Opendata, web and dolomites

H2020 project grouped by Institution, Slovakia [SK]

This section of the "Open-H2020 observatory" lists the Insitutions involved in one or more projects. For each Institution there are information on number of contributions and the amount of them. Data refers to Slovakia [SK]. The total number of contributions is 477 while the amount is equal to 102˙455˙712 €.

Click on table headers to rearrange data.

# institution  num. contributions  tot. controbutions.  average contrib. 
1 LETOVE PREVADZKOVE SLUZBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, STATNY PODNIK 29 1˙403˙770.00 48˙405.86
2 SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA V BRATISLAVE 26 4˙485˙089.00 172˙503.42
3 SLOVENSKA AKADEMIA VIED 24 2˙300˙215.00 95˙842.29
4 CENTRUM VEDECKO TECHNICKYCH INFORMACII SLOVENSKEJ REPUBLIKY 23 1˙420˙805.00 61˙774.13
5 UNIVERZITA KOMENSKEHO V BRATISLAVE 18 6˙551˙031.00 363˙946.17
6 TECHNICKA UNIVERZITA V KOSICIACH 13 2˙762˙182.00 212˙475.54
7 ZILINSKA UNIVERZITA V ZILINE 10 1˙355˙207.00 135˙520.70
8 PEDAL CONSULTING SRO 8 1˙223˙126.00 152˙890.75
9 BIC BRATISLAVA SPOL SRO 7 657˙106.00 93˙872.29
10 USTAV INFORMATIKY, SLOVENSKA AKADEMIA VIED 7 1˙600˙930.00 228˙704.29
11 SLOVENSKA INOVACNA A ENERGETICKA AGENTURA 7 460˙769.00 65˙824.14
12 NARODNE POL'NOHOSPODARSKE A POTRAVINARSKE CENTRUM 6 2˙097˙132.00 349˙522.00
13 NANO DESIGN SRO 6 397˙284.00 66˙214.00
14 ISEM-INSTITUT PRE MEDZINARODNU BEZPECNOST A KRIZOVE RIADENIE, NO 6 1˙242˙438.00 207˙073.00
15 EKONOMICKA UNIVERZITA V BRATISLAVE 5 924˙253.00 184˙850.60
16 BIOMEDICINSKE CENTRUM SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED 5 1˙256˙767.00 251˙353.40
17 ZDRUZENIE POUZIVATELOV SLOVENSKEJAKADEMICKEJ DATOVEJ SIETE-SANET 5 4˙600.00 920.00
18 VUJE AS 5 814˙061.00 162˙812.20
19 SLOVAK BUSINESS AGENCY 5 148˙020.00 29˙604.00
20 MEDZINARODNE LASEROVE CENTRUM 5 407˙981.00 81˙596.20
21 VIAEUROPA COMPETENCE CENTRE SRO 4 639˙270.00 159˙817.50
22 SLOVENSKA POLNOHOSPODARSKA UNIVERZITA V NITRE 4 678˙247.00 169˙561.75
23 TECHNICKA UNIVERZITA VO ZVOLENE 4 889˙533.00 222˙383.25
24 KAJO SRO 4 993˙337.00 248˙334.25
25 I-EUROPA SRO 4 326˙391.00 81˙597.75
26 UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI 4 321˙230.00 80˙307.50
27 HLAVNE MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 3 791˙800.00 263˙933.33
28 POWERTEC SRO 3 319˙562.00 106˙520.67
29 SLOVENSKA ORGANIZACIA PRE VYSKUMNEA VYVOJOVE AKTIVITY ZDRUZENIE 3 503˙000.00 167˙666.67
