Opendata, web and dolomites

Institutions leader of H2020 projects from Poland

This page lists the Institutions from Poland with the role of coordinator in the Horizon 2020 Framework Programme.

Click on table headers to rearrange data.

# institution  number of projects  total cost  total contribution.  average contrib. 
1 UNIWERSYTET WARSZAWSKI 14 17˙687˙308 16˙911˙808 1˙207˙986
2 POLITECHNIKA WROCLAWSKA 7 692˙648 686˙698 98˙100
3 NARODOWE CENTRUM BADAN I ROZWOJU 6 17˙286˙641 17˙286˙641 2˙881˙107
4 FUNDINGBOX ACCELERATOR SP ZOO 6 33˙325˙108 31˙981˙787 5˙330˙298
5 NARODOWE CENTRUM BADAN JADROWYCH 5 21˙181˙125 20˙667˙332 4˙133˙466
6 INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK 5 11˙500˙284 7˙542˙441 1˙508˙488
7 POLITECHNIKA POZNANSKA 5 2˙043˙033 2˙021˙983 404˙397
8 SWIETOKRZYSKIE CENTRUM INNOWACJI ITRANSFERU TECHNOLOGII SP(ZOO) 5 745˙535 737˙135 147˙427
9 UNIWERSYTET JAGIELLONSKI 5 6˙801˙133 6˙543˙533 1˙308˙707
10 INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK 4 13˙461˙335 13˙035˙327 3˙258˙832
11 FUNDACJA UNIWERSYTETU IM ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU 4 1˙658˙216 1˙658˙216 414˙554
12 ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE 4 1˙737˙537 1˙537˙212 384˙303
13 INSTYTUT MATEMATYCZNY POLSKIEJ AKADEMII NAUK 4 2˙624˙087 2˙322˙587 580˙647
14 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIEBIORCZOSCI 4 517˙025 496˙725 124˙181
15 LUBELSKA FUNDACJA ROZWOJU 4 263˙925 263˙925 65˙981
16 POLITECHNIKA SLASKA 4 6˙894˙085 6˙543˙085 1˙635˙771
17 INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMOW TECHNIKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 4 6˙037˙011 5˙884˙152 1˙471˙038
18 INPHOTECH SP ZOO 3 3˙287˙279 2˙343˙125 781˙042
19 POLITECHNIKA WARSZAWSKA 3 8˙514˙734 8˙033˙302 2˙677˙767
20 SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ-INSTYTUTLOTNICTWA 3 7˙969˙095 6˙848˙581 2˙282˙860
21 CENTRUM ASTRONOMICZNE IM. MIKOLAJAKOPERNIKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK 3 2˙641˙424 2˙641˙424 880˙475
22 POLTREG SPOLKA AKCYJNA 2 3˙642˙856 2˙549˙999 1˙275˙000
23 TORUNSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPOLKA AKCYJNA 2 100˙000 100˙000 50˙000
24 INSTYTUT UPRAWY NAWOZENIA I GLEBOZNAWSTWA, PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 2 5˙721˙662 5˙449˙333 2˙724˙667
25 BIOTREM SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 2 3˙268˙679 2˙288˙075 1˙144˙038
26 BCAST SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 2 2˙064˙554 1˙445˙187 722˙594
27 METROSOFT POLSKA 2 2˙637˙169 1˙846˙018 923˙009
28 NAPIFERYN BIOTECH SP ZOO 2 2˙936˙376 2˙055˙463 1˙027˙732
29 UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU 2 890˙462 890˙462 445˙231
30 INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK 2 1˙883˙687 1˙883˙687 941˙844
31 NARODOWE CENTRUM NAUKI 2 51˙497˙995 17˙351˙008 8˙675˙504
32 INSTYTUT BIOLOGII DOSWIADCZALNEJ IM. M. NENCKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK 2 5˙916˙660 3˙614˙580 1˙807˙290
33 UNIWERSYTET WROCLAWSKI 2 1˙758˙500 1˙596˙500 798˙250
34 UNIWERSYTET GDANSKI 2 1˙647˙296 1˙647˙296 823˙648
35 INSTYTUT ROZRODU ZWIERZAT I BADAN ZYWNOSCI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 2 225˙700 225˙700 112˙850
36 AKADEMIA SZTUKI W SZCZECINIE 2 1˙471˙800 1˙471˙800 735˙900
37 MALOPOLSKA VOIVODSHIP 2 858˙005 554˙451 277˙226
38 WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY 2 2˙689˙011 2˙689˙011 1˙344˙506
39 CENTRUM FIZYKI TEORETYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK 2 292˙924 292˙924 146˙462
40 TORQWAY SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 2 2˙342˙219 1˙639˙553 819˙777
41 VBIONIC SP ZOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
42 MEDICAL SIMULATION TECHNOLOGIES SPOLKA Z OGRANICZONA ODOPWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
43 BILLON DIGITAL SERVICES SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 2˙780˙575 1˙946˙402 1˙946˙402
44 INSTYTUT GEOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 1˙798˙028 1˙798˙028 1˙798˙028
45 ONCO SCANNER SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
46 POLITECHNIKA LUBELSKA 1 1˙251˙000 1˙251˙000 1˙251˙000
47 SOLACE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
48 CENTRUM BADAN I INNOWACJI PRO-AKADEMIA STOWARZYSZENIE 1 134˙462 134˙462 134˙462
