JEDZ) tych podmiotów - sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez podmiot, którego dokumenty dotyczą, oraz

1.3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów – wg Załącznika nr 7 do SIWZ (jeżeli dotyczy).

Załączniki, o których mowa w punktach 1.1-1.3 powyżej (8.1.1. - 8.1.3. SIWZ) Wykonawca składa wraz z ofertą, z zachowaniem wymogów określonych w punktach 8.3. – 8.12 SIWZ. Pozostałe dokumenty Wykonawca złoży na wezwanie Zamawiającego.

2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składane są obligatoryjnie przez wszystkich Wykonawców w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, tj. informacji z otwarcia ofert. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej https://zamowienia.psgaz.pl – w przedmiotowym postępowaniu, informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, tj. informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 10 do SIWZ.

3. Ofertę wraz z załącznikami w tym JEDZ należy sporządzić i złożyć pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem Platformy Zakupowej PSG. (...)

4. JEDZ sporządza się, zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 st. 3 dyrektywy 2014/25/UE.

X

5. (12.4 SIWZ) Na ofertę składają się:

5.1. Formularz ofertowy, sporządzony zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ, oraz załączniki do oferty:

5.2. Dowód wniesienia wadium, zgodnie z pkt. 10. SIWZ,

5.3. Pełnomocnictwo, zgodnie z pkt 12.6 – 12.7 SIWZ (jeżeli dotyczy).

5.4. Dokumenty, o których mowa w punkcie 8.1. SIWZ.

Uwaga

W przypadku, gdy ofertę składa kilku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum), należy wskazać wszystkie podmioty wchodzące w skład konsorcjum, z zaznaczeniem Pełnomocnika (lidera) Konsorcjum.

X

4 NEW_VALUE

5 TEXT

Ciąg dalszy powyższego sprostowania:

2. (7.2. SWZ) Zamawiający, działając na podstawie art. 109 ust. 1 Ustawy z Postępowania o udzielenie Zamówienia wyklucza Wykonawcę zgodnie z:

2.1 (7.2.1 SWZ) - art. 109 ust. 1 pkt 1) Ustawy;

2.2 (7.2.4 SWZ) - art. 109 ust. 1 pkt 4) Ustawy;

2.3 (7.2.5 SWZ) - art. 109 ust. 1 pkt 5) Ustawy;

2.4 (7.2.8 SWZ) - art. 109 ust. 1 pkt 8) Ustawy;

2.5 (7.2.9 SWZ) - art. 109 ust. 1 pkt 9) Ustawy;

2.6 (7.2.10 SWZ) - art. 109 ust. 1 pkt 10) Ustawy.

X

III.

3. (9. SWZ) JEDZ i Wykaz podmiotowych środków dowodowych

3.1 (9.1. SWZ) Zgodnie z art. 125 ust. 1 i 2 Ustawy, do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w pkt 8 SWZ na formularzu jednolitego dokumentu.

Zgodnie z art. 139 ust. 2 Ustawy, Zamawiający informuje, iż Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą jednolitego dokumentu. Zamawiający zażąda tego oświadczenia wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.

Wykonawca składa odpowiednie oświadczenie w części IV sekcja α Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (formularz JEDZ). Zamawiający wskazuje, że Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia tylko sekcji α w części IV Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, wówczas nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji (A, B, C, D) w części IV JEDZ, ponieważ Zamawiający przyjmie, że Wykonawca potwierdził spełnienie wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu (kryterium kwalifikacji) określonych w pkt 8 SWZ.

3.2 (9.2. SWZ) W przypadku wspólnego ubiegania się o Zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument, o którym mowa w pkt 9.1, składa każdy z Wykonawców. Jednolite dokumenty potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w Postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w Postępowaniu lub kryteriów selekcji.

3.3 (9.3. SWZ) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 9.1, także oświadczenie (jednolity dokument) podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w Postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

X

IV.

4. (13. SWZ) Opis sposobu przygotowania oferty.

4.1. (13.1. SWZ) Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SWZ. Do oferty należy załączyć:

4.1.1 (13.1.1. SWZ) dokumenty, o których mowa w punkcie 5.1 SWZ (jeżeli żądano),

4.1.2 (13.1.2. SWZ) dowód wniesienia wadium zgodnie z punktem 21 SWZ (jeżeli żądano),

4.1.3 (13.1.3. SWZ) oraz o ile znajdą zastosowanie dokumenty/ oświadczenia, o których mowa w 8.2.3., 8.5 (zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby), 13.4.SWZ.

4.2. (13.2. SWZ) Ofertę sporządza się wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 SWZ oraz pod rygorem nieważności musi być ona sporządzona w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4.3. (13.3. SWZ) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć właściwe pełnomocnictwo.

4.4. (13.4. SWZ) W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 Ustawy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

4.5. (13.5. SWZ) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia albo do reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: III.1.2

5 LABEL: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

4 OLD_VALUE

5 TEXT

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową, w wysokości nie mniejszej niż:

Część I – Zadanie 5.2 – 2.000.000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych),

Część II – Zadanie 7 – 200.000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych).

W przypadku składania oferty na więcej niż 1 część – warunek winien być spełniony łącznie – 2.200 000,00 PLN (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych),

W przypadku oferty najwyżej ocenionej na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca przedstawi dokument wymagany w pkt 8.17.10. SIWZ.

UWAGA!