30 CENTRUM SPOLOCNYCH CINNOSTI SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED 3 571˙920.00 190˙640.00
31 NARODNE LESNICKE CENTRUM 3 250˙449.00 83˙483.00
32 SLOVENSKA OBCHODNA A PRIEMYSELNA KOMORA 3 0.00 0.00
33 TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY n.o. 3 139˙455.00 46˙485.00
34 HIGHCHEM SRO 3 315˙703.00 105˙234.33
35 INSTITUTE OF LANDSCAPE ECOLOGY OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES 3 102˙296.00 34˙098.67
36 ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES SRO 3 868˙302.00 289˙434.00
37 ENERGETICKE CENTRUM BRATISLAVA 3 173˙898.00 57˙966.00
38 Institute of Electrical Engineering, Slovak Academy of Sciences 3 776˙157.00 258˙719.00
39 REGIONALNE PORADENSKE A INFORMACNECENTRUM PRESOV 3 0.00 0.00
40 CHEMICKY USTAV SLOVENSKEJ AKADEMIEVIED 3 653˙993.00 217˙997.67
41 TRNAVSKA UNIVERZITA V TRNAVE 3 641˙308.00 213˙769.33
42 BROADBIT ENERGY TECHNOLOGIES SRO 3 1˙049˙687.00 349˙895.67
43 STATNY GEOLOGICKY USTAV DIONYZA STURA 3 165˙882.00 55˙294.00
44 SAIA NO 2 214˙387.00 107˙193.50
45 BAVENIR SRO 2 1˙395˙937.00 697˙968.50
46 ASTRONOMICAL INSTITUTE OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES 2 105˙125.00 52˙562.50
47 SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE ZAHRANICNU POLITIKU 2 358˙903.00 179˙451.50
48 TRENCIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBCEKA V TRENCINE 2 12˙689˙962.00 6˙344˙981.00
49 Ministry of Education, Science, Research and Sport 2 502˙310.00 251˙155.00
50 SKOLA KOMUNIKACIE A MEDII NO 2 290˙624.00 145˙312.00
51 MINISTERSTVO PODOHOSPODARSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2 306˙700.00 153˙350.00
52 MONDELEZ EUROPEAN BUSINESS SERVICES CENTRE SRO 2 479˙350.00 239˙675.00
53 VYSKUMNY USTAV DOPRAVNY AS 2 268˙935.00 134˙467.50
54 FYZIKALNY USTAV SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED 2 861˙000.00 430˙500.00
55 ENBEE SRO 2 326˙355.00 163˙177.50
56 PREZIDIUM POLICAJNEHO ZBORU SR 2 63˙125.00 31˙562.50
57 GLYCANOSTICS SRO 2 111˙999.00 55˙999.50
58 TATRAVAGONKA AS 2 475˙145.00 237˙572.50
59 R-DAS, SRO 2 132˙500.00 66˙250.00
60 CENTRUM SPOLOCENSKYCH A PSYCHOLOGICKYCH VIED SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED 2 237˙275.00 118˙637.50
61 NEULOGY AS 2 324˙665.00 162˙332.50
62 USTAV VZDELAVANIA A SLUZIEB 2 161˙838.00 80˙919.00
63 SLOVENSKA RADA PRE ZELENE BUDOVY 2 191˙634.00 95˙817.00
64 UNIVERZITA PAVLA JOZEFA SAFARIKA V KOSICIACH 2 1˙194˙315.00 597˙157.50
65 ENERGOCHEMICA TRADING AS 2 15˙825˙607.00 7˙912˙803.50
66 SLOVENSKA ZDRAVOTNICKA UNIVERZITA V BRATISLAVE 2 741˙784.00 370˙892.00