49 UNIWERSYTET MIKOLAJA KOPERNIKA W TORUNIU 1 146˙462 146˙462 146˙462
50 TECHNOVATOR SP. Z O.O. 1 71˙429 50˙000 50˙000
51 BLUE DOT SOLUTIONS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 512˙891 512˙891 512˙891
52 FILIPOWIAK JAN 1 71˙429 50˙000 50˙000
53 CERVI ROBOTICS 1 1˙622˙987 1˙197˙216 1˙197˙216
54 PRESQUE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
55 BBH BIOTECH POLSKA SPOLKA Z OGRANICZONA OPDOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
56 CREATEC SP ZOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
57 PANSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 1 970˙425 970˙425 970˙425
58 LOVELY FUN SP ZOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
59 XTPL SPOLKA AKCYJNA 1 71˙429 50˙000 50˙000
60 TAIL SP. Z.O.O. 1 71˙429 50˙000 50˙000
61 FUNDACJA PARTNERSTWA TECHNOLOGICZNEGO TECHNOLOGY PARTNERS 1 1˙797˙271 1˙797˙271 1˙797˙271
62 INSTYTUT LACZNOSCI PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 1 134˙462 134˙462 134˙462
63 BONDA. PL - SPOLKA ZOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
64 INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR I BADAN STRUKTURALNYCH IM. WLODZIMIERZA TRZEBIATOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 783˙000 783˙000 783˙000
65 AEROBITS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
66 INSTYTUT MEDYCYNY DOSWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ IM MIROSLAWA MOSSAKOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 146˙462 146˙462 146˙462
67 TENSORFLIGHT POLAND SPOLKA ZOGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
68 POLSKA AKADEMIA NAUK 1 7˙356˙000 3˙678˙000 3˙678˙000
69 BONE VITAE SPOLKA AKCYJNA 1 71˙429 50˙000 50˙000
70 THE BATTERIES SP ZOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
71 SYNEKTIK SPOLKA AKCYJNA 1 3˙687˙250 3˙687˙250 3˙687˙250
72 ZAZ SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
73 UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOLLATAJA W KRAKOWIE 1 2˙078˙485 2˙078˙485 2˙078˙485
74 PERFECT DASHBOARD SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
75 KGHM POLSKA MIEDZ SA 1 8˙564˙961 8˙564˙961 8˙564˙961
76 PIXEL SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
77 HARIMATA SP ZOO 1 2˙267˙500 1˙587˙250 1˙587˙250
78 ASM - CENTRUM BADAN I ANALIZ RYNKUSPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 988˙965 988˙965 988˙965
79 AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SA 1 50˙000 50˙000 50˙000
80 ITTI SP ZOO 1 3˙428˙100 3˙428˙100 3˙428˙100
81 PLASMA SYSTEM SPOLKA AKCYJNA 1 71˙429 50˙000 50˙000
82 REMMEDVR SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 2˙767˙900 1˙937˙530 1˙937˙530
83 UNIWERSYTET MEDYCZNY IM PIASTOW SLASKICH WE WROCLAWIU 1 787˙825 787˙825 787˙825
84 BINARTECH SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
85 NEURO DEVICE GROUP SPOLKA AKCYJNA 1 71˙429 50˙000 50˙000
86 EMPLOCITY SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
87 SPARK-TECH SP. Z O.O. 1 71˙429 50˙000 50˙000
88 PHOTON ENTERTAINMENT SP ZOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
89 INTELICLINIC SP. Z.O.O. 1 2˙321˙250 1˙624˙875 1˙624˙875
90 INSTYTUT INFORMATYKI TEORETYCZNEJ ISTOSOWANEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 4˙999˙083 4˙999˙083 4˙999˙083
91 NAUKOWA I AKADEMICKA SIEC KOMPUTEROWA - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 1 6˙341˙775 4˙912˙692 4˙912˙692
92 IPANTERM SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
93 JAKUSZ SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
94 SAULE SPOLKA AKCYJNA 1 71˙429 50˙000 50˙000
95 COLLEGIUM CIVITAS 1 146˙462 146˙462 146˙462
96 UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCLAWIU 1 796˙050 796˙050 796˙050
97 BEREZIEWICZ PIOTR 1 71˙429 50˙000 50˙000
98 SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ - INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIALOW ELEKTRONICZNYCH 1 14˙999˙828 14˙999˙828 14˙999˙828
99 PRINT SILVER SPOLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWA 1 71˙429 50˙000 50˙000
100 PRZEDSIEBIORSTWO WDROZENIOWO-PRODUKCYJNE NEEL SP. Z O.O. 1 1˙967˙500 1˙377˙250 1˙377˙250
101 INFERMEDICA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
102 IOT SOLUTIONS SPOLKA OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
103 UNIWERSYTET MEDYCZNY IM KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU 1 2˙268˙000 2˙268˙000 2˙268˙000
