Opendata, web and dolomites

Institutions leader of H2020 projects from Poland

This page lists the Institutions from Poland with the role of coordinator in the Horizon 2020 Framework Programme.

Click on table headers to rearrange data.

# institution  number of projects  total cost  total contribution.  average contrib. 
1 UNIWERSYTET WARSZAWSKI 14 17˙687˙308 16˙911˙808 1˙207˙986
2 POLITECHNIKA WROCLAWSKA 7 692˙648 686˙698 98˙100
3 NARODOWE CENTRUM BADAN I ROZWOJU 6 17˙286˙641 17˙286˙641 2˙881˙107
4 FUNDINGBOX ACCELERATOR SP ZOO 6 33˙325˙108 31˙981˙787 5˙330˙298
5 INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK 5 11˙500˙284 7˙542˙441 1˙508˙488
6 POLITECHNIKA POZNANSKA 5 2˙043˙033 2˙021˙983 404˙397
7 SWIETOKRZYSKIE CENTRUM INNOWACJI ITRANSFERU TECHNOLOGII SP(ZOO) 5 745˙535 737˙135 147˙427
8 UNIWERSYTET JAGIELLONSKI 5 6˙801˙133 6˙543˙533 1˙308˙707
9 NARODOWE CENTRUM BADAN JADROWYCH 5 21˙181˙125 20˙667˙332 4˙133˙466
10 INSTYTUT MATEMATYCZNY POLSKIEJ AKADEMII NAUK 4 2˙624˙087 2˙322˙587 580˙647
11 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIEBIORCZOSCI 4 517˙025 496˙725 124˙181
12 LUBELSKA FUNDACJA ROZWOJU 4 263˙925 263˙925 65˙981
13 POLITECHNIKA SLASKA 4 6˙894˙085 6˙543˙085 1˙635˙771
14 INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMOW TECHNIKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 4 6˙037˙011 5˙884˙152 1˙471˙038
15 INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK 4 13˙461˙335 13˙035˙327 3˙258˙832
16 FUNDACJA UNIWERSYTETU IM ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU 4 1˙658˙216 1˙658˙216 414˙554
17 ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE 4 1˙737˙537 1˙537˙212 384˙303
18 POLITECHNIKA WARSZAWSKA 3 8˙514˙734 8˙033˙302 2˙677˙767
19 SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ-INSTYTUTLOTNICTWA 3 7˙969˙095 6˙848˙581 2˙282˙860
20 CENTRUM ASTRONOMICZNE IM. MIKOLAJAKOPERNIKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK 3 2˙641˙424 2˙641˙424 880˙475
21 INPHOTECH SP ZOO 3 3˙287˙279 2˙343˙125 781˙042
22 UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU 2 890˙462 890˙462 445˙231
23 NAPIFERYN BIOTECH SP ZOO 2 2˙936˙376 2˙055˙463 1˙027˙732
24 NARODOWE CENTRUM NAUKI 2 51˙497˙995 17˙351˙008 8˙675˙504
25 INSTYTUT BIOLOGII DOSWIADCZALNEJ IM. M. NENCKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK 2 5˙916˙660 3˙614˙580 1˙807˙290
26 UNIWERSYTET WROCLAWSKI 2 1˙758˙500 1˙596˙500 798˙250
27 UNIWERSYTET GDANSKI 2 1˙647˙296 1˙647˙296 823˙648
28 INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK 2 1˙883˙687 1˙883˙687 941˙844
29 INSTYTUT ROZRODU ZWIERZAT I BADAN ZYWNOSCI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 2 225˙700 225˙700 112˙850
30 AKADEMIA SZTUKI W SZCZECINIE 2 1˙471˙800 1˙471˙800 735˙900
31 MALOPOLSKA VOIVODSHIP 2 858˙005 554˙451 277˙226
32 WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY 2 2˙689˙011 2˙689˙011 1˙344˙506
33 CENTRUM FIZYKI TEORETYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK 2 292˙924 292˙924 146˙462
34 TORQWAY SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 2 2˙342˙219 1˙639˙553 819˙777
35 POLTREG SPOLKA AKCYJNA 2 3˙642˙856 2˙549˙999 1˙275˙000
36 TORUNSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPOLKA AKCYJNA 2 100˙000 100˙000 50˙000
37 BIOTREM SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 2 3˙268˙679 2˙288˙075 1˙144˙038
38 BCAST SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 2 2˙064˙554 1˙445˙187 722˙594
39 METROSOFT POLSKA 2 2˙637˙169 1˙846˙018 923˙009
40 INSTYTUT UPRAWY NAWOZENIA I GLEBOZNAWSTWA, PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 2 5˙721˙662 5˙449˙333 2˙724˙667
41 POLSKA AKADEMIA NAUK 1 7˙356˙000 3˙678˙000 3˙678˙000
42 BONE VITAE SPOLKA AKCYJNA 1 71˙429 50˙000 50˙000
43 THE BATTERIES SP ZOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
44 SYNEKTIK SPOLKA AKCYJNA 1 3˙687˙250 3˙687˙250 3˙687˙250
45 ZAZ SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
46 UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOLLATAJA W KRAKOWIE 1 2˙078˙485 2˙078˙485 2˙078˙485
47 PERFECT DASHBOARD SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
48 KGHM POLSKA MIEDZ SA 1 8˙564˙961 8˙564˙961 8˙564˙961
49 PIXEL SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
50 HARIMATA SP ZOO 1 2˙267˙500 1˙587˙250 1˙587˙250
51 ASM - CENTRUM BADAN I ANALIZ RYNKUSPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 988˙965 988˙965 988˙965
52 AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SA 1 50˙000 50˙000 50˙000
53 ITTI SP ZOO 1 3˙428˙100 3˙428˙100 3˙428˙100
54 PLASMA SYSTEM SPOLKA AKCYJNA 1 71˙429 50˙000 50˙000
55 TENSORFLIGHT POLAND SPOLKA ZOGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
56 UNIWERSYTET MEDYCZNY IM PIASTOW SLASKICH WE WROCLAWIU 1 787˙825 787˙825 787˙825
57 BINARTECH SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
58 NEURO DEVICE GROUP SPOLKA AKCYJNA 1 71˙429 50˙000 50˙000
59 EMPLOCITY SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
60 SPARK-TECH SP. Z O.O. 1 71˙429 50˙000 50˙000
61 PHOTON ENTERTAINMENT SP ZOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
62 INTELICLINIC SP. Z.O.O. 1 2˙321˙250 1˙624˙875 1˙624˙875
63 INSTYTUT INFORMATYKI TEORETYCZNEJ ISTOSOWANEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 4˙999˙083 4˙999˙083 4˙999˙083
64 NAUKOWA I AKADEMICKA SIEC KOMPUTEROWA - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 1 6˙341˙775 4˙912˙692 4˙912˙692
65 IPANTERM SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
66 JAKUSZ SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
67 REMMEDVR SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 2˙767˙900 1˙937˙530 1˙937˙530
68 COLLEGIUM CIVITAS 1 146˙462 146˙462 146˙462
69 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCLAWIU 1 796˙050 796˙050 796˙050
70 BEREZIEWICZ PIOTR 1 71˙429 50˙000 50˙000
71 SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ - INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIALOW ELEKTRONICZNYCH 1 14˙999˙828 14˙999˙828 14˙999˙828
72 PRINT SILVER SPOLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWA 1 71˙429 50˙000 50˙000
73 PRZEDSIEBIORSTWO WDROZENIOWO-PRODUKCYJNE NEEL SP. Z O.O. 1 1˙967˙500 1˙377˙250 1˙377˙250
74 INFERMEDICA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
75 IOT SOLUTIONS SPOLKA OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
76 UNIWERSYTET MEDYCZNY IM KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU 1 2˙268˙000 2˙268˙000 2˙268˙000
77 INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZAT POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 1˙176˙700 1˙176˙700 1˙176˙700
78 BILLON SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 2˙800˙000 1˙960˙000 1˙960˙000
79 FRIENDLYKNIFE SP. Z O.O. 1 71˙429 50˙000 50˙000
80 RED SKY SP ZOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
81 SAULE SPOLKA AKCYJNA 1 71˙429 50˙000 50˙000
82 BERGAMO TECNOLOGIE SPZOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
83 INSTYTUT GENETYKI ROSLIN POLSKIEJ AKADEMI NAUK 1 2˙499˙250 2˙499˙250 2˙499˙250
84 SMART SOFT SOLUTIONS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
85 CONNECTPOINT SP ZOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
86 M SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
87 SZKOLA GLOWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO 1 1˙413˙750 1˙413˙750 1˙413˙750
88 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKLODOWSKIEJ 1 245˙361 245˙361 245˙361
89 IDAP TECHNOLOGY SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
90 TADEUSZ NOWAK 1 71˙429 50˙000 50˙000
91 POLITECHNIKA CZESTOCHOWSKA 1 936˙000 927˙000 927˙000
92 SELENA LABS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 15˙183˙625 10˙659˙352 10˙659˙352
93 INSTYTUT MASZYN PRZEPLYWOWYCH IM ROBERTA SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK - IMP PAN 1 1˙047˙551 1˙047˙551 1˙047˙551
94 SDS OPTIC SPOLKA AKCYJNA 1 3˙985˙000 3˙985˙000 3˙985˙000
95 MONITOR CR SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
96 POMELODY SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
97 SLASKI PARK TECHNOLOGII MEDYCZNYCH KARDIO-MED SILESIA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 149˙625 149˙625 149˙625
98 ZAKLAD BADAWCZO-WDROZENIOWY OSRODKASALMONELLA IMMUNOLAB SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
99 KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII SPOLKA AKCYJNA 1 1˙654˙338 1˙654˙338 1˙654˙338
100 EXPANSIO SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
101 ML SYSTEM SPOLKA AKCYJNA 1 71˙429 50˙000 50˙000
102 TERRABIO SP. Z O.O. 1 71˙429 50˙000 50˙000
103 ETON GROUP SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
