Świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji inżyniera kontraktu oraz nadzór i rozliczenie robót przy realizacji projektu pod nazwą: Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z bu...

rettifica - avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2021/S 074-189348 dell'anno 2021.

Amministrazione aggiudicatrice Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie
N.D. () () altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Collettività
Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Tipo di appalto Servizi
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione N.D. () () altri
Paese PL; - country: PL
Tipo di documento Informazioni complementari
Procedura Procedura aperta
Tipo di offerta Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso
Regolamento Unione Europea
Data di pubblicazione 2021-04-16 00:00:00
Scadenza 2021-05-02 00:00:00
Documenti di riferimento: 2021/S 046-115745

2021/S 046-115745 (bando di gara)

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 21-188986-001

1 DELETION_DATE: 20210502

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 74

2 DATE_PUB: 20210416

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2021/S 074-189348

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:189348-2021:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: www.mzd.czest.pl

2 ORIGINAL_CPV: Construction supervision services

INFOCODE: 71520000

2 ORIGINAL_CPV: Construction management services

INFOCODE: 71540000

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2021/S 046-115745

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20210412

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Additional information

INFOCODE: 2

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: Lowest price

INFOCODE: 1

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01C14

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Częstochowa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Строителен надзор

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Częstochowa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Stavební dohled

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Częstochowa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tilsyn med bygge- og anlægsarbejder

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Częstochowa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bauaufsicht

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Częstochowa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Częstochowa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Construction supervision services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Częstochowa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de supervisión de obras

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Częstochowa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ehitusjärelevalveteenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Częstochowa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Rakennustöiden valvonta

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Częstochowa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services de conduite des travaux

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Częstochowa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Construction supervision services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Częstochowa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge građevinskog nadzora

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Częstochowa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Építésfelügyeleti szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Częstochowa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di controllo di costruzioni

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Częstochowa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Statybos priežiūros paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Częstochowa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Celtniecības uzraudzības pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Częstochowa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi tas-superviżjoni tal-kostruzzjoni

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Częstochowa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Toezicht op uitvoering van de bouw

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Częstochowa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi nadzoru budowlanego

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Częstochowa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de supervisão da construção

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Częstochowa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de supraveghere a lucrărilor

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Częstochowa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Stavebný dozor

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Częstochowa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve gradbenega nadzora

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Częstochowa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Övervakning av bygg- och anläggningsarbeten

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie

FORM_SECTION

1 F14_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 5732331963

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Legionów 52

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Częstochowa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 42-202

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Marta Cendal, Aleksandra Paluch, Kamila Urbaniak, Michał Wołkowicki,

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 343664305

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: mzd@mzd.czest.pl

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: www.mzd.czest.pl

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji inżyniera kontraktu oraz nadzór i rozliczenie robót przy realizacji projektu pod nazwą: Rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z bu...

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: MZDiT.ZP.26.93.2021

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Usługa inżyniera kontraktu obejmuje:

L: 4 --- key: (P)   value: — nadzór nad pracami projektowymi,

L: 4 --- key: (P)   value: — zarządzanie i koordynację realizacji budowy,

L: 4 --- key: (P)   value: — nadzór nad prawidłową realizacją kontraktu,

L: 4 --- key: (P)   value: — doradztwo dla Zamawiającego o charakterze technicznym, organizacyjnym (w tym formalno-prawnym) w zakresie poprawnej (w założonym terminie, budżecie i jakości) realizacji kontraktu,

L: 4 --- key: (P)   value: — nadzór robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez Wykonawcę robót budowlanych, w tym weryfikacja i opiniowanie dokumentacji,

L: 4 --- key: (P)   value: — wsparcie Zamawiającego w przejściowych i końcowym rozliczeniu realizacji projektu, w tym w zakresie wynikającym z przyznanego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz wypełnianiu przez Zamawiającego obowiązków sprawozdawczych.

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2021-04-12

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2021/S 046-115745

2 CHANGES

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: IV.2.2

4 OLD_VALUE

5 DATE: 2021-04-13

5 TIME: 10:30

4 NEW_VALUE

5 DATE: 2021-04-15

5 TIME: 10:30

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: IV.2.6

4 OLD_VALUE

5 DATE: 2021-07-11

4 NEW_VALUE

5 DATE: 2021-07-13

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: IV.2.7

4 OLD_VALUE

5 DATE: 2021-04-13

5 TIME: 11:00

4 NEW_VALUE

5 DATE: 2021-04-15

5 TIME: 11:00

10+1