Ramavtal Fuktsakkunnig

prior information notice

Following the summary about the notice 2019/S 222-544549 dispatched in the year 2019.

Contracting authority Lejonfastigheter AB 27 info
Östergötlands län (SE123) more authorities
Type of the contracting authority Regional or local Agency/Office
Main activity Housing and community amenities
Type of contract Services
Main CPV code
Place of performance Östergötlands län (SE123) more
Country SV; - country: SE
Document type Prior information notice without call for competition
Procedure Not applicable
Type of bid Not applicable
Award criteria Not applicable
Regulation European Union, with participation of GPA countries
Publication date 2019-11-18 00:00:00
Deadline 2020-11-13 00:00:00
Values 2˙800˙000.00 SEK (estimated total)
Linked information and documents

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-557281-001

1 DELETION_DATE: 20201113

1 FORM_LG_LIST: SV

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 222

2 DATE_PUB: 20191118

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 222-544549

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:544549-2019:TEXT:SV:HTML

2 LG_ORIG: SV

2 ISO_COUNTRY

INFO: SE

2 IA_URL_GENERAL: www.lejonfastigheter.se

2 ORIGINAL_CPV: Environmental engineering consultancy services

INFOCODE: 71313000

2 ORIGINAL_CPV: Construction consultancy services

INFOCODE: 71530000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 2800000.00

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20191114

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local Agency/Office

INFOCODE: R

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Not applicable

INFOCODE: 9

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Housing and community amenities

INFOCODE: A

2 HEADING: 01C01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Швeция

3 --- TI_TOWN   value: Linköping

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Консултантски инженерни услуги по оценка на въздействието на проекта върху околната среда

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Švédsko

3 --- TI_TOWN   value: Linköping

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Poradenství v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Sverige

3 --- TI_TOWN   value: Linköping

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Rådgivning i forbindelse med miljøteknik

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Schweden

3 --- TI_TOWN   value: Linköping

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Umwelttechnische Beratung

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Σουηδία

3 --- TI_TOWN   value: Linköping

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα περιβαλλοντικής μηχανικής

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Sweden

3 --- TI_TOWN   value: Linköping

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Environmental engineering consultancy services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suecia

3 --- TI_TOWN   value: Linköping

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de consultoría en ingeniería ambiental

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rootsi

3 --- TI_TOWN   value: Linköping

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Keskkonna-alased insener-tehnilised nõustamisteenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ruotsi

3 --- TI_TOWN   value: Linköping

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ympäristötekniset konsulttipalvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suède

3 --- TI_TOWN   value: Linköping

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services de conseil en ingénierie de l'environnement

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Sualainn, an t

3 --- TI_TOWN   value: Linköping

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Environmental engineering consultancy services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Švedska

3 --- TI_TOWN   value: Linköping

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Savjetodavne usluge u području okolišne tehnike

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Svédország

3 --- TI_TOWN   value: Linköping

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Környezetvédelmi mérnöki tanácsadó szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Svezia

3 --- TI_TOWN   value: Linköping

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di consulenza in ingegneria ambientale

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Švedija

3 --- TI_TOWN   value: Linköping

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Aplinkosaugos projektavimo konsultacinės paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Zviedrija

3 --- TI_TOWN   value: Linköping

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Vides inženiertehnisko konsultāciju pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: l-Isvezja

3 --- TI_TOWN   value: Linköping

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi ta' konsulenza ta' l-inġinerija ambjentali

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Zweden

3 --- TI_TOWN   value: Linköping

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Advies inzake milieutechniek

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Szwecja

3 --- TI_TOWN   value: Linköping

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suécia

3 --- TI_TOWN   value: Linköping

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de consultoria em matéria de engenharia do ambiente

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suedia

3 --- TI_TOWN   value: Linköping

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de consultanţă în ingineria mediului

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Švédsko

3 --- TI_TOWN   value: Linköping

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Poradenské služby pre oblasť environmentálneho inžinierstva

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Švedska

3 --- TI_TOWN   value: Linköping

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve svetovanja na področju okoljske tehnike

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Sverige

3 --- TI_TOWN   value: Linköping

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Miljötekniska konsulttjänster

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Lejonfastigheter AB

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Lejonfastigheter AB

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 556477-7851

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Box 1943

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Linköping

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 581 18

INFO4: SE

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Charlie Linnell

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: Charlie.Linnell@lejonfastigheter.se

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: www.lejonfastigheter.se

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 --- URL_TOOL   value: https://www.kommersannons.se/elite/Account/CreateAccount.aspx

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Ramavtal Fuktsakkunnig

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: UPH-2018-0035

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Denna upphandling avser ramavtal för konsulttjänster i form av fuktsakkunnig. Beställaren avser att teckna ramavtal med tre (3) konsultföretag. Ramavtalen kommer att nyttjas vid ny-, om- och tillbyggnad-samt underhållsprojekt.

L: 4 --- key: (P)   value: Avrop kommer att ske genom procentuell fördelning. Beställaren avser att teckna avtal med tre (3) konsulter samt avropa uppdrag från de tre konsulterna med en fördelning där konsult som lämnat det bästa anbudet beräknas få 50 % av ramavtalets årsvolym, konsult med näst bästa anbud beräknas få 30 % av ramavtalets årsvolym och konsult med tredje bästa anbud beräknas få 20 % av ramavtalets årsvolym. Fördelningen kommer att följas upp och stämmas av årligen av beställaren. Kan inte konsult A utföra efterfrågad tjänst tillfrågas konsult B.

L: 4 --- key: (P)   value: Beställaren har fastställt fuktsakkunnigs timpris inom detta ramavtal enligt följande:

L: 4 --- key: (P)   value: — Fuktsakkunnig 900 kronor

L: 4 --- key: (P)   value: Den årliga uppdragsvolymen kan uppskattas till cirka 700 000 sek per år. Grund för dessa värden är en uppskattning av det framtida behovet. Beställaren garanterar ej dessa volymer.

3 --- VAL_ESTIMATED_TOTAL   value: 2800000.00

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 SHORT_DESCR

5 P: Denna upphandling avser ramavtal för konsulttjänster i form av fuktsakkunnig. Beställaren avser att teckna ramavtal med tre (3) konsultföretag. Ramavtalen kommer att nyttjas vid ny-, om- och tillbyggnad-samt underhållsprojekt.

5 P: Avrop kommer att ske genom procentuell fördelning. Beställaren avser att teckna avtal med tre (3) konsulter samt avropa uppdrag från de tre konsulterna med en fördelning där konsult som lämnat det bästa anbudet beräknas få 50 % av ramavtalets årsvolym, konsult med näst bästa anbud beräknas få 30 % av ramavtalets årsvolym och konsult med tredje bästa anbud beräknas få 20 % av ramavtalets årsvolym. Fördelningen kommer att följas upp och stämmas av årligen av beställaren. Kan inte konsult A utföra efterfrågad tjänst tillfrågas konsult B.

5 P: Beställaren har fastställt fuktsakkunnigs timpris inom detta ramavtal enligt följande:

5 P: — Fuktsakkunnig 900 kronor

5 P: Den årliga uppdragsvolymen kan uppskattas till cirka 700 000 sek per år. Grund för dessa värden är en uppskattning av det framtida behovet. Beställaren garanterar ej dessa volymer.

L: 4 --- key: (VAL_OBJECT)   value: 2800000.00

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2020-01-09

2 LEFTI

2 PROCEDURE

3 CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-11-14

46+1