Opendata, web and dolomites

H2020 project grouped by Institution, Croatia [HR]

This section of the "Open-H2020 observatory" lists the Insitutions involved in one or more projects. For each Institution there are information on number of contributions and the amount of them. Data refers to Croatia [HR]. The total number of contributions is 554 while the amount is equal to 99˙807˙010 €.

Click on table headers to rearrange data.

# institution  num. contributions  tot. controbutions.  average contrib. 
1 CROATIA CONTROL, CROATIAN AIR NAVIGATION SERVICES LTD 29 1˙120˙735.00 38˙646.03
2 SVEUCILISTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RACUNARSTVA 27 8˙539˙835.00 316˙290.19
3 RUDER BOSKOVIC INSTITUTE 24 13˙249˙100.00 552˙045.83
4 AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE 20 714˙031.00 35˙701.55
5 ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POZAR 17 1˙582˙616.00 93˙095.06
6 SVEUCILISTE U ZAGREBU, FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE 16 2˙965˙755.00 185˙359.69
7 SVEUCILISTE U SPLITU 11 1˙228˙942.00 111˙722.00
8 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE 10 1˙406˙321.00 140˙632.10
9 SVEUCILISTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET 8 2˙329˙562.00 291˙195.25
10 MEDUNARODNI CENTAR ZA ODRZIVI RAZVOJ ENERGETIKE VODA I OKOLISA 7 1˙589˙101.00 227˙014.43
11 KONCAR - INZENJERING ZA ENERGETIKUI TRANSPORT DD 7 1˙698˙004.00 242˙572.00
12 CROATIAN CHAMBER OF ECONOMY CCE 7 153˙137.00 21˙876.71
13 FACULTY OF SCIENCE UNIVERSITY OF ZAGREB 7 2˙681˙082.00 383˙011.71
14 MI-PLAST DOO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I PRUZANJE USLUGA 7 2˙243˙021.00 320˙431.57
15 SVEUCILISTE U ZAGREBU GRADEVINSKI FAKULTET 7 1˙408˙746.00 201˙249.43
16 HRVATSKA AKADEMSKA I ISTRAZIVACKA MREZA CARNET 6 1˙956˙927.00 326˙154.50
17 GENOS DOO ZA VJESTACENJE I ANALIZU 6 2˙861˙325.00 476˙887.50
18 TERA TEHNOPOLIS DOO ZA PROMICANJE NOVIH TEHNOLOGIJA INOVACIJA I PODUZETNISTVA 6 193˙084.00 32˙180.67
19 BIO-MI DRUSTVO S OGRANICENOM ODGOVORNOSCU ZA PROIZVODNJU, ISTRAZIVANJEI RAZVOJ 5 1˙248˙369.00 249˙673.80
20 INSTITUT DRUSTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR 5 965˙957.00 193˙191.40
21 STEP RI ZNANSTVENO - TEHNOLOGIJSKIPARK SVEUCILISTA U RIJECI, DRUZBA ZOMEJENO ODGOVORNOSTJO ZA INOVACIJEI TRANSFER TEHNOLOGIJE 5 37˙904.00 7˙580.80
22 SVEUCILISTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET 5 789˙840.00 157˙968.00
23 GRAD ZAGREB 5 1˙461˙500.00 292˙300.00
24 SVEUCILISTE U RIJECI 5 814˙732.00 162˙946.40
25 SVEUCILISTE U RIJECI, MEDICINSKI FAKULTET 5 960˙229.00 192˙045.80
26 HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE 5 54˙647.00 10˙929.40
27 GRAD RIJEKA 5 727˙618.00 145˙523.60
