RFI Sociala medietjänster Region Norrbotten

prior information notice

Following the summary about the notice 2019/S 212-520109 dispatched in the year 2019.

Contracting authority Region Norrbotten 83 info
Norrbottens län (SE332) more authorities
Type of the contracting authority Regional or local authority
Main activity Health
Type of contract Services
Main CPV code
Place of performance SVERIGE (SE) more
Country SV; - country: SE
Document type Prior information notice without call for competition
Procedure Not applicable
Type of bid Not applicable
Award criteria Not applicable
Regulation European Union, with participation of GPA countries
Publication date 2019-11-04 00:00:00
Deadline 2020-10-29 00:00:00

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-532363-001

1 DELETION_DATE: 20201029

1 FORM_LG_LIST: SV

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 212

2 DATE_PUB: 20191104

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 212-520109

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:520109-2019:TEXT:SV:HTML

2 LG_ORIG: SV

2 ISO_COUNTRY

INFO: SE

2 IA_URL_GENERAL: http://www.norrbotten.se

2 ORIGINAL_CPV: Advertising services

INFOCODE: 79341000

2 ORIGINAL_CPV: Advertising consultancy services

INFOCODE: 79341100

2 ORIGINAL_CPV: Marketing services

INFOCODE: 79342000

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20191030

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Not applicable

INFOCODE: 9

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Health

INFOCODE: H

2 HEADING: 01C01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Швeция

3 --- TI_TOWN   value: Лулео

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Рекламни услуги

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Švédsko

3 --- TI_TOWN   value: Luleå

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Reklamní služby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Sverige

3 --- TI_TOWN   value: Luleå

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Reklamevirksomhed

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Schweden

3 --- TI_TOWN   value: Luleå

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Werbedienste

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Σουηδία

3 --- TI_TOWN   value: Luleå

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες διαφήμισης

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Sweden

3 --- TI_TOWN   value: Luleå

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Advertising services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suecia

3 --- TI_TOWN   value: Luleå

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de publicidad

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rootsi

3 --- TI_TOWN   value: Luleå

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Reklaamiteenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ruotsi

3 --- TI_TOWN   value: Luulaja

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Mainontapalvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suède

3 --- TI_TOWN   value: Luleå

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services de publicité

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Sualainn, an t

3 --- TI_TOWN   value: Luleå

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Advertising services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Švedska

3 --- TI_TOWN   value: Luleå

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge oglašavanja

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Svédország

3 --- TI_TOWN   value: Luleå

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Hirdetési szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Svezia

3 --- TI_TOWN   value: Luleå

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi pubblicitari

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Švedija

3 --- TI_TOWN   value: Lulėjas

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Reklamos paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Zviedrija

3 --- TI_TOWN   value: Lūleo

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Reklāmas pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: l-Isvezja

3 --- TI_TOWN   value: Lulea

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi tar-reklamar

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Zweden

3 --- TI_TOWN   value: Luleå

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Reclamediensten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Szwecja

3 --- TI_TOWN   value: Luleå

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi reklamowe

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suécia

3 --- TI_TOWN   value: Luleå

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de publicidade

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suedia

3 --- TI_TOWN   value: Luleå

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de publicitate

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Švédsko

3 --- TI_TOWN   value: Luleå

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Reklamné služby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Švedska

3 --- TI_TOWN   value: Lulea

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Oglaševalske storitve

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Sverige

3 --- TI_TOWN   value: Luleå

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Reklam

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Region Norrbotten

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Region Norrbotten

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 232100-0230

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Robertsviksgatan 7

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Luleå

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 971 89

INFO4: SE

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Sandra Öhrvall

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: sandra.ohrvall@norrbotten.se

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.norrbotten.se

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: RFI Sociala medietjänster Region Norrbotten

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: 19/51

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Region Norrbotten avser att upphandla strategisk rådgivning och annonsering i sociala medier. De tjänster som efterfrågas syftar till att nå så många som möjligt inom utvald målgrupp, skapa interaktion med målgruppen samt få rådgivning kring kanaler och hur vi bäst paketerar vårt innehåll.

L: 4 --- key: (P)   value: Sista svarsdag 13.11.2019.

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 SHORT_DESCR

5 P: RFi-förfrågan med anledning av att Region Norrbotten avser att upphandla strategisk rådgivning och annonsering i sociala medier. Vi vill med hjälp av annonsering mot relevant målgrupp i form av exempelvis kampanjer och lediga tjänster samt innehållsstrategi bygga vårt övergripande varumärke, vårt arbetsgivarvarumärke och nå potentiella medarbetare och norrbottningar i digitala kanaler.

5 P: De tjänster som efterfrågas syftar till att nå så många som möjligt inom utvald målgrupp, skapa interaktion med målgruppen samt få rådgivning kring kanaler och hur vi bäst paketerar vårt innehåll. Vi har full förståelse för att ni kanske inte kan eller vill svara på alla frågor. Varje svar vi får är värdefullt för vårt arbete.

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2020-01-06

2 PROCEDURE

3 CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Länk till dokument:

L: 4 --- key: (P)   value: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afuwwsjdew&GoTo=Docs

L: 4 --- key: (P)   value: Länk för att svara på RFI:n

L: 4 --- key: (P)   value: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afuwwsjdew&GoTo=Tender

L: 4 --- key: (P)   value: Visma annons: https://opic.com/id/afuwwsjdew

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-10-30

44+1