Opendata, web and dolomites

H2020 project grouped by Institution, Slovakia [SK]

This section of the "Open-H2020 observatory" lists the Insitutions involved in one or more projects. For each Institution there are information on number of contributions and the amount of them. Data refers to Slovakia [SK]. The total number of contributions is 477 while the amount is equal to 102˙455˙712 €.

Click on table headers to rearrange data.

# institution  num. contributions  tot. controbutions.  average contrib. 
1 LETOVE PREVADZKOVE SLUZBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, STATNY PODNIK 29 1˙403˙770.00 48˙405.86
2 SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA V BRATISLAVE 26 4˙485˙089.00 172˙503.42
3 SLOVENSKA AKADEMIA VIED 24 2˙300˙215.00 95˙842.29
4 CENTRUM VEDECKO TECHNICKYCH INFORMACII SLOVENSKEJ REPUBLIKY 23 1˙420˙805.00 61˙774.13
5 UNIVERZITA KOMENSKEHO V BRATISLAVE 18 6˙551˙031.00 363˙946.17
6 TECHNICKA UNIVERZITA V KOSICIACH 13 2˙762˙182.00 212˙475.54
7 ZILINSKA UNIVERZITA V ZILINE 10 1˙355˙207.00 135˙520.70
8 PEDAL CONSULTING SRO 8 1˙223˙126.00 152˙890.75
9 USTAV INFORMATIKY, SLOVENSKA AKADEMIA VIED 7 1˙600˙930.00 228˙704.29
10 SLOVENSKA INOVACNA A ENERGETICKA AGENTURA 7 460˙769.00 65˙824.14
11 BIC BRATISLAVA SPOL SRO 7 657˙106.00 93˙872.29
12 ISEM-INSTITUT PRE MEDZINARODNU BEZPECNOST A KRIZOVE RIADENIE, NO 6 1˙242˙438.00 207˙073.00
13 NARODNE POL'NOHOSPODARSKE A POTRAVINARSKE CENTRUM 6 2˙097˙132.00 349˙522.00
14 NANO DESIGN SRO 6 397˙284.00 66˙214.00
15 VUJE AS 5 814˙061.00 162˙812.20
16 SLOVAK BUSINESS AGENCY 5 148˙020.00 29˙604.00
17 MEDZINARODNE LASEROVE CENTRUM 5 407˙981.00 81˙596.20
18 EKONOMICKA UNIVERZITA V BRATISLAVE 5 924˙253.00 184˙850.60
19 BIOMEDICINSKE CENTRUM SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED 5 1˙256˙767.00 251˙353.40
20 ZDRUZENIE POUZIVATELOV SLOVENSKEJAKADEMICKEJ DATOVEJ SIETE-SANET 5 4˙600.00 920.00
21 KAJO SRO 4 993˙337.00 248˙334.25
22 I-EUROPA SRO 4 326˙391.00 81˙597.75
23 UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI 4 321˙230.00 80˙307.50
24 VIAEUROPA COMPETENCE CENTRE SRO 4 639˙270.00 159˙817.50
25 SLOVENSKA POLNOHOSPODARSKA UNIVERZITA V NITRE 4 678˙247.00 169˙561.75
26 TECHNICKA UNIVERZITA VO ZVOLENE 4 889˙533.00 222˙383.25
27 HIGHCHEM SRO 3 315˙703.00 105˙234.33
28 INSTITUTE OF LANDSCAPE ECOLOGY OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES 3 102˙296.00 34˙098.67
29 ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES SRO 3 868˙302.00 289˙434.00