W przypadku wartości podanych w innej walucie niż PLN, Zamawiający w celu sprawdzenia spełnienia wymaganego powyżej warunku udziału w postępowaniu przeliczy te wartości na PLN wg średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień, w którym zostało opublikowane ogłoszenie o zmówieniu w Dz. U.U. E

2. (6.2. SIWZ) W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 6.1.2. SIWZ, Wykonawca składa odpowiednie oświadczenie w części IV sekcja α Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (formularz JEDZ). Zamawiający wskazuje, że Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia tylko sekcji α w części IV Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, wówczas nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji (A, B, C, D) w części IV JEDZ, ponieważ Zamawiający przyjmie, że Wykonawca potwierdził spełnienie wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu (kryterium kwalifikacji) określonych w niniejszym rozdziale SIWZ.

3. (6.3. SIWZ) Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

4. (6.4. SIWZ) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

5. (6.5. SIWZ) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ.

6. (6.6.SIWZ) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w punkcie 7 SIWZ.

7. (6.7. SIWZ) Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

8. (6.8. SIWZ) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w JEDZ, oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

X

4 NEW_VALUE

5 TEXT

I. (5. SWZ) Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych

1. (5.1. SWZ) Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych.

X

X

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

(8.1.2.1. SWZ) znajdują się sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową, w wysokości nie mniejszej niż:

Część I – Zadanie 5.2 – 2.000.000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych),

Część II – Zadanie 7 – 200.000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych).

W przypadku składania oferty na więcej niż 1 część – warunek winien być spełniony łącznie – 2.200.000,00 PLN (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych),

UWAGA!

W przypadku wartości podanych w innej walucie niż PLN, Zamawiający w celu sprawdzenia spełnienia wymaganego powyżej warunku udziału w postępowaniu przeliczy te wartości na PLN wg średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień, w którym zostało opublikowane ogłoszenie o zmówieniu w Dz. U.U. E

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: III.1.3

5 LABEL: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

4 OLD_VALUE

5 TEXT

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają zdolności techniczne i zawodowe, tj.:

1.1. (6.1.2.1.1. SIWZ) wykażą, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej:

a) Część I – Zadanie 5.2 - 1 (jedną) robotę budowlaną, polegającą na budowie lub kompleksowej przebudowie stacji gazowej w/c o przepustowości nie mniejszej niż 5 000 Nm3/h,

b) Część II – Zadanie 7 - 1 (jedno) zadanie, polegające na badaniu gazociągu tłokiem inteligentnym wraz z opracowaniem raportu końcowego.

W przypadku oferty najwyżej ocenionej na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży Wykaz zadań wraz z dowodami, o których mowa w punkcie 8.17.9 SIWZ zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ.

1.2. (6.1.2.1.2. SIWZ) dysponują lub będą dysponować następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, których Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia (wymagania dla danej części wskazano odpowiednio):

a) (dla Części I oraz II) Kierownikiem Budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji gazowych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane lub równoważne. Ponadto Kierownik Budowy musi posiadać odpowiednie doświadczenie (w ciągu ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert) w zakresie pełnienia funkcji kierownika budowy (kierownika robót) na przynajmniej 2 (dwóch) zadaniach polegających na budowie lub przebudowie lub remoncie sieci gazowej wysokiego ciśnienia lub stacji gazowej w/c w tym przynajmniej jedno zadanie powinno obejmować budowę lub kompleksową przebudowę stacji gazowej w/c o przepustowości nie mniejszej niż 5 000 Nm3/h.

b) (dla Części I) Kierownikiem robót telekomunikacyjnych, który posiada uprawnienia budowlane telekomunikacyjne bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych umożliwiające wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w branży telekomunikacyjnej jako kierownik budowy.

c) (dla Części I) Kierownikiem robót elektrycznych, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie przepisów Prawa budowlanego lub równoważne.

X

4 NEW_VALUE

5 TEXT

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1 (8.1.2.2. SWZ) posiadają zdolności techniczne lub zawodowe tj.

1.1.1 (8.1.2.2.1. SWZ) wykażą, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej:

a) Część I – Zadanie 5.2 - 1 (jedną) robotę budowlaną, polegającą na budowie lub kompleksowej przebudowie stacji gazowej w/c o przepustowości nie mniejszej niż 5 000 Nm3/h,

b) Część II – Zadanie 7 - 1 (jedno) zadanie, polegające na badaniu gazociągu tłokiem inteligentnym wraz z opracowaniem raportu końcowego.

X

1.1.2 (8.1.2.2.2. SWZ) dysponują lub będą dysponować następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, których Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia (wymagania dla danej części wskazano odpowiednio):

a) (dla Części I oraz II) Kierownikiem Budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci gazowych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane lub równoważne. Ponadto Kierownik Budowy musi posiadać odpowiednie doświadczenie (w ciągu ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert) w zakresie pełnienia funkcji kierownika budowy (kierownika robót) na przynajmniej 2 (dwóch) zadaniach polegających na budowie lub przebudowie lub remoncie sieci gazowej wysokiego ciśnienia lub stacji gazowej w/c w tym przynajmniej jedno zadanie powinno obejmować budowę lub kompleksową przebudowę stacji gazowej w/c o przepustowości nie mniejszej niż 5 000 Nm3/h.

W przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272), z zastrzeżeniem treści art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1117).

b) (dla Części I) Kierownikiem robót telekomunikacyjnych, który posiada uprawnienia budowlane telekomunikacyjne bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych umożliwiające wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w branży telekomunikacyjnej jako kierownik budowy.

W przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2020 poz. 220), z zastrzeżeniem treści art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117).

c) (dla Części I) Kierownikiem robót elektrycznych, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie przepisów Prawa budowlanego lub równoważne.

W przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272), z zastrzeżeniem treści art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1117).

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: III.1.3

5 LABEL: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe (ciąg dalszy) lit. d)-e)

4 OLD_VALUE

5 TEXT

d) (dla Części I) Kierownikiem robót konstrukcyjno-budowlanych, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi co najmniej w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie przepisów Prawa budowlanego lub równoważne.

Dot. pkt. 1.3. a), b), c), d) - W przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach UE posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (Dz. U. z 2020 poz. 220), z zastrzeżeniem treści art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1117).

e) (dla Części I) specjalista ochrony przeciwkorozyjnej posiadający następujące kwalifikacje: aktualny (ważny) certyfikat kompetencji Poziomu 3 w Sektorze zastosowań „Konstrukcje metalowe podziemne lub zanurzone” zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 15257:2008 lub równoważnej lub Poziomu 4 w Sektorze zastosowań „Konstrukcje metalowe podziemne lub zanurzone” zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 15257:2017 lub równoważnej.

X

4 NEW_VALUE

5 TEXT

d) (dla Części I) Kierownikiem robót konstrukcyjno-budowlanych, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi co najmniej w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie przepisów Prawa budowlanego lub równoważne.

W przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272), z zastrzeżeniem treści art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. 2019. 1117).

e) (dla Części I) specjalista ochrony przeciwkorozyjnej posiadający następujące kwalifikacje: aktualny (ważny) certyfikat kompetencji Poziomu 3 w Sektorze zastosowań „Konstrukcje metalowe podziemne lub zanurzone” zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 15257:2008 lub równoważnej lub Poziomu 4 w Sektorze zastosowań „Konstrukcje metalowe podziemne lub zanurzone” zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 15257:2017 lub równoważnej.

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: III.1.3

5 LABEL: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe (ciąg dalszy) Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: C.D sekcji III.1.3) ogłoszenia od f) do m)

4 OLD_VALUE

5 TEXT

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

C.D sekcji III.1.3) ogłoszenia:

f) (dla Części I) minimum 1 osoba pełniąca funkcję stałego nadzoru spawalniczego w trakcie realizacji prac spawalniczych, posiadająca uprawnienia do nadzorowania procesu spawania, spełniające wymagania zawarte w normie PN-EN ISO 14731 lub równoważne i posiadająca uprawnienia międzynarodowego lub europejskiego inżyniera spawalnika (EWE/IWE) w pełnym zakresie wielkości projektu i materiałów lub równoważne – zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12732 – tablica nr 2 lub równoważne. W celu potwierdzenia posiadanych kompetencji Wykonawca wykaże, że osoba pełniąca nadzór spawalniczy posiada ważny Certyfikat Kompetencji w zakresie spawania rurociągów.

g) (dla Części I) minimum dwoma osobami, posiadającymi aktualne uprawnienia spawalnicze umożliwiające realizację przedmiotu zamówienia, wydane zgodnie z normą PN-EN ISO 9606-1 lub równoważne,(...) Do spawania urządzeń podlegających pod UDT świadectwa egzaminu spawaczy powinny być wystawione przez Urząd Dozoru Technicznego.

h) (dla Części I) minimum jedną osobą sprawdzającą jakość wykonywanych połączeń spawanych, posiadającą certyfikat do prowadzenia badań wizualnych (poziom minimum VT2) wydany według normy PN-EN ISO 9712 lub równoważny.

Dot. pkt. 1.3 f), g), h) - W przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2020 poz. 220).

i) (dla Części I) minimum jedną osobą posiadającą certyfikat RT2 dla oceniających badania radiograficzne lub równow.

j) (dla Części I) minimum jedną osobą posiadającą certyfikat UT2 dla operatorów i oceniających badania ultradźwiękowe lub równow.

k) (dla Części I) minimum jedną osobą posiadającą certyfikat PT2 dla operatorów i oceniających badania penetracyjne lub równow.

l) (dla Części I) minimum jedna osoba posiadająca uprawnienia energetyczne w zakresie Dozoru Grupa 1 pkt 2, 9 i 10 lub równow.(...)

m) (dla Części I) minimum jedna osoba posiadająca uprawnienia energetyczne w zakresie Dozoru Grupa 2 pkt 1 i 10 lub równow. (...)

X

4 NEW_VALUE

5 TEXT

f) (dla Części I) minimum 1 osoba pełniąca funkcję stałego nadzoru spawalniczego w trakcie realizacji prac spawalniczych, posiadająca uprawnienia do nadzorowania procesu spawania, spełniające wymagania zawarte w normie PN-EN ISO 14731 lub równoważne i posiadająca uprawnienia międzynarodowego lub europejskiego inżyniera spawalnika (EWE/IWE) w pełnym zakresie wielkości projektu i materiałów lub równoważne – zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12732 – tablica nr 2 lub równoważne. W celu potwierdzenia posiadanych kompetencji Wykonawca wykaże, że osoba pełniąca nadzór spawalniczy posiada ważny Certyfikat Kompetencji w zakresie spawania rurociągów.

W przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272).

g) (dla Części I) minimum dwoma osobami, posiadającymi aktualne uprawnienia spawalnicze umożliwiające realizację przedmiotu zamówienia, wydane zgodnie z normą PN-EN ISO 9606-1 lub równoważne

W przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272).

Do spawania urządzeń podlegających pod UDT świadectwa egzaminu spawaczy powinny być wystawione przez Urząd Dozoru Technicznego.

h) (dla Części I) minimum jedną osobą sprawdzającą jakość wykonywanych połączeń spawanych, posiadającą certyfikat do prowadzenia badań wizualnych (poziom minimum VT2) wydany według normy PN-EN ISO 9712 lub równoważny.

W przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272).

i) (dla Części I) minimum jedną osobą posiadającą certyfikat RT2 dla oceniających badania radiograficzne lub równoważny.

j) (dla Części I) minimum jedną osobą posiadającą certyfikat UT2 dla operatorów i oceniających badania ultradźwiękowe lub równoważny.

k) (dla Części I) minimum jedną osobą posiadającą certyfikat PT2 dla operatorów i oceniających badania penetracyjne lub równoważny.

l) (dla Części I) minimum jedna osoba posiadająca uprawnienia energetyczne w zakresie Dozoru Grupa 1 pkt 2, 9 i 10 lub równoważne, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 roku, poz. 833), stwierdzone na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz. 828 ze zm.), z uwzględnieniem przepisów w zakresie uznawania kwalifikacji nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub równoważne,

m) (dla Części I) minimum jedna osoba posiadająca uprawnienia energetyczne w zakresie Dozoru Grupa 2 pkt 1 i 10 lub równoważne, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 roku, poz. 833), stwierdzone na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz. 828 ze zm.), z uwzględnieniem przepisów w zakresie uznawania kwalifikacji nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub równoważne,

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: III.1.3

5 LABEL: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe (ciąg dalszy) Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: C.D sekcji III.1.3) ogłoszenia od n)

4 OLD_VALUE

5 TEXT

n) (dla Części I oraz II) minimum jedna osoba posiadająca uprawnienia energetyczne w zakresie Dozoru Grupa 3 pkt 4, 5, 6, 7 i 10 lub równow. (...)

o) (dla Części I) minimum dwie osoby posiadające uprawnienia energetyczne w zakresie Eksploatacji Grupa 1 pkt 2, 9 i 10 lub równow. (...)

p) (dla Części I) minimum dwie osoby posiadające uprawnienia energetyczne w zakresie Eksploatacji Grupa 2 pkt 1 i 10 lub równow. (...)

q) (dla Części I oraz II) minimum dwie osoby posiadające uprawnienia energetyczne w zakresie Eksploatacji Grupa 3 pkt 4, 5, 6, 7 i 10 lub równow. (...)

Cd.pkt.1.3 lit.l), m), n), o), p),q) - (...) o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz.U. 2020 poz. 833) stwierdzone na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz. 828 ze zm.), z uwzględnieniem przepisów w zakresie uznawania kwalifikacji nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub równow.

UWAGA!

Prace gazoniebezpieczne powinny być wykonywane w zespole minimum 3 osobowym, w którym każda osoba winna posiadać odpowiednie uprawnienia energetyczne w zależności od wykonywanej pracy. Jedna osoba z zespołu powinna pełnić funkcję Dozoru i posiadać uprawnienia w tym zakresie. Zamawiający uzna za spełnienie warunków wymienionych powyżej pod literą od l) do n) także w przypadku posiadania wymaganych uprawnień przez tę samą osobę, pod warunkiem spełnienia w/w wymagań.

X

4 NEW_VALUE

5 TEXT

n) (dla Części I oraz II) minimum jedna osoba posiadająca uprawnienia energetyczne w zakresie Dozoru Grupa 3 pkt 4, 5, 6, 7 i 10 lub równoważne, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 roku, poz. 833), stwierdzone na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz. 828 ze zm.), z uwzględnieniem przepisów w zakresie uznawania kwalifikacji nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub równoważne,

o) (dla Części I) minimum dwie osoby posiadające uprawnienia energetyczne w zakresie Eksploatacji Grupa 1 pkt 2, 9 i 10 lub równoważne, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 roku, poz. 833), stwierdzone na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz. 828 ze zm.), z uwzględnieniem przepisów w zakresie uznawania kwalifikacji nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub równoważne.

p) (dla Części I) minimum dwie osoby posiadające uprawnienia energetyczne w zakresie Eksploatacji Grupa 2 pkt 1 i 10 lub równoważne, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 roku, poz. 833), stwierdzone na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz. 828 ze zm.), z uwzględnieniem przepisów w zakresie uznawania kwalifikacji nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub równoważne.

q) (dla Części I oraz II) minimum dwie osoby posiadające uprawnienia energetyczne w zakresie Eksploatacji Grupa 3 pkt 4, 5, 6, 7 i 10 lub równoważne, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 roku, poz. 833), stwierdzone na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz. 828 ze zm.), z uwzględnieniem przepisów w zakresie uznawania kwalifikacji nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub równoważne.

UWAGA!

Prace gazoniebezpieczne powinny być wykonywane w zespole minimum 3 osobowym, w którym każda osoba winna posiadać odpowiednie uprawnienia energetyczne w zależności od wykonywanej pracy. Jedna osoba z zespołu powinna pełnić funkcję Dozoru i posiadać uprawnienia w tym zakresie. Zamawiający uzna za spełnienie warunków wymienionych powyżej pod literą od l) do q) także w przypadku posiadania wymaganych uprawnień przez tę samą osobę, pod warunkiem spełnienia w/w wymagań.

W przypadku składania ofert na więcej niż 1 część, Zamawiający dopuszcza wykazanie się osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, których Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia w liczbie wymaganej jak dla Części I, przy zachowaniu warunku określonego w powyższej Uwadze.

