Fotbalový stadion Hradec Králové

prior information notice

Following the summary about the notice 2019/S 216-528950 dispatched in the year 2019.

Contracting authority Statutární město Hradec Králové 68 info
Královéhradecký kraj (CZ052) more authorities
Type of the contracting authority Regional or local authority
Main activity General public services
Type of contract Works
Main CPV code
Place of performance Královéhradecký kraj (CZ052) more
Country CS; - country: CZ
Document type Prior information notice without call for competition
Procedure Not applicable
Type of bid Not applicable
Award criteria Not applicable
Regulation European Union, with participation of GPA countries
Publication date 2019-11-08 00:00:00
Deadline 2020-11-04 00:00:00
Values 605˙000˙000.00 CZK (estimated total)

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-541587-001

1 DELETION_DATE: 20201104

1 FORM_LG_LIST: CS

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 216

2 DATE_PUB: 20191108

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 216-528950

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:528950-2019:TEXT:CS:HTML

2 LG_ORIG: CS

2 ISO_COUNTRY

INFO: CZ

2 IA_URL_GENERAL: https://www.hradeckralove.org/

2 ORIGINAL_CPV: Construction work

INFOCODE: 45000000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 605000000.00

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20191105

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Works

INFOCODE: 1

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Not applicable

INFOCODE: 9

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01A01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Чехия

3 --- TI_TOWN   value: Hradec Králové

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Строителни и монтажни работи

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Česko

3 --- TI_TOWN   value: Hradec Králové

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Stavební práce

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tjekkiet

3 --- TI_TOWN   value: Hradec Králové

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bygge- og anlægsarbejder

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tschechien

3 --- TI_TOWN   value: Hradec Králové

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bauarbeiten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Τσεχία

3 --- TI_TOWN   value: Hradec Králové

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Κατασκευαστικές εργασίες

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Czechia

3 --- TI_TOWN   value: Hradec Králové

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Construction work

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Chequia

3 --- TI_TOWN   value: Hradec Králové

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Trabajos de construcción

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tšehhi

3 --- TI_TOWN   value: Hradec Králové

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ehitustööd

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tšekki

3 --- TI_TOWN   value: Hradec Králové

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Rakennustyöt

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tchéquie

3 --- TI_TOWN   value: Hradec Králové

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Travaux de construction

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: An tSeicia

3 --- TI_TOWN   value: Hradec Králové

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Construction work

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Češka

3 --- TI_TOWN   value: Hradec Králové

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Građevinski radovi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Csehország

3 --- TI_TOWN   value: Hradec Králové

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Építési munkák

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Cechia

3 --- TI_TOWN   value: Hradec Králové

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lavori di costruzione

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Čekija

3 --- TI_TOWN   value: Hradec Králové

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Statybos darbai

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Čehija

3 --- TI_TOWN   value: Hradec Králové

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Celtniecības darbi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Iċ-Ċekja

3 --- TI_TOWN   value: Hradec Králové

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Xogħol tal-kostruzzjoni

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tsjechië

3 --- TI_TOWN   value: Hradec Králové

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bouwwerkzaamheden

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Czechy

3 --- TI_TOWN   value: Hradec Králové

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Roboty budowlane

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Chéquia

3 --- TI_TOWN   value: Hradec Králové

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Construção

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Cehia

3 --- TI_TOWN   value: Hradec Králové

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lucrări de construcţii

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Česko

3 --- TI_TOWN   value: Hradec Králové

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Stavebné práce

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Češka

3 --- TI_TOWN   value: Hradec Králové

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gradbena dela

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tjeckien

3 --- TI_TOWN   value: Hradec Králové

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Anläggningsarbete

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Statutární město Hradec Králové

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Statutární město Hradec Králové

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 00268810

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Československé armády 408

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Hradec Králové

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 502 00

INFO4: CZ

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: PMA tender s.r.o., JUDr. Michal Šilhánek

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +420 602162198

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: m.silhanek@pmadvisory.cz

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: https://www.hradeckralove.org/

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=hradeckralove

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Fotbalový stadion Hradec Králové

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Zadavatel má v úmyslu zadat veřejnou zakázku na stavbu Fotbalového stadionu v Hradci Králové.

3 --- VAL_ESTIMATED_TOTAL   value: 605000000.00

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 SHORT_DESCR

5 P: Zadavatel má v úmyslu zadat veřejnou zakázku na stavbu Fotbalového stadionu v Hradci Králové.

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2020-04-01

2 PROCEDURE

3 CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Zadavatel uveřejnil výzvu k účasti na předběžných tržních konzultacích na profilu zadavatele, odeslal předběžné oznámení do Věstníku veřejných zakázek a vyzval jemu známé potencionální dodavatele.

L: 4 --- key: (P)   value: Účast na předběžných tržních konzultacích je přístupná všem potencionálním dodavatelům, tj. i dodavatelům, kteří nebyli zadavatelem adresně vyzváni.

L: 4 --- key: (P)   value: Zadavatel tímto vyzývá dodavatele k účasti na předběžných tržních konzultacích.

L: 4 --- key: (P)   value: Zadavatel tímto požaduje, aby potencionální dodavatelé svůj zájem účastnit se předběžné tržní konzultace zadavateli dopředu oznámili, a to bez zbytečného odkladu po doručení výzvy k účasti na předběžné tržní konzultaci, resp. od okamžiku, kdy se o konání předběžné tržní konzultace dozví, nejpozději však ve lhůtě pro vyjádření zájmu účastnit se předběžné tržní konzultace, tedy do 18.11.2019 (včetně). Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí, že vyjádření zájmu účastnit se, je podmínkou účasti na jednání.

L: 4 --- key: (P)   value: Dodavatelé vyjadřují zájem účastnit se předběžné tržní konzultace písemně, a to nejlépe v elektronické podobě (tj. e-mailem nebo datovou zprávou do datové schránky) na kontaktní údaje zástupce zadavatele.

L: 4 --- key: (P)   value: II.3) - jde o předpokládané datum zahájení zadávacího řízení, nikoli předběžné tržní konzultace.

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-11-05

37+1