Opendata, web and dolomites

Institutions leader of H2020 projects from Poland

This page lists the Institutions from Poland with the role of coordinator in the Horizon 2020 Framework Programme.

Click on table headers to rearrange data.

# institution  number of projects  total cost  total contribution.  average contrib. 
1 UNIWERSYTET WARSZAWSKI 14 17˙687˙308 16˙911˙808 1˙207˙986
2 POLITECHNIKA WROCLAWSKA 7 692˙648 686˙698 98˙100
3 NARODOWE CENTRUM BADAN I ROZWOJU 6 17˙286˙641 17˙286˙641 2˙881˙107
4 FUNDINGBOX ACCELERATOR SP ZOO 6 33˙325˙108 31˙981˙787 5˙330˙298
5 NARODOWE CENTRUM BADAN JADROWYCH 5 21˙181˙125 20˙667˙332 4˙133˙466
6 INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK 5 11˙500˙284 7˙542˙441 1˙508˙488
7 POLITECHNIKA POZNANSKA 5 2˙043˙033 2˙021˙983 404˙397
8 SWIETOKRZYSKIE CENTRUM INNOWACJI ITRANSFERU TECHNOLOGII SP(ZOO) 5 745˙535 737˙135 147˙427
9 UNIWERSYTET JAGIELLONSKI 5 6˙801˙133 6˙543˙533 1˙308˙707
10 FUNDACJA UNIWERSYTETU IM ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU 4 1˙658˙216 1˙658˙216 414˙554
11 INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK 4 13˙461˙335 13˙035˙327 3˙258˙832
12 ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE 4 1˙737˙537 1˙537˙212 384˙303
13 INSTYTUT MATEMATYCZNY POLSKIEJ AKADEMII NAUK 4 2˙624˙087 2˙322˙587 580˙647
14 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIEBIORCZOSCI 4 517˙025 496˙725 124˙181
15 LUBELSKA FUNDACJA ROZWOJU 4 263˙925 263˙925 65˙981
16 POLITECHNIKA SLASKA 4 6˙894˙085 6˙543˙085 1˙635˙771
17 INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMOW TECHNIKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 4 6˙037˙011 5˙884˙152 1˙471˙038
18 INPHOTECH SP ZOO 3 3˙287˙279 2˙343˙125 781˙042
19 POLITECHNIKA WARSZAWSKA 3 8˙514˙734 8˙033˙302 2˙677˙767
20 SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ-INSTYTUTLOTNICTWA 3 7˙969˙095 6˙848˙581 2˙282˙860
21 CENTRUM ASTRONOMICZNE IM. MIKOLAJAKOPERNIKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK 3 2˙641˙424 2˙641˙424 880˙475
22 POLTREG SPOLKA AKCYJNA 2 3˙642˙856 2˙549˙999 1˙275˙000
23 TORUNSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPOLKA AKCYJNA 2 100˙000 100˙000 50˙000
24 BCAST SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 2 2˙064˙554 1˙445˙187 722˙594
25 METROSOFT POLSKA 2 2˙637˙169 1˙846˙018 923˙009
26 INSTYTUT UPRAWY NAWOZENIA I GLEBOZNAWSTWA, PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 2 5˙721˙662 5˙449˙333 2˙724˙667
27 BIOTREM SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 2 3˙268˙679 2˙288˙075 1˙144˙038
28 UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU 2 890˙462 890˙462 445˙231
29 NAPIFERYN BIOTECH SP ZOO 2 2˙936˙376 2˙055˙463 1˙027˙732
30 UNIWERSYTET WROCLAWSKI 2 1˙758˙500 1˙596˙500 798˙250
31 UNIWERSYTET GDANSKI 2 1˙647˙296 1˙647˙296 823˙648
32 INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK 2 1˙883˙687 1˙883˙687 941˙844
33 NARODOWE CENTRUM NAUKI 2 51˙497˙995 17˙351˙008 8˙675˙504
34 INSTYTUT BIOLOGII DOSWIADCZALNEJ IM. M. NENCKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK 2 5˙916˙660 3˙614˙580 1˙807˙290
35 INSTYTUT ROZRODU ZWIERZAT I BADAN ZYWNOSCI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 2 225˙700 225˙700 112˙850
36 AKADEMIA SZTUKI W SZCZECINIE 2 1˙471˙800 1˙471˙800 735˙900
37 WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY 2 2˙689˙011 2˙689˙011 1˙344˙506
38 MALOPOLSKA VOIVODSHIP 2 858˙005 554˙451 277˙226
39 CENTRUM FIZYKI TEORETYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK 2 292˙924 292˙924 146˙462
40 TORQWAY SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 2 2˙342˙219 1˙639˙553 819˙777
41 BLUE DOT SOLUTIONS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 512˙891 512˙891 512˙891
42 FILIPOWIAK JAN 1 71˙429 50˙000 50˙000
43 VBIONIC SP ZOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
44 MEDICAL SIMULATION TECHNOLOGIES SPOLKA Z OGRANICZONA ODOPWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
45 BILLON DIGITAL SERVICES SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 2˙780˙575 1˙946˙402 1˙946˙402
46 INSTYTUT GEOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 1˙798˙028 1˙798˙028 1˙798˙028
47 ONCO SCANNER SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
48 POLITECHNIKA LUBELSKA 1 1˙251˙000 1˙251˙000 1˙251˙000