28 TEHNOLOSKI PARK VARAZDIN DOO ZA INKUBACIJU INOVATIVNIH TEHNOLOGIJSKIHPODUZECA 5 54˙289.00 10˙857.80
29 INOVACIJSKI CENTAR NIKOLA TESLA 4 873˙245.00 218˙311.25
30 SVEUCILISTE U ZAGREBU FILOZOFSKI FAKULTET 4 923˙383.00 230˙845.75
31 HRVATSKI SUMARSKI INSTITUT 4 304˙761.00 76˙190.25
32 ZELENA ENERGETSKA ZADRUGA ZA USLUGE 4 719˙550.00 179˙887.50
33 HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA DOO 4 991˙149.00 247˙787.25
34 MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA 4 370˙029.00 92˙507.25
35 Ministry of Economy, Entrepreneurship and Crafts 4 83˙641.00 20˙910.25
36 HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI 3 229˙297.00 76˙432.33
37 SVEUCILISTE U DUBROVNIKU 3 711˙428.00 237˙142.67
38 PARTICULA GROUP DRUSTVO S OGRANICENOM ODGOVORNOSCU ZA USLUGE 3 267˙412.00 89˙137.33
39 ALVEUS DOO ZA SAVJETOVANJE I INZENJERING 3 888˙250.00 296˙083.33
40 SVEUCILISTE U SPLITU, FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE 3 510˙500.00 170˙166.67
41 SVEUCILISTE U ZAGREBU - GEODETSKI FAKULTET 3 173˙253.00 57˙751.00
42 SVEUCILISTE U RIJECI, FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI 3 676˙510.00 225˙503.33
43 HZ INFRASTRUKTURA D.O.O. 3 136˙250.00 45˙416.67
44 HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO 3 570˙200.00 190˙066.67
45 SVEUCILISTE U ZAGREBU RUDARSKO-GEOLOSKO-NAFTNI FAKULTET 3 192˙726.00 64˙242.00
46 HRVATSKA POLJOPRIVREDNO-SUMARSKA SAVJETODAVNA SLUZBA 3 0.00 0.00
47 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 3 204˙125.00 68˙041.67
48 SVEUCILISTE U ZAGREBU SVEUCILISNI RACUNSKI CENTAR 3 485˙712.00 161˙904.00
49 ERICSSON NIKOLA TESLA D.D. 3 1˙268˙087.00 422˙695.67
50 INSTITUT ZA OCEANOGRAFIJU I RIBARSTVO 3 526˙592.00 175˙530.67
51 MINISTRY OF INTERIOR 3 187˙650.00 62˙550.00
52 INFRA PLAN KONZALTNIG JDOO ZA USLUGE 3 388˙750.00 129˙583.33
53 SVEUCILISTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET 3 959˙777.00 319˙925.67
54 SAPONIA KEMIJSKA, PREHRAMBENA I FARMACEUTSKA INDUSTRIA D.D. 3 235˙607.00 78˙535.67
55 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 3 204˙441.00 68˙147.00
56 SVEUCILISTE JURJA DOBRILE U PULI 2 42˙615.00 21˙307.50
57 INSTITUT ZA FIZIKU 2 136˙250.00 68˙125.00
58 POLICIJSKA AKADEMIJA 2 145˙000.00 72˙500.00
59 IPS KONZALTING DOO ZA POSLOVNE USLUGE 2 367˙279.00 183˙639.50
60 HRVATSKI GEOLOSKI INSTITUT 2 629˙545.00 314˙772.50
61 HRVATSKI SAVJET ZA ZELENU GRADNJU 2 235˙450.00 117˙725.00
62 INSTITUT ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM USTANOVA 2 164˙428.00 82˙214.00
63 CENTAR KOMPETENCIJA DOO ZA ISTRAZIVANJE I RAZVOJ 2 238˙125.00 119˙062.50
64 PRIMORSKO - GORANSKA ZUPANIJA 2 49˙615.00 24˙807.50
65 MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA I ENERGETIKE 2 111˙880.00 55˙940.00
