RFI - Print som tjänst

prior information notice

Following the summary about the notice 2019/S 210-513299 dispatched in the year 2019.

Contracting authority Strängnäs kommun 48 info
Södermanlands län (SE122) more authorities
Type of the contracting authority Regional or local authority
Main activity General public services
Type of contract Services
Main CPV code
Place of performance Södermanlands län (SE122) more
Country SV; - country: SE
Document type Prior information notice without call for competition
Procedure Not applicable
Type of bid Not applicable
Award criteria Not applicable
Regulation European Union, with participation of GPA countries
Publication date 2019-10-30 00:00:00
Deadline 2020-10-27 00:00:00

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-526391-001

1 DELETION_DATE: 20201027

1 FORM_LG_LIST: SV

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 210

2 DATE_PUB: 20191030

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 210-513299

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:513299-2019:TEXT:SV:HTML

2 LG_ORIG: SV

2 ISO_COUNTRY

INFO: SE

2 IA_URL_GENERAL: http://www.strangnas.se

2 ORIGINAL_CPV: Services related to printing

INFOCODE: 79820000

2 ORIGINAL_CPV: Photocopying and offset printing equipment

INFOCODE: 30120000

2 ORIGINAL_CPV: Printers and plotters

INFOCODE: 30232100

2 ORIGINAL_CPV: Data services

INFOCODE: 72300000

2 ORIGINAL_CPV: Photocopying services

INFOCODE: 79521000

2 ORIGINAL_CPV: Printing and related services

INFOCODE: 79800000

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20191028

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Not applicable

INFOCODE: 9

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01C01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Швeция

3 --- TI_TOWN   value: STRÄNGNÄS

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги, свързани с печатането

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Švédsko

3 --- TI_TOWN   value: STRÄNGNÄS

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Činnosti související s tiskem

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Sverige

3 --- TI_TOWN   value: STRÄNGNÄS

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Virksomhed i forbindelse med trykning

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Schweden

3 --- TI_TOWN   value: STRÄNGNÄS

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dienstleistungen des Druckgewerbes

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Σουηδία

3 --- TI_TOWN   value: STRÄNGNÄS

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες σχετιζόμενες με την εκτύπωση

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Sweden

3 --- TI_TOWN   value: STRÄNGNÄS

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services related to printing

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suecia

3 --- TI_TOWN   value: STRÄNGNÄS

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios relacionados con la impresión

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rootsi

3 --- TI_TOWN   value: STRÄNGNÄS

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Trükkimisega seotud teenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ruotsi

3 --- TI_TOWN   value: STRÄNGNÄS

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Painotöihin liittyvät palvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suède

3 --- TI_TOWN   value: STRÄNGNÄS

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services relatifs à l'impression

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Sualainn, an t

3 --- TI_TOWN   value: STRÄNGNÄS

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services related to printing

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Švedska

3 --- TI_TOWN   value: STRÄNGNÄS

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge povezane s tiskanjem

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Svédország

3 --- TI_TOWN   value: STRÄNGNÄS

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Nyomtatással kapcsolatos szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Svezia

3 --- TI_TOWN   value: STRÄNGNÄS

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi connessi alla stampa

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Švedija

3 --- TI_TOWN   value: STRÄNGNÄS

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Paslaugos, susijusios su spausdinimu

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Zviedrija

3 --- TI_TOWN   value: STRÄNGNÄS

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ar iespieddarbiem saistītie pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: l-Isvezja

3 --- TI_TOWN   value: STRÄNGNÄS

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi relatati ma' l-istampar

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Zweden

3 --- TI_TOWN   value: STRÄNGNÄS

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Diensten in verband met het drukken

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Szwecja

3 --- TI_TOWN   value: STRÄNGNÄS

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi związane z drukowaniem

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suécia

3 --- TI_TOWN   value: STRÄNGNÄS

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços relacionados com a impressão

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suedia

3 --- TI_TOWN   value: STRÄNGNÄS

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii conexe tipăririi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Švédsko

3 --- TI_TOWN   value: STRÄNGNÄS

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Služby súvisiace s tlačou

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Švedska

3 --- TI_TOWN   value: STRÄNGNÄS

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve, povezane s tiskarstvom

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Sverige

3 --- TI_TOWN   value: STRÄNGNÄS

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Trycktjänster

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Strängnäs kommun

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Strängnäs kommun

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 212000-0365

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Nygatan 10

L: 4 --- key: (TOWN)   value: STRÄNGNÄS

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 645 80

INFO4: SE

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Mats Lange

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: mats.lange@strangnas.se

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.strangnas.se

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: RFI - Print som tjänst

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: KS/2019:274-059 - RFI

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Strängnäs kommun bjuder in marknadens aktörer att inkomma med synpunkter inför kommande upphandling av print som tjänst. RFI:n utgörs av en remiss på stora delar av det förfrågningsunderlag som kommunen har för avsikt att annonsera.

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 SHORT_DESCR

5 P: Strängnäs kommun bjuder i denna RFI (Request for information) in marknadens aktörer att inkomma med synpunkter och information avseende kommande upphandling av print som tjänst.

5 P: Marknaden ges på detta sätt möjlighet att dela med sig av produkt- och tjänsteinformation och annan relevant information till Strängnäs kommun. Observera att detta enbart är en informationsinhämtning. Deltagandet i RFI:n är inte en förutsättning för att lämna anbud, och kommer inte att påverka utvärderingen i, en framtida upphandling.

5 P: Syftet med denna RFI är att ge Strängnäs kommun en bättre bild av vad marknaden har att erbjuda för att tillgodose kommunens behov.

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2019-11-18

2 PROCEDURE

3 CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Länk till dokument:

L: 4 --- key: (P)   value: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afsjkrjjtm&GoTo=Docs

L: 4 --- key: (P)   value: Länk för att svara på RFI:n

L: 4 --- key: (P)   value: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afsjkrjjtm&GoTo=Tender

L: 4 --- key: (P)   value: Visma annons: https://opic.com/id/afsjkrjjtm

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-10-28

52+1