67 DOKUMENTACNE STREDISKO HOLOKAUSTU OBCIANSKE ZDRUZENIE 2 127˙450.00 63˙725.00
68 ENVIRAL AS 2 157˙000.00 78˙500.00
69 Zvaz stavebnych podnikatelov Slovenska 2 135˙076.00 67˙538.00
70 ENVIRONMENTAL INSTITUTE s.r.o. 2 231˙078.00 115˙539.00
71 MINISTRY OF ENVIRONMENT 2 6˙250.00 3˙125.00
72 NOVITECH AS 2 272˙537.00 136˙268.50
73 SAFTRA PHOTONICS SRO 2 1˙271˙734.00 635˙867.00
74 VOLTIA AS 1 504˙053.00 504˙053.00
75 AXXENCE SLOVAKIA SRO 1 50˙000.00 50˙000.00
76 VYSOKA SKOLA BEZPECNOSTNEHO MANAZERSTVA V KOSICIACH NEZISKOVA ORGANIZACIA 1 53˙750.00 53˙750.00
77 SOLARGIS SRO 1 152˙162.00 152˙162.00
78 NARODNY USTAV REUMATICKYCH CHOROB-NURCH NIRD NATIONAL INSTITUTE OF RHEUMATIC DISEASES 1 23˙991.00 23˙991.00
79 PISTONPOWER SRO 1 0.00 0.00
80 MINISTERSTVO FINANCII SLOVENSKEJ REPUBLIKY 1 155˙625.00 155˙625.00
81 MOTION ZONE SRO 1 190˙756.00 190˙756.00
82 MATADOR INDUSTRIES AS 1 57˙500.00 57˙500.00
83 TWENTY COMMUNICATIONS SRO 1 222˙900.00 222˙900.00
84 CEMMAC AS 1 54˙000.00 54˙000.00
85 MICROSTEP-MIS SPOL SRO 1 164˙446.00 164˙446.00
86 MINISTERSTVO HOSPODRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 1 45˙597.00 45˙597.00
87 OBCIANSKE ZDRUZENIE MVO L'UDIA A VODA KOSICE 1 72˙747.00 72˙747.00
88 LEITNER TECHNOLOGIES SRO 1 50˙000.00 50˙000.00
89 MESTO POPRAD 1 0.00 0.00
90 USTAV EKOLOGIE LESA SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED 1 274˙062.00 274˙062.00
91 SYGIC AS 1 296˙250.00 296˙250.00
92 MaSa Tech s.r.o. 1 0.00 0.00
93 BIZZCOM S. R. O. 1 18˙000.00 18˙000.00
94 MICRONIC AS 1 472˙000.00 472˙000.00
95 INZINIERSKA VYPOCTOVA SPOLOCNOST TRNAVA S.R.O. 1 108˙500.00 108˙500.00
96 USTAV HYDROLOGIE SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED 1 251˙875.00 251˙875.00
97 EEA SRO 1 315˙250.00 315˙250.00
98 ZOS TRNAVA AS 1 252˙718.00 252˙718.00
99 Financial Directorate of the Slovak Republic 1 60˙258.00 60˙258.00
100 DECOM AS 1 35˙200.00 35˙200.00
101 FARMA OBORIN SRO 1 3˙069˙500.00 3˙069˙500.00
102 EXPERIMENTAL MEDICINE CENTRE OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES 1 233˙246.00 233˙246.00
103 APPLIED PRECISION SRO 1 50˙000.00 50˙000.00
104 Centire s.r.o. 1 375˙031.00 375˙031.00
105 CENTRUM BIOLOGIE RASTLIN A BIODIVERZITY SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED 1 13˙830.00 13˙830.00
106 EDICO SK AS 1 50˙000.00 50˙000.00
107 RIMANEC SRO 1 50˙000.00 50˙000.00
108 BIOREALIS SRO 1 0.00 0.00
109 VIRTUAL REALITY MEDIA AS 1 55˙200.00 55˙200.00
110 UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE 1 53˙875.00 53˙875.00
