ZP/17/2021 – Dostawa olaparibu dla Instytutu „CZMP”

rettifica - avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2021/S 070-178266 dell'anno 2021.

Amministrazione aggiudicatrice Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”
N.D. () () altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro
Principali settori di attività Salute
Tipo di appalto Forniture
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione N.D. () () altri
Paese PL; - country: PL
Tipo di documento Informazioni complementari
Procedura Procedura aperta
Tipo di offerta Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2021-04-12 00:00:00
Scadenza 2021-05-07 00:00:00
Documenti di riferimento: 2021/S 066-170668

2021/S 066-170668 (bando di gara)

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 21-182077-001

1 DELETION_DATE: 20210507

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 70

2 DATE_PUB: 20210412

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2021/S 070-178266

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:178266-2021:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: http://www.iczmp.edu.pl

2 ORIGINAL_CPV: Antineoplastic agents

INFOCODE: 33652100

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2021/S 066-170668

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20210407

2 DT_DATE_FOR_SUBMISSION: 20210507 10:00

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Other

INFOCODE: 8

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Additional information

INFOCODE: 2

2 NC_CONTRACT_NATURE: Supplies

INFOCODE: 2

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Health

INFOCODE: H

2 HEADING: 01B14

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Łódź

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Антинеопластични средства

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Łódź

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Antineoplastika

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Łódź

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Cytostatika

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Łódź

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Antineoplastische Mittel

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Łódź

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Αντινεοπλασματικά φάρμακα

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Łódź

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Antineoplastic agents

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Łódź

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Agentes antineoplásicos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Łódź

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Antineoplastilised ained

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Łódź

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Solunsalpaajat ja sytostaatit

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Łódź

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Antinéoplasiques

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Łódź

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Antineoplastic agents

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Łódź

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Antineoplastični lijekovi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Łódź

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Daganatellenes szerek

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Łódź

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Agenti antineoplastici

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Łódź

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Antinavikiniai vaistai

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Łódź

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Antineoplastiskie līdzekļi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Łódź

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Aġenti ta' l-antineoplastika

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Łódź

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Antineoplastische middelen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Łódź

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Środki przeciwnowotworowe

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Łódź

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Antineoplásicos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Łódź

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Antineoplazice

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Łódź

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Antineoplastické činidlá

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Łódź

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Zdravila z delovanjem na novotvorbe

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Łódź

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Cytostatika/cytotoxiska medel

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”

FORM_SECTION

1 F14_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Rzgowska 281/289

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Łódź

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 93-338

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Agnieszka Wronka

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 422711751

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: agnieszka.wronka@iczmp.edu.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 422711750

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.iczmp.edu.pl

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: ZP/17/2021 – Dostawa olaparibu dla Instytutu „CZMP”

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: ZP/17/2021

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Przedmiotem zamówienia jest dostawa olaparibu dla Instytutu „CZMP”.

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2021-04-07

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2021/S 066-170668

2 CHANGES

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: II.2.11

5 LOT_NO: 1

5 LABEL: Informacje o opcjach

4 OLD_VALUE

5 TEXT

Opcje: nie

4 NEW_VALUE

5 TEXT

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 Pzp poprzez zwiększenie zakresu zamówienia o ilość wskazaną w Formularzu cenowym – Załączniku nr 2 do SWZ.

Zamawiający może z prawa opcji nie skorzystać, lub skorzystać w części. Zamówienie realizowane w ramach prawa opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nie skorzystanie przez Zamawiającego

Z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Zamówienie objęte prawem opcji Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego, że zamierza z prawa opcji skorzystać.

Termin dostawy przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji będzie taki sam, jak ten wskazany dla zamówienia podstawowego i liczony od dnia przesłania zawiadomienia do Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji. Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego.

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: II.2.11

5 LOT_NO: 2

5 LABEL: Informacje o opcjach

4 OLD_VALUE

5 TEXT

Opcje: nie

4 NEW_VALUE

5 TEXT

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 Pzp poprzez zwiększenie zakresu zamówienia o ilość wskazaną w Formularzu cenowym – Załączniku nr 2 do SWZ.

Zamawiający może z prawa opcji nie skorzystać, lub skorzystać w części. Zamówienie realizowane w ramach prawa opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nie skorzystanie przez Zamawiającego.

Z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Zamówienie objęte prawem opcji Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego, że zamierza z prawa opcji skorzystać.

Termin dostawy przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji będzie taki sam, jak ten wskazany dla zamówienia podstawowego i liczony od dnia przesłania zawiadomienia do Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji. Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego.

4+1