Förhandsannons renhållningsentreprenad 2020

prior information notice

Following the summary about the notice 2019/S 212-520111 dispatched in the year 2019.

Contracting authority Åre kommun 12 info
Jämtlands län (SE322) more authorities
Type of the contracting authority Regional or local authority
Main activity General public services
Type of contract Services
Main CPV code
Place of performance Jämtlands län (SE322) more
Country SV; - country: SE
Document type Prior information notice without call for competition
Procedure Not applicable
Type of bid Not applicable
Award criteria Not applicable
Regulation European Union, with participation of GPA countries
Publication date 2019-11-04 00:00:00
Deadline 2020-10-30 00:00:00

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-533060-001

1 DELETION_DATE: 20201030

1 FORM_LG_LIST: SV

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 212

2 DATE_PUB: 20191104

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 212-520111

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:520111-2019:TEXT:SV:HTML

2 LG_ORIG: SV

2 ISO_COUNTRY

INFO: SE

2 IA_URL_GENERAL: http://www.are.se

2 ORIGINAL_CPV: Refuse collection services

INFOCODE: 90511000

2 ORIGINAL_CPV: Refuse disposal and treatment

INFOCODE: 90510000

2 ORIGINAL_CPV: Household-refuse collection services

INFOCODE: 90511200

2 ORIGINAL_CPV: Refuse transport services

INFOCODE: 90512000

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20191031

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Not applicable

INFOCODE: 9

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01C01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Швeция

3 --- TI_TOWN   value: Järpen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги по събиране на битови отпадъци

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Švédsko

3 --- TI_TOWN   value: Järpen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Sběr odpadu

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Sverige

3 --- TI_TOWN   value: Järpen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Indsamling af affald

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Schweden

3 --- TI_TOWN   value: Järpen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Abholung von Siedlungsabfällen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Σουηδία

3 --- TI_TOWN   value: Järpen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Sweden

3 --- TI_TOWN   value: Järpen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Refuse collection services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suecia

3 --- TI_TOWN   value: Järpen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de recogida de desperdicios

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rootsi

3 --- TI_TOWN   value: Järpen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Jäätmekogumisteenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ruotsi

3 --- TI_TOWN   value: Järpen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Jätteiden keruupalvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suède

3 --- TI_TOWN   value: Järpen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services de collecte des ordures

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Sualainn, an t

3 --- TI_TOWN   value: Järpen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Refuse collection services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Švedska

3 --- TI_TOWN   value: Järpen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge skupljanja otpada

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Svédország

3 --- TI_TOWN   value: Järpen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Hulladékgyűjtési szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Svezia

3 --- TI_TOWN   value: Järpen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di raccolta di rifiuti

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Švedija

3 --- TI_TOWN   value: Järpen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Atliekų rinkimo paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Zviedrija

3 --- TI_TOWN   value: Järpen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Atkritumu (sadzīves) savākšanas pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: l-Isvezja

3 --- TI_TOWN   value: Järpen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi ta' ġbir ta' l-iskart

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Zweden

3 --- TI_TOWN   value: Järpen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Diensten voor ophalen van vuilnis

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Szwecja

3 --- TI_TOWN   value: Järpen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi wywozu odpadów

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suécia

3 --- TI_TOWN   value: Järpen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de recolha de resíduos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suedia

3 --- TI_TOWN   value: Järpen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de colectare a deşeurilor menajere

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Švédsko

3 --- TI_TOWN   value: Järpen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Služby na zber odpadu

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Švedska

3 --- TI_TOWN   value: Järpen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve zbiranja odpadkov

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Sverige

3 --- TI_TOWN   value: Järpen

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Sophämtning

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Åre kommun

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Åre kommun

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 212000-2494

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Box 201

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Järpen

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 830 05

INFO4: SE

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Lina Bengtsson

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: inkopsavdelningen@are.se

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.are.se

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Förhandsannons renhållningsentreprenad 2020

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: 2019-10-25

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Efter årsskiftet 2019/2020 kommer Tekniska avdelningen på Åre kommun att upphandla en ny renhållningsentreprenad. Nuvarande renhållningsentreprenad i Åre kommun gäller till och med 30.4.2020.

L: 4 --- key: (P)   value: Upphandlingen avser entreprenad för insamling av hushållsavfall, d.v.s. avfall från hushåll och därmed jämförligt avfall från andra verksamheter, enligt Miljöbalkens definition från villor, flerfamiljshus, fritidshus och verksamheter i Åre kommun. Entreprenaden omfattar hela kommunen och sammanfattningsvis består entreprenaden av följande delar:

L: 4 --- key: (P)   value: • Tömning av avfallsbehållare hos abonnent

L: 4 --- key: (P)   value: • Lagerhållning, märkning, utställning och återtag av behållare hos abonnenten

L: 4 --- key: (P)   value: • Mellanlagring av insamlat avfall

L: 4 --- key: (P)   value: • Lastning och transport till behandlingsanläggning av hushållsavfall

L: 4 --- key: (P)   value: • Hämtning av grovavfall och farligt avfall hos kund efter budning

L: 4 --- key: (P)   value: Beställaren svarar för kundtjänst, registerhållning och fakturering av avfallsavgifter.

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 SHORT_DESCR

5 P: Efter årsskiftet 2019/2020 kommer Tekniska avdelningen på Åre kommun att upphandla en ny renhållningsentreprenad. Nuvarande renhållningsentreprenad i Åre kommun gäller till och med 30.4.2020.

5 P: Upphandlingen avser entreprenad för insamling av hushållsavfall, d.v.s. avfall från hushåll och därmed jämförligt avfall från andra verksamheter, enligt Miljöbalkens definition från villor, flerfamiljshus, fritidshus och verksamheter i Åre kommun. Entreprenaden omfattar hela kommunen och sammanfattningsvis består entreprenaden av följande delar:

5 P: • Tömning av avfallsbehållare hos abonnent

5 P: • Lagerhållning, märkning, utställning och återtag av behållare hos abonnenten

5 P: • Mellanlagring av insamlat avfall

5 P: • Lastning och transport till behandlingsanläggning av hushållsavfall

5 P: • Hämtning av grovavfall och farligt avfall hos kund efter budning

5 P: Beställaren svarar för kundtjänst, registerhållning och fakturering av avfallsavgifter.

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2020-01-13

2 PROCEDURE

3 CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Visma annons: https://opic.com/id/afmwbncuan

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-10-31

41+1