Opendata, web and dolomites

Institutions leader of H2020 projects from Poland

This page lists the Institutions from Poland with the role of coordinator in the Horizon 2020 Framework Programme.

Click on table headers to rearrange data.

# institution  number of projects  total cost  total contribution.  average contrib. 
1 UNIWERSYTET WARSZAWSKI 11 11˙973˙814 11˙198˙314 1˙018˙029
2 INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK 5 8˙876˙246 6˙297˙653 1˙259˙531
3 NARODOWE CENTRUM BADAN I ROZWOJU 5 2˙288˙188 2˙288˙188 457˙638
4 FUNDINGBOX ACCELERATOR SP ZOO 5 26˙484˙076 24˙986˙479 4˙997˙296
5 POLITECHNIKA WROCLAWSKA 5 555˙073 549˙123 109˙825
6 POLITECHNIKA POZNANSKA 4 1˙892˙533 1˙878˙483 469˙621
7 INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMOW TECHNIKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 4 6˙037˙011 5˙884˙152 1˙471˙038
8 INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK 4 13˙461˙335 13˙035˙327 3˙258˙832
9 INSTYTUT MATEMATYCZNY POLSKIEJ AKADEMII NAUK 3 1˙616˙587 1˙315˙087 438˙362
10 POLITECHNIKA WARSZAWSKA 3 8˙514˙734 8˙033˙302 2˙677˙767
11 SWIETOKRZYSKIE CENTRUM INNOWACJI ITRANSFERU TECHNOLOGII SP(ZOO) 3 487˙085 478˙685 159˙562
12 CENTRUM ASTRONOMICZNE IM. MIKOLAJAKOPERNIKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK 3 2˙641˙424 2˙641˙424 880˙475
13 POLITECHNIKA SLASKA 3 5˙900˙485 5˙549˙485 1˙849˙828
14 NARODOWE CENTRUM BADAN JADROWYCH 3 5˙901˙043 5˙451˙650 1˙817˙217
15 UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU 2 890˙462 890˙462 445˙231
16 INSTYTUT LOTNICTWA 2 1˙919˙242 1˙649˙143 824˙572
17 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIEBIORCZOSCI 2 290˙862 270˙562 135˙281
18 INSTYTUT BIOLOGII DOSWIADCZALNEJ IM. M. NENCKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK 2 5˙916˙660 3˙614˙580 1˙807˙290
19 NARODOWE CENTRUM NAUKI 2 51˙465˙228 17˙351˙008 8˙675˙504
20 INSTYTUT ROZRODU ZWIERZAT I BADAN ZYWNOSCI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 2 225˙700 225˙700 112˙850
21 LUBELSKA FUNDACJA ROZWOJU 2 150˙005 150˙005 75˙003
22 TORQWAY SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 2 2˙342˙219 1˙639˙553 819˙777
23 CENTRUM FIZYKI TEORETYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK 2 292˙924 292˙924 146˙462
24 UNIWERSYTET JAGIELLONSKI 2 2˙941˙248 2˙941˙248 1˙470˙624
25 INPHOTECH SP ZOO 2 211˙529 190˙100 95˙050
26 TORUNSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPOLKA AKCYJNA 2 100˙000 100˙000 50˙000
27 BCAST SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 2 2˙064˙554 1˙445˙187 722˙594
28 METROSOFT POLSKA 2 2˙637˙169 1˙846˙018 923˙009
29 UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOLLATAJA W KRAKOWIE 1 2˙078˙485 2˙078˙485 2˙078˙485
30 PERFECT DASHBOARD SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
31 KGHM POLSKA MIEDZ SA 1 8˙564˙961 8˙564˙961 8˙564˙961
32 PIXEL SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
33 HARIMATA SP ZOO 1 2˙267˙500 1˙587˙250 1˙587˙250
34 ASM CENTRUM BADANI I ANALIZ RYNKU SP ZOO 1 988˙965 988˙965 988˙965
35 AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SA 1 50˙000 50˙000 50˙000
36 ITTI SP ZOO 1 3˙428˙100 3˙428˙100 3˙428˙100
37 PLASMA SYSTEM SPOLKA AKCYJNA 1 71˙429 50˙000 50˙000
38 NAPIFERYN BIOTECH SP ZOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
39 BONE VITAE SPOLKA AKCYJNA 1 71˙429 50˙000 50˙000
40 SYNEKTIK SPOLKA AKCYJNA 1 3˙687˙250 3˙687˙250 3˙687˙250
41 SPARK-TECH SP. Z O.O. 1 71˙429 50˙000 50˙000
42 PHOTON ENTERTAINMENT SP ZOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
43 INTELICLINIC SP. Z.O.O. 1 2˙321˙250 1˙624˙875 1˙624˙875
44 INSTYTUT INFORMATYKI TEORETYCZNEJ ISTOSOWANEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 4˙999˙083 4˙999˙083 4˙999˙083
45 NAUKOWA I AKADEMICKA SIEC KOMPUTEROWA - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 1 6˙341˙775 4˙912˙692 4˙912˙692
46 UNIWERSYTET WROCLAWSKI 1 958˙500 796˙500 796˙500
47 IPANTERM SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
48 UNIWERSYTET GDANSKI 1 147˙296 147˙296 147˙296
49 JAKUSZ SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
50 INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 146˙462 146˙462 146˙462
51 BINARTECH SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
52 PRINT SILVER SPOLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWA 1 71˙429 50˙000 50˙000
53 AKADEMIA SZTUKI W SZCZECINIE 1 630˙000 630˙000 630˙000
54 PRZEDSIEBIORSTWO WDROZENIOWO-PRODUKCYJNE NEEL SP. Z O.O. 1 1˙967˙500 1˙377˙250 1˙377˙250
55 INFERMEDICA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
56 IOT SOLUTIONS SPOLKA OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
57 UNIWERSYTET MEDYCZNY IM KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU 1 2˙268˙000 2˙268˙000 2˙268˙000
58 INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZAT POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 1˙176˙700 1˙176˙700 1˙176˙700
59 BILLON SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 2˙800˙000 1˙960˙000 1˙960˙000
