Opendata, web and dolomites

H2020 project grouped by Institution, Slovakia [SK]

This section of the "Open-H2020 observatory" lists the Insitutions involved in one or more projects. For each Institution there are information on number of contributions and the amount of them. Data refers to Slovakia [SK]. The total number of contributions is 334 while the amount is equal to 82˙492˙902 €.

Click on table headers to rearrange data.

# institution  num. contributions  tot. controbutions.  average contrib. 
1 SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA V BRATISLAVE 19 3˙416˙826.00 179˙832.95
2 CENTRUM VEDECKO TECHNICKYCH INFORMACII SLOVENSKEJ REPUBLIKY 19 1˙330˙677.00 70˙035.63
3 LETOVE PREVADZKOVE SLUZBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, STATNY PODNIK 18 978˙501.00 54˙361.17
4 SLOVENSKA AKADEMIA VIED 18 1˙901˙591.00 105˙643.94
5 UNIVERZITA KOMENSKEHO V BRATISLAVE 13 4˙852˙607.00 373˙277.46
6 TECHNICKA UNIVERZITA V KOSICIACH 10 2˙491˙849.00 249˙184.90
7 ZILINSKA UNIVERZITA V ZILINE 8 1˙083˙910.00 135˙488.75
8 SLOVENSKA INOVACNA A ENERGETICKA AGENTURA 6 420˙769.00 70˙128.17
9 NANO DESIGN SRO 5 318˙534.00 63˙706.80
10 PEDAL CONSULTING SRO 5 686˙126.00 137˙225.20
11 NARODNE POL'NOHOSPODARSKE A POTRAVINARSKE CENTRUM 5 1˙315˙498.00 263˙099.60
12 VUJE AS 4 805˙956.00 201˙489.00
13 USTAV INFORMATIKY, SLOVENSKA AKADEMIA VIED 4 726˙937.00 181˙734.25
14 SLOVAK BUSINESS AGENCY 4 148˙020.00 37˙005.00
15 BIC BRATISLAVA SPOL SRO 4 343˙767.00 85˙941.75
16 VIAEUROPA COMPETENCE CENTRE SRO 4 639˙270.00 159˙817.50
17 MEDZINARODNE LASEROVE CENTRUM 3 209˙794.00 69˙931.33
18 ZDRUZENIE POUZIVATELOV SLOVENSKEJAKADEMICKEJ DATOVEJ SIETE-SANET 3 28˙544.00 9˙514.67
19 EKONOMICKA UNIVERZITA V BRATISLAVE 3 684˙753.00 228˙251.00
20 BROADBIT ENERGY TECHNOLOGIES SRO 3 1˙049˙687.00 349˙895.67
21 UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI 3 259˙618.00 86˙539.33
22 ISEM-INSTITUT PRE MEDZINARODNU BEZPECNOST A KRIZOVE RIADENIE, NO 3 823˙063.00 274˙354.33
23 BIOMEDICINSKE CENTRUM SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED 3 682˙250.00 227˙416.67
24 I-EUROPA SRO 3 313˙891.00 104˙630.33
25 STATNY GEOLOGICKY USTAV DIONYZA STURA 3 304˙975.00 101˙658.33
26 ENERGETICKE CENTRUM BRATISLAVA 3 173˙898.00 57˙966.00
27 ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES SRO 3 861˙200.00 287˙066.67
28 Institute of Electrical Engineering, Slovak Academy of Sciences 3 776˙157.00 258˙719.00
29 Ministry of Education, Science, Research and Sport 2 502˙310.00 251˙155.00
30 SLOVENSKA OBCHODNA A PRIEMYSELNA KOMORA 2 0.00 0.00
31 CENTRUM SPOLOCENSKYCH A PSYCHOLOGICKYCH VIED SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED 2 237˙275.00 118˙637.50
32 NEULOGY AS 2 324˙665.00 162˙332.50
33 USTAV VZDELAVANIA A SLUZIEB 2 161˙838.00 80˙919.00
34 SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE ZAHRANICNU POLITIKU 2 358˙903.00 179˙451.50
35 SLOVENSKA ORGANIZACIA PRE VYSKUMNEA VYVOJOVE AKTIVITY ZDRUZENIE 2 280˙000.00 140˙000.00
36 ENERGOCHEMICA TRADING AS 2 15˙675˙968.00 7˙837˙984.00
37 MONDELEZ EUROPEAN BUSINESS SERVICES CENTRE SRO 2 454˙350.00 227˙175.00
38 ENBEE SRO 2 326˙355.00 163˙177.50
39 NARODNE LESNICKE CENTRUM 2 210˙262.00 105˙131.00
40 TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY n.o. 2 25˙420.00 12˙710.00