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: III.1.3

5 LABEL: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe (ciąg dalszy) Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: C.D sekcji III.1.3) ogłoszenia ciag dalszy

4 OLD_VALUE

5 TEXT

Kontynuacja powyższego sprostowania, po uwadze wprowadza się kolejną uwagę o poniższej treści oraz kolejne punkty:

X

4 NEW_VALUE

5 TEXT

UWAGA!

1) Zamawiający uzna za spełnienie warunków wymienionych powyżej pod literą f) i h) także w przypadku posiadania wymaganych uprawnień przez tę samą osobę.

2) Zamawiający uzna za spełnienie warunków wymienionych powyżej pod literą i), j), k), g) również w przypadku posiadania wymaganych uprawnień przez tę samą osobę.

3) Zamawiający uzna za spełnienie warunków wymienionych powyżej pod literą l), m),n), o), p), q) również w przypadku posiadania wymaganych uprawnień przez tę samą osobę.

4) Zamawiający uzna za spełnienie warunków wymienionych powyżej pod literą i), g), również w przypadku posiadania wymaganych uprawnień przez tę samą osobę.

5) W pozostałych przypadkach Zamawiający nie uzna za spełnienie warunków w przypadku posiadania wymaganych uprawnień przez tę samą osobę

6) Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadania uprawnień budowlanych wymaga uprawnień w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186 z póź. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r.

W sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 r. poz. 831), z uwzględnieniem postanowień pkt 8 i 9).

7) Na podstawie art. 104 ustawy Prawo budowlane, osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

8) Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza, wykazanie dysponowaniem osobami spełniającymi warunki świadczenia usług transgranicznych w rozumieniu art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa lub urbanistów (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117).

X

1.1.3 (8.1.2.2.3. SWZ) Posiadają (wymagania tylko dla Części I – Zadanie 5.2, dla Części II –Zadanie 7 - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie):

a) uznaną (kwalifikowaną) technologię spawania łukowego zgodnie z Normami PN-EN ISO 15614-1 lub PN-EN 288-3 lub równoważne dla spoin doczołowych w zakresie obejmującym następujące średnice:

• 508 x 11

• 323,9 x 8,8

• 114,3 x 4,5

UWAGA !

Zamawiający ma prawo zażądać na etapie realizacji poświadczenia posiadania przez Wykonawcę uznanej (kwalifikowanej) technologii spawania łukowego dla poszerzonego zakresu zmiennych zasadniczych posiadanej technologii niezbędnego do realizacji Inwestycji,

b) wdrożony, certyfikowany przez jednostkę akredytowaną (ważny) system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015 lub równoważny (w zakresie robót objętych niniejszą specyfikacją),

c) wdrożony, przez jednostkę akredytowaną (ważny) system nadzoru nad procesem spawalniczym zgodny z normami serii PN-EN ISO 3834 (minimum część 2 lub 3) lub równoważny.

X

1.1.4 (8.1.2.2.4. SWZ) posiada lub będzie dysponował w czasie realizacji zamówienia Laboratorium badawczym prowadzące badania złączy spawanych, które posiada (wymagania tylko dla Części I – Zadanie 5.2, dla Części II –Zadanie 7 - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie):

a) akredytację zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018 lub równoważnej, Polskiego Centrum Akredytacji lub równoważnej jednostki akredytującej,

b) zezwolenie na stosowanie lub przechowywanie źródeł promieniotwórczych oraz zezwolenie na transport źródeł promieniotwórczych.

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: III.1.4

5 LABEL: Obiektywne zasady i kryteria udziału

4 OLD_VALUE

5 TEXT

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa Ustawy zastosuje „procedurę odwróconą”, gdzie najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

X

X

Uzupełnienie pkt II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia Część II - Zadanie 7

1. Zamawiający informuje, iż data początkowa wskazana w sekcji II.2.7) ogłoszenia dla tej części została podana orientacyjnie.

1.1 (5.1. SIWZ) Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany nie później niż w terminie:

1.1.1 (5.1.2. SIWZ) Część II – Zadanie 7 – do dnia 29 stycznia 2022 roku z zastrzeżeniem możliwości zmiany terminu o okres niezbędny do zakończenia Zadania 4, o którym mowa w pkt 3.2 SIWZ

4 NEW_VALUE

5 TEXT

1. (24 SWZ) Zamawiający na podstawie art. 139 najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w Postępowaniu.

X

Uzupełnienie pkt II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia

2. (6. SWZ) Termin wykonania Zamówienia

2.1 (6.1. SWZ) Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany nie później niż w terminie:

2.1.1 (6.1.1. SWZ) Część I – Zadanie 5.2 –– do 10 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy,

2.1.2. (6.1.2. SWZ) Część II – Zadanie 7 – do 9 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy, z zastrzeżeniem konieczności skoordynowania przeprowadzenia czynności tłokowania/diagnostyki gazociągu z robotami budowlanymi na Zadaniu nr 4, których zakończenie przewiduje się do dnia 29.1.2022 r.

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: III.1.6

5 LABEL: Wymagane wadia i gwarancje:

4 OLD_VALUE

5 TEXT

. Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:

Część I - Zadanie 5.2 - 100.000,00 PLN

Część II - Zadanie 7 - 10.000,00 PLN

1.1. wadium może być wniesione w formach:

— pieniądzu,

— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

— gwarancjach bankowych,

— gwarancjach ubezpieczeniowych,

— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

2. Wymagania dot. zabezpieczenia umowy - 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie najpóźniej w dniu podpisania umowy, jednakże przed dokonaniem samej czynności podpisania umowy.

3. Wymagania dot. gwarancji:

Część I - Zadanie 5.2 zgodnie z ofertą okres nie krótszy niż 3 lata.

