Kutsu markkinavuoropuheluun: Joukkoliikenteen hankintamenettelyjen kehittäminen

prior information notice

Following the summary about the notice 2019/S 201-488586 dispatched in the year 2019.

Contracting authority Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymä 8 info
Helsinki-Uusimaa (FI1B1) more authorities
Type of the contracting authority Regional or local authority
Main activity Other
Type of contract Services
Main CPV code
Place of performance Helsinki-Uusimaa (FI1B1) more
Country FI; - country: FI
Document type Prior information notice without call for competition
Procedure Not applicable
Type of bid Not applicable
Award criteria Not applicable
Regulation European Union, with participation of GPA countries
Publication date 2019-10-17 00:00:00
Deadline 2020-10-15 00:00:00

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-503394-001

1 DELETION_DATE: 20201015

1 FORM_LG_LIST: FI

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 201

2 DATE_PUB: 20191017

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 201-488586

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:488586-2019:TEXT:FI:HTML

2 LG_ORIG: FI

2 ISO_COUNTRY

INFO: FI

2 IA_URL_GENERAL: http://www.hsl.fi

2 ORIGINAL_CPV: Transport services (excl. Waste transport)

INFOCODE: 60000000

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20191016

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Not applicable

INFOCODE: 9

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Other

INFOCODE: 8

2 HEADING: 01C01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Финлaндия

3 --- TI_TOWN   value: Хелзинки

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finsko

3 --- TI_TOWN   value: Helsinky

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Přepravní služby (mimo přepravu odpadů)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Transporttjenester (ikke affaldstransport)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finnland

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Φινλανδία

3 --- TI_TOWN   value: Ελσίνκι

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες μεταφορών (εκτός από μεταφορά αποβλήτων)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Transport services (excl. Waste transport)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de transporte (excluido el transporte de residuos)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Soome

3 --- TI_TOWN   value: Helsingi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Transporditeenused (v.a jäätmetransport)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suomi

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlande

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Fhionlainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Heilsincí

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Transport services (excl. Waste transport)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finska

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Prijevozne usluge (osim prijevoza otpada)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finnország

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di trasporto (escluso il trasporto di rifiuti)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suomija

3 --- TI_TOWN   value: Helsinkis

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Transporto paslaugos (išskyrus atliekų išvežimo transportą)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Somija

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Transporta pakalpojumi (izņemot atkritumu transportu)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Finlandja

3 --- TI_TOWN   value: Ħelsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi ta' trasport (eskluż it-trasport ta' l-iskart)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlândia

3 --- TI_TOWN   value: Helsínquia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de transporte (excl. transporte de resíduos)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlanda

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de transport (cu excepţia transportului de deşeuri)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Fínsko

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finska

3 --- TI_TOWN   value: Helsinki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Prevozne storitve (razen prevoza odpadkov)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Helsingfors

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Transporter (utom avfallstransport)

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymä

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymä

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 2274586-3

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: PL 100, HSL

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Helsinki

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 00077

INFO4: FI

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +358 947664444

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: hary@hsl.fi

L: 4 --- key: (FAX)   value: +358 947664441

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.hsl.fi

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: http://www.hsl.fi

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 CA_TYPE

3 --- CA_ACTIVITY_OTHER   value: kaupunkirautatie-, raitiotie-, johdinauto- tai linja-autopalvelut

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Kutsu markkinavuoropuheluun: Joukkoliikenteen hankintamenettelyjen kehittäminen

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: 340/08.01.00.00/2019

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Tämä ilmoitus ei ole ennakkoilmoitus, hankintailmoitus, tarjouspyyntö tai kutsu neuvottelumenettelyyn, eikä ilmoituksen julkaisemisella aloiteta tarjouskilpailua. Tämä on kutsu vuoropuheluun. Vuoropuheluun osallistuminen ei ole edellytys mahdollisesti myöhemmin toteutettavaan bussiliikenteen kilpailutukseen osallistumiselle eikä sido siihen osallistuvia tahoja. Osallistuneille tahoille ei makseta korvausta.

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 SHORT_DESCR

5 P: Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä kehittää bussiliikenteen hankintamenettelyjä. Tavoitteena on turvata hankintalainsäädännön mukaisesti kilpailutilanteen säilymistä pääkaupunkiseudun bussiliikennemarkkinoilla. Kilpailutilanteen säilymiseen on pyritty asettamalla tarvittaessa hankintojen yhteydessä ehtoja, joilla rajoitetaan liikennemäärää, jonka 1 tarjoaja voi voittaa tarjouskilpailukierrokselta. Lisäksi varaudutaan sähköbussiliikenteen merkittävään lisäämiseen ja pyritään parantamaan liikennöitsijöiden mahdollisuuksia tarjota erilaisilla lataustekniikoilla varustettuja linja-autoja.

5 P: HSL järjestää vuoropuhelun, jossa mahdollisille linja-autoliikenteen tarjoajille annetaan mahdollisuus lausua mielipiteensä käytössä olleista menettelytavoista sekä tuoda esiin mahdollisia kehittämistarpeita ja -toimenpiteitä. Vuoropuhelun tavoitteena on kerätä alan toimijoiden näkemyksiä, joita voidaan hyödyntää tulevilla tarjouskilpailukierroksilla.

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2019-10-16

2 PROCEDURE

3 CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Mahdollisia linja-autoliikenteen tarjoajia kutsutaan vuoropuheluun, jossa keskustellaan edellä mainituista kehittämistarpeista. Keskustelut järjestetään tarjoajakohtaisesti ja tarjoajia pyydetään ilmoittamaan halukkuudestaan vuoropuheluun osallistumisesta sähköpostilla hary@hsl.fi 31.10.2019 mennessä. Tapaamiset järjestetään loka-marraskuussa 2019.

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-10-16

29+1