41 POWERTEC SRO 2 217˙187.00 108˙593.50
42 R-DAS, s.r.o. 2 132˙500.00 66˙250.00
43 TRENCIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBCEKA V TRENCINE 2 12˙689˙962.00 6˙344˙981.00
44 VYSKUMNY USTAV DOPRAVNY AS 2 268˙935.00 134˙467.50
45 VYPOCTOVE STREDISKO SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED 2 395˙129.00 197˙564.50
46 SAIA, n. o. 2 214˙387.00 107˙193.50
47 REGIONALNE PORADENSKE A INFORMACNECENTRUM PRESOV 2 0.00 0.00
48 SAFTRA PHOTONICS SRO 2 1˙271˙734.00 635˙867.00
49 UNIVERZITA PAVLA JOZEFA SAFARIKA V KOSICIACH 2 1˙194˙315.00 597˙157.50
50 KAJO SRO 2 291˙614.00 145˙807.00
51 Zvaz stavebnych podnikatelov Slovenska 2 135˙076.00 67˙538.00
52 HIGHCHEM SRO 2 50˙000.00 25˙000.00
53 MINISTRY OF ENVIRONMENT 2 6˙250.00 3˙125.00
54 SLOVENSKA POLNOHOSPODARSKA UNIVERZITA V NITRE 2 429˙735.00 214˙867.50
55 INSTITUTE OF LANDSCAPE ECOLOGY OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES 2 52˙896.00 26˙448.00
56 SLOVENSKA ZDRAVOTNICKA UNIVERZITA V BRATISLAVE 2 505˙312.00 252˙656.00
57 FYZIKALNY USTAV SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED 2 861˙000.00 430˙500.00
58 BAVENIR SRO 2 1˙395˙937.00 697˙968.50
59 TECHNICKA UNIVERZITA VO ZVOLENE 2 257˙440.00 128˙720.00
60 HLAVNE MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 1 210˙988.00 210˙988.00
61 MATADOR INDUSTRIES AS 1 57˙500.00 57˙500.00
62 NEUROIMUNOLOGICKY USTAV SLOVENSKEJAKADEMIA VIED 1 25˙000.00 25˙000.00
63 CHEMOSVIT FIBROCHEM AS 1 161˙175.00 161˙175.00
64 PEWAS SRO 1 50˙000.00 50˙000.00
65 BIOREALIS SRO 1 0.00 0.00
66 IKEA INDUSTRY SLOVAKIA SRO 1 1˙122˙795.00 1˙122˙795.00
67 NARODNY USTAV CELOZIVOTNEHO VZDELAVANIA 1 56˙635.00 56˙635.00
68 CEMMAC AS 1 54˙000.00 54˙000.00
69 USTAV EXPERIMENTALNEJ ONKOLOGIE SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED 1 0.00 0.00
70 SCHEIDT & BACHMANN SLOVENSKO S.R.O. 1 4˙500.00 4˙500.00
71 DECOM AS 1 35˙200.00 35˙200.00
72 LEITNER TECHNOLOGIES SRO 1 50˙000.00 50˙000.00
73 POSAM, SPOL SRO 1 141˙396.00 141˙396.00
74 SKLADKY A ODPADY SRO 1 0.00 0.00
75 EXDWARF CONSULTING SRO 1 251˙650.00 251˙650.00
76 USTAV EKOLOGIE LESA SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED 1 274˙062.00 274˙062.00
77 CENTRUM TRANSDISCIPLINARNYCH STUDIICETIP N.O. 1 334˙500.00 334˙500.00
78 SHARK.AERO s.r.o 1 117˙187.00 117˙187.00
79 INZINIERSKA VYPOCTOVA SPOLOCNOST TRNAVA S.R.O. 1 98˙125.00 98˙125.00
80 SPINEA SRO 1 129˙500.00 129˙500.00
81 AXON NEUROSCIENCE SE 1 231˙078.00 231˙078.00
82 NOVITECH AS 1 41˙912.00 41˙912.00
83 MINISTERSTVO PODOHOSPODARSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 1 35˙075.00 35˙075.00
84 SLOVENSKA AGENTURA ZIVOTNEHO PROSTREDIA 1 39˙932.00 39˙932.00
85 URAD VEREJNEHO ZDRAVOTNICTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 1 140˙907.00 140˙907.00
86 FARMA OBORIN SRO 1 3˙069˙500.00 3˙069˙500.00
87 E-CODE 1 149˙200.00 149˙200.00
88 MaSa Tech s.r.o. 1 0.00 0.00
89 MINISTERSTVO FINANCII SLOVENSKEJ REPUBLIKY 1 155˙625.00 155˙625.00
90 SYGIC AS 1 296˙250.00 296˙250.00
91 STREDOEUROPSKY INSTITUT PRE VYSKUMPRACE ZDRUZENIE 1 315˙970.00 315˙970.00
92 DOKUMENTACNE STREDISKO HOLOKAUSTU OBCIANSKE ZDRUZENIE 1 38˙000.00 38˙000.00
93 VOLTIA AS 1 504˙053.00 504˙053.00
94 MESTO TRNAVA 1 80˙887.00 80˙887.00
95 GLOBAL WATER PARTNERSHIP CENTRAL AND EASTERN EUROPE 1 60˙000.00 60˙000.00
