Opendata, web and dolomites

Institutions leader of H2020 projects from Poland

This page lists the Institutions from Poland with the role of coordinator in the Horizon 2020 Framework Programme.

Click on table headers to rearrange data.

# institution  number of projects  total cost  total contribution.  average contrib. 
1 UNIWERSYTET WARSZAWSKI 14 17˙687˙308 16˙911˙808 1˙207˙986
2 POLITECHNIKA WROCLAWSKA 7 692˙648 686˙698 98˙100
3 NARODOWE CENTRUM BADAN I ROZWOJU 6 17˙286˙641 17˙286˙641 2˙881˙107
4 FUNDINGBOX ACCELERATOR SP ZOO 6 33˙325˙108 31˙981˙787 5˙330˙298
5 INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK 5 11˙500˙284 7˙542˙441 1˙508˙488
6 POLITECHNIKA POZNANSKA 5 2˙043˙033 2˙021˙983 404˙397
7 SWIETOKRZYSKIE CENTRUM INNOWACJI ITRANSFERU TECHNOLOGII SP(ZOO) 5 745˙535 737˙135 147˙427
8 UNIWERSYTET JAGIELLONSKI 5 6˙801˙133 6˙543˙533 1˙308˙707
9 NARODOWE CENTRUM BADAN JADROWYCH 5 21˙181˙125 20˙667˙332 4˙133˙466
10 INSTYTUT MATEMATYCZNY POLSKIEJ AKADEMII NAUK 4 2˙624˙087 2˙322˙587 580˙647
11 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIEBIORCZOSCI 4 517˙025 496˙725 124˙181
12 LUBELSKA FUNDACJA ROZWOJU 4 263˙925 263˙925 65˙981
13 POLITECHNIKA SLASKA 4 6˙894˙085 6˙543˙085 1˙635˙771
14 INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMOW TECHNIKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 4 6˙037˙011 5˙884˙152 1˙471˙038
15 FUNDACJA UNIWERSYTETU IM ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU 4 1˙658˙216 1˙658˙216 414˙554
16 INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK 4 13˙461˙335 13˙035˙327 3˙258˙832
17 ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE 4 1˙737˙537 1˙537˙212 384˙303
18 POLITECHNIKA WARSZAWSKA 3 8˙514˙734 8˙033˙302 2˙677˙767
19 SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ-INSTYTUTLOTNICTWA 3 7˙969˙095 6˙848˙581 2˙282˙860
20 CENTRUM ASTRONOMICZNE IM. MIKOLAJAKOPERNIKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK 3 2˙641˙424 2˙641˙424 880˙475
21 INPHOTECH SP ZOO 3 3˙287˙279 2˙343˙125 781˙042
22 NAPIFERYN BIOTECH SP ZOO 2 2˙936˙376 2˙055˙463 1˙027˙732
23 UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU 2 890˙462 890˙462 445˙231
24 UNIWERSYTET WROCLAWSKI 2 1˙758˙500 1˙596˙500 798˙250
25 UNIWERSYTET GDANSKI 2 1˙647˙296 1˙647˙296 823˙648
26 INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK 2 1˙883˙687 1˙883˙687 941˙844
27 NARODOWE CENTRUM NAUKI 2 51˙497˙995 17˙351˙008 8˙675˙504
28 INSTYTUT BIOLOGII DOSWIADCZALNEJ IM. M. NENCKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK 2 5˙916˙660 3˙614˙580 1˙807˙290
29 INSTYTUT ROZRODU ZWIERZAT I BADAN ZYWNOSCI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 2 225˙700 225˙700 112˙850
30 AKADEMIA SZTUKI W SZCZECINIE 2 1˙471˙800 1˙471˙800 735˙900
31 WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY 2 2˙689˙011 2˙689˙011 1˙344˙506
32 MALOPOLSKA VOIVODSHIP 2 858˙005 554˙451 277˙226
33 CENTRUM FIZYKI TEORETYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK 2 292˙924 292˙924 146˙462
34 TORQWAY SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 2 2˙342˙219 1˙639˙553 819˙777
35 POLTREG SPOLKA AKCYJNA 2 3˙642˙856 2˙549˙999 1˙275˙000
36 TORUNSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPOLKA AKCYJNA 2 100˙000 100˙000 50˙000
37 BCAST SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 2 2˙064˙554 1˙445˙187 722˙594
38 METROSOFT POLSKA 2 2˙637˙169 1˙846˙018 923˙009
39 INSTYTUT UPRAWY NAWOZENIA I GLEBOZNAWSTWA, PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 2 5˙721˙662 5˙449˙333 2˙724˙667
40 BIOTREM SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 2 3˙268˙679 2˙288˙075 1˙144˙038
41 AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SA 1 50˙000 50˙000 50˙000
42 ITTI SP ZOO 1 3˙428˙100 3˙428˙100 3˙428˙100
43 PLASMA SYSTEM SPOLKA AKCYJNA 1 71˙429 50˙000 50˙000
44 TENSORFLIGHT POLAND SPOLKA ZOGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
45 POLSKA AKADEMIA NAUK 1 7˙356˙000 3˙678˙000 3˙678˙000
46 BONE VITAE SPOLKA AKCYJNA 1 71˙429 50˙000 50˙000
47 THE BATTERIES SP ZOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
48 SYNEKTIK SPOLKA AKCYJNA 1 3˙687˙250 3˙687˙250 3˙687˙250
49 ZAZ SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
50 UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOLLATAJA W KRAKOWIE 1 2˙078˙485 2˙078˙485 2˙078˙485
