Wyłonienie wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy odczynników dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem Collegium Medicum UJ) - 80.272.413.2019

prior information notice

Following the summary about the notice 2019/S 226-553444 dispatched in the year 2019.

Contracting authority Uniwersytet Jagielloński 110 info
Miasto Kraków (PL213) more authorities
Type of the contracting authority Other
Main activity Education
Type of contract Supplies
Main CPV code
Place of performance Miasto Kraków (PL213) more
Country PL; - country: PL
Document type Prior information notice without call for competition
Procedure Not applicable
Type of bid Submission for all lots
Award criteria Lowest price
Regulation European Union
Publication date 2019-11-22 00:00:00
Deadline 2020-11-17 00:00:00

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-563508-001

1 DELETION_DATE: 20201117

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 226

2 DATE_PUB: 20191122

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 226-553444

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:553444-2019:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: www.uj.edu.pl

2 IA_URL_ETENDERING: www.przetargi.uj.edu.pl

2 ORIGINAL_CPV: Reagents and contrast media

INFOCODE: 33696000

2 ORIGINAL_CPV: Laboratory reagents

INFOCODE: 33696500

2 ORIGINAL_CPV: Chemical reagents

INFOCODE: 33696300

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20191118

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Other

INFOCODE: 8

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Supplies

INFOCODE: 2

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Education

INFOCODE: L

2 HEADING: 01B01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Краков

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Реактиви и контрастни вещества

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Krakov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Činidla a kontrastní látky

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Krakow

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Reagenser og kontrastmidler

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Krakau

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Reagentien und Kontrastmittel

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Κρακοβία

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Αντιδραστήρια και σκιαγραφικές ουσίες

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Krakow

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Reagents and contrast media

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Cracovia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Reactivos y medios de contraste

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Kraków

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Reaktiivid ja kontrastvahendid

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Krakova

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Reagenssit ja varjoaineet

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Cracovie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Réactifs et produits de contraste

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Kraków

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Reagents and contrast media

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Krakov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Reagensi i kontrastna sredstva

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Krakkó

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Reagensek és kontrasztanyagok

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Cracovia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Reagenti e mezzi di contrasto

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Krokuva

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Reagentai ir kontrastiniai preparatai

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Krakova

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Reaģenti un kontrastvielas

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Krakovja

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Reaġenti u medja kontrastanti

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Krakau

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Reagentia en contraststoffen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Kraków

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Odczynniki i środki kontrastowe

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Cracóvia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Reagentes e meios de contraste

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Cracovia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Reactivi şi produse de contrast

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Krakov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Činidlá a kontrastné médiá

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Krakov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Reagenti in kontrastna sredstva

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Kraków

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Reagens och kontrastmedel

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Uniwersytet Jagielloński

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Uniwersytet Jagielloński

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 6750002236

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Gołębia 24

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Kraków

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 31-007

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Magdalena Rupniewska

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 126633932

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: magdalena.rupniewska@uj.edu.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 126633914

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: www.uj.edu.pl

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: www.przetargi.uj.edu.pl

3 DOCUMENT_FULL

3 --- URL_DOCUMENT   value: www.przetargi.uj.edu.pl

3 ADDRESS_FURTHER_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Dział Zamówień Publicznych

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: PL

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Straszewskiego 25/2

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Kraków

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 31-113

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Magdalena Rupniewska

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 126633932

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: magdalena.rupniewska@uj.edu.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 126633916

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: www.uj.edu.pl

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: www.przetargi.uj.edu.pl

3 --- URL_PARTICIPATION   value: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3 --- CA_TYPE_OTHER   value: Uczelnia publiczna

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Wyłonienie wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy odczynników dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem Collegium Medicum UJ) - 80.272.413.2019

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: 80.272.413.2019

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy odczynników i materiałów zużywalnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (z wyłączeniem Collegium Medicum UJ), przeznaczonych w szczególności do działalności statutowej, naukowej, badawczej i eksperymentalno-rozwojowej.

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Kraków, Polska.

4 SHORT_DESCR

5 P: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy odczynników i materiałów zużywalnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (z wyłączeniem Collegium Medicum UJ), przeznaczonych w szczególności do działalności statutowej, naukowej, badawczej i eksperymentalno-rozwojowej.

5 P: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający zestawienie ilościowe odczynników i materiałów zużywalnych określać będzie załącznik A do SIWZ, który będzie stanowić jednocześnie formularz kalkulacji ceny oferty oraz katalog udostępniony na stronie internetowej (https://www.aabiot.com/produkty), który zawiera zestawienie odczynników i materiałów zużywalnych nieuwzględnionych w załączniku A do SIWZ, a objętych przedmiotem zamówienia.

5 P: Umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy z ewentualną możliwością jej przedłużenia o kolejne 6 miesiące, pod warunkiem niewyczerpania się kwoty określonej w podpisanej umowie.

5 P: Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania stawