Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK - 2. úsek NMnV-TN

prior information notice

Following the summary about the notice 2019/S 069-161293 dispatched in the year 2019.

Contracting authority Trenčiansky samosprávny kraj 33 info
Trenčiansky kraj (SK022) more authorities
Type of the contracting authority Regional or local authority
Main activity General public services
Type of contract Works
Main CPV code
Place of performance Trenčiansky kraj (SK022) more
Country SK; - country: SK
Document type Prior information notice without call for competition
Procedure Not applicable
Type of bid Submission for all lots
Award criteria Lowest price
Regulation European Union
Publication date 2019-04-08 00:00:00
Deadline 2020-04-02 00:00:00
Values 3˙591˙293.55 EUR (estimated total)

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-164200-001

1 DELETION_DATE: 20200402

1 FORM_LG_LIST: SK

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 69

2 DATE_PUB: 20190408

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 069-161293

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:161293-2019:TEXT:SK:HTML

2 LG_ORIG: SK

2 ISO_COUNTRY

INFO: SK

2 IA_URL_GENERAL: https://www.tsk.sk/

2 IA_URL_ETENDERING: http://pluto.ultimaratio.sk/

2 ORIGINAL_CPV: Cycle path construction work

INFOCODE: 45233162

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 3591293.55

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20190403

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Works

INFOCODE: 1

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01A01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Cлoвaшкo

3 --- TI_TOWN   value: Trenčín

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Строителни работи по изграждане на пътеки за велосипедисти

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovensko

3 --- TI_TOWN   value: Trenčín

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Výstavba cyklistických stezek

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakiet

3 --- TI_TOWN   value: Trenčín

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Anlægsarbejde: cykelstier

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: die Slowakei

3 --- TI_TOWN   value: Trenčín

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bau von Fahrradwegen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Σλοβακία

3 --- TI_TOWN   value: Trenčín

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Κατασκευαστικές εργασίες για οδούς για ποδήλατα

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakia

3 --- TI_TOWN   value: Trenčín

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Cycle path construction work

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Eslovaquia

3 --- TI_TOWN   value: Trenčín

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Trabajos de construcción de pistas para bicicletas

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakkia

3 --- TI_TOWN   value: Trenčín

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Jalgrattateede ehitustööd

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakia

3 --- TI_TOWN   value: Trenčín

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Pyöräteiden rakennustyöt

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovaquie

3 --- TI_TOWN   value: Trenčín

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Travaux de construction de pistes cyclables

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slóvaic, an t

3 --- TI_TOWN   value: Trenčín

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Cycle path construction work

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovačka

3 --- TI_TOWN   value: Trenčín

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Građevinski radovi na biciklističkim stazama

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Szlovákia

3 --- TI_TOWN   value: Trenčín

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kerékpárút építése

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovacchia

3 --- TI_TOWN   value: Trenčín

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lavori di costruzione di piste ciclabili

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakija

3 --- TI_TOWN   value: Trenčín

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dviračių takų statybos darbai

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovākija

3 --- TI_TOWN   value: Trenčín

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Riteņbraucēju celiņa būvdarbi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: is-Slovakkja

3 --- TI_TOWN   value: Trenčín

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Xogħol ta' kostruzzjoni ta' mogħdijiet għar-roti

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slowakije

3 --- TI_TOWN   value: Trenčín

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Aanleggen van fietspad

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Słowacja

3 --- TI_TOWN   value: Trenčín

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Eslováquia

3 --- TI_TOWN   value: Trenčín

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Construção de via para ciclistas

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovacia

3 --- TI_TOWN   value: Trenčín

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lucrări de construcţii de piste de biciclete

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovensko

3 --- TI_TOWN   value: Trenčín

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Stavebné práce na stavbe cyklistických trás

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovaška

3 --- TI_TOWN   value: Trenčín

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gradbena dela na kolesarski poti

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakien

3 --- TI_TOWN   value: Trenčín

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Anläggningsarbeten för cykelvägar

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Trenčiansky samosprávny kraj

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Trenčiansky samosprávny kraj

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 36126624

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: K dolnej stanici 7282/20A

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Trenčín

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 911 01

INFO4: SK

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Mgr. Tomáš Baláž

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +421 326555862

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: tomas.balaz@tsk.sk

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: https://www.tsk.sk/

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2812

3 DOCUMENT_FULL

3 --- URL_DOCUMENT   value: http://pluto.ultimaratio.sk/

3 ADDRESS_FURTHER_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Ultima Ratio s.r.o.

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 46862439

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Seberíniho 1

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Bratislava

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 821 03

INFO4: SK

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Mgr. Matej Gál

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +421 911476634

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: matej.gal@ultimaratio.sk

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: https://www.tsk.sk/

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2812

3 --- URL_PARTICIPATION   value: http://http://pluto.ultimaratio.sk/

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK - 2. úsek NMnV-TN

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: DUR000

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Predmetom zákazky je Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK - 2. úsek NMnV-TN. Bližšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.

3 --- VAL_ESTIMATED_TOTAL   value: 3591293.55

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 MAIN_SITE

5 P: Podľa projektovej dokumentácie.

4 SHORT_DESCR

5 P: Predmetom zákazky je Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK - 2. úsek NMnV-TN. Bližšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.

4 AC

5 AC_PROCUREMENT_DOC

L: 4 --- key: (VAL_OBJECT)   value: 3591293.55

4 EU_PROGR_RELATED

5 P: Integrovaný regionálny operačný program

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2019-04-30

2 LEFTI

3 SUITABILITY

L: 4 --- key: (P)   value: 1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v §32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZVO).

L: 4 --- key: (P)   value: 2) Splnenie týchto podmienok uchádzač preukazuje dokladmi podľa § 32 ods. 2 ZVO.

L: 4 --- key: (P)   value: 3) Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo pobyt mimo územia Slovenskej republiky môže splnenie týchto podmienok preukázať podľa § 32 ods. 4 a ods. 5 ZVO.

L: 4 --- key: (P)   value: 4) Podmienky účasti môže uchádzač preukázať aj:

L: 4 --- key: (P)   value: a) v súlade s § 39 ZVO jednotným európskym dokumentom, alebo

L: 4 --- key: (P)   value: b) v súlade s § 152 ZVO informáciou o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ uzná za rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie.

L: 4 --- key: (P)   value: 5) Ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, verejný obstarávateľ v súlade s § 152 ods. 4 ZVO overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov.

3 ECONOMIC_CRITERIA_DOC

3 TECHNICAL_CRITERIA_DOC

2 PROCEDURE

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- DATE_AWARD_SCHEDULED   value: 2019-04-30

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 EPAYMENT

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Úrad pre verejné obstarávanie

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Ružová dolina 10, P.O.Box

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Bratislava

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 820 05

INFO4: SK

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +421 250264176

L: 4 --- key: (FAX)   value: +421 250264219

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.uvo.gov.sk

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Úrad pre verejné obstarávanie

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Ružová dolina 10, P.O.Box

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Bratislava

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 820 05

INFO4: SK

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +421 250264176

L: 4 --- key: (FAX)   value: +421 250264219

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.uvo.gov.sk

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-04-03

14+1