66 ZAGREBACKI HOLDING DOO 2 163˙687.00 81˙843.50
67 MREZA SAVJETODAVNIH SLUZBI JUGOISTOCNE EUROPE 2 988˙195.00 494˙097.50
68 ULJANIK - BRODOGRADNJA, STROJOGRADNJA, ELEKTROINDUSTRIJA, OPREMA, PLOVIDBA, TRGOVINA, TURIZAM D. D. 2 125˙066.00 62˙533.00
69 ZELENA INFRASTRUKTURA DRUSTVO S OGRANICENOM ODGOVORNOSCU ZA ZASTITU OKOLISA I PROSTORNO UREDENJE 2 512˙431.00 256˙215.50
70 MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREDENJA 2 198˙165.00 99˙082.50
71 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER 2 612˙487.00 306˙243.50
72 Drzavna uprava za zastitu i spasavanje 2 252˙976.00 126˙488.00
73 SVEUCILISTE U ZAGREBU ARHITEKTONSKI FAKULTET 2 196˙600.00 98˙300.00
74 UNIVERSITY OF SPLIT, FACULTY OF ECONOMICS, BUSINESS AND TOURISM 2 590˙000.00 295˙000.00
75 GRAD DUBROVNIK 2 164˙428.00 82˙214.00
76 FLOW SHIP DESIGN DOO ZA PROJEKTIRANJE, KONZALTING I INZENJERING U BRODOGRADNJI 2 291˙001.00 145˙500.50
77 KONCAR INSTITUT ZA ELEKTROTEHNIKU D.D. 2 537˙950.00 268˙975.00
78 UDRUGE CENTAR ZA MIROVNE STUDIJE 2 166˙187.00 83˙093.50
79 DRZAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNISTVO 2 33˙775.00 16˙887.50
80 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DOO ZA DISTRIBUCIJU I OPSKRBU ELEKTRICNE ENERGIJED.O.O. 2 434˙218.00 217˙109.00
81 HRVATSKA ZAKLADA ZA ZNANOST 2 50˙251.00 25˙125.50
82 HRVATSKO KATOLICKO SVEUCILISTE 2 103˙733.00 51˙866.50
83 SVEUCILISTE U ZADRU 2 65˙859.00 32˙929.50
84 GRAD ZADAR 2 167˙207.00 83˙603.50
85 EKONOMSKI INSTITUT ZAGREB 2 506˙035.00 253˙017.50
86 SVEUCILISTE U ZAGREBU FAKULTET KEMIJSKOG INZENJERSTVA I TEHNOLOGIJE 2 1˙018˙994.00 509˙497.00
87 FOND ZA ZASTITU OKOLISA I ENERGETSKU UCINKOVITOST 2 253˙323.00 126˙661.50
88 SVEUCILISTE U ZAGREBU, FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE 2 339˙230.00 169˙615.00
89 Institut za medicinska istrazivanja i medicinu rada 2 132˙953.00 66˙476.50
90 UNIVERSITY OF ZAGREB-FACULTY OF VETERINARY MEDICINE 2 499˙011.00 249˙505.50
91 AMPHINICY DOO ZA RACUNALNE AKTIVNOSTI I ZASTUPANJE 2 1˙315˙997.00 657˙998.50
92 STUDIO ELEKTRONIKE RIJEKA DOO 2 497˙787.00 248˙893.50
93 SVEUCILISTE U ZAGREBU EKONOMSKI FAKULTET 2 554˙325.00 277˙162.50
94 GRAD VELIKA GORICA 2 152˙560.00 76˙280.00
95 DRUSTVO ZA OBLIKOVANJE ODRZIVOG RAZVOJA 2 411˙575.00 205˙787.50
96 BRUNCIN D.O.O. ZA USLUGE 1 68˙750.00 68˙750.00
97 Croatian Natural History Museum 1 22˙096.00 22˙096.00
98 AGENCIJA ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA 1 39˙218.00 39˙218.00
99 UDRUGA ZELENE I PLAVE SESVETE 1 83˙577.00 83˙577.00
100 SUVAG Polyclinic for the Rehabilitation of Listening and Speech 1 0.00 0.00
101 STYRIA MEDIJSKI SERVISI DOO ZA TRGOVINU I USLUGE 1 11˙013.00 11˙013.00