104 INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZAT POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 1˙176˙700 1˙176˙700 1˙176˙700
105 BILLON SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 2˙800˙000 1˙960˙000 1˙960˙000
106 FRIENDLYKNIFE SP. Z O.O. 1 71˙429 50˙000 50˙000
107 RED SKY SP ZOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
108 ZAKLAD BADAWCZO-WDROZENIOWY OSRODKASALMONELLA IMMUNOLAB SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
109 KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII SPOLKA AKCYJNA 1 1˙654˙338 1˙654˙338 1˙654˙338
110 BERGAMO TECNOLOGIE SPZOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
111 INSTYTUT GENETYKI ROSLIN POLSKIEJ AKADEMI NAUK 1 2˙499˙250 2˙499˙250 2˙499˙250
112 SMART SOFT SOLUTIONS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
113 CONNECTPOINT SP ZOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
114 M SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
115 SZKOLA GLOWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO 1 1˙413˙750 1˙413˙750 1˙413˙750
116 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKLODOWSKIEJ 1 245˙361 245˙361 245˙361
117 IDAP TECHNOLOGY SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
118 TADEUSZ NOWAK 1 71˙429 50˙000 50˙000
119 POLITECHNIKA CZESTOCHOWSKA 1 936˙000 927˙000 927˙000
120 SELENA LABS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 15˙183˙625 10˙659˙352 10˙659˙352
121 INSTYTUT MASZYN PRZEPLYWOWYCH IM ROBERTA SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK - IMP PAN 1 1˙047˙551 1˙047˙551 1˙047˙551
122 SDS OPTIC SPOLKA AKCYJNA 1 3˙985˙000 3˙985˙000 3˙985˙000
123 MONITOR CR SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
124 POMELODY SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
125 SLASKI PARK TECHNOLOGII MEDYCZNYCH KARDIO-MED SILESIA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 149˙625 149˙625 149˙625
126 SUP4NAV SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
127 EXPANSIO SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
128 ML SYSTEM SPOLKA AKCYJNA 1 71˙429 50˙000 50˙000
129 TERRABIO SP. Z O.O. 1 71˙429 50˙000 50˙000
130 ETON GROUP SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
131 CYBERUS LABS 1 2˙827˙625 1˙979˙337 1˙979˙337
132 BACTEROMIC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 2˙752˙387 1˙926˙671 1˙926˙671
133 GLOBEMA SP ZOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
134 KINETIC CENTRUM NOWOCZESNEJ AUDIOLOGII SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
135 NESTMEDIC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
136 UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIALYMSTOKU 1 3˙139˙200 1˙569˙600 1˙569˙600
137 MANAGEMENT DATA SYSTEMS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
138 SEEMORE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
139 LOGLAB SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
140 ATSORA SP ZOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
141 SGPR.TECH SP ZOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
142 AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE 1 112˙219 112˙219 112˙219
143 IOT SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
144 FIDO VOICE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
145 DYKAS MICHAL 1 71˙429 50˙000 50˙000
146 QUANTUM LAB POLAND SP ZOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
147 INVIS SP ZOO 1 71˙429 50˙000 50˙000
148 EXC SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
149 GENOMTEC SPOLKA AKCYJNA 1 71˙429 50˙000 50˙000
150 PRODROMUS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
151 SESCOM SPOLKA AKCYJNA 1 71˙429 50˙000 50˙000
152 PROXIGROUP SPOLKA Z ORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1 71˙429 50˙000 50˙000
153 CASE - CENTRUM ANALIZ SPOLECZNO- EKONOMICZNYCH- FUNDACJA NAUKOWA 1 2˙375˙490 2˙375˙490 2˙375˙490
154 BLACK PEARLS INVESTMENTS SP ZOO 1 314˙125 312˙625 312˙625
155 POLITECHNIKA KRAKOWSKA 1 549˙750 549˙750 549˙750
156 INSTYTUT POMNIK CENTRUM ZDROWIA DZIECKA 1 999˙475 999˙475 999˙475
157 INTERNATIONAL INSTITUTE OF MOLECULAR AND CELL BIOLOGY 1 2˙498˙887 2˙498˙887 2˙498˙887
158 ZAKLADY URZADZEN KOTLOWYCH STAPORKOW SPOLKA AKCYJNA 1 71˙429 50˙000 50˙000
# totale 258 388˙126˙612 € 315˙750˙734 € -