Rozšíření trolejbusové dopravy Jihlava - sever

rettifica - avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2021/S 070-177509 dell'anno 2021.

Amministrazione aggiudicatrice Statutární město Jihlava
N.D. () () altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Collettività
Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Tipo di appalto Lavori
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione N.D. () () altri
Paese CS; - country: CZ
Tipo di documento Informazioni complementari
Procedura Procedura aperta
Tipo di offerta Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2021-04-12 00:00:00
Scadenza 2021-04-27 00:00:00
Documenti di riferimento: 2021/S 045-109253

2021/S 045-109253 (bando di gara)

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 21-182930-001

1 DELETION_DATE: 20210427

1 FORM_LG_LIST: CS

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 70

2 DATE_PUB: 20210412

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2021/S 070-177509

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:177509-2021:TEXT:CS:HTML

2 LG_ORIG: CS

2 ISO_COUNTRY

INFO: CZ

2 IA_URL_GENERAL: https://jihlava.cz/

2 ORIGINAL_CPV: Construction work

INFOCODE: 45000000

2 ORIGINAL_CPV: Carriageway resurfacing works

INFOCODE: 45233223

2 ORIGINAL_CPV: Electrical engineering installation works

INFOCODE: 45315100

2 ORIGINAL_CPV: Demolition, site preparation and clearance work

INFOCODE: 45111000

2 ORIGINAL_CPV: Construction work for electricity power lines

INFOCODE: 45231400

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2021/S 045-109253

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20210407

2 DT_DATE_FOR_SUBMISSION: 20210423 10:00

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Additional information

INFOCODE: 2

2 NC_CONTRACT_NATURE: Works

INFOCODE: 1

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: Lowest price

INFOCODE: 1

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01A14

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Чехия

3 --- TI_TOWN   value: Jihlava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Строителни и монтажни работи

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Česko

3 --- TI_TOWN   value: Jihlava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Stavební práce

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tjekkiet

3 --- TI_TOWN   value: Jihlava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bygge- og anlægsarbejder

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tschechien

3 --- TI_TOWN   value: Jihlava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bauarbeiten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Τσεχία

3 --- TI_TOWN   value: Jihlava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Κατασκευαστικές εργασίες

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Czechia

3 --- TI_TOWN   value: Jihlava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Construction work

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Chequia

3 --- TI_TOWN   value: Jihlava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Trabajos de construcción

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tšehhi

3 --- TI_TOWN   value: Jihlava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ehitustööd

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tšekki

3 --- TI_TOWN   value: Jihlava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Rakennustyöt

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tchéquie

3 --- TI_TOWN   value: Jihlava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Travaux de construction

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: An tSeicia

3 --- TI_TOWN   value: Jihlava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Construction work

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Češka

3 --- TI_TOWN   value: Jihlava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Građevinski radovi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Csehország

3 --- TI_TOWN   value: Jihlava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Építési munkák

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Cechia

3 --- TI_TOWN   value: Jihlava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lavori di costruzione

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Čekija

3 --- TI_TOWN   value: Jihlava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Statybos darbai

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Čehija

3 --- TI_TOWN   value: Jihlava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Celtniecības darbi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Iċ-Ċekja

3 --- TI_TOWN   value: Jihlava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Xogħol tal-kostruzzjoni

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tsjechië

3 --- TI_TOWN   value: Jihlava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bouwwerkzaamheden

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Czechy

3 --- TI_TOWN   value: Jihlava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Roboty budowlane

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Chéquia

3 --- TI_TOWN   value: Jihlava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Construção

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Cehia

3 --- TI_TOWN   value: Jihlava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lucrări de construcţii

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Česko

3 --- TI_TOWN   value: Jihlava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Stavebné práce

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Češka

3 --- TI_TOWN   value: Jihlava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gradbena dela

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tjeckien

3 --- TI_TOWN   value: Jihlava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Anläggningsarbete

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Statutární město Jihlava

FORM_SECTION

1 F14_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Statutární město Jihlava

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 00286010

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Masarykovo nám. 97/1

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Jihlava

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 586 01

INFO4: CZ

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Ing. Veronika Šimonová

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +420 565592015

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: veronika.simonova@jihlava-city.cz

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: https://jihlava.cz/

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: https://jihlava.profilzadavatele-vz.cz/profile_cent_754.html

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Rozšíření trolejbusové dopravy Jihlava - sever

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Předmětem plnění veřejné zakázky (dále též jako „předmět plnění“) je výstavba nového trakčního trolejového vedení ulicemi Sokolovská, Pávovská na smyčku Bosch s napojením do stávajícího trolejového vedení v křižovatce ulic Pražská a Romana Havelky, vše na území statutárního města Jihlavy. Celková délka nové trolejové tratě je cca 5,7 km.

L: 4 --- key: (P)   value: Předmětem této veřejné zakázky jsou tedy veškeré stavební práce, dodávky a služby v rozsahu a dle podmínek stanovených v přílohách zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce, tj. v příloze č. 1 (návrh smlouvy o dílo), v příloze č. 2 (projektová dokumentace) a v příloze č. 3 (výkaz výměr) a případně dalších dokumentů, na které zadávací dokumentace odkazuje.

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2021-04-07

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2021/S 045-109253

2 CHANGES

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: IV.2.2)

5 LABEL: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

4 OLD_VALUE

5 DATE: 2021-04-09

5 TIME: 10:00

4 NEW_VALUE

5 DATE: 2021-04-23

5 TIME: 10:00

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: IV.2.7)

5 LABEL: Podmínky pro otevírání nabídek

4 OLD_VALUE

5 DATE: 2021-04-09

5 TIME: 10:10

4 NEW_VALUE

5 DATE: 2021-04-23

5 TIME: 10:10

+1