30 ENERGETICKE CENTRUM BRATISLAVA 3 173˙898.00 57˙966.00
31 Institute of Electrical Engineering, Slovak Academy of Sciences 3 776˙157.00 258˙719.00
32 REGIONALNE PORADENSKE A INFORMACNECENTRUM PRESOV 3 0.00 0.00
33 CHEMICKY USTAV SLOVENSKEJ AKADEMIEVIED 3 653˙993.00 217˙997.67
34 TRNAVSKA UNIVERZITA V TRNAVE 3 641˙308.00 213˙769.33
35 STATNY GEOLOGICKY USTAV DIONYZA STURA 3 165˙882.00 55˙294.00
36 BROADBIT ENERGY TECHNOLOGIES SRO 3 1˙049˙687.00 349˙895.67
37 HLAVNE MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 3 791˙800.00 263˙933.33
38 POWERTEC SRO 3 319˙562.00 106˙520.67
39 SLOVENSKA ORGANIZACIA PRE VYSKUMNEA VYVOJOVE AKTIVITY ZDRUZENIE 3 503˙000.00 167˙666.67
40 CENTRUM SPOLOCNYCH CINNOSTI SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED 3 571˙920.00 190˙640.00
41 NARODNE LESNICKE CENTRUM 3 250˙449.00 83˙483.00
42 SLOVENSKA OBCHODNA A PRIEMYSELNA KOMORA 3 0.00 0.00
43 TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY n.o. 3 139˙455.00 46˙485.00
44 MINISTRY OF ENVIRONMENT 2 6˙250.00 3˙125.00
45 PREZIDIUM POLICAJNEHO ZBORU SR 2 63˙125.00 31˙562.50
46 GLYCANOSTICS SRO 2 111˙999.00 55˙999.50
47 TATRAVAGONKA AS 2 475˙145.00 237˙572.50
48 CENTRUM SPOLOCENSKYCH A PSYCHOLOGICKYCH VIED SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED 2 237˙275.00 118˙637.50
49 USTAV VZDELAVANIA A SLUZIEB 2 161˙838.00 80˙919.00
50 SLOVENSKA RADA PRE ZELENE BUDOVY 2 191˙634.00 95˙817.00
51 UNIVERZITA PAVLA JOZEFA SAFARIKA V KOSICIACH 2 1˙194˙315.00 597˙157.50
52 ENERGOCHEMICA TRADING AS 2 15˙825˙607.00 7˙912˙803.50
53 VYSKUMNY USTAV DOPRAVNY AS 2 268˙935.00 134˙467.50
54 DOKUMENTACNE STREDISKO HOLOKAUSTU OBCIANSKE ZDRUZENIE 2 127˙450.00 63˙725.00
55 SLOVENSKA ZDRAVOTNICKA UNIVERZITA V BRATISLAVE 2 741˙784.00 370˙892.00
56 ENVIRAL AS 2 157˙000.00 78˙500.00
57 Zvaz stavebnych podnikatelov Slovenska 2 135˙076.00 67˙538.00
58 ENVIRONMENTAL INSTITUTE s.r.o. 2 231˙078.00 115˙539.00
59 NOVITECH AS 2 272˙537.00 136˙268.50
60 SAFTRA PHOTONICS SRO 2 1˙271˙734.00 635˙867.00
61 SAIA NO 2 214˙387.00 107˙193.50
62 R-DAS, SRO 2 132˙500.00 66˙250.00
63 NEULOGY AS 2 324˙665.00 162˙332.50
64 BAVENIR SRO 2 1˙395˙937.00 697˙968.50
65 ASTRONOMICAL INSTITUTE OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES 2 105˙125.00 52˙562.50
66 SLOVENSKA SPOLOCNOST PRE ZAHRANICNU POLITIKU 2 358˙903.00 179˙451.50
67 TRENCIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBCEKA V TRENCINE 2 12˙689˙962.00 6˙344˙981.00
68 Ministry of Education, Science, Research and Sport 2 502˙310.00 251˙155.00
