Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva »Izgradnja neprofitnih stanovanj«

prior information notice

Following the summary about the notice 2019/S 186-451543 dispatched in the year 2019.

Contracting authority Občina Laško 20 info
SLOVENIJA (SI) more authorities
Type of the contracting authority Body governed by public law
Main activity General public services
Type of contract Works
Main CPV code
Place of performance SLOVENIJA (SI) more
Country SL; - country: SI
Document type Prior information notice without call for competition
Procedure Not applicable
Type of bid Not applicable
Award criteria Not applicable
Regulation European Union
Publication date 2019-09-26 00:00:00
Deadline 2020-09-23 00:00:00

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-462734-001

1 DELETION_DATE: 20200923

1 FORM_LG_LIST: SL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 186

2 DATE_PUB: 20190926

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 186-451543

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:451543-2019:TEXT:SL:HTML

2 LG_ORIG: SL

2 ISO_COUNTRY

INFO: SI

2 IA_URL_GENERAL: http://www.lasko.si

2 ORIGINAL_CPV: Multi-dwelling buildings construction work

INFOCODE: 45211340

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20190924

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Body governed by public law

INFOCODE: 6

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Works

INFOCODE: 1

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Not applicable

INFOCODE: 9

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01A01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Cлoвeния

3 --- TI_TOWN   value: Laško

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на многофамилни жилищни сгради

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovinsko

3 --- TI_TOWN   value: Laško

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Výstavba bytových domů

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovenien

3 --- TI_TOWN   value: Laško

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Opførelse af ejendomme med flere boliger

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slowenien

3 --- TI_TOWN   value: Laško

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bau von Mehrfamilienhäusern

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Σλοβενία

3 --- TI_TOWN   value: Laško

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Κατασκευαστικές εργασίες για πολυκατοικίες

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovenia

3 --- TI_TOWN   value: Laško

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Multi-dwelling buildings construction work

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Eslovenia

3 --- TI_TOWN   value: Laško

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Trabajos de construcción de inmuebles de viviendas colectivas

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Sloveenia

3 --- TI_TOWN   value: Laško

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Korterelamute ehitustööd

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovenia

3 --- TI_TOWN   value: Laško

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Rivi- ja kerrostalojen rakennustyöt

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovénie

3 --- TI_TOWN   value: Laško

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Travaux de construction d'immeubles collectifs

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slóivéin, an t

3 --- TI_TOWN   value: Laško

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Multi-dwelling buildings construction work

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovenija

3 --- TI_TOWN   value: Laško

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Građevinski radovi na višestambenim zgradama

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Szlovénia

3 --- TI_TOWN   value: Laško

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Többlakásos épületek kivitelezése

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovenia

3 --- TI_TOWN   value: Laško

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lavori di costruzione di condomini

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovėnija

3 --- TI_TOWN   value: Laško

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Daugiabučių pastatų statybos darbai

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovānija

3 --- TI_TOWN   value: Laško

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Daudzdzīvokļu ēku celtniecības darbi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: is-Slovenja

3 --- TI_TOWN   value: Laško

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Xogħol ta' kostruzzjoni ta' binjiet b'bosta abitazzjonijiet

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovenië

3 --- TI_TOWN   value: Laško

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bouwen van meergezinswoningen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Słowenia

3 --- TI_TOWN   value: Laško

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Eslovénia

3 --- TI_TOWN   value: Laško

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Construção de blocos de apartamentos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovenia

3 --- TI_TOWN   value: Laško

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lucrări de construcţii de imobile colective

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovinsko

3 --- TI_TOWN   value: Laško

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Stavebné práce na objektoch viacbytových budov

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovenija

3 --- TI_TOWN   value: Laško

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovenien

3 --- TI_TOWN   value: Laško

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Byggnation av flerfamiljshus

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Občina Laško

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Občina Laško

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 5874505000

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Mestna ulica 2

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Laško

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 3270

INFO4: SI

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Občinska uprava

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +386 37338700

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: obcina@lasko.si

L: 4 --- key: (FAX)   value: +386 37338740

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.lasko.si

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva »Izgradnja neprofitnih stanovanj«

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Občina Laško na podlagi 32. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Ur.l.RS št. 127/2006; v nadaljnjem besedilu ZJZP) in ostalih določb ZJZP-ja, ki se nanašajo na izvedbo predhodnega postopka, poziva vse potencialne promotorje, da v skladu z navodili iz nadaljevanja tega poziva oddajo svoje vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva »Izgradnja neprofitnih stanovanj«.

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Občina Laško

4 SHORT_DESCR

5 P: Predmet projekta je izgradnja neprofitnih stanovanj v Občini Laško, pri čemer se predvideva gradnja objekta v treh sklopih, in sicer večji stanovanjski blok, nižji povezovalni del in dva stolpiča z večjimi stanovanji v skupni izmeri 4 534 m2. Podrobnejši opis se nahaja v priloženi Idejni zasnovi - Umestitev stanovanjskih blokov na lokaciji Lamele cesta v Rečico (v nadaljevanju Idejna zasnova).

4 INFO_ADD

5 P: Celotna vsebina poziva promotorjem je dostopna na: https://www.lasko.si/sl/

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2019-12-20

2 LEFTI

2 PROCEDURE

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Promotorji lahko dodatne informacije v s postopkom pridobijo s poslano zahtevo g. Stanki Jošt, na elektronski naslov stanka.jost@lasko.si, glede pogojev načrtovanje gradnje pa s poslano zahtevo g. Andreju Kaluži, na elektronski naslov andrej.kaluza@lasko.si ali na g. Luki Piceju, na elektronski naslov luka.picej@lasko.si.

L: 4 --- key: (P)   value: Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 4.10.2019 12:00:00

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-09-24

14+1