111 URAD VEREJNEHO ZDRAVOTNICTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 1 133˙214.00 133˙214.00
112 USTAV GEOTECHNIKY SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED 1 54˙000.00 54˙000.00
113 SLOVENSKA ASOCIACIA PRE ELEKTROMOBILITU 1 162˙000.00 162˙000.00
114 MATTIG MANAGEMENT PARTNERS SRO 1 165˙431.00 165˙431.00
115 BIOMILA SPOL SRO 1 80˙000.00 80˙000.00
116 NARODNY USTAV CELOZIVOTNEHO VZDELAVANIA 1 56˙635.00 56˙635.00
117 EXPRO S.R.O. 1 0.00 0.00
118 MINISTERSTVO VNUTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 1 68˙750.00 68˙750.00
119 BRATISLAVSKY SAMOSPRAVNY KRAJ 1 65˙000.00 65˙000.00
120 POSAM, SPOL SRO 1 141˙396.00 141˙396.00
121 NUCLEOCON SRO 1 178˙125.00 178˙125.00
122 VAF S.R.O. 1 93˙228.00 93˙228.00
123 WOODLIME AS 1 50˙000.00 50˙000.00
124 GLOBAL WATER PARTNERSHIP CENTRAL AND EASTERN EUROPE 1 60˙000.00 60˙000.00
125 PROGRES 123 SRO 1 0.00 0.00
126 IKEA INDUSTRY SLOVAKIA SRO 1 1˙122˙795.00 1˙122˙795.00
127 A & Z ACOUSTICS SRO 1 153˙000.00 153˙000.00
128 CHEMOSVIT FIBROCHEM AS 1 161˙175.00 161˙175.00
129 AGROINSTITUT NITRA STATNY PODNIK 1 60˙625.00 60˙625.00
130 BONEHEADZ AS 1 418˙687.00 418˙687.00
131 EKOSERVIS SLOVENSKO SRO 1 50˙000.00 50˙000.00
132 EKONOMICKY USTAV SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED 1 96˙500.00 96˙500.00
133 NARODNY JADROVY FOND 1 5˙647.00 5˙647.00
134 BIOMEDICAL ENGINEERING S.R.O 1 195˙625.00 195˙625.00
135 SLOVENSKA AGENTURA ZIVOTNEHO PROSTREDIA 1 39˙932.00 39˙932.00
136 CASSOVIA LIFE SCIENCES 1 23˙942.00 23˙942.00
137 SKLADKY A ODPADY SRO 1 0.00 0.00
138 USTAV EXPERIMENTALNEJ FYZIKY SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED 1 1˙062˙735.00 1˙062˙735.00
139 HOLCIM EMERGING EUROPE SERVICES SRO 1 5˙000.00 5˙000.00
140 National Centre of Robotics 1 147˙720.00 147˙720.00
141 PEWAS SRO 1 50˙000.00 50˙000.00
142 OFZ, AS 1 88˙750.00 88˙750.00
143 TERICHEM TERVAKOSKI AS 1 342˙712.00 342˙712.00
144 MESTO TRENCIN 1 150˙000.00 150˙000.00
145 MESTSKY USTAV OCHRANY PAMIATOK 1 169˙062.00 169˙062.00
146 SAE-AUTOMATION, S.R.O 1 167˙081.00 167˙081.00
147 INNOV8 S.R.O. 1 50˙000.00 50˙000.00
148 GENETON S.R.O. 1 322˙000.00 322˙000.00
149 NEUROIMUNOLOGICKY USTAV SLOVENSKEJAKADEMIA VIED 1 25˙000.00 25˙000.00
150 PETER CARNY 1 125˙859.00 125˙859.00
151 SHARK.AERO s.r.o 1 117˙187.00 117˙187.00
152 USABILITY ENGINEERING CENTER, S.R.O 1 50˙000.00 50˙000.00
153 BIOPHIL CENTRAL EUROPE SRO 1 0.00 0.00
154 MATTEK IN VITRO LIFE SCIENCE LABORATORIES SRO 1 0.00 0.00
155 KOSICKY SAMOSPRAVNY KRAJ 1 13˙750.00 13˙750.00