96 EKONOMICKY USTAV SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED 1 96˙500.00 96˙500.00
97 USTAV POLYMEROV - SLOVENSKA AKADEMIA VIED 1 103˙500.00 103˙500.00
98 CHEMICKY USTAV SLOVENSKEJ AKADEMIEVIED 1 100˙000.00 100˙000.00
99 AXXENCE SLOVAKIA SRO 1 50˙000.00 50˙000.00
100 OBCIANSKE ZDRUZENIE MVO L'UDIA A VODA KOSICE 1 72˙747.00 72˙747.00
101 BIOMILA SPOL SRO 1 80˙000.00 80˙000.00
102 USTAV GEOTECHNIKY SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED 1 54˙000.00 54˙000.00
103 SOCIOLOGICKY USTAV SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED 1 12˙000.00 12˙000.00
104 SEZ KROMPACHY AS 1 144˙000.00 144˙000.00
105 TATRAMED SOFTWARE SRO 1 231˙078.00 231˙078.00
106 KOSICKY SAMOSPRAVNY KRAJ 1 13˙750.00 13˙750.00
107 HOLCIM EMERGING EUROPE SERVICES SRO 1 5˙000.00 5˙000.00
108 MICRONIC AS 1 472˙000.00 472˙000.00
109 SIMCON 1 234˙968.00 234˙968.00
110 SLOVENSKA KOMORA STAVEBNYCH INZINIEROV 1 400˙543.00 400˙543.00
111 INTERSOFT A.S. 1 602˙125.00 602˙125.00
112 Centire s.r.o. 1 377˙031.00 377˙031.00
113 VERZITA SV CYRILA A METODA V TRNAVE 1 0.00 0.00
114 VYSKUMNY USTAV PAPIERA A CELULOZY AS 1 90˙563.00 90˙563.00
115 USTAV VIED O ZEMI SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED 1 231˙078.00 231˙078.00
116 TATRAVAGONKA AS 1 191˙120.00 191˙120.00
117 NUCLEOCON SRO 1 178˙125.00 178˙125.00
118 TERICHEM TERVAKOSKI AS 1 292˙775.00 292˙775.00
119 PREZIDIUM POLICAJNEHO ZBORU SR 1 11˙250.00 11˙250.00
120 DAPHNE - INSTITUT APLIKOVANEJ EKOLOGIE 1 185˙875.00 185˙875.00
121 SLOVENSKA ASOCIACIA PRE ELEKTROMOBILITU 1 162˙000.00 162˙000.00
122 A & Z ACOUSTICS SRO 1 153˙000.00 153˙000.00
123 ELCOM, SPOLOCNOST S RUCENIM OBMEDZENYM, PRESOV 1 0.00 0.00
124 SOLARGIS SRO 1 152˙162.00 152˙162.00
125 USTAV ANORGANICKEJ CHEMIE SLOVENSKA AKADEMIA VIED (Institute of Inorganic Chemistry, Slovak Academy of Sciences) 1 153˙381.00 153˙381.00
126 BIOPHIL CENTRAL EUROPE SRO 1 0.00 0.00
127 BRATISLAVSKY SAMOSPRAVNY KRAJ 1 65˙000.00 65˙000.00
128 SLOVENSKA RADA PRE ZELENE BUDOVY 1 131˙952.00 131˙952.00
129 ZOS TRNAVA AS 1 252˙718.00 252˙718.00
130 VYCHODOSLOVENSKE MUZEUM Y KOSICIACH 1 103˙187.00 103˙187.00
131 PROGRES 123 SRO 1 0.00 0.00
132 MINISTERSTVO HOSPODRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 1 45˙597.00 45˙597.00
133 ENVIRONMENTAL INSTITUTE s.r.o. 1 231˙078.00 231˙078.00
134 SAE-AUTOMATION, S.R.O 1 167˙081.00 167˙081.00
135 SKOLA KOMUNIKACIE A MEDII NO 1 186˙562.00 186˙562.00
136 MOTION ZONE SRO 1 190˙756.00 190˙756.00
137 EKOSERVIS SLOVENSKO SRO 1 50˙000.00 50˙000.00
138 VYSOKA SKOLA BEZPECNOSTNEHO MANAZERSTVA V KOSICIACH NEZISKOVA ORGANIZACIA 1 53˙750.00 53˙750.00
139 ASTRONOMICAL INSTITUTE OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES 1 18˙750.00 18˙750.00
140 PETER CARNY 1 125˙859.00 125˙859.00
141 APPLIED PRECISION SRO 1 50˙000.00 50˙000.00
142 EDICO SK AS 1 50˙000.00 50˙000.00
143 OMNIA KLF A.S. 1 245˙000.00 245˙000.00
144 MICROSTEP-MIS SPOL SRO 1 158˙946.00 158˙946.00
145 NARODNY USTAV REUMATICKYCH CHOROB-NURCH NIRD NATIONAL INSTITUTE OF RHEUMATIC DISEASES 1 203˙095.00 203˙095.00
146 UNIVERZITA SV CYRILA A METODA V TRNAVE 1 53˙875.00 53˙875.00
147 CASSOVIA LIFE SCIENCES 1 55˙850.00 55˙850.00
148 VIROLOGICKY USTAV SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED 1 0.00 0.00
149 EEA SRO 1 315˙250.00 315˙250.00
# country 334 82˙492˙902 -