Zakup panelu chirurgicznego laparoskopowego, panelu artroskopowego, napędu wiertarsko-ortopedycznego oraz dermatomu na Blok Operacyjny Szpitala św. Wincentego a Paulo w Gdyni

rettifica - avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2021/S 071-180925 dell'anno 2021.

Amministrazione aggiudicatrice Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
N.D. () () altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro
Principali settori di attività Salute
Tipo di appalto Forniture
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione N.D. () () altri
Paese PL; - country: PL
Tipo di documento Informazioni complementari
Procedura Procedura aperta
Tipo di offerta Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso
Regolamento Unione Europea
Data di pubblicazione 2021-04-13 00:00:00
Scadenza 2021-04-28 00:00:00
Documenti di riferimento: 2021/S 046-115020

2021/S 046-115020 (bando di gara)

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 21-184092-001

1 DELETION_DATE: 20210428

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 71

2 DATE_PUB: 20210413

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2021/S 071-180925

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:180925-2021:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: http://www.szpitalepomorskie.eu

2 ORIGINAL_CPV: Surgical instruments

INFOCODE: 33169000

2 ORIGINAL_CPV: Urology, exploration devices

INFOCODE: 33125000

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2021/S 046-115020

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20210408

2 DT_DATE_FOR_SUBMISSION: 20210428 09:00

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Other

INFOCODE: 8

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Additional information

INFOCODE: 2

2 NC_CONTRACT_NATURE: Supplies

INFOCODE: 2

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Health

INFOCODE: H

2 HEADING: 01B14

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Gdynia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Хирургически инструменти

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Gdynia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Chirurgické nástroje

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Gdynia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kirurgiske instrumenter

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Gdynia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Chirurgische Instrumente

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Gdynia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Χειρουργικά όργανα

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Gdynia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Surgical instruments

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Gdynia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Instrumentos quirúrgicos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Gdynia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Operatsiooniinstrumendid

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Gdynia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kirurgiset instrumentit

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Gdynia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Instruments de chirurgie

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Gdynia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Surgical instruments

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Gdynia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kirurški instrumenti

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Gdynia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Sebészeti műszerek

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Gdynia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Strumenti chirurgici

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Gdynia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Chirurginiai instrumentai

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Gdynia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ķirurģiskie instrumenti

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Gdynia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Strumenti kirurġiċi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Gdynia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Chirurgische instrumenten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Gdynia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Przyrządy chirurgiczne

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Gdynia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Material cirúrgico

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Gdynia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Instrumente chirurgicale

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Gdynia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Chirurgické nástroje

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Gdynia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kirurški instrumenti

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Gdynia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kirurgiska instrument

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.

FORM_SECTION

1 F14_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Powstania Styczniowego 1

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Gdynia

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 81-519

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Ewa Szczęsna

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 587260124

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: zp@szpitalepomorskie.eu

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 587260338

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.szpitalepomorskie.eu

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Zakup panelu chirurgicznego laparoskopowego, panelu artroskopowego, napędu wiertarsko-ortopedycznego oraz dermatomu na Blok Operacyjny Szpitala św. Wincentego a Paulo w Gdyni

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: D25M/251/N/3-6rj/21

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup panelu chirurgicznego laparoskopowego szt. 1, panelu artroskopowego szt. 1, napędu wiertarsko-ortopedycznego szt. 1 oraz dermatomu szt. 1 na Blok Operacyjny Szpitala św. Wincentego a Paulo w Gdyni, w ramach projektu pn.: „Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych”.

L: 4 --- key: (P)   value: 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie wyposażenia oraz wymogi dotyczące gwarancji, szkoleń podano w Załączniku nr 2 do SWZ „Zestawienie parametrów wymaganych” oraz w Załączniku nr 5 do SWZ „Projekt umowy”.

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2021-04-08

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2021/S 046-115020

2 CHANGES

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: IV.2.2

5 LABEL: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

4 OLD_VALUE

5 DATE: 2021-04-23

5 TIME: 09:00

4 NEW_VALUE

5 DATE: 2021-04-28

5 TIME: 09:00

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: IV.2.6

5 LABEL: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

4 OLD_VALUE

5 TEXT

Oferta musi zachować ważność do: 21/07/2021

4 NEW_VALUE

5 TEXT

Oferta musi zachować ważność do: 26/07/2021

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: IV.2.7

5 LABEL: Warunki otwarcia ofert

4 OLD_VALUE

5 TEXT

Data: 23/04/2021

Czas lokalny: 09:30

Miejsce:

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o., 81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1, POLSKA, budynek nr 6, pokój nr 219

4 NEW_VALUE

5 TEXT

Data: 28/04/2021

Czas lokalny: 09:30

Miejsce:

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o., 81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1, POLSKA, budynek nr 6, pokój nr 219

2+1