102 INETEC-INSTITUT ZA NUKLEARNU TEHNOLOGIJU DRUSTVO S OGRANICENOM ODGOVORNOSCU ZA ISTRAZIVACKO RAZVOJNE I KONSULTING USLUGE, PROIZVODNJU I TRGOVINU 1 461˙713.00 461˙713.00
103 INSTITUT ZA ETNOLOGIJU I FOLKLORISTIKU 1 225˙775.00 225˙775.00
104 DRZAVNI HIDROMETEOROLOSKI ZAVOD 1 170˙812.00 170˙812.00
105 HRVATSKI VETERINARSKI INSTITUT 1 125˙041.00 125˙041.00
106 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVER 1 104˙088.00 104˙088.00
107 REGIONALNA AGENCIJA DUNEA 1 207˙575.00 207˙575.00
108 CROMARIS DIONICKO DRUSTVO ZA MARIKULTURU 1 130˙777.00 130˙777.00
109 GENERA ISTRAZIVANJA DRUSTVO S OGRANICENOM ODGOVORNOSCU ZA PROIZVODNJU BIOTEHNOLOSKIH PROIZVODA 1 1˙138˙750.00 1˙138˙750.00
110 APOSS-ANALIZE POUZDAKOSTI I SIGURNOSTI SUSTAVA DRUSTVO S OGRANICENOM ODGOVORNOSCU ZA USLUGE I INZENJERING 1 113˙976.00 113˙976.00
111 CENTAR ZA KULTURU VELA LUKA 1 34˙550.00 34˙550.00
112 AGENCIJA ZA KVALITETU I AKREDITACIJU U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI 1 0.00 0.00
113 ZAVOD ZA PROSTORNO UREDENJE KOPRIVNICKO-KRIZEVACKE ZUPANIJE 1 43˙187.00 43˙187.00
114 SVEUCILISTE U ZAGREBU 1 59˙649.00 59˙649.00
115 KOMFOR KLIMA GRUPA DOO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE 1 35˙790.00 35˙790.00
116 AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKE PROIZVODE 1 413˙750.00 413˙750.00
117 JAVNA USTANOVA ZA RAZVOJ MEDIMURSKEZUPANIJE REDEA 1 71˙879.00 71˙879.00
118 AGRIVI DOO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE 1 360˙500.00 360˙500.00
119 ISTARSKA ZUPANIJA 1 19˙935.00 19˙935.00
120 HRVATSKA KOMORA INZENJERA STROJARSTVA 1 61˙057.00 61˙057.00
121 COMPREHENSIVE WATER TECHNOLOGY DOOZA USLUGE 1 0.00 0.00
122 DRUSTVO ZNANOST.ORG 1 81˙930.00 81˙930.00
123 UDRUGE ODRAZ-ODRZIVI RAZVOJ ZAJEDNICE 1 51˙375.00 51˙375.00
124 MEDITERANSKI INSTITUT ZA ISTRAZIVANJE ZIVOTA 1 8˙458.00 8˙458.00
125 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJECKO-BARANJSKE ZUPANIJE USTANOVA 1 145˙000.00 145˙000.00
126 SVEUCILISTE U ZAGREBU, UCITELJSKI FAKULTET 1 61˙490.00 61˙490.00
127 KLINIKA ZA DJECJE BOLESTI ZAGREB 1 138˙127.00 138˙127.00
128 POSLOVNO-INOVACIJSKA AGNCIJA REPUBLIKE HRVATSKE 1 0.00 0.00
129 STAROSLAVENSKI INSTITUT 1 7˙208.00 7˙208.00
130 GALEB DALMATINSKA TRIKOTAZA DIONICKO DRUSTVO 1 334˙671.00 334˙671.00
131 VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOSINJDOO 1 188˙046.00 188˙046.00
132 SPECIJALNI PROIZVODI OD DRVA FRAN DOO 1 108˙000.00 108˙000.00
133 HRVATSKI INSTITUT ZA POVIJEST 1 143˙950.00 143˙950.00
134 STILLE EKO DRUSTVO S OGRANICENOM ODGOVORNOSCU ZA TRGOVINU I USLUGE 1 201˙250.00 201˙250.00
135 YOTTA ADVANCED COMPUTING DOO ZA ISTRAZIVANJE I USLUGE 1 93˙575.00 93˙575.00
136 MEDUNARODNA ZRACNA LUKA ZAGREB DD 1 184˙800.00 184˙800.00
137 KONZUM,TRGOVINA NA VELIKO I MALO DD 1 53˙375.00 53˙375.00
138 PARTNERSTVO ZA DRUSTVENI RAZVOJ UDRUGE 1 66˙250.00 66˙250.00
