Opendata, web and dolomites

H2020 project grouped by Institution, Macedonia, The Former Yugoslav Republic of [MK]

This section of the "Open-H2020 observatory" lists the Insitutions involved in one or more projects. For each Institution there are information on number of contributions and the amount of them. Data refers to Macedonia, The Former Yugoslav Republic of [MK]. The total number of contributions is 82 while the amount is equal to 8˙751˙620 €.

Click on table headers to rearrange data.

# institution  num. contributions  tot. controbutions.  average contrib. 
1 Ss. CYRIL AND METHODIUS UNIVERSITY IN SKOPJE 16 1˙737˙805.00 108˙612.81
2 ECONOMIC CHAMBER OF MACEDONIA 5 183˙243.00 36˙648.60
3 CITY OF SKOPJE 5 1˙007˙335.00 201˙467.00
4 MACEDONIAN ACADEMIC AND RESEARCH NETWORK SKOPJE 5 643˙069.00 128˙613.80
5 J.Z.U. INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE NA REPUBLIKA SEVERNA MAKEDONIJA SKOPJE 5 517˙279.00 103˙455.80
6 FOUNDATION FOR MANAGEMENT AND INDUSTRIAL RESEARCH FOUNDATION SKOPJE 4 0.00 0.00
7 MACEDONIAN ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS 2 218˙725.00 109˙362.50
8 PUBLIC SCIENTIFIC INSTITUTE-INSTITUTE OF EARTHQUAKE ENGINEERING AND ENGINEERING SEISMOLOGY SS CYRIL AND METHODIUS UNIVERSITY SKOPJE IZIIS 2 235˙937.00 117˙968.50
9 AG FUTURA TECHNOLOGII DOOEL SKOPJE 2 357˙306.00 178˙653.00
10 INSTITUT ZA DEMOKRATIJA SOCIETAS CIVILIS SKOPJE 2 301˙162.00 150˙581.00
11 OPERATOR NA ELEKTROPRENOSNIOT SISTEM NA MAKEDONIJA AKCIONERSKO DRUSHTVO ZA PRENOS NA ELEKTRICHNA ENERGIJAI UPRAVUVANJE SO ELEKTROENERGETSKI 2 460˙398.00 230˙199.00
12 UNIVERSITY ST KLIMENT OHRIDSKI BITOLA 2 166˙121.00 83˙060.50
13 DRUSHTVO ZA EDUACIJA CENTAR ZA INOVACII TRANSFER NA ZNAEENJE DOOEL SKOPJE 2 84˙975.00 42˙487.50
14 STATE OWNED JOINT STOCK COMPANY FOR PRODUCTION OF ELECTRICITY POWER PLANTS OF MACEDONIA SKOPJE 1 247˙187.00 247˙187.00
15 SOUTH EAST EUROPEAN UNIVERSITY TETOVO 1 138˙250.00 138˙250.00
16 BALKAN DEVELOPMENT SOLUTIONS LTD SKOPJE 1 132˙500.00 132˙500.00
17 CENTRE FOR REGIONAL POLICY RESEARCH AND COOPERATION STUDIORUM ZDRUZENJE 1 20˙177.00 20˙177.00
18 DPTU ENERGIJA DOO 1 60˙000.00 60˙000.00
19 JAVNO SOOBRAKAJNO PRETPRIJATIE SKOPJE 1 15˙687.00 15˙687.00
20 ZDRUZENIE NA OPSTINI ZAEDNICA NA EDINICITE NA LOKALNATA SAMOUPRAVA NAREPUBLIKA MAKEDONIJA-ZELS SKOPJE 1 27˙600.00 27˙600.00
21 REPUBLIC OF MACEDONIA - UNIVERSITY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY ST.PAUL THE APOSTLE OHRID 1 137˙375.00 137˙375.00
22 GEOLOGICAL SURVEY OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA 1 0.00 0.00
23 PROVISION OF AIR NAVIGATION SERVICES M NAV AD SKOPJE 1 0.00 0.00
24 PSI HYDROBIOLOGICAL INSTITUTE OHRID 1 112˙587.00 112˙587.00
25 JAVNA USTANOVA CENTAR ZA OBRAZOVANIE NA VOZRASNITE SKOPJE 1 56˙725.00 56˙725.00
26 CARINSKA UPRAVA NA REPUBLIKA MAKEDONIJA 1 41˙365.00 41˙365.00
27 MARSECO DOO TETOVO 1 101˙850.00 101˙850.00
28 INSTITUTE OF NATIONAL HISTORY - SKOPJE 1 126˙000.00 126˙000.00
29 MACEDONIAN CENTER FOR INTERNATIONAL COOPERATION SKOPJE 1 75˙500.00 75˙500.00
30 COMPANY FOR SOFTWARE PRODUCTION, TRADE AND SERVICES PRAJM APPS LLC SKOPJE 1 97˙050.00 97˙050.00
31 ZDRUZENIE PLATFORMA ZA ZELEN RAZVOJSKOPJE 1 73˙750.00 73˙750.00
32 ISLAMSKI MLADINSKI FORUM 1 58˙212.00 58˙212.00
33 REPUBLIC OF MACEDONIA GOCE DELCEV STATE UNIVERSITY STIP 1 109˙375.00 109˙375.00
34 DRUSTVO ZA INFORMATICKA DEJNOST PICKATALE DOOEL TETOVO 1 51˙406.00 51˙406.00
35 PRODUCTION TRADE AND SERVICE COMPANY ARTHAUS DOO IMPORT-EXPORT SKOPJE 1 124˙200.00 124˙200.00
36 MACEDONIAN CENTER FOR ENERGY EFFICIENCY SKOPJE-MACEF ASSOCIATION 1 103˙820.00 103˙820.00
37 ASSOCIATION OF ENGINEERING SOCIETIES ENGINEERING INSTITUTION OF MACEDONIA SKOPJE 1 193˙450.00 193˙450.00
38 ZDRUZENIE NA GRAGJANI ZA ISTRAZUVANJA ANALIZI I RAZVOJ NA JAVNI POLITIKI EVROTINK CENTAR ZA EVROPOSKI STRATEGII SKOPJE 1 98˙250.00 98˙250.00
39 INSTITUT ZA BILAKJ SEMEJSTVO I SISTEMSKA PRAKSA - ALTENATIVA 1 451˙562.00 451˙562.00
40 KREACIJA ASSOCIATION OF BUSINESS AND CONSULTANTS SKOPJE 1 176˙012.00 176˙012.00
41 CHAMBER OF COMMERCE FOR INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES - MASIT SKOPJE 1 8˙375.00 8˙375.00
# country 82 8˙751˙620 -