69 SKOLA KOMUNIKACIE A MEDII NO 2 290˙624.00 145˙312.00
70 MINISTERSTVO PODOHOSPODARSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2 306˙700.00 153˙350.00
71 MONDELEZ EUROPEAN BUSINESS SERVICES CENTRE SRO 2 479˙350.00 239˙675.00
72 FYZIKALNY USTAV SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED 2 861˙000.00 430˙500.00
73 ENBEE SRO 2 326˙355.00 163˙177.50
74 AGROINSTITUT NITRA STATNY PODNIK 1 60˙625.00 60˙625.00
75 BONEHEADZ AS 1 418˙687.00 418˙687.00
76 VYSKUMNY USTAV PAPIERA A CELULOZY AS 1 90˙563.00 90˙563.00
77 VELAWORKS SRO 1 50˙000.00 50˙000.00
78 NARODNY JADROVY FOND 1 5˙647.00 5˙647.00
79 DAPHNE - INSTITUT APLIKOVANEJ EKOLOGIE 1 185˙875.00 185˙875.00
80 A & Z ACOUSTICS SRO 1 153˙000.00 153˙000.00
81 VOLTIA AS 1 504˙053.00 504˙053.00
82 BIOMEDICAL ENGINEERING S.R.O 1 195˙625.00 195˙625.00
83 AXXENCE SLOVAKIA SRO 1 50˙000.00 50˙000.00
84 CASSOVIA LIFE SCIENCES 1 23˙942.00 23˙942.00
85 SOLARGIS SRO 1 152˙162.00 152˙162.00
86 USTAV EXPERIMENTALNEJ FYZIKY SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED 1 1˙062˙735.00 1˙062˙735.00
87 National Centre of Robotics 1 147˙720.00 147˙720.00
88 PEWAS SRO 1 50˙000.00 50˙000.00
89 OFZ, AS 1 88˙750.00 88˙750.00
90 MESTO TRENCIN 1 150˙000.00 150˙000.00
91 MOTION ZONE SRO 1 190˙756.00 190˙756.00
92 MATADOR INDUSTRIES AS 1 57˙500.00 57˙500.00
93 MESTSKY USTAV OCHRANY PAMIATOK 1 169˙062.00 169˙062.00
94 CEMMAC AS 1 54˙000.00 54˙000.00
95 INNOV8 S.R.O. 1 50˙000.00 50˙000.00
96 GENETON S.R.O. 1 322˙000.00 322˙000.00
97 MINISTERSTVO HOSPODRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 1 45˙597.00 45˙597.00
98 NEUROIMUNOLOGICKY USTAV SLOVENSKEJAKADEMIA VIED 1 25˙000.00 25˙000.00
99 LEITNER TECHNOLOGIES SRO 1 50˙000.00 50˙000.00
100 PETER CARNY 1 125˙859.00 125˙859.00
101 SYGIC AS 1 296˙250.00 296˙250.00
102 USABILITY ENGINEERING CENTER, S.R.O 1 50˙000.00 50˙000.00
103 MICRONIC AS 1 472˙000.00 472˙000.00
104 KOSICKY SAMOSPRAVNY KRAJ 1 13˙750.00 13˙750.00
105 APPLIED PRECISION SRO 1 50˙000.00 50˙000.00
106 MESTO TRNAVA 1 8˙527.00 8˙527.00
107 M&S ENGINEERING SK SRO 1 140˙053.00 140˙053.00
108 EEA SRO 1 315˙250.00 315˙250.00
109 AXON NEUROSCIENCE SE 1 231˙078.00 231˙078.00
110 DECOM AS 1 35˙200.00 35˙200.00
111 EXPERIMENTAL MEDICINE CENTRE OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES 1 233˙246.00 233˙246.00
112 BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOSTA.S. 1 224˙437.00 224˙437.00
113 INTERSOFT A.S. 1 602˙125.00 602˙125.00
114 VYCHODOSLOVENSKE MUZEUM Y KOSICIACH 1 103˙187.00 103˙187.00