139 HP HRVATSKA POSTA DD 1 219˙062.00 219˙062.00
140 HRVATSKA POLJOPRIVREDNA KOMORA 1 78˙573.00 78˙573.00
141 TOPOMATIKA TRODIMENZIONALNO SKENIRANJE, OPTICKI MJERNI SUSTAVI I RACUNALNA OBRADA DOO 1 54˙000.00 54˙000.00
142 ISTARSKA RAZVOJNA AGENCIJA, DRUSTVO ZA OBRADU PODATAKA, SAVJETOVANJE I ZASTUPANJE, DOO 1 128˙375.00 128˙375.00
143 TEMA AUTOMATIZACIJA U INDUSTRIJI DOO 1 50˙000.00 50˙000.00
144 SVEUCILISTE U ZAGREBU - PRAVNI FAKULTET 1 66˙148.00 66˙148.00
145 INSTITUT ZA JADRANSKE KULTURE I MELIORACIJU KRSA-SPLIT 1 5˙158.00 5˙158.00
146 OPCA BOLNICA VARAZDIN 1 0.00 0.00
147 XYLON DOO 1 247˙761.00 247˙761.00
148 Bruncin 1 0.00 0.00
149 LABORATORIJ ZA DRUSTVENE INOVACIJE 1 130˙775.00 130˙775.00
150 GRAD OSIJEK 1 73˙937.00 73˙937.00
151 DOM ZDRAVLJA ZAGREB - CENTAR 1 1˙066˙500.00 1˙066˙500.00
152 FOXY DOO ZA TRGOVINU I USLUGE 1 50˙000.00 50˙000.00
153 DUNEA DOO ZA REGIONALNI RAZVOJ I POSLOVNE USLUGE 1 87˙781.00 87˙781.00
154 VELEUCILISTE VELIKA GORICA 1 214˙252.00 214˙252.00
155 SVEUCILISTE U SPLITU, PRIRODOSLOVNO-MATEMATICKI FAKULTET 1 806˙250.00 806˙250.00
156 PONIKVE EKO OTOK KRK DOO ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI 1 193˙900.00 193˙900.00
157 SVEUCILISTE SJEVER 1 1˙533.00 1˙533.00
158 TRIADELTA PARTNERI DOO ZA ISTRAZIVANJE I RAZVOJ 1 183˙107.00 183˙107.00
159 ADRIA WINCH D.O.O. ZA PROIZVODNJU,PROJEKTIRANJE, PROMET I USLUGE 1 107˙530.00 107˙530.00
160 MURAPLAST d.o.o. 1 27˙912.00 27˙912.00
161 INSTITUT ZA ANTROPOLOGIJU 1 39˙878.00 39˙878.00
162 IRENA - ISTARSKA REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA ZA ENERGETSKE DJELATNOSTI DOO 1 139˙237.00 139˙237.00
163 MINISTARSTVO ZDRAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE 1 295˙373.00 295˙373.00
164 ZAGREBACKI INKUBATOR PODUZETNISTVA 1 18˙750.00 18˙750.00
165 ZAVOD ZA PROSTORNO UREDENJE GRADA ZAGREBA 1 99˙201.00 99˙201.00
166 SPAN DOO ZA PROJEKTIRANJE INFORMACIJSKIH SUSTAVA 1 208˙703.00 208˙703.00
167 TRIKODER DRUSTVO S OGRANICENOM ODGOVORNOSCU ZA RAZVOJ INTERNET SUSTAVAI OBLIKOVANJE 1 125˙176.00 125˙176.00
168 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA MEDIMURJE REDEA DRUSTVO S OGRANICENOM ODGOVORNOSCU ZA REGIONALNI RAZVOJ I POSLOVNE USLUGE 1 19˙124.00 19˙124.00
169 INSTITUT ZA RAZVOJ I MEDUNARODNE ODNOSE 1 154˙375.00 154˙375.00
170 REA KVARNER REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA PRIMORSKO GORANSKE ZUPANIJE DOO 1 58˙332.00 58˙332.00
171 Ministarstvo rada i mirovinskog sustava 1 224˙375.00 224˙375.00
172 KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIC 1 281˙104.00 281˙104.00
173 UNIVERSITY OF ZAGREB - FACULTY OF FOOD TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY - UZAG PBF 1 171˙000.00 171˙000.00