Część II - Zadanie 7 - 36 m-cy

X

4 NEW_VALUE

5 TEXT

1. (21.1 SWZ) Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:

Część I - Zadanie 5.2 - 100.000,00 PLN

Część II - Zadanie 7 - 10.000,00 PLN

2. (21.2.SWZ) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Ustawy.

3. (21.3. SWZ) Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

4. (21.4. SWZ) Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

4.1 (21.4.1. SWZ) pieniądzu;

4.2 (21.4.2. SWZ) gwarancjach bankowych;

4.3 (21.4.3. SWZ) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4.4 (21.4.4. SWZ) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).

5. (22. SWZ) Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

5.1 (22.1. SWZ) Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia, najpóźniej w dniu podpisania Umowy, jednakże przed dokonaniem samej czynności podpisania Umowy, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

6. Wymagania dot. gwarancji:

Część I - Zadanie 5.2 zgodnie z ofertą okres nie krótszy niż 3 lata.

Część II - Zadanie 7 - 36 m-cy

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: III.1.7

5 LABEL: Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących

4 OLD_VALUE

5 TEXT

1. Wynagrodzenie jest ustalone ryczałtowo i obejmuje całość prac i wszelkich kosztów związanych z wykonaniem Umowy.

2. Wynagrodzenie płatne będzie w PLN w częściach, z zastrzeżeniem że:

a) 80 % wynagrodzenia płatne będzie po wykonaniu danego zakresu Przedmiotu Umowy i podpisaniu bez zastrzeżeń protokołów odbiorów częściowych wykonanych na bazie zatwierdzonego przez Zamawiającego Harmonogramu TRF, na podstawie prawidłowo wystawionych faktur częściowych,

b) 10 % wynagrodzenia płatne będzie po wykonaniu danego zakresu Przedmiotu Umowy i podpisaniu bez zastrzeżeń protokołów odbiorów technicznych wykonanych na bazie zatwierdzonego przez Zamawiającego Harmonogramu TRF, na podstawie prawidłowo wystawionych faktur,

c) 10 % wynagrodzenia płatne będzie po wykonaniu całości Przedmiotu Umowy i podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu końcowego, na podstawie prawidłowo sporządzonej faktury końcowej.

3. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni kalendarzowych (...)

Więcej w SIWZ - Wzorach Umów.

X

4 NEW_VALUE

5 TEXT

1. Wynagrodzenie jest ustalone ryczałtowo i obejmuje całość prac i wszelkich kosztów związanych z wykonaniem Umowy.

2. Wynagrodzenie płatne będzie w PLN w częściach, z zastrzeżeniem że:

a) 80 % wynagrodzenia płatne będzie po wykonaniu danego zakresu Przedmiotu Umowy i podpisaniu bez zastrzeżeń protokołów odbiorów częściowych wykonanych na bazie zatwierdzonego przez Zamawiającego Harmonogramu TRF, na podstawie prawidłowo wystawionych faktur częściowych,

b) 10 % wynagrodzenia płatne będzie po wykonaniu danego zakresu Przedmiotu Umowy i podpisaniu bez zastrzeżeń protokołów odbiorów technicznych wykonanych na bazie zatwierdzonego przez Zamawiającego Harmonogramu TRF, na podstawie prawidłowo wystawionych faktur,

c) 10 % wynagrodzenia płatne będzie po wykonaniu całości Przedmiotu Umowy i podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu końcowego, na podstawie prawidłowo sporządzonej faktury końcowej.

3. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni kalendarzowych (...)

Więcej w SWZ - Wzorach Umów.

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: III.1.8

5 LABEL: Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

4 OLD_VALUE

5 TEXT

(4.8. SIWZ) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Podmioty występujące wspólnie (spółki cywilne lub Konsorcjum), składają wraz z ofertą (z zachowaniem wymogów określonych w punktach 8.6 – 8.11. SIWZ) pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich podmiotów w toku postępowania o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie tego zamówienia.

Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający (na podstawie art. 23 ust. 4 Ustawy) zażąda przed zawarciem umowy – umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

X

4 NEW_VALUE

5 TEXT

(13.5. SWZ) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia albo do reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: III.2.2

5 LABEL: Warunki realizacji umowy:

4 OLD_VALUE

5 TEXT

1. (17.1.SIWZ) Wzór umowy dla części I stanowi Załącznik nr 6a do SIWZ, a dla części II stanowi Załącznik nr 6b do SIWZ. Załączniki 6a i 6b są integralną częścią SIWZ.

2. (17.2. SIWZ) Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy, przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zakres zmian określa odpowiednio § 15 wzoru Umowy stanowiącego Załącznik nr 6a do SIWZ oraz § 15 wzoru Umowy stanowiącego Załącznik nr 6b do SIWZ

3. W pkt 16 SIWZ Zamawiający wskazuje informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy. W szczególności w zakresie wymaganych oświadczeń i dokumentów pkt 16.5, 16.6 SIWZ.

Z uwagi na ograniczenia techniczne nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do informacji zawiera SIWZi wzór umowy dostępne na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://zamowienia.psgaz.pl /postępowanie publiczne nr PSGKI.ZZSP.901.030.20

X

4 NEW_VALUE

5 TEXT

1. (19.1. SWZ) Wzór umowy dla Części I stanowi Załączniki 6a SWZ, dla Części II stanowi Załącznik 6b do SWZ.

2. (19.2. SWZ) Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) Ustawy, przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych we wzorze Umowy stanowiącej Załączniki nr 6a i 6b do SWZ.

