Forhåndsmeddelelse om udbud af en rammeaftale vedr. service- og logistikydelser ifm. telemedicin

prior information notice

Following the summary about the notice 2019/S 169-413155 dispatched in the year 2019.

Contracting authority Region Sjælland 123 info
Sjælland (DK02) more authorities
Type of the contracting authority Regional or local authority
Main activity Health
Type of contract Services
Main CPV code
Place of performance DANMARK (DK) more
Country DA; - country: DK
Document type Prior information notice without call for competition
Procedure Not applicable
Type of bid Submission for all lots
Award criteria Lowest price
Regulation European Union, with participation of GPA countries
Publication date 2019-09-03 00:00:00
Deadline 2020-08-29 00:00:00
Linked information and documents

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-422400-001

1 DELETION_DATE: 20200829

1 FORM_LG_LIST: DA

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 169

2 DATE_PUB: 20190903

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 169-413155

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:413155-2019:TEXT:DA:HTML

2 LG_ORIG: DA

2 ISO_COUNTRY

INFO: DK

2 IA_URL_GENERAL: http://www.regionsjaelland.dk

2 IA_URL_ETENDERING: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=247224&B=RS

2 ORIGINAL_CPV: Health services

INFOCODE: 85100000

2 ORIGINAL_CPV: Medical equipments

INFOCODE: 33100000

2 ORIGINAL_CPV: Transport services (excl. Waste transport)

INFOCODE: 60000000

2 ORIGINAL_CPV: Parcel transport services

INFOCODE: 60161000

2 ORIGINAL_CPV: Packaging and related services

INFOCODE: 79920000

2 ORIGINAL_CPV: Stock-control services

INFOCODE: 79991000

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20190830

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: Not specified

INFOCODE: Z

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Health

INFOCODE: H

2 HEADING: 01C01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Дaния

3 --- TI_TOWN   value: Sorø

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги на здравеопазването

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Dánsko

3 --- TI_TOWN   value: Sorø

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Zdravotnické zabezpečení

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Danmark

3 --- TI_TOWN   value: Sorø

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Dänemark

3 --- TI_TOWN   value: Sorø

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dienstleistungen des Gesundheitswesens

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Δανία

3 --- TI_TOWN   value: Sorø

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υγειονομικές υπηρεσίες

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Denmark

3 --- TI_TOWN   value: Sorø

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Health services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Dinamarca

3 --- TI_TOWN   value: Sorø

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de salud

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Taani

3 --- TI_TOWN   value: Sorø

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tervishoiuteenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tanska

3 --- TI_TOWN   value: Sorø

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Terveyspalvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Danemark

3 --- TI_TOWN   value: Sorø

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services de santé

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Danmhairg, an

3 --- TI_TOWN   value: Sorø

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Health services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Danska

3 --- TI_TOWN   value: Sorø

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge u području zdravstva

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Dánia

3 --- TI_TOWN   value: Sorø

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Egészségügyi szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Danimarca

3 --- TI_TOWN   value: Sorø

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi sanitari

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Danija

3 --- TI_TOWN   value: Sorø

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Sveikatos priežiūros paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Dānija

3 --- TI_TOWN   value: Sorø

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Veselības pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: id-Danimarka

3 --- TI_TOWN   value: Sorø

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi tas-saħħa

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Denemarken

3 --- TI_TOWN   value: Sorø

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gezondheidsdiensten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Dania

3 --- TI_TOWN   value: Sorø

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi ochrony zdrowia

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Dinamarca

3 --- TI_TOWN   value: Sorø

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de saúde

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Danemarca

3 --- TI_TOWN   value: Sorø

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de sănătate

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Dánsko

3 --- TI_TOWN   value: Sorø

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Zdravotnícke služby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Danska

3 --- TI_TOWN   value: Sorø

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Zdravstvene storitve

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Danmark

3 --- TI_TOWN   value: Sorø

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Hälsovårdstjänster

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Region Sjælland

FORM_SECTION

1 NOTICE_UUID: 7709748c-44c6-450d-88ac-70cb52209ab8

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Region Sjælland

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 29190658

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Alleen 15

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Sorø

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 4180

INFO4: DK

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Anette Eghoff

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +45 22715156

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: aegh@regionsjaelland.dk

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.regionsjaelland.dk

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/137394

3 DOCUMENT_RESTRICTED

3 --- URL_DOCUMENT   value: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=247224&B=RS

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 --- URL_PARTICIPATION   value: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=247224&B=RS

3 ADDRESS_PARTICIPATION_IDEM

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Forhåndsmeddelelse om udbud af en rammeaftale vedr. service- og logistikydelser ifm. telemedicin

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Varsling af et kommende udbud i forbindelse med service- og logistikydelser vedr. telemedicin. Region Sjælland forventer at offentliggøre udbudsmaterialet i oktober 2019.

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 SHORT_DESCR

5 P: Varsling af et kommende udbud i forbindelse med telemedicin.

5 P: Udbud af en rammeaftale om levering af IT-devices, Driftsydelser, Logistik- og Serviceydelser i relation til drift af tværsektorielle telemedicinske forløb. Leverandøren skal yde Driftsydelser, Logistik- og Serviceydelser i henhold til de sundhedsfaglige medarbejderes løbende bestilling af opsætning af TeleKit ved ny-henvist Borger, udskiftning af TeleKit ved Borger og nedtagning af TeleKit, når Borger ikke længere er i et Telemedicinsk forløb.

L: 4 --- key: (DURATION)   value: 36

4 RENEWAL

4 RENEWAL_DESCR

5 P: Rammeaftalen kan forlænges med op til 12 måneder.

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2019-10-10

2 LEFTI

2 PROCEDURE

3 CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Klagenævnet for Udbud

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Nævnerens Hus, Toldboden 2

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Viborg

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 8800

INFO4: DK

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +45 35291095

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: klfu@erst.dk

L: 4 --- key: (URL)   value: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

L: 4 --- key: (P)   value: Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

L: 4 --- key: (P)   value: Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og § § 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til Klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

L: 4 --- key: (P)   value: Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

L: 4 --- key: (P)   value: Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Carl Jacobsens Vej 35

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Valby

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 2500

INFO4: DK

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +45 41715000

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: kfst@kfst.dk

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.kfst.dk

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-08-30

33+1