104 CYBERUS LABS 1 2˙827˙625 1˙979˙337 1˙979˙337
105 BACTEROMIC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 2˙752˙387 1˙926˙671 1˙926˙671
106 GLOBEMA SP ZOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
107 KINETIC CENTRUM NOWOCZESNEJ AUDIOLOGII SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
108 NESTMEDIC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
109 UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIALYMSTOKU 1 3˙139˙200 1˙569˙600 1˙569˙600
110 MANAGEMENT DATA SYSTEMS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
111 SEEMORE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
112 LOGLAB SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
113 ATSORA SP ZOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
114 SGPR.TECH SP ZOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
115 SUP4NAV SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
116 FIDO VOICE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
117 DYKAS MICHAL 1 71˙429 50˙000 50˙000
118 QUANTUM LAB POLAND SP ZOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
119 INVIS SP ZOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
120 EXC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
121 GENOMTEC SPOLKA AKCYJNA 1 71˙429 50˙000 50˙000
122 PRODROMUS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
123 SESCOM SPOLKA AKCYJNA 1 71˙429 50˙000 50˙000
124 PROXIGROUP SPOLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
125 CASE - CENTRUM ANALIZ SPOLECZNO- EKONOMICZNYCH- FUNDACJA NAUKOWA 1 2˙375˙490 2˙375˙490 2˙375˙490
126 BLACK PEARLS INVESTMENTS SP ZOO 1 314˙125 312˙625 312˙625
127 POLITECHNIKA KRAKOWSKA 1 549˙750 549˙750 549˙750
128 INSTYTUT POMNIK CENTRUM ZDROWIA DZIECKA 1 999˙475 999˙475 999˙475
129 INTERNATIONAL INSTITUTE OF MOLECULAR AND CELL BIOLOGY 1 2˙498˙887 2˙498˙887 2˙498˙887
130 ZAKLADY URZADZEN KOTLOWYCH STAPORKOW SPOLKA AKCYJNA 1 71˙429 50˙000 50˙000
131 AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE 1 112˙219 112˙219 112˙219
132 IOT SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
133 MEDICAL SIMULATION TECHNOLOGIES SPOLKA Z OGRANICZONA ODOPWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
134 BILLON DIGITAL SERVICES SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 2˙780˙575 1˙946˙402 1˙946˙402
135 INSTYTUT GEOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 1˙798˙028 1˙798˙028 1˙798˙028
136 ONCO SCANNER SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
137 POLITECHNIKA LUBELSKA 1 1˙251˙000 1˙251˙000 1˙251˙000
138 SOLACE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
139 CENTRUM BADAN I INNOWACJI PRO-AKADEMIA STOWARZYSZENIE 1 134˙462 134˙462 134˙462
140 UNIWERSYTET MIKOLAJA KOPERNIKA W TORUNIU 1 146˙462 146˙462 146˙462
141 TECHNOVATOR SP. Z O.O. 1 71˙429 50˙000 50˙000
142 BLUE DOT SOLUTIONS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 512˙891 512˙891 512˙891
143 FILIPOWIAK JAN 1 71˙429 50˙000 50˙000
144 VBIONIC SP ZOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
145 PRESQUE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
146 BBH BIOTECH POLSKA SPOLKA Z OGRANICZONA OPDOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
147 CREATEC SP ZOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
148 PANSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 1 970˙425 970˙425 970˙425
149 LOVELY FUN SP ZOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
150 XTPL SPOLKA AKCYJNA 1 71˙429 50˙000 50˙000
151 TAIL SP. Z.O.O. 1 71˙429 50˙000 50˙000
152 FUNDACJA PARTNERSTWA TECHNOLOGICZNEGO TECHNOLOGY PARTNERS 1 1˙797˙271 1˙797˙271 1˙797˙271
153 INSTYTUT LACZNOSCI PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 1 134˙462 134˙462 134˙462
154 BONDA. PL - SPOLKA ZOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
155 INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR I BADAN STRUKTURALNYCH IM. WLODZIMIERZA TRZEBIATOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 783˙000 783˙000 783˙000
156 AEROBITS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
157 INSTYTUT MEDYCYNY DOSWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ IM MIROSLAWA MOSSAKOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 146˙462 146˙462 146˙462
158 CERVI ROBOTICS 1 1˙622˙987 1˙197˙216 1˙197˙216
# totale 258 388˙126˙612 € 315˙750˙734 € -