51 PERFECT DASHBOARD SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
52 KGHM POLSKA MIEDZ SA 1 8˙564˙961 8˙564˙961 8˙564˙961
53 PIXEL SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
54 HARIMATA SP ZOO 1 2˙267˙500 1˙587˙250 1˙587˙250
55 ASM - CENTRUM BADAN I ANALIZ RYNKUSPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 988˙965 988˙965 988˙965
56 IPANTERM SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
57 JAKUSZ SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
58 REMMEDVR SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 2˙767˙900 1˙937˙530 1˙937˙530
59 UNIWERSYTET MEDYCZNY IM PIASTOW SLASKICH WE WROCLAWIU 1 787˙825 787˙825 787˙825
60 BINARTECH SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
61 NEURO DEVICE GROUP SPOLKA AKCYJNA 1 71˙429 50˙000 50˙000
62 EMPLOCITY SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
63 SPARK-TECH SP. Z O.O. 1 71˙429 50˙000 50˙000
64 PHOTON ENTERTAINMENT SP ZOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
65 INTELICLINIC SP. Z.O.O. 1 2˙321˙250 1˙624˙875 1˙624˙875
66 INSTYTUT INFORMATYKI TEORETYCZNEJ ISTOSOWANEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 4˙999˙083 4˙999˙083 4˙999˙083
67 NAUKOWA I AKADEMICKA SIEC KOMPUTEROWA - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 1 6˙341˙775 4˙912˙692 4˙912˙692
68 INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZAT POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 1˙176˙700 1˙176˙700 1˙176˙700
69 BILLON SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 2˙800˙000 1˙960˙000 1˙960˙000
70 FRIENDLYKNIFE SP. Z O.O. 1 71˙429 50˙000 50˙000
71 RED SKY SP ZOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
72 SAULE SPOLKA AKCYJNA 1 71˙429 50˙000 50˙000
73 COLLEGIUM CIVITAS 1 146˙462 146˙462 146˙462
74 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCLAWIU 1 796˙050 796˙050 796˙050
75 BEREZIEWICZ PIOTR 1 71˙429 50˙000 50˙000
76 SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ - INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIALOW ELEKTRONICZNYCH 1 14˙999˙828 14˙999˙828 14˙999˙828
77 PRINT SILVER SPOLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWA 1 71˙429 50˙000 50˙000
78 PRZEDSIEBIORSTWO WDROZENIOWO-PRODUKCYJNE NEEL SP. Z O.O. 1 1˙967˙500 1˙377˙250 1˙377˙250
79 INFERMEDICA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
80 IOT SOLUTIONS SPOLKA OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
81 UNIWERSYTET MEDYCZNY IM KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU 1 2˙268˙000 2˙268˙000 2˙268˙000
82 MONITOR CR SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
83 POMELODY SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
84 SLASKI PARK TECHNOLOGII MEDYCZNYCH KARDIO-MED SILESIA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 149˙625 149˙625 149˙625
85 ZAKLAD BADAWCZO-WDROZENIOWY OSRODKASALMONELLA IMMUNOLAB SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
86 KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII SPOLKA AKCYJNA 1 1˙654˙338 1˙654˙338 1˙654˙338
87 BERGAMO TECNOLOGIE SPZOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
88 INSTYTUT GENETYKI ROSLIN POLSKIEJ AKADEMI NAUK 1 2˙499˙250 2˙499˙250 2˙499˙250
89 SMART SOFT SOLUTIONS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
90 CONNECTPOINT SP ZOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
91 M SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
92 SZKOLA GLOWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO 1 1˙413˙750 1˙413˙750 1˙413˙750
93 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKLODOWSKIEJ 1 245˙361 245˙361 245˙361
94 IDAP TECHNOLOGY SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
95 TADEUSZ NOWAK 1 71˙429 50˙000 50˙000
96 POLITECHNIKA CZESTOCHOWSKA 1 936˙000 927˙000 927˙000
97 SELENA LABS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 15˙183˙625 10˙659˙352 10˙659˙352
98 INSTYTUT MASZYN PRZEPLYWOWYCH IM ROBERTA SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK - IMP PAN 1 1˙047˙551 1˙047˙551 1˙047˙551
99 SDS OPTIC SPOLKA AKCYJNA 1 3˙985˙000 3˙985˙000 3˙985˙000
100 SEEMORE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
101 LOGLAB SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
102 ATSORA SP ZOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