3. W pkt 18 SWZ Zamawiający wskazuje informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy. W szczególności w zakresie wymaganych oświadczeń i dokumentów pkt 18.7, 18.8 SWZ.

Z uwagi na ograniczenia techniczne nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do informacji zawiera SWZ i wzór umowy dostępne na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://zamowienia.psgaz.pl /postępowanie publiczne nr PSGKI.ZZSP.901.030.20

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: IV.2.6

5 LABEL: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

4 OLD_VALUE

5 TEXT

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

X

4 NEW_VALUE

5 TEXT

(12.1. SWZ) Wykonawca jest związany ofertą do dnia 17 lipca 2021 roku przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: VI.3

5 LABEL: Informacje dodatkowe:

4 OLD_VALUE

5 TEXT

I. Zam.przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wyk., którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy:

1. Informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy - wymóg szczegółowo opisany w pkt 8.17.1 SIWZ.

2.Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego – wymóg szczegółowo opisany w pkt 8.17.2 SIWZ.

3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS – wymóg szczegółowo opisany w pkt 8.17.3 SIWZ

4. Odpis z właściwego rejestru lub z CEIDG – wymóg szczegółowo opisany w pkt 8.17.4 SIWZ

Dot. pkt. I.1-4 -W przypadku, gdy ofertę składa kilku Wyk. wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,oraz Konsorcjum wymóg złożenia dokumentu dotyczy każdego z nich, jak również podmiotów na zasoby których powołuje się Wyk.

5. Oświadczenie Wyk.o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - wymóg szczegółowo opisany w pkt 8.17.5 SIWZ

6. Oświadczenie Wyk. o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - wymóg szczegółowo opisany w pkt 8.17.6 SIWZ.

7. Oświadczenie Wyk. o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych - wymóg szczegółowo opisany w pkt 8.17.7 SIWZ.

Dot. pkt. I.5-7 - Oświadczenia mogą być złożone według wzoru określonego w Zał. nr 3 do SIWZ. W przypadku,gdy ofertę składa kilku Wyk. wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i Konsorcjów, wymóg złożenia Oświadczenia wg Zał. nr 3 dotyczy każdego z nich, jak również podmiotów na zasoby których powołuje się Wyk.

X

4 NEW_VALUE

5 TEXT

(9.4. SWZ) Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

1 (9.4.1. SWZ) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy,

c) [-]

d) [-]

e) [-]

Sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2 (9.4.2. SWZ) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 10 do SWZ;

3 (9.4.3. SWZ) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

W przypadku, gdy ofertę składa kilku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz Konsorcjum, wymóg złożenia dokumentu dotyczy każdego z nich, jak również podmiotów na zasoby których powołuje się Wykonawca.

4 (9.4.4. SWZ) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

W przypadku, gdy ofertę składa kilku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz Konsorcjum, wymóg złożenia dokumentu dotyczy każdego z nich, jak również podmiotów na zasoby których powołuje się Wykonawca

5 (9.4.5. SWZ) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) Ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

W przypadku, gdy ofertę składa kilku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz Konsorcjum, wymóg złożenia dokumentu dotyczy każdego z nich, jak również podmiotów na zasoby których powołuje się Wykonawca

6. (9.5. SWZ) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie znajdzie § 4 Rozporządzenia.

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: VI.3

5 LABEL: Informacje dodatkowe: ciąg dalszy

4 OLD_VALUE

5 TEXT

8. Wykaz osób - wymóg szczegółowo opisany w pkt 8.17.8 SIWZ.

9. Wykaz robót budowlanych (Zadań) - wymóg szczegółowo opisany w pkt 8.17.9 SIWZ.

Dot. pkt.I.9 - W przypadku, gdy ofertę składa kilku Wyk. wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli będzie go spełniał przynajmniej jeden z Wyk. występujących wspólnie.

10. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej - wymóg szczegółowo opisany w pkt8.17.10 SIWZ

Pkt I 1-10 dot. Części I oraz II.

X

11. Zaświadczenie że Wyk. posiada uznaną (kwalifikowaną) technologię spawania łukowego - wymóg szczegółowo opisany w pkt 8.17.11 SIWZ

12. Dokument potwierdzający posiadanie wdrożonego, certyfikowanego przez jednostkę akredytowaną(ważnego) systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015 - wymóg szczegółowo opisany w pkt 8.17.12 SIWZ

13. Świadectwo zgodności systemu zarządzania z wymaganiami normy PN-EN ISO 3834-2 lub PN-EN ISO 3834-3 lub równoważny lub certyfikat zgodności z tą normą wystawiony przez akredytowane organizacje - wymóg szczegółowo opisany w pkt 8.17.13 SIWZ.

14. Świadectwo Uznania Laboratorium Badawczego, (akredytację) zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO/IEC17025:2018 lub równoważnej Polskiego Centrum Akredytacji lub równoważnej jednostki akredytującej - wymóg szczegółowo opisany w pkt 8.17.14 SIWZ.

X

4 NEW_VALUE

5 TEXT

7. (9.6. SWZ) Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

8. (9.6.1. SWZ) (dla Części I oraz II) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – na potwierdzenie warunku określonego w punkcie 8.1.2.2.2. SWZ. Wykaz należy sporządzić wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ.

9. (9.6.2. SWZ) dla Części I oraz II) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – na potwierdzenie warunku określonego 8.1.2.2.1. SWZ. Wykaz należy sporządzić wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ.

Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

10. (9.6.3. SWZ) (dla Części I oraz II) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w punkcie 8.1.2.1. SWZ.