174 SVEUCILISTE U ZAGREBU KINEZIOLOSKIFAKULTET 1 150˙369.00 150˙369.00
175 CIRKULARNI ENERGETSKI RESURSI DOO ZA PROJEKTIRANJE I IZGRADNJU ENERGETSKIH POSTROJENJA 1 969˙937.00 969˙937.00
176 ZAGREBACKI INOVACIJSKI CENTAR DOO 1 149˙750.00 149˙750.00
177 JAVNA USTANOVA PARK PRIRODE MEDVEDNICA 1 43˙843.00 43˙843.00
178 ARHEOLOSKI MUZEJ U ZAGREBU 1 60˙095.00 60˙095.00
179 CENTAR ZA PRACENJE POSLOVANJA ENERGETSKOG SEKTORA I INVESTICIJA 1 66˙664.00 66˙664.00
180 SVEUCILISTE U RIJECI, GRADEVINSKI FAKULTET U RIJECI 1 237˙367.00 237˙367.00
181 HRVATSKA AGENCIJA ZA OKOLIS I PRIRODU 1 0.00 0.00
182 6 MAY DRUSTVO S OGRANICENOM ODGOVORNOSCU ZA KOMUNALNE USLUGE 1 477˙225.00 477˙225.00
183 INCLUDE DOO ZA PROIZVODNJU ELEKTRICNE OPREME 1 50˙000.00 50˙000.00
184 PRONING DHI DOO ZA PROJEKTIRANJE USLUGE I TRGOVINU 1 180˙037.00 180˙037.00
185 DOK-ING DRUSTVO S OGRANICENOM ODGOVORNOSCU ZA INZENJERING I UNUTARNJU I VANJSKU TRGOVINU 1 324˙687.00 324˙687.00
186 KLINICKI BOLNICKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE USTANOVA 1 11˙125.00 11˙125.00
187 University of Zagreb 1 0.00 0.00
188 LJECILISTE TOPUSKO 1 1˙204˙250.00 1˙204˙250.00
189 INSTITUT ZA POLITICKU EKOLOGIJU 1 244˙062.00 244˙062.00
190 FABLAB UDRUGA ZA POMICANJE DIGITALNE FABRIKACIJE 1 49˙282.00 49˙282.00
191 SVEUCILISTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI 1 71˙217.00 71˙217.00
192 SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU 1 30˙716.00 30˙716.00
193 WWF ADRIA -UDRUGA ZA ZASTITU PRIRODE I OCUVANJE BIOLOSKE RAZNOLIKOSTI 1 160˙625.00 160˙625.00
194 SVEUCILISTE U RIJECI EKONOMSKI FAKULTET 1 50˙000.00 50˙000.00
195 LOKALNA AKCIJSKA GRUPA LAG 5 1 121˙670.00 121˙670.00
196 A1 HRVATSKA DRUSTVO S ORGANICENOM ODGOVORNOSCU ZA USLUGE JAVNIH TELEKOMUNIKACIJA 1 215˙125.00 215˙125.00
197 HEP - ESCO DOO ZA VODENJE I FINANCIRANJE PROJEKATA ENERGETSKE UCINKOVITOSTI 1 68˙375.00 68˙375.00
198 S.D. INFORMATIKA DOO INFORMATICKI INZENJERING, POSLOVNE USLUGE I TRGOVINA 1 13˙500.00 13˙500.00
199 INA-INDUSTRIJA NAFTE DD 1 401˙590.00 401˙590.00
200 INTERNATIONAL SAVA RIVER BASIN COMMISSION 1 209˙365.00 209˙365.00
201 PENTA DRUSTVO S ORGANICENOM ODGOVORNOSCU ZA INFORMATICKI INZENJERING 1 190˙000.00 190˙000.00
202 GRAD KOPRIVNICA 1 60˙684.00 60˙684.00
203 KLINICKI BOLNICKI CENTAR ZAGREB 1 387˙498.00 387˙498.00
204 H2O ROBOTICS DOO ZA USLUGE 1 41˙400.00 41˙400.00
205 EKO KVARNER ORGANIZATION 1 100˙317.00 100˙317.00
206 RIMAC AUTOMOBILI DOO ZA PROIZVODNJUAUTOMOBILA 1 50˙000.00 50˙000.00
207 SVEUCILISTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, FAKULTET AGROBIOTEHNICKIH ZNANOSTI OSIJEK 1 56˙412.00 56˙412.00
208 INSTITUT ZA DRUSTVENA ISTRAZIVANJA U ZAGREBU 1 33˙219.00 33˙219.00
209 SMART-MEDICO DOO 1 253˙532.00 253˙532.00
# country 554 99˙807˙010 -