49 SOLACE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
50 CENTRUM BADAN I INNOWACJI PRO-AKADEMIA STOWARZYSZENIE 1 134˙462 134˙462 134˙462
51 UNIWERSYTET MIKOLAJA KOPERNIKA W TORUNIU 1 146˙462 146˙462 146˙462
52 TECHNOVATOR SP. Z O.O. 1 71˙429 50˙000 50˙000
53 AEROBITS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
54 INSTYTUT MEDYCYNY DOSWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ IM MIROSLAWA MOSSAKOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 146˙462 146˙462 146˙462
55 CERVI ROBOTICS 1 1˙622˙987 1˙197˙216 1˙197˙216
56 PRESQUE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
57 BBH BIOTECH POLSKA SPOLKA Z OGRANICZONA OPDOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
58 CREATEC SP ZOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
59 PANSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 1 970˙425 970˙425 970˙425
60 LOVELY FUN SP ZOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
61 XTPL SPOLKA AKCYJNA 1 71˙429 50˙000 50˙000
62 TAIL SP. Z.O.O. 1 71˙429 50˙000 50˙000
63 FUNDACJA PARTNERSTWA TECHNOLOGICZNEGO TECHNOLOGY PARTNERS 1 1˙797˙271 1˙797˙271 1˙797˙271
64 INSTYTUT LACZNOSCI PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 1 134˙462 134˙462 134˙462
65 BONDA. PL - SPOLKA ZOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
66 INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR I BADAN STRUKTURALNYCH IM. WLODZIMIERZA TRZEBIATOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 783˙000 783˙000 783˙000
67 AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SA 1 50˙000 50˙000 50˙000
68 ITTI SP ZOO 1 3˙428˙100 3˙428˙100 3˙428˙100
69 PLASMA SYSTEM SPOLKA AKCYJNA 1 71˙429 50˙000 50˙000
70 TENSORFLIGHT POLAND SPOLKA ZOGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
71 POLSKA AKADEMIA NAUK 1 7˙356˙000 3˙678˙000 3˙678˙000
72 BONE VITAE SPOLKA AKCYJNA 1 71˙429 50˙000 50˙000
73 THE BATTERIES SP ZOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
74 SYNEKTIK SPOLKA AKCYJNA 1 3˙687˙250 3˙687˙250 3˙687˙250
75 ZAZ SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
76 UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOLLATAJA W KRAKOWIE 1 2˙078˙485 2˙078˙485 2˙078˙485
77 PERFECT DASHBOARD SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
78 KGHM POLSKA MIEDZ SA 1 8˙564˙961 8˙564˙961 8˙564˙961
79 PIXEL SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
80 HARIMATA SP ZOO 1 2˙267˙500 1˙587˙250 1˙587˙250
81 ASM - CENTRUM BADAN I ANALIZ RYNKUSPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 988˙965 988˙965 988˙965
82 INSTYTUT INFORMATYKI TEORETYCZNEJ ISTOSOWANEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 4˙999˙083 4˙999˙083 4˙999˙083
83 NAUKOWA I AKADEMICKA SIEC KOMPUTEROWA - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 1 6˙341˙775 4˙912˙692 4˙912˙692
84 IPANTERM SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
85 JAKUSZ SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
86 REMMEDVR SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 2˙767˙900 1˙937˙530 1˙937˙530
87 UNIWERSYTET MEDYCZNY IM PIASTOW SLASKICH WE WROCLAWIU 1 787˙825 787˙825 787˙825
88 BINARTECH SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
89 NEURO DEVICE GROUP SPOLKA AKCYJNA 1 71˙429 50˙000 50˙000
90 EMPLOCITY SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
91 SPARK-TECH SP. Z O.O. 1 71˙429 50˙000 50˙000
92 PHOTON ENTERTAINMENT SP ZOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
93 INTELICLINIC SP. Z.O.O. 1 2˙321˙250 1˙624˙875 1˙624˙875
94 UNIWERSYTET MEDYCZNY IM KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU 1 2˙268˙000 2˙268˙000 2˙268˙000
95 INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZAT POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 1˙176˙700 1˙176˙700 1˙176˙700
96 BILLON SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 2˙800˙000 1˙960˙000 1˙960˙000
97 FRIENDLYKNIFE SP. Z O.O. 1 71˙429 50˙000 50˙000
98 RED SKY SP ZOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
99 SAULE SPOLKA AKCYJNA 1 71˙429 50˙000 50˙000
100 COLLEGIUM CIVITAS 1 146˙462 146˙462 146˙462
101 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCLAWIU 1 796˙050 796˙050 796˙050
102 BEREZIEWICZ PIOTR 1 71˙429 50˙000 50˙000
103 SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ - INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIALOW ELEKTRONICZNYCH 1 14˙999˙828 14˙999˙828 14˙999˙828
