Opendata, web and dolomites

Institutions leader of H2020 projects from Poland

This page lists the Institutions from Poland with the role of coordinator in the Horizon 2020 Framework Programme.

Click on table headers to rearrange data.

# institution  number of projects  total cost  total contribution.  average contrib. 
1 UNIWERSYTET WARSZAWSKI 14 17˙687˙308 16˙911˙808 1˙207˙986
2 POLITECHNIKA WROCLAWSKA 7 692˙648 686˙698 98˙100
3 NARODOWE CENTRUM BADAN I ROZWOJU 6 17˙286˙641 17˙286˙641 2˙881˙107
4 FUNDINGBOX ACCELERATOR SP ZOO 6 33˙325˙108 31˙981˙787 5˙330˙298
5 INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK 5 11˙500˙284 7˙542˙441 1˙508˙488
6 POLITECHNIKA POZNANSKA 5 2˙043˙033 2˙021˙983 404˙397
7 SWIETOKRZYSKIE CENTRUM INNOWACJI ITRANSFERU TECHNOLOGII SP(ZOO) 5 745˙535 737˙135 147˙427
8 UNIWERSYTET JAGIELLONSKI 5 6˙801˙133 6˙543˙533 1˙308˙707
9 NARODOWE CENTRUM BADAN JADROWYCH 5 21˙181˙125 20˙667˙332 4˙133˙466
10 INSTYTUT MATEMATYCZNY POLSKIEJ AKADEMII NAUK 4 2˙624˙087 2˙322˙587 580˙647
11 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIEBIORCZOSCI 4 517˙025 496˙725 124˙181
12 LUBELSKA FUNDACJA ROZWOJU 4 263˙925 263˙925 65˙981
13 POLITECHNIKA SLASKA 4 6˙894˙085 6˙543˙085 1˙635˙771
14 INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMOW TECHNIKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 4 6˙037˙011 5˙884˙152 1˙471˙038
15 INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK 4 13˙461˙335 13˙035˙327 3˙258˙832
16 FUNDACJA UNIWERSYTETU IM ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU 4 1˙658˙216 1˙658˙216 414˙554
17 ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE 4 1˙737˙537 1˙537˙212 384˙303
18 POLITECHNIKA WARSZAWSKA 3 8˙514˙734 8˙033˙302 2˙677˙767
19 SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ-INSTYTUTLOTNICTWA 3 7˙969˙095 6˙848˙581 2˙282˙860
20 CENTRUM ASTRONOMICZNE IM. MIKOLAJAKOPERNIKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK 3 2˙641˙424 2˙641˙424 880˙475
21 INPHOTECH SP ZOO 3 3˙287˙279 2˙343˙125 781˙042
22 UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU 2 890˙462 890˙462 445˙231
23 NAPIFERYN BIOTECH SP ZOO 2 2˙936˙376 2˙055˙463 1˙027˙732
24 INSTYTUT BIOLOGII DOSWIADCZALNEJ IM. M. NENCKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK 2 5˙916˙660 3˙614˙580 1˙807˙290
25 UNIWERSYTET WROCLAWSKI 2 1˙758˙500 1˙596˙500 798˙250
26 UNIWERSYTET GDANSKI 2 1˙647˙296 1˙647˙296 823˙648
27 INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK 2 1˙883˙687 1˙883˙687 941˙844
28 NARODOWE CENTRUM NAUKI 2 51˙497˙995 17˙351˙008 8˙675˙504
29 AKADEMIA SZTUKI W SZCZECINIE 2 1˙471˙800 1˙471˙800 735˙900
30 INSTYTUT ROZRODU ZWIERZAT I BADAN ZYWNOSCI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 2 225˙700 225˙700 112˙850
31 WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY 2 2˙689˙011 2˙689˙011 1˙344˙506
32 MALOPOLSKA VOIVODSHIP 2 858˙005 554˙451 277˙226
33 TORQWAY SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 2 2˙342˙219 1˙639˙553 819˙777
34 CENTRUM FIZYKI TEORETYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK 2 292˙924 292˙924 146˙462
35 POLTREG SPOLKA AKCYJNA 2 3˙642˙856 2˙549˙999 1˙275˙000
36 TORUNSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPOLKA AKCYJNA 2 100˙000 100˙000 50˙000
37 BCAST SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 2 2˙064˙554 1˙445˙187 722˙594
38 METROSOFT POLSKA 2 2˙637˙169 1˙846˙018 923˙009
39 INSTYTUT UPRAWY NAWOZENIA I GLEBOZNAWSTWA, PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 2 5˙721˙662 5˙449˙333 2˙724˙667
40 BIOTREM SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 2 3˙268˙679 2˙288˙075 1˙144˙038
41 UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOLLATAJA W KRAKOWIE 1 2˙078˙485 2˙078˙485 2˙078˙485
42 PERFECT DASHBOARD SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
43 KGHM POLSKA MIEDZ SA 1 8˙564˙961 8˙564˙961 8˙564˙961
44 PIXEL SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
45 HARIMATA SP ZOO 1 2˙267˙500 1˙587˙250 1˙587˙250
46 ASM - CENTRUM BADAN I ANALIZ RYNKUSPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 988˙965 988˙965 988˙965
47 AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SA 1 50˙000 50˙000 50˙000
48 ITTI SP ZOO 1 3˙428˙100 3˙428˙100 3˙428˙100
49 PLASMA SYSTEM SPOLKA AKCYJNA 1 71˙429 50˙000 50˙000