103 SGPR.TECH SP ZOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
104 SUP4NAV SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
105 EXPANSIO SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
106 ML SYSTEM SPOLKA AKCYJNA 1 71˙429 50˙000 50˙000
107 TERRABIO SP. Z O.O. 1 71˙429 50˙000 50˙000
108 ETON GROUP SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
109 CYBERUS LABS 1 2˙827˙625 1˙979˙337 1˙979˙337
110 BACTEROMIC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 2˙752˙387 1˙926˙671 1˙926˙671
111 GLOBEMA SP ZOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
112 KINETIC CENTRUM NOWOCZESNEJ AUDIOLOGII SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
113 NESTMEDIC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
114 UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIALYMSTOKU 1 3˙139˙200 1˙569˙600 1˙569˙600
115 MANAGEMENT DATA SYSTEMS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
116 POLITECHNIKA KRAKOWSKA 1 549˙750 549˙750 549˙750
117 INSTYTUT POMNIK CENTRUM ZDROWIA DZIECKA 1 999˙475 999˙475 999˙475
118 INTERNATIONAL INSTITUTE OF MOLECULAR AND CELL BIOLOGY 1 2˙498˙887 2˙498˙887 2˙498˙887
119 ZAKLADY URZADZEN KOTLOWYCH STAPORKOW SPOLKA AKCYJNA 1 71˙429 50˙000 50˙000
120 AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE 1 112˙219 112˙219 112˙219
121 IOT SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
122 FIDO VOICE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
123 DYKAS MICHAL 1 71˙429 50˙000 50˙000
124 QUANTUM LAB POLAND SP ZOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
125 INVIS SP ZOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
126 EXC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
127 GENOMTEC SPOLKA AKCYJNA 1 71˙429 50˙000 50˙000
128 PRODROMUS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
129 SESCOM SPOLKA AKCYJNA 1 71˙429 50˙000 50˙000
130 PROXIGROUP SPOLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
131 CASE - CENTRUM ANALIZ SPOLECZNO- EKONOMICZNYCH- FUNDACJA NAUKOWA 1 2˙375˙490 2˙375˙490 2˙375˙490
132 BLACK PEARLS INVESTMENTS SP ZOO 1 314˙125 312˙625 312˙625
133 BLUE DOT SOLUTIONS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 512˙891 512˙891 512˙891
134 FILIPOWIAK JAN 1 71˙429 50˙000 50˙000
135 VBIONIC SP ZOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
136 MEDICAL SIMULATION TECHNOLOGIES SPOLKA Z OGRANICZONA ODOPWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
137 BILLON DIGITAL SERVICES SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 2˙780˙575 1˙946˙402 1˙946˙402
138 INSTYTUT GEOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 1˙798˙028 1˙798˙028 1˙798˙028
139 ONCO SCANNER SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
140 POLITECHNIKA LUBELSKA 1 1˙251˙000 1˙251˙000 1˙251˙000
141 SOLACE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
142 CENTRUM BADAN I INNOWACJI PRO-AKADEMIA STOWARZYSZENIE 1 134˙462 134˙462 134˙462
143 UNIWERSYTET MIKOLAJA KOPERNIKA W TORUNIU 1 146˙462 146˙462 146˙462
144 TECHNOVATOR SP. Z O.O. 1 71˙429 50˙000 50˙000
145 AEROBITS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
146 INSTYTUT MEDYCYNY DOSWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ IM MIROSLAWA MOSSAKOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 146˙462 146˙462 146˙462
147 CERVI ROBOTICS 1 1˙622˙987 1˙197˙216 1˙197˙216
148 PRESQUE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
149 BBH BIOTECH POLSKA SPOLKA Z OGRANICZONA OPDOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
150 CREATEC SP ZOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
151 PANSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 1 970˙425 970˙425 970˙425
152 LOVELY FUN SP ZOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
153 XTPL SPOLKA AKCYJNA 1 71˙429 50˙000 50˙000
154 TAIL SP. Z.O.O. 1 71˙429 50˙000 50˙000
155 FUNDACJA PARTNERSTWA TECHNOLOGICZNEGO TECHNOLOGY PARTNERS 1 1˙797˙271 1˙797˙271 1˙797˙271
156 INSTYTUT LACZNOSCI PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 1 134˙462 134˙462 134˙462
157 BONDA. PL - SPOLKA ZOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
158 INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR I BADAN STRUKTURALNYCH IM. WLODZIMIERZA TRZEBIATOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 783˙000 783˙000 783˙000
# totale 258 388˙126˙612 € 315˙750˙734 € -