11.(9.6.4. SWZ) (dla Części I) Zaświadczenie że Wykonawca posiada uznaną (kwalifikowaną) technologię spawania łukowego zgodnie z Normami PN-EN ISO 15614-1 lub PN-EN 288-3 lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunku określonego w punkcie 8.1.2.2.3. lit. a) SWZ

12. (9.6.5. SWZ) (dla Części I) Dokument potwierdzający posiadanie wdrożonego, certyfikowanego przez jednostkę akredytowaną (ważnego) systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015 lub równoważny (w zakresie robót objętych niniejszą specyfikacją), na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w punkcie 8.1.2.2.3. lit. b) SWZ

13. (9.6.6. SWZ) (dla Części I) Świadectwo zgodności systemu zarządzania z wymaganiami normy PN-EN ISO 3834-2 lub PN-EN ISO 3834-3 lub równoważny lub certyfikat zgodności z tą normą wystawiony przez akredytowane organizacje, na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w punkcie 8.1.2.2.3. lit. c) SWZ

14. (9.6.7. SWZ) (dla Części I) Świadectwo Uznania Laboratorium Badawczego, (akredytację) zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018 lub równoważnej, Polskiego Centrum Akredytacji lub równoważnej jednostki akredytującej, na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w punkcie 8.1.2.2.4. lit. a) SWZ.

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: VI.3

5 LABEL: Informacje dodatkowe: ciąg dalszy

4 OLD_VALUE

5 TEXT

15. Dokument potwierdzający zezwolenie na stosowanie lub przechowywanie źródeł promieniotwórczych oraz zezwolenie na transport źródeł promieniotwórczych - wymóg szczegółowo opisany w pkt 8.17.15 SIWZ.

Pkt I 11-15 dot.Części I.

X

16. (8.24. SIWZ) Jeżeli Wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty, o których mowa w § 7 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.), zgodnie z którym:

„1. Jeżeli wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: (...)

X

Więcej informacji w SIWZ.

X

4 NEW_VALUE

5 TEXT

15. (9.6.8. SWZ) (dla Części I) Dokument potwierdzający zezwolenie na stosowanie lub przechowywanie źródeł promieniotwórczych oraz zezwolenie na transport źródeł promieniotwórczych na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w punkcie 8.1.2.2.4. lit. b) SWZ.

16. (9.7. SWZ) Jeżeli Wykonawca nie złożył jednolitego dokumentu, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w Postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:

16.1 (9.7.1. SWZ) oferta Wykonawcy podlegają odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub

16.2 (9.7.2. SWZ) zachodzą przesłanki unieważnienia Postępowania.

17. (9.8. SWZ) Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 9.7. powyżej, aktualne na dzień ich złożenia.

18. (9.9. SWZ) Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści jednolitego dokumentu, złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: VI.4.3

5 LABEL: Składanie odwołań

4 OLD_VALUE

5 TEXT

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.

3. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 19.2. są:

3.1. odwołanie,

3.2. skarga do sądu.

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy. Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art.180-198 ustawy Pzp Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołanie wnosi się:

5.1. w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art 180 ust 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust, 8 ustawy Pzp.

5.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

5.3. wobec czynności innych niż określone wyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określane w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

5.4.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

5.4.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

X

4 NEW_VALUE

5 TEXT

1. (20.1. SWZ) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy. Środki ochrony prawnej określone zostały w Dziale IX Ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2. (20.2. SWZ) Odwołanie przysługuje na:

2.1 (20.2.1. SWZ) niezgodną z przepisami Ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2.2 (20.2.2. SWZ) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie Ustawy;

2.3 (20.2.3. SWZ) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

3. (20.3. SWZ) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

4. (20.4. SWZ) Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. (20.5. SWZ) Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a).

6. (20.6. SWZ) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

7. (20.7. SWZ) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 20.5 lub 20.6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. (20.8. SWZ) Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. (20.9. SWZ) Jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

10. (20.10. SWZ) Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

11. (20.11. SWZ) Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

12. (20.12. SWZ) Wymagane elementy odwołania określa art. 516 Ustawy.

13. (20.13. SWZ) Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: VI.4.3

5 LABEL: Składanie odwołań (ciag dalszy)

4 OLD_VALUE

5 TEXT

6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

X

4 NEW_VALUE

5 TEXT

14. (20.14. SWZ) W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

15. (20.15. SWZ) Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych.

16. (20.16. SWZ) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

17. (20.17. SWZ) Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, ze wskazaniem, czy jest ono zaskarżone w całości, czy w części, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części, z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany.

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: IV.2.2

5 LABEL: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

4 OLD_VALUE

5 DATE: 2021-04-12

5 TIME: 10:00

4 NEW_VALUE

5 DATE: 2021-04-19

5 TIME: 10:00

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: IV.2.7

5 LABEL: Warunki otwarcia ofert

4 OLD_VALUE

5 DATE: 2021-04-12

5 TIME: 10:30

4 NEW_VALUE

5 DATE: 2021-04-19

5 TIME: 10:30

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 12 lutego 2021 r. sygn. akt: KIO 185/21, Zamawiający Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, dokonuje modyfikacji treści ogłoszenia i dokumentów zamówienia, poprzez ich dostosowanie do obowiązującej ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą”.

L: 4 --- key: (P)   value: 2. (10.3. SWZ) Komunikacja i wymiana informacji między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności zaś poprzez Platformę Zakupowa PSG lub za pośrednictwem poczty elektronicznej osoby uprawnionej do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcą.

L: 4 --- key: (P)   value: 3. (10.4. SWZ) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy zachowaniu formy elektronicznej.

+1