Opendata, web and dolomites

H2020 project grouped by Institution, Moldova, Republic of [MD]

This section of the "Open-H2020 observatory" lists the Insitutions involved in one or more projects. For each Institution there are information on number of contributions and the amount of them. Data refers to Moldova, Republic of [MD]. The total number of contributions is 80 while the amount is equal to 6˙206˙123 €.

Click on table headers to rearrange data.

# institution  num. contributions  tot. controbutions.  average contrib. 
1 AGENTIA NATIONALA PENTRU CERCETARE SI DEZVOLTARE 15 549˙111.00 36˙607.40
2 CENTRUL PROIECTE INTERNATIONALE 12 0.00 0.00
3 RESEARCH AND EDUCATIONAL NETWORKING ASSOCIATION OF MOLDOVA 7 1˙044˙288.00 149˙184.00
4 SERVICIUL DE PROTECTIE SI PAZA DE STAT 4 298˙750.00 74˙687.50
5 "INSTITUTIA MEDICO-SANITARA PUBLICA - INSTITUTUL DE FTIZIOPNEUMOLOGIE ""CHIRIL DRAGANIUC""" 3 384˙626.00 128˙208.67
6 ORGANIZATIA PENTRU DEZVOLTAREA SECTORULUI INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII 3 0.00 0.00
7 CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A REPUBLICII MOLDOVA CCI RM 3 11˙671.00 3˙890.33
8 ASOCIATIA OBSTEASCA RETEAUA DE TRANSFER TEHNOLOGIC A MOLDOVEI 3 18˙908.00 6˙302.67
9 DAS Solutions S.R.L. 2 156˙253.00 78˙126.50
10 FUNDATIA DAS - PENTRU O MOLDOVA BAZATA PE CUNOASTERE 2 136˙550.00 68˙275.00
11 INSTITUTUL DE CHIMIE ACADEMIA DE STIINTE A MOLDOVEI 2 112˙000.00 56˙000.00
12 INSTITUTUL DE FIZICA APLICATA 2 468˙000.00 234˙000.00
13 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINA SI FARMACIE NICOLAE TESTEMITANU DIN REPUBLICA MOLDOVA 1 9˙845.00 9˙845.00
14 INSTITUTIA DE CERCETARE SI DEZVOLTARE DIN REPUBLICA MOLDOVA 1 48˙843.00 48˙843.00
15 INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARI ECONOMICE AL ACADEMIEI DE STINTE A MOLDOVEI 1 41˙462.00 41˙462.00
16 Institute of Applied Physics of the Academy of Sciences of Moldova 1 506˙981.00 506˙981.00
17 ACADEMIA DE STIINTE A MOLDOVEI 1 22˙100.00 22˙100.00
18 SRL POLIVALENT-95 1 126˙000.00 126˙000.00
19 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA 1 202˙500.00 202˙500.00
20 CENTRUL PENTRU FINANTAREA CERCETARII FUNDAMENTALE SI APLICATIVE 1 10˙649.00 10˙649.00
21 ECOSORBENT LIMITED LIABILITY COMPANY 1 58˙500.00 58˙500.00
22 SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SUNGA 1 184˙500.00 184˙500.00
23 Wisdom 1 0.00 0.00
24 SOCIETATEA PSIHIATRILOR, NARCOLOGILOR, PSIHOTERAPEUTILOR SI PSIHOLOGILOR CLINICIENI DIN REPUBLICA MOLDOVA 1 9˙401.00 9˙401.00
25 UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL 1 44˙625.00 44˙625.00
26 ASOCIATIA OBSTEASCA SANATATE PENTRU TINERI 1 453˙255.00 453˙255.00
27 Institutul de Ecologie si Geografie 1 12˙725.00 12˙725.00
28 AGENTIA PENTRU INOVARE SI TRANSFERTEHNOLOGIC 1 0.00 0.00
29 ASOCIATA OBSTEASCA PROENTRANSE 1 99˙312.00 99˙312.00
30 INSTITUTUL PENTRU DEZVOLTARE SI INITIATIVE SOCIALE VIITORUL 1 81˙500.00 81˙500.00
31 INTREPRINDEREA DE STAT PENTRU UTILI ZAREA SPATIULUI AERIAN SI DESERVIREA TRAFICULUI AERIAN MOLDATSA 1 42˙000.00 42˙000.00
32 INSTITUTULUI DE INGINERIE ELECTRONICA SI NANOTEHNOLOGII 1 539˙018.00 539˙018.00
33 INTREPRINDEREA MIXTA UZINA TOPAZ SA 1 58˙500.00 58˙500.00
34 UNIVERSITATEA TEHNICA A MOLDOVEI 1 474˙250.00 474˙250.00
# country 80 6˙206˙123 -