Udvidet dialogrunde - lager/logistik stomiprojekt

prior information notice

Following the summary about the notice 2019/S 220-539816 dispatched in the year 2019.

Contracting authority Odense Kommune 1 info
DANMARK (DK0) more authorities
Type of the contracting authority Regional or local Agency/Office
Main activity General public services
Type of contract Services
Main CPV code
Place of performance DANMARK (DK0) more
Country DA; - country: DK
Document type Prior information notice without call for competition
Procedure Not applicable
Type of bid Not applicable
Award criteria Not applicable
Regulation European Union, with participation of GPA countries
Publication date 2019-11-14 00:00:00
Deadline 2020-11-11 00:00:00
Values 60˙000˙000.00 DKK (estimated total)

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-552648-001

1 DELETION_DATE: 20201111

1 FORM_LG_LIST: DA

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 220

2 DATE_PUB: 20191114

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 220-539816

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:539816-2019:TEXT:DA:HTML

2 LG_ORIG: DA

2 ISO_COUNTRY

INFO: DK

2 IA_URL_GENERAL: https://www.odense.dk/

2 ORIGINAL_CPV: Transport services (excl. Waste transport)

INFOCODE: 60000000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 60000000

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20191112

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local Agency/Office

INFOCODE: R

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Not applicable

INFOCODE: 9

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01C01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Дaния

3 --- TI_TOWN   value: Odense

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Dánsko

3 --- TI_TOWN   value: Odense

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Přepravní služby (mimo přepravu odpadů)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Danmark

3 --- TI_TOWN   value: Odense

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Transporttjenester (ikke affaldstransport)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Dänemark

3 --- TI_TOWN   value: Odense

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Δανία

3 --- TI_TOWN   value: Odense

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες μεταφορών (εκτός από μεταφορά αποβλήτων)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Denmark

3 --- TI_TOWN   value: Odense

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Transport services (excl. Waste transport)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Dinamarca

3 --- TI_TOWN   value: Odense

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de transporte (excluido el transporte de residuos)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Taani

3 --- TI_TOWN   value: Odense

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Transporditeenused (v.a jäätmetransport)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tanska

3 --- TI_TOWN   value: Odense

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Danemark

3 --- TI_TOWN   value: Odense

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Danmhairg, an

3 --- TI_TOWN   value: Odense

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Transport services (excl. Waste transport)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Danska

3 --- TI_TOWN   value: Odense

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Prijevozne usluge (osim prijevoza otpada)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Dánia

3 --- TI_TOWN   value: Odense

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Danimarca

3 --- TI_TOWN   value: Odense

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di trasporto (escluso il trasporto di rifiuti)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Danija

3 --- TI_TOWN   value: Odense

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Transporto paslaugos (išskyrus atliekų išvežimo transportą)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Dānija

3 --- TI_TOWN   value: Odense

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Transporta pakalpojumi (izņemot atkritumu transportu)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: id-Danimarka

3 --- TI_TOWN   value: Odense

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi ta' trasport (eskluż it-trasport ta' l-iskart)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Denemarken

3 --- TI_TOWN   value: Odense

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Dania

3 --- TI_TOWN   value: Odense

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Dinamarca

3 --- TI_TOWN   value: Odense

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de transporte (excl. transporte de resíduos)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Danemarca

3 --- TI_TOWN   value: Odense

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de transport (cu excepţia transportului de deşeuri)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Dánsko

3 --- TI_TOWN   value: Odense

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Danska

3 --- TI_TOWN   value: Odense

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Prevozne storitve (razen prevoza odpadkov)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Danmark

3 --- TI_TOWN   value: Odense

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Transporter (utom avfallstransport)

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Odense Kommune

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Odense Kommune

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 35209115

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Flakhaven 2

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Odense S

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 5260

INFO4: DK

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Sandy Lykke Lützen

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +45 29135744

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: sall@odense.dk

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: https://www.odense.dk/

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 --- URL_TOOL   value: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c050c1b1-feb2-45d3-b720-e5d726fa2f63/homepage

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Udvidet dialogrunde - lager/logistik stomiprojekt

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Udbud af kontrakt på lager, logistik og distribution af stomiprodukter til borgere i Midtjylland og Syddanmark. Endvidere lager, logistik, distribution samt opsætning/nedtagning af telesundhedsløsninger i den midtjyske landsdel.

3 --- VAL_ESTIMATED_TOTAL   value: 60000000

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 MAIN_SITE

5 P: Kommuner i Syddanmark og Midtjylland, der tilslutter sig den kommende løsning på stomiområdet.

4 SHORT_DESCR

5 P: Der udbydes en samlet aftale på lager, logistik og distributionsydelser for stomiprodukter og andre kropsbårne hjælpemidler til borgere i kommunerne i Syddanmark og Midtjylland. Derudover indeholder aftalen også lager, logistik og distribution samt opsætning af telesundhedsløsninger til borgere i Region Midtjylland samt kommunerne i Midtjylland. Aftalen skal endvidere kunne rumme at nye produktområder tilknyttes løbende, det kan være urologiprodukter, diabeteshjælpemidler, sygeplejeartikler o.l. Der vil være tale om dels en klassisk lager og logistik/distributionsopgave, og dels opgaver relateret til det specifikke produktområde, her kan f.eks. nævnes hulklip i stomiposer og plader, hvis en borger er ikke selv er i stand til at gøre dette. Der indbydes til dialogrunder (2 møder med hver udvalgt leverandør, vi regner med at udvælge 4-5 leverandører), hvor emnet er dels omfang af investeringer, der skal foretages af vindende leverandør, for at kunne udføre opgaven - og dermed hvad er den optimale kontraktlængde. Derudover ønskes en vurdering af, hvor stort omfanget af opgaven er. Hertil vil vi fremsende data på stomiprodukter, der gør, at vi sammen kan anslå hvor stor en opgave det er, der skal løses. Endelig ønskes udvidelsesmuligheder i kontrakten drøftet. Dialogrunderne vil finde sted i Odense, og der er indtilvidere sat flg. dage af: 1. runde: 22. og 28.11.2019. 2. runde: 16. og 17.1.2020. Til mødet vil deltage arbejdsgruppen, der består af folk fra Aarhus Kommune, Odense Kommune, Region Syddanmark og Fælles Servicecenter i Midtjylland. Interesserede skal melde ind til Sandy Lykke Lützen, hvis de ønsker at deltage i dialogrunderne. Hvis der er mere end 4-5 leverandører, der ønsker at deltage, udvælges der udfra en vurdering af erfaringsgrundlag med logistik af medicinsk udstyr samt levering til borgere (til pakkeboks eller dør).

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2019-11-12

2 PROCEDURE

3 CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-11-12

35+1