Dodávka drobného hmotného majetku a přístrojového vybavení

prior information notice

Following the summary about the notice 2019/S 139-341690 dispatched in the year 2019.

Contracting authority Česká zemědělská univerzita v Praze 243 info
Praha (CZ01) more authorities
Type of the contracting authority Body governed by public law
Main activity Education
Type of contract Supplies
Main CPV code
Place of performance Praha (CZ01) more
Country CS; - country: CZ
Document type Prior information notice without call for competition
Procedure Not applicable
Type of bid Submission for all lots
Award criteria Lowest price
Regulation European Union, with participation of GPA countries
Publication date 2019-07-22 00:00:00
Deadline 2020-07-16 00:00:00
Values 5˙700˙000.00 CZK (estimated total)
Linked information and documents

You might be interested

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-349080-001

1 DELETION_DATE: 20200716

1 FORM_LG_LIST: CS

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 139

2 DATE_PUB: 20190722

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 139-341690

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:341690-2019:TEXT:CS:HTML

2 LG_ORIG: CS

2 ISO_COUNTRY

INFO: CZ

2 IA_URL_GENERAL: www.czu.cz

2 IA_URL_ETENDERING: https://zakazky.czu.cz/po00000033

2 ORIGINAL_CPV: Measuring instruments

INFOCODE: 38300000

2 ORIGINAL_CPV: Checking and testing apparatus

INFOCODE: 38500000

2 ORIGINAL_CPV: Miscellaneous evaluation or testing instruments

INFOCODE: 38900000

2 ORIGINAL_CPV: Medical consumables

INFOCODE: 33140000

2 ORIGINAL_CPV: Refrigerators and freezers

INFOCODE: 39711100

2 ORIGINAL_CPV: Weighing machinery and scales

INFOCODE: 42923000

2 ORIGINAL_CPV: Parts of stoves, cookers, plate warmers and domestic appliances

INFOCODE: 39722000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 5700000

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20190717

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Body governed by public law

INFOCODE: 6

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Supplies

INFOCODE: 2

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: Lowest price

INFOCODE: 1

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Education

INFOCODE: L

2 HEADING: 01B01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Чехия

3 --- TI_TOWN   value: Прага

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Измервателни инструменти

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Česko

3 --- TI_TOWN   value: Praha

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Měřicí přístroje

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tjekkiet

3 --- TI_TOWN   value: Prag

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Måleudstyr

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tschechien

3 --- TI_TOWN   value: Prag

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Messinstrumente

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Τσεχία

3 --- TI_TOWN   value: Πράγα

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Όργανα μετρήσεων

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Czechia

3 --- TI_TOWN   value: Prague

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Measuring instruments

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Chequia

3 --- TI_TOWN   value: Praga

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Instrumentos de medición

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tšehhi

3 --- TI_TOWN   value: Praha

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Mõõteriistad

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tšekki

3 --- TI_TOWN   value: Praha

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Mittalaitteet

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tchéquie

3 --- TI_TOWN   value: Prague

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Instruments de mesure

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: An tSeicia

3 --- TI_TOWN   value: Prág

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Measuring instruments

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Češka

3 --- TI_TOWN   value: Prag

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Mjerni instrumenti

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Csehország

3 --- TI_TOWN   value: Prága

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Mérőeszközök

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Cechia

3 --- TI_TOWN   value: Praga

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Strumenti di misurazione

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Čekija

3 --- TI_TOWN   value: Praha

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Matuokliai

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Čehija

3 --- TI_TOWN   value: Prāga

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Mērinstrumenti

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Iċ-Ċekja

3 --- TI_TOWN   value: Praga

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Strumenti tal-kejl

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tsjechië

3 --- TI_TOWN   value: Praag

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Instrumenten voor metingen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Czechy

3 --- TI_TOWN   value: Praga

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Przyrządy do pomiaru

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Chéquia

3 --- TI_TOWN   value: Praga

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Instrumentos de medição

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Cehia

3 --- TI_TOWN   value: Praga

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Instrumente de măsurare

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Česko

3 --- TI_TOWN   value: Praha

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Meracie prístroje

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Češka

3 --- TI_TOWN   value: Praga

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Merilni instrumenti

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tjeckien

3 --- TI_TOWN   value: Prag

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Mätutrustning

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Česká zemědělská univerzita v Praze

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Česká zemědělská univerzita v Praze

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 60460709

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Kamýcká 129

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Praha - Suchdol

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 165 00

INFO4: CZ

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Mgr. Jan Švára

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: svara@akvf.cz

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: www.czu.cz

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: https://zakazky.czu.cz

3 DOCUMENT_RESTRICTED

3 --- URL_DOCUMENT   value: https://zakazky.czu.cz/po00000033

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 ADDRESS_PARTICIPATION_IDEM

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Dodávka drobného hmotného majetku a přístrojového vybavení

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: BLTS_6

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kontrolních a zkušebních přístrojů; různých hodnotících a zkušebních přístrojů; zdravotnických přístrojů, farmaceutik, chladniček a mrazniček; přístrojů a zařízení k určování hmotnosti a vařičů.

3 --- VAL_ESTIMATED_TOTAL   value: 5700000

3 LOT_DIVISION

4 LOT_ALL

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Přístrojové vybavení

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: a

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 SHORT_DESCR

5 P: Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka kontrolních a zkušebních přístrojů; různých hodnotících a zkušebních přístrojů; zdravotnických přístrojů, farmaceutik a prostředků pro osobní péči.

4 AC

5 AC_PRICE

L: 4 --- key: (VAL_OBJECT)   value: 5400000

L: 4 --- key: (DURATION)   value: 12

4 EU_PROGR_RELATED

5 P: Viz níže.

4 INFO_ADD

5 P: Veřejná zakázka bude financována v rámci projektu „Centrum pro studium vzniku a transformaci nutričně významných látek v potravním řetězci v interakci s potenciálně rizikovými látkami antropogenního původu: komplexní posouzení rizika kontaminace půdy“, který je spolufinancovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000845.

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Drobný hmotný majetek

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: b

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 SHORT_DESCR

5 P: Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka chladniček a mrazniček; přístrojů a zařízení k určování hmotnosti; a části sporáků, vařičů, ohřívačů talířů a domácího příslušenství.

4 AC

5 AC_PRICE

L: 4 --- key: (VAL_OBJECT)   value: 300000

L: 4 --- key: (DURATION)   value: 12

4 EU_PROGR_RELATED

5 P: Viz níže.

4 INFO_ADD

5 P: Veřejná zakázka bude financována v rámci projektu „Centrum pro studium vzniku a transformaci nutričně významných látek v potravním řetězci v interakci s potenciálně rizikovými látkami antropogenního původu: komplexní posouzení rizika kontaminace půdy“, který je spolufinancovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000845.

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2019-08-30

2 PROCEDURE

3 CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: tř. Kpt. Jaroše 7

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Brno

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 60455

INFO4: CZ

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +420 542167111

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: posta@compet.cz

L: 4 --- key: (FAX)   value: +420 542167112

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.compet.cz

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

L: 4 --- key: (P)   value: Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

L: 4 --- key: (P)   value: Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

L: 4 --- key: (P)   value: Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

L: 4 --- key: (P)   value: Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

L: 4 --- key: (P)   value: Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

L: 4 --- key: (P)   value: Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

L: 4 --- key: (P)   value: Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: tř. Kpt. Jaroše 7

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Brno

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 604 55

INFO4: CZ

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +420 542167111

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: posta@compet.cz

L: 4 --- key: (FAX)   value: +420 542167112

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.compet.cz

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-07-17

27+1