115 MESTO NITRA 1 68˙750.00 68˙750.00
116 Centire s.r.o. 1 375˙031.00 375˙031.00
117 SLOVENSKY ZIVNOSTENSKY ZVAZ 1 43˙750.00 43˙750.00
118 EDICO SK AS 1 50˙000.00 50˙000.00
119 GOSPACE TECH S.R.O. 1 50˙000.00 50˙000.00
120 BIOREALIS SRO 1 0.00 0.00
121 SLOVENSKA ASOCIACIA PRE ELEKTROMOBILITU 1 162˙000.00 162˙000.00
122 SPOLOCNOST OCHRANY SPOTREBITEL'OV (S.O.S.) POPRAD ZDRUZENIE 1 78˙125.00 78˙125.00
123 UNIVERZITA KONSTANTINA FILOZOFA VNITRE 1 112˙401.00 112˙401.00
124 NARODNY USTAV CELOZIVOTNEHO VZDELAVANIA 1 56˙635.00 56˙635.00
125 BRAINWARE S.R.O 1 50˙000.00 50˙000.00
126 NARODNY TRUST NO 1 76˙562.00 76˙562.00
127 USTAV ANORGANICKEJ CHEMIE SLOVENSKA AKADEMIA VIED (Institute of Inorganic Chemistry, Slovak Academy of Sciences) 1 153˙381.00 153˙381.00
128 SIMCON 1 234˙968.00 234˙968.00
129 OBCIANSKE ZDRUZENIE VIDIECKY PARLAMENT 1 104˙062.00 104˙062.00
130 BRATISLAVSKY SAMOSPRAVNY KRAJ 1 65˙000.00 65˙000.00
131 UNIVERZITA VETERINARSKEHO LEKARSTVA A FARMACIE V KOSICIACH 1 231˙078.00 231˙078.00
132 NUCLEOCON SRO 1 178˙125.00 178˙125.00
133 GLOBAL WATER PARTNERSHIP CENTRAL AND EASTERN EUROPE 1 60˙000.00 60˙000.00
134 HOLIG GROUP AS 1 50˙000.00 50˙000.00
135 IKEA INDUSTRY SLOVAKIA SRO 1 1˙122˙795.00 1˙122˙795.00
136 TATRAMED SOFTWARE SRO 1 231˙078.00 231˙078.00
137 CHEMOSVIT FIBROCHEM AS 1 161˙175.00 161˙175.00
138 USTAV POLYMEROV - SLOVENSKA AKADEMIA VIED 1 103˙500.00 103˙500.00
139 EKOSERVIS SLOVENSKO SRO 1 50˙000.00 50˙000.00
140 EKONOMICKY USTAV SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED 1 96˙500.00 96˙500.00
141 DANUBIA NANOTECH SRO 1 50˙000.00 50˙000.00
142 AXON NEUROSCIENCE R&D SERVICES SE 1 464˙600.00 464˙600.00
143 CENTRUM TRANSDISCIPLINARNYCH STUDIICETIP N.O. 1 334˙500.00 334˙500.00
144 SLOVENSKA AGENTURA ZIVOTNEHO PROSTREDIA 1 39˙932.00 39˙932.00
145 VYSOKA SKOLA BEZPECNOSTNEHO MANAZERSTVA V KOSICIACH NEZISKOVA ORGANIZACIA 1 53˙750.00 53˙750.00
146 SKLADKY A ODPADY SRO 1 0.00 0.00
147 NARODNY USTAV REUMATICKYCH CHOROB-NURCH NIRD NATIONAL INSTITUTE OF RHEUMATIC DISEASES 1 23˙991.00 23˙991.00
148 HOLCIM EMERGING EUROPE SERVICES SRO 1 5˙000.00 5˙000.00
149 PISTONPOWER SRO 1 0.00 0.00
150 TERICHEM TERVAKOSKI AS 1 342˙712.00 342˙712.00
151 MINISTERSTVO FINANCII SLOVENSKEJ REPUBLIKY 1 155˙625.00 155˙625.00
152 TWENTY COMMUNICATIONS SRO 1 222˙900.00 222˙900.00
153 SAE-AUTOMATION, S.R.O 1 167˙081.00 167˙081.00
154 MICROSTEP-MIS SPOL SRO 1 164˙446.00 164˙446.00
155 OBCIANSKE ZDRUZENIE MVO L'UDIA A VODA KOSICE 1 72˙747.00 72˙747.00
156 MESTO POPRAD 1 0.00 0.00