60 RED SKY SP ZOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
61 COLLEGIUM CIVITAS 1 146˙462 146˙462 146˙462
62 SZKOLA GLOWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO 1 1˙413˙750 1˙413˙750 1˙413˙750
63 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKLODOWSKIEJ 1 245˙361 245˙361 245˙361
64 IDAP TECHNOLOGY SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
65 TADEUSZ NOWAK 1 71˙429 50˙000 50˙000
66 POLITECHNIKA CZESTOCHOWSKA 1 936˙000 927˙000 927˙000
67 SELENA LABS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 15˙186˙325 10˙659˙352 10˙659˙352
68 INSTYTUT MASZYN PRZEPLYWOWYCH IM ROBERTA SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK - IMP PAN 1 1˙047˙551 1˙047˙551 1˙047˙551
69 SDS OPTIC 1 3˙985˙000 3˙985˙000 3˙985˙000
70 MONITOR CR SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
71 POMELODY SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
72 WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY 1 1˙190˙261 1˙190˙261 1˙190˙261
73 ZAKLAD BADAWCZO-WDROZENIOWY OSRODKASALMONELLA IMMUNOLAB SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
74 BERGAMO TECNOLOGIE SPZOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
75 MALOPOLSKA VOIVODSHIP 1 443˙723 354˙506 354˙506
76 CONNECTPOINT SP ZOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
77 GLOBEMA SP ZOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
78 KINETIC CENTRUM NOWOCZESNEJ AUDIOLOGII SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
79 NESTMEDIC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
80 UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIALYMSTOKU 1 3˙139˙200 1˙569˙600 1˙569˙600
81 MANAGEMENT DATA SYSTEMS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
82 SEEMORE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
83 LOGLAB SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
84 ATSORA SP ZOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
85 SUP4NAV SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
86 ML SYSTEM SPOLKA AKCYJNA 1 71˙429 50˙000 50˙000
87 ETON GROUP SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
88 PRODROMUS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
89 SESCOM SPOLKA AKCYJNA 1 71˙429 50˙000 50˙000
90 PROXIGROUP SPOLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
91 CASE - CENTRUM ANALIZ SPOLECZNO- EKONOMICZNYCH- FUNDACJA NAUKOWA 1 2˙375˙490 2˙375˙490 2˙375˙490
92 BLACK PEARLS INVESTMENTS SP ZOO 1 314˙125 312˙625 312˙625
93 POLITECHNIKA KRAKOWSKA 1 549˙750 549˙750 549˙750
94 INSTYTUT POMNIK CENTRUM ZDROWIA DZIECKA 1 999˙475 999˙475 999˙475
95 INTERNATIONAL INSTITUTE OF MOLECULAR AND CELL BIOLOGY 1 2˙498˙887 2˙498˙887 2˙498˙887
96 ZAKLADY URZADZEN KOTLOWYCH STAPORKOW SPOLKA AKCYJNA 1 71˙429 50˙000 50˙000
97 IOT SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
98 QUANTUM LAB POLAND SP ZOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
99 EXC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
100 POLITECHNIKA LUBELSKA 1 1˙305˙000 1˙305˙000 1˙305˙000
101 SOLACE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
102 CENTRUM BADAN I INNOWACJI PRO-AKADEMIA STOWARZYSZENIE 1 134˙462 134˙462 134˙462
103 UNIWERSYTET MIKOLAJA KOPERNIKA W TORUNIU 1 146˙462 146˙462 146˙462
104 TECHNOVATOR SP. Z O.O. 1 71˙429 50˙000 50˙000
105 BLUE DOT SOLUTIONS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 512˙891 512˙891 512˙891
106 FUNDACJA UNIWERSYTETU IM ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU 1 50˙000 50˙000 50˙000
107 FILIPOWIAK JAN 1 71˙429 50˙000 50˙000
108 POLTREG SPOLKA AKCYJNA 1 71˙429 50˙000 50˙000
109 INSTYTUT GEOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 1˙798˙028 1˙798˙028 1˙798˙028
110 XTPL SPOLKA AKCYJNA 1 71˙429 50˙000 50˙000
111 TAIL SP. Z.O.O. 1 71˙429 50˙000 50˙000
112 FUNDACJA PARTNERSTWA TECHNOLOGICZNEGO TECHNOLOGY PARTNERS 1 1˙797˙271 1˙797˙271 1˙797˙271
113 INSTYTUT LACZNOSCI PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 1 134˙462 134˙462 134˙462
114 BONDA. PL - SPOLKA ZOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
115 INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR I BADAN STRUKTURALNYCH IM. WLODZIMIERZA TRZEBIATOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 783˙000 783˙000 783˙000
116 ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE 1 265˙500 140˙000 140˙000
117 AEROBITS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
118 INSTYTUT MEDYCYNY DOSWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ IM MIROSLAWA MOSSAKOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 146˙462 146˙462 146˙462
119 INSTYTUT UPRAWY NAWOZENIA I GLEBOZNAWSTWA, PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 1 2˙721˙662 2˙449˙496 2˙449˙496
120 BBH BIOTECH POLSKA SPOLKA Z OGRANICZONA OPDOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
121 PANSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 1 970˙425 970˙425 970˙425
122 BIOTREM SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
# totale 183 261˙564˙840 € 203˙660˙740 € -