104 PRINT SILVER SPOLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWA 1 71˙429 50˙000 50˙000
105 PRZEDSIEBIORSTWO WDROZENIOWO-PRODUKCYJNE NEEL SP. Z O.O. 1 1˙967˙500 1˙377˙250 1˙377˙250
106 INFERMEDICA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
107 IOT SOLUTIONS SPOLKA OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
108 SDS OPTIC SPOLKA AKCYJNA 1 3˙985˙000 3˙985˙000 3˙985˙000
109 MONITOR CR SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
110 POMELODY SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
111 SLASKI PARK TECHNOLOGII MEDYCZNYCH KARDIO-MED SILESIA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 149˙625 149˙625 149˙625
112 ZAKLAD BADAWCZO-WDROZENIOWY OSRODKASALMONELLA IMMUNOLAB SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
113 KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII SPOLKA AKCYJNA 1 1˙654˙338 1˙654˙338 1˙654˙338
114 BERGAMO TECNOLOGIE SPZOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
115 INSTYTUT GENETYKI ROSLIN POLSKIEJ AKADEMI NAUK 1 2˙499˙250 2˙499˙250 2˙499˙250
116 SMART SOFT SOLUTIONS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
117 CONNECTPOINT SP ZOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
118 M SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
119 SZKOLA GLOWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO 1 1˙413˙750 1˙413˙750 1˙413˙750
120 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKLODOWSKIEJ 1 245˙361 245˙361 245˙361
121 IDAP TECHNOLOGY SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
122 TADEUSZ NOWAK 1 71˙429 50˙000 50˙000
123 POLITECHNIKA CZESTOCHOWSKA 1 936˙000 927˙000 927˙000
124 SELENA LABS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 15˙183˙625 10˙659˙352 10˙659˙352
125 INSTYTUT MASZYN PRZEPLYWOWYCH IM ROBERTA SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK - IMP PAN 1 1˙047˙551 1˙047˙551 1˙047˙551
126 SEEMORE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
127 LOGLAB SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
128 ATSORA SP ZOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
129 SGPR.TECH SP ZOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
130 SUP4NAV SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
131 EXPANSIO SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
132 ML SYSTEM SPOLKA AKCYJNA 1 71˙429 50˙000 50˙000
133 TERRABIO SP. Z O.O. 1 71˙429 50˙000 50˙000
134 ETON GROUP SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
135 CYBERUS LABS 1 2˙827˙625 1˙979˙337 1˙979˙337
136 BACTEROMIC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 2˙752˙387 1˙926˙671 1˙926˙671
137 GLOBEMA SP ZOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
138 KINETIC CENTRUM NOWOCZESNEJ AUDIOLOGII SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
139 NESTMEDIC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
140 UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIALYMSTOKU 1 3˙139˙200 1˙569˙600 1˙569˙600
141 MANAGEMENT DATA SYSTEMS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
142 POLITECHNIKA KRAKOWSKA 1 549˙750 549˙750 549˙750
143 INSTYTUT POMNIK CENTRUM ZDROWIA DZIECKA 1 999˙475 999˙475 999˙475
144 INTERNATIONAL INSTITUTE OF MOLECULAR AND CELL BIOLOGY 1 2˙498˙887 2˙498˙887 2˙498˙887
145 ZAKLADY URZADZEN KOTLOWYCH STAPORKOW SPOLKA AKCYJNA 1 71˙429 50˙000 50˙000
146 AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE 1 112˙219 112˙219 112˙219
147 IOT SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
148 FIDO VOICE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
149 DYKAS MICHAL 1 71˙429 50˙000 50˙000
150 QUANTUM LAB POLAND SP ZOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
151 INVIS SP ZOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
152 EXC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
153 GENOMTEC SPOLKA AKCYJNA 1 71˙429 50˙000 50˙000
154 PRODROMUS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
155 SESCOM SPOLKA AKCYJNA 1 71˙429 50˙000 50˙000
156 PROXIGROUP SPOLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
157 CASE - CENTRUM ANALIZ SPOLECZNO- EKONOMICZNYCH- FUNDACJA NAUKOWA 1 2˙375˙490 2˙375˙490 2˙375˙490
158 BLACK PEARLS INVESTMENTS SP ZOO 1 314˙125 312˙625 312˙625
# totale 258 388˙126˙612 € 315˙750˙734 € -