50 TENSORFLIGHT POLAND SPOLKA ZOGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
51 POLSKA AKADEMIA NAUK 1 7˙356˙000 3˙678˙000 3˙678˙000
52 BONE VITAE SPOLKA AKCYJNA 1 71˙429 50˙000 50˙000
53 THE BATTERIES SP ZOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
54 SYNEKTIK SPOLKA AKCYJNA 1 3˙687˙250 3˙687˙250 3˙687˙250
55 ZAZ SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
56 SPARK-TECH SP. Z O.O. 1 71˙429 50˙000 50˙000
57 PHOTON ENTERTAINMENT SP ZOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
58 INTELICLINIC SP. Z.O.O. 1 2˙321˙250 1˙624˙875 1˙624˙875
59 INSTYTUT INFORMATYKI TEORETYCZNEJ ISTOSOWANEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 4˙999˙083 4˙999˙083 4˙999˙083
60 NAUKOWA I AKADEMICKA SIEC KOMPUTEROWA - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 1 6˙341˙775 4˙912˙692 4˙912˙692
61 IPANTERM SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
62 JAKUSZ SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
63 REMMEDVR SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 2˙767˙900 1˙937˙530 1˙937˙530
64 UNIWERSYTET MEDYCZNY IM PIASTOW SLASKICH WE WROCLAWIU 1 787˙825 787˙825 787˙825
65 BINARTECH SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
66 NEURO DEVICE GROUP SPOLKA AKCYJNA 1 71˙429 50˙000 50˙000
67 EMPLOCITY SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
68 SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ - INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIALOW ELEKTRONICZNYCH 1 14˙999˙828 14˙999˙828 14˙999˙828
69 PRINT SILVER SPOLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWA 1 71˙429 50˙000 50˙000
70 PRZEDSIEBIORSTWO WDROZENIOWO-PRODUKCYJNE NEEL SP. Z O.O. 1 1˙967˙500 1˙377˙250 1˙377˙250
71 INFERMEDICA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
72 IOT SOLUTIONS SPOLKA OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
73 UNIWERSYTET MEDYCZNY IM KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU 1 2˙268˙000 2˙268˙000 2˙268˙000
74 INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZAT POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 1˙176˙700 1˙176˙700 1˙176˙700
75 BILLON SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 2˙800˙000 1˙960˙000 1˙960˙000
76 FRIENDLYKNIFE SP. Z O.O. 1 71˙429 50˙000 50˙000
77 RED SKY SP ZOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
78 SAULE SPOLKA AKCYJNA 1 71˙429 50˙000 50˙000
79 COLLEGIUM CIVITAS 1 146˙462 146˙462 146˙462
80 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCLAWIU 1 796˙050 796˙050 796˙050
81 BEREZIEWICZ PIOTR 1 71˙429 50˙000 50˙000
82 M SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
83 SZKOLA GLOWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO 1 1˙413˙750 1˙413˙750 1˙413˙750
84 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKLODOWSKIEJ 1 245˙361 245˙361 245˙361
85 IDAP TECHNOLOGY SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
86 TADEUSZ NOWAK 1 71˙429 50˙000 50˙000
87 POLITECHNIKA CZESTOCHOWSKA 1 936˙000 927˙000 927˙000
88 SELENA LABS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 15˙183˙625 10˙659˙352 10˙659˙352
89 INSTYTUT MASZYN PRZEPLYWOWYCH IM ROBERTA SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK - IMP PAN 1 1˙047˙551 1˙047˙551 1˙047˙551
90 SDS OPTIC SPOLKA AKCYJNA 1 3˙985˙000 3˙985˙000 3˙985˙000
91 MONITOR CR SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
92 POMELODY SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
93 SLASKI PARK TECHNOLOGII MEDYCZNYCH KARDIO-MED SILESIA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 149˙625 149˙625 149˙625
94 ZAKLAD BADAWCZO-WDROZENIOWY OSRODKASALMONELLA IMMUNOLAB SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
95 KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII SPOLKA AKCYJNA 1 1˙654˙338 1˙654˙338 1˙654˙338
96 BERGAMO TECNOLOGIE SPZOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
97 INSTYTUT GENETYKI ROSLIN POLSKIEJ AKADEMI NAUK 1 2˙499˙250 2˙499˙250 2˙499˙250
98 SMART SOFT SOLUTIONS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
99 CONNECTPOINT SP ZOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
100 BACTEROMIC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 2˙752˙387 1˙926˙671 1˙926˙671
101 GLOBEMA SP ZOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
102 KINETIC CENTRUM NOWOCZESNEJ AUDIOLOGII SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