157 SHARK.AERO s.r.o 1 117˙187.00 117˙187.00
158 USTAV EKOLOGIE LESA SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED 1 274˙062.00 274˙062.00
159 MaSa Tech s.r.o. 1 0.00 0.00
160 BIOPHIL CENTRAL EUROPE SRO 1 0.00 0.00
161 BIZZCOM S. R. O. 1 18˙000.00 18˙000.00
162 INZINIERSKA VYPOCTOVA SPOLOCNOST TRNAVA S.R.O. 1 108˙500.00 108˙500.00
163 MATTEK IN VITRO LIFE SCIENCE LABORATORIES SRO 1 0.00 0.00
164 USTAV HYDROLOGIE SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED 1 251˙875.00 251˙875.00
165 STREDOEUROPSKY INSTITUT PRE VYSKUMPRACE ZDRUZENIE 1 315˙970.00 315˙970.00
166 ELCOM, SPOLOCNOST S RUCENIM OBMEDZENYM, PRESOV 1 0.00 0.00
167 ZOS TRNAVA AS 1 252˙718.00 252˙718.00
168 VIROLOGICKY USTAV SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED 1 0.00 0.00
169 Financial Directorate of the Slovak Republic 1 60˙258.00 60˙258.00
170 FARMA OBORIN SRO 1 3˙069˙500.00 3˙069˙500.00
171 USTAV VIED O ZEMI SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED 1 231˙078.00 231˙078.00
172 SCHEIDT & BACHMANN SLOVENSKO S.R.O. 1 4˙500.00 4˙500.00
173 OMNIA KLF A.S. 1 245˙000.00 245˙000.00
174 CENTRUM BIOLOGIE RASTLIN A BIODIVERZITY SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED 1 13˙830.00 13˙830.00
175 RIMANEC SRO 1 50˙000.00 50˙000.00
176 SLOVENSKA KOMORA STAVEBNYCH INZINIEROV 1 400˙543.00 400˙543.00
177 VIRTUAL REALITY MEDIA AS 1 55˙200.00 55˙200.00
178 UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE 1 53˙875.00 53˙875.00
179 URAD VEREJNEHO ZDRAVOTNICTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 1 133˙214.00 133˙214.00
180 EXDWARF CONSULTING SRO 1 251˙650.00 251˙650.00
181 MATTIG MANAGEMENT PARTNERS SRO 1 165˙431.00 165˙431.00
182 SOCIOLOGICKY USTAV SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED 1 12˙000.00 12˙000.00
183 BIOMILA SPOL SRO 1 80˙000.00 80˙000.00
184 VERZITA SV CYRILA A METODA V TRNAVE 1 0.00 0.00
185 EXPRO S.R.O. 1 0.00 0.00
186 SPINEA SRO 1 129˙500.00 129˙500.00
187 USTAV GEOTECHNIKY SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED 1 54˙000.00 54˙000.00
188 SEZ KROMPACHY AS 1 144˙000.00 144˙000.00
189 MINISTERSTVO VNUTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 1 68˙750.00 68˙750.00
190 USTAV EXPERIMENTALNEJ ONKOLOGIE SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED 1 0.00 0.00
191 POSAM, SPOL SRO 1 141˙396.00 141˙396.00
192 VAF S.R.O. 1 93˙228.00 93˙228.00
193 E-CODE 1 149˙200.00 149˙200.00
194 WOODLIME AS 1 50˙000.00 50˙000.00
195 PROGRES 123 SRO 1 0.00 0.00
# country 477 102˙455˙712 -