Zakup i dostawa części zamiennych do pojazdów służbowych marki FIAT

avviso di aggiudicazione di appalto

Di seguito le informazioni riguardanti l'avviso 2022/S 102-283446 dell'anno 2022.

Amministrazione aggiudicatrice Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
Kielecki (PL721) altri enti
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale
Principali settori di attività Ordine e sicurezza pubblica
Tipo di appalto Forniture
Codice CPV principale
Luogo di esecuzione Świętokrzyskie (PL72) altri
Paese PL; - country: PL
Tipo di documento Avviso di aggiudicazione
Procedura Procedura aperta
Tipo di offerta Non applicabile
Criteri di aggiudicazione Non applicabile
Regolamento Unione Europea
Data di pubblicazione 2022-05-27 00:00:00
Scadenza 2022-08-31 00:00:00
Valori 233˙960.20 PLN (totale appalto)
Documenti di riferimento: 2022/S 065-168741

Ti potrebbero interessare

Controlla i dati grezzi

Guarda i dati grezzi come da XML fornito dal TED.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 22-289646-001

1 DELETION_DATE: 20220831

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 102

2 DATE_PUB: 20220527

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2022/S 102-283446

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:283446-2022:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: http://www.swietokrzyska.policja.gov.pl/

2 ORIGINAL_CPV: Parts and accessories for vehicles and their engines

INFOCODE: 34300000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 233960.20

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2022/S 065-168741

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20220523

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Ministry or any other national or federal authority

INFOCODE: 1

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract award notice

INFOCODE: 7

2 NC_CONTRACT_NATURE: Supplies

INFOCODE: 2

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Public order and safety

INFOCODE: U

2 HEADING: 01B03

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Kielce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Kielce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Díly a příslušenství k motorovým vozidlům a motorům

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Kielce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dele og tilbehør til motorkøretøjer og motorer hertil

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Kielce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Teile und Zubehör für Fahrzeuge und deren Motoren

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Kielce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Kielce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Parts and accessories for vehicles and their engines

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Kielce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Partes y accesorios para vehículos y sus motores

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Kielce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Sõidukite ja nende mootorite osad ja lisaseadmed

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Kielce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ajoneuvojen ja niiden moottoreiden osat ja lisävarusteet

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Kielce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Pièces détachées et accessoires pour véhicules et moteurs de véhicules

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Kielce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Parts and accessories for vehicles and their engines

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Kielce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Kielce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Járművek és járműmotorok alkatrészei és tartozékai

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Kielce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Parti ed accessori di autoveicoli e motori dei veicoli

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Kielce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Transporto priemonių ir jų variklių dalys ir pagalbiniai reikmenys

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Kielce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Detaļas un piederumi transportlīdzekļiem un to dzinējiem

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Kielce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Partijiet u aċċessorji għall-vetturi u l-magni tagħhom

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Kielce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Kielce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Kielce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Peças e acessórios para veículos e seus motores

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Kielce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Kielce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Kielce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Deli in pribor za vozila in njihove motorje

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Kielce

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Delar och tillbehör till fordon och tillhörande motorer

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach

FORM_SECTION

1 F03_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Seminaryjska 12

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Kielce

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 25-372

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 478022930

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: ewelina.wasowicz@ki.policja.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 478022935

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.swietokrzyska.policja.gov.pl/

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_kielce

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Zakup i dostawa części zamiennych do pojazdów służbowych marki FIAT

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: 23/PN/2022

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa części zamiennych do pojazdów służbowych marki FIAT

3 --- VAL_TOTAL   value: 233960.20

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 MAIN_SITE

5 P: Miejscem dostaw części zamiennych będzie magazyn Wydziału Transportu KWP w Kielcach, ul. Kusocińskiego 51 lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego.

4 SHORT_DESCR

5 P: 3.1 Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy według potrzeb fabrycznie nowych, kompletnych części zamiennych do pojazdów.

5 P: 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 1 do SWZ.

5 P: 3.3. Wymagane jest, aby części zamienne będące przedmiotem zamówienia były dostarczane fabrycznie nowe i kompletne, oryginalne lub o porównywalnej jakości i były zgodne z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 461/2010 z 27.5.2010 w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych w sektorze pojazdów silnikowych.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Jakość przedmiotu zamówienia

AC_WEIGHTING: 40

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 60

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 3 500,00 złotych (trzy tysiące pięćset złotych 00/100).

5 P: Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2022/S 065-168741

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 23/PN/2022

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Zakup i dostawa części zamiennych do pojazdów służbowych marki FIAT

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2022-05-13

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Inter Cars S.A.

NATIONALID: NIP 118-14-52-946

ADDRESS: ul. Powsińska 64

TOWN: Warszawa

POSTAL_CODE: 02-093

7 COUNTRY

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 260375.07

5 VAL_TOTAL: 233960.20

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17A

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587801

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.uzp.gov.pl

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.

L: 4 --- key: (P)   value: 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

L: 4 --- key: (P)   value: 3. Odwołanie przysługuje na:

L: 4 --- key: (P)   value: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

L: 4 --- key: (P)   value: 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

L: 4 --- key: (P)   value: 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

L: 4 --- key: (P)   value: 5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

L: 4 --- key: (P)   value: 6. Odwołanie wnosi się w terminie:

L: 4 --- key: (P)   value: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

L: 4 --- key: (P)   value: 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

L: 4 --- key: (P)   value: 7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

L: 4 --- key: (P)   value: 8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

L: 4 --- key: (P)   value: 9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

L: 4 --- key: (P)   value: 10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

L: 4 --- key: (P)   value: 11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

L: 4 --- key: (P)   value: 12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Departament Odwołań Urzędu

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17A

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587840

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.uzp.gov.pl

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2022-05-23

24+1