103 NESTMEDIC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
104 UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIALYMSTOKU 1 3˙139˙200 1˙569˙600 1˙569˙600
105 MANAGEMENT DATA SYSTEMS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
106 SEEMORE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
107 LOGLAB SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
108 ATSORA SP ZOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
109 SGPR.TECH SP ZOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
110 SUP4NAV SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
111 EXPANSIO SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
112 ML SYSTEM SPOLKA AKCYJNA 1 71˙429 50˙000 50˙000
113 TERRABIO SP. Z O.O. 1 71˙429 50˙000 50˙000
114 ETON GROUP SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
115 CYBERUS LABS 1 2˙827˙625 1˙979˙337 1˙979˙337
116 GENOMTEC SPOLKA AKCYJNA 1 71˙429 50˙000 50˙000
117 PRODROMUS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
118 SESCOM SPOLKA AKCYJNA 1 71˙429 50˙000 50˙000
119 PROXIGROUP SPOLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
120 CASE - CENTRUM ANALIZ SPOLECZNO- EKONOMICZNYCH- FUNDACJA NAUKOWA 1 2˙375˙490 2˙375˙490 2˙375˙490
121 BLACK PEARLS INVESTMENTS SP ZOO 1 314˙125 312˙625 312˙625
122 POLITECHNIKA KRAKOWSKA 1 549˙750 549˙750 549˙750
123 INSTYTUT POMNIK CENTRUM ZDROWIA DZIECKA 1 999˙475 999˙475 999˙475
124 INTERNATIONAL INSTITUTE OF MOLECULAR AND CELL BIOLOGY 1 2˙498˙887 2˙498˙887 2˙498˙887
125 ZAKLADY URZADZEN KOTLOWYCH STAPORKOW SPOLKA AKCYJNA 1 71˙429 50˙000 50˙000
126 AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE 1 112˙219 112˙219 112˙219
127 IOT SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
128 FIDO VOICE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
129 DYKAS MICHAL 1 71˙429 50˙000 50˙000
130 QUANTUM LAB POLAND SP ZOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
131 INVIS SP ZOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
132 EXC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
133 POLITECHNIKA LUBELSKA 1 1˙251˙000 1˙251˙000 1˙251˙000
134 SOLACE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
135 CENTRUM BADAN I INNOWACJI PRO-AKADEMIA STOWARZYSZENIE 1 134˙462 134˙462 134˙462
136 UNIWERSYTET MIKOLAJA KOPERNIKA W TORUNIU 1 146˙462 146˙462 146˙462
137 TECHNOVATOR SP. Z O.O. 1 71˙429 50˙000 50˙000
138 BLUE DOT SOLUTIONS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 512˙891 512˙891 512˙891
139 FILIPOWIAK JAN 1 71˙429 50˙000 50˙000
140 VBIONIC SP ZOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
141 MEDICAL SIMULATION TECHNOLOGIES SPOLKA Z OGRANICZONA ODOPWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
142 BILLON DIGITAL SERVICES SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 2˙780˙575 1˙946˙402 1˙946˙402
143 INSTYTUT GEOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 1˙798˙028 1˙798˙028 1˙798˙028
144 ONCO SCANNER SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
145 XTPL SPOLKA AKCYJNA 1 71˙429 50˙000 50˙000
146 TAIL SP. Z.O.O. 1 71˙429 50˙000 50˙000
147 FUNDACJA PARTNERSTWA TECHNOLOGICZNEGO TECHNOLOGY PARTNERS 1 1˙797˙271 1˙797˙271 1˙797˙271
148 INSTYTUT LACZNOSCI PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 1 134˙462 134˙462 134˙462
149 BONDA. PL - SPOLKA ZOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
150 INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR I BADAN STRUKTURALNYCH IM. WLODZIMIERZA TRZEBIATOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 783˙000 783˙000 783˙000
151 AEROBITS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
152 INSTYTUT MEDYCYNY DOSWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ IM MIROSLAWA MOSSAKOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 146˙462 146˙462 146˙462
153 CERVI ROBOTICS 1 1˙622˙987 1˙197˙216 1˙197˙216
154 PRESQUE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
155 BBH BIOTECH POLSKA SPOLKA Z OGRANICZONA OPDOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
156 CREATEC SP ZOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
157 PANSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 1 970˙425 970˙425 970˙425
158 LOVELY FUN SP ZOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
# totale 258 388˙126˙612 € 315˙750˙734 € -