List of contracting authorities (119544 items)

These pages list all the contracting authorities involved in public procurement from the European Union, the European Economic Area and beyond.

"open-ted authorities "search engine

Find administrations and contracting authorities involved in public procurement from the European Union, the European Economic Area and beyond. Enter some letters in the form below and you will find the information you are looking for.

text

country

Write the initials or some letter of the administrations / authorities of interest in the space provided.

Map of contracting authorities

View and zoom the map to access the list of tenders offered by the European Union administrations and beyond.

The awarding authorities for tenders are central government, local or regional authorities, bodies governed by public law, or associations consisting of one or more of these authorities or bodies governed by public law.

Latin characters initials (0-9 ÷ A-B)

Authorities seen less recently

authority name date views
Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ (ДУССД) към Министерство на вътрешните работи — МВР n.d. 0
Областна администрация — гр. Варна n.d. 0
Специализирана болниз за активно лечение на хематологични заболявания n.d. 0
Česká republika - Ministerstvo financí n.d. 0
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «Δήμητρα» n.d. 0
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη - Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού - Διεύθυνση Προμηθειών - Α' Τμήμα Διενέργειας Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών n.d. 0
Ředitelství silnic a dálnic ČR n.d. 0
Минисетрство на земеделието, храните и горите n.d. 0
Медицински университет /МУ/ - София - Ректорат n.d. 0
Южноцентрално държавно предприятие гр. Смолян, Териториално поделение „Държавно горско стопанство Панагюрище“ n.d. 0
Южноцентрално държавно предприятие Смолян — ТП „Държавно горско стопанство Широка лъка“ n.d. 0