Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu informatycznego oraz implementację e-usług w ramach projektu pn. „Rozbudowa istniejącej infrastruktury informatycznej oraz wdrożenie e-usług w Dolnośląskim …

rettifica - avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2021/S 074-187438 dell'anno 2021.

Amministrazione aggiudicatrice Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu informatycznego oraz implementację e-usług w ramach projektu pn. Rozbudowa istniejącej infrastruktury informatycznej oraz wdrożenie e-usług w Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy DWOMP i Partnerów
N.D. () () altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
Principali settori di attività Salute
Tipo di appalto Forniture
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione N.D. () () altri
Paese PL; - country: PL
Tipo di documento Informazioni complementari
Procedura Procedura aperta
Tipo di offerta Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso
Regolamento Unione Europea, con partecipazione AAP
Data di pubblicazione 2021-04-16 00:00:00
Scadenza 2021-05-05 00:00:00
Documenti di riferimento: 2021/S 045-110468

2021/S 045-110468 (bando di gara)

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 21-192921-001

1 DELETION_DATE: 20210505

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 74

2 DATE_PUB: 20210416

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2021/S 074-187438

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:187438-2021:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: https://dwomp.ibip.wroc.pl

2 ORIGINAL_CPV: Computer equipment and supplies

INFOCODE: 30200000

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2021/S 045-110468

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20210413

2 DT_DATE_FOR_SUBMISSION: 20210505 09:30

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Body governed by public law

INFOCODE: 6

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Additional information

INFOCODE: 2

2 NC_CONTRACT_NATURE: Supplies

INFOCODE: 2

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Health

INFOCODE: H

2 HEADING: 01B14

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Вроцлав

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Компютърно оборудване и принадлежности

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Vratislav

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Počítače

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Wroclaw

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Edb-maskiner og -artikler

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Breslau

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Computeranlagen und Zubehör

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Wrocław

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Wrocław

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Computer equipment and supplies

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Wroclaw

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Equipo y material informático

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Wrocław

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Arvutiseadmed ja nende tarvikud

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Wrocław

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Atk-laitteet ja -tarvikkeet

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Wrocław

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Matériel et fournitures informatiques

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Wroclaw

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Computer equipment and supplies

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Wrocław

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Računarska oprema i potrepštine

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Wroclaw

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Számítógépek és tartozékaik

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Breslavia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Apparecchiature informatiche e forniture

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Vroclavas

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kompiuterinė įranga ir reikmenys

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Vroclava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Datoru iekārtas un piederumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Wroclaw

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Apparat u aċċessorji tal-kompjuter

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Wroclaw

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Computeruitrusting en -benodigdheden

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Wrocław

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Urządzenia komputerowe

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Wroclaw

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Equipamento e material informático

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Wrocław

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Echipament şi accesorii pentru computer

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Wroclaw

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Počítačové zariadenia a spotrebný materiál

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Wroclaw

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Računalniška oprema in pribor

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Wroclaw

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Datorer och datamateriel

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu informatycznego oraz implementację e-usług w ramach projektu pn. Rozbudowa istniejącej infrastruktury informatycznej oraz wdrożenie e-usług w Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy DWOMP i Partnerów

FORM_SECTION

1 F14_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu informatycznego oraz implementację e-usług w ramach projektu pn. Rozbudowa istniejącej infrastruktury informatycznej oraz wdrożenie e-usług w Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy DWOMP i Partnerów

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Oławska 14

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Wroclaw

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 50-123

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Mateusz Haglauer

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: mhaglauer@dwomp.pl

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: https://dwomp.ibip.wroc.pl

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu informatycznego oraz implementację e-usług w ramach projektu pn. „Rozbudowa istniejącej infrastruktury informatycznej oraz wdrożenie e-usług w Dolnośląskim …

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: DWOMP.V.221.01.2021.ZP

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: 1) dostawa sprzętu komputerowego wraz z instalacją i konfiguracją;

L: 4 --- key: (P)   value: 2) dostawa serwerów do Data Center wraz z instalacją i konfiguracją;

L: 4 --- key: (P)   value: 3) uruchomienie Data Center Zapasowego w oparciu o sprzęt serwerowy posiadany przez Zamawiającego;

L: 4 --- key: (P)   value: 4) wykonanie analizy wdrożeniowej systemu e-usług;

L: 4 --- key: (P)   value: 5) dostawa oprogramowania systemowego i bazodanowego wraz z instalacją na serwerach w stopniu umożliwiającym uruchomienie e-usług;

L: 4 --- key: (P)   value: 6) przeniesienie obecnie używanego HIS do nowego środowiska serwerowego wraz z przeprowadzeniem testów akceptacyjnych aplikacji medycznych i administracyjnych przed rozpoczęciem pracy produkcyjnej;

L: 4 --- key: (P)   value: 7) zainstalowanie, skonfigurowanie i uruchomienie systemu tworzenia kopii zapasowych;

L: 4 --- key: (P)   value: 8) wdrożenie e-usług – instalacja, konfiguracja i uruchomienie produkcyjne;

L: 4 --- key: (P)   value: 9) integracja dostarczonych e-usług z HIS wykorzystywanym obecnie przez Zamawiającego;

L: 4 --- key: (P)   value: 10) szkolenia przygotowujące administratorów do obsługi e-usług;

L: 4 --- key: (P)   value: 11) szkolenie administratorów w zakresie zarządzania serwerami i bazą.

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2021-04-13

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2021/S 045-110468

2 CHANGES

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: IV.2.2

5 LABEL: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

4 OLD_VALUE

5 DATE: 2021-04-15

5 TIME: 09:30

4 NEW_VALUE

5 DATE: 2021-05-05

5 TIME: 09:30

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: IV.2.6

5 LABEL: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

4 OLD_VALUE

5 DATE: 2021-07-13

4 NEW_VALUE

5 DATE: 2021-08-03

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: IV.2.7

5 LABEL: Warunki otwarcia ofert

4 OLD_VALUE

5 DATE: 2021-04-15

5 TIME: 10:30

4 NEW_VALUE

5 DATE: 2021-05-05

5 TIME: 10:30

7+1