156 STREDOEUROPSKY INSTITUT PRE VYSKUMPRACE ZDRUZENIE 1 315˙970.00 315˙970.00
157 MESTO TRNAVA 1 8˙527.00 8˙527.00
158 ELCOM, SPOLOCNOST S RUCENIM OBMEDZENYM, PRESOV 1 0.00 0.00
159 M&S ENGINEERING SK SRO 1 140˙053.00 140˙053.00
160 VIROLOGICKY USTAV SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED 1 0.00 0.00
161 AXON NEUROSCIENCE SE 1 231˙078.00 231˙078.00
162 USTAV VIED O ZEMI SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED 1 231˙078.00 231˙078.00
163 BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOSTA.S. 1 224˙437.00 224˙437.00
164 INTERSOFT A.S. 1 602˙125.00 602˙125.00
165 VYCHODOSLOVENSKE MUZEUM Y KOSICIACH 1 103˙187.00 103˙187.00
166 SCHEIDT & BACHMANN SLOVENSKO S.R.O. 1 4˙500.00 4˙500.00
167 MESTO NITRA 1 68˙750.00 68˙750.00
168 SLOVENSKY ZIVNOSTENSKY ZVAZ 1 43˙750.00 43˙750.00
169 OMNIA KLF A.S. 1 245˙000.00 245˙000.00
170 GOSPACE TECH S.R.O. 1 50˙000.00 50˙000.00
171 SLOVENSKA KOMORA STAVEBNYCH INZINIEROV 1 400˙543.00 400˙543.00
172 SPOLOCNOST OCHRANY SPOTREBITEL'OV (S.O.S.) POPRAD ZDRUZENIE 1 78˙125.00 78˙125.00
173 EXDWARF CONSULTING SRO 1 251˙650.00 251˙650.00
174 UNIVERZITA KONSTANTINA FILOZOFA VNITRE 1 112˙401.00 112˙401.00
175 SOCIOLOGICKY USTAV SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED 1 12˙000.00 12˙000.00
176 BRAINWARE S.R.O 1 50˙000.00 50˙000.00
177 VERZITA SV CYRILA A METODA V TRNAVE 1 0.00 0.00
178 NARODNY TRUST NO 1 76˙562.00 76˙562.00
179 USTAV ANORGANICKEJ CHEMIE SLOVENSKA AKADEMIA VIED (Institute of Inorganic Chemistry, Slovak Academy of Sciences) 1 153˙381.00 153˙381.00
180 SIMCON 1 234˙968.00 234˙968.00
181 SPINEA SRO 1 129˙500.00 129˙500.00
182 TATRAMED SOFTWARE SRO 1 231˙078.00 231˙078.00
183 SEZ KROMPACHY AS 1 144˙000.00 144˙000.00
184 OBCIANSKE ZDRUZENIE VIDIECKY PARLAMENT 1 104˙062.00 104˙062.00
185 UNIVERZITA VETERINARSKEHO LEKARSTVA A FARMACIE V KOSICIACH 1 231˙078.00 231˙078.00
186 USTAV EXPERIMENTALNEJ ONKOLOGIE SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED 1 0.00 0.00
187 E-CODE 1 149˙200.00 149˙200.00
188 HOLIG GROUP AS 1 50˙000.00 50˙000.00
189 USTAV POLYMEROV - SLOVENSKA AKADEMIA VIED 1 103˙500.00 103˙500.00
190 VYSKUMNY USTAV PAPIERA A CELULOZY AS 1 90˙563.00 90˙563.00
191 DANUBIA NANOTECH SRO 1 50˙000.00 50˙000.00
192 VELAWORKS SRO 1 50˙000.00 50˙000.00
193 AXON NEUROSCIENCE R&D SERVICES SE 1 464˙600.00 464˙600.00
194 CENTRUM TRANSDISCIPLINARNYCH STUDIICETIP N.O. 1 334˙500.00 334˙500.00
195 DAPHNE - INSTITUT APLIKOVANEJ EKOLOGIE 1 185˙875.00 185˙875.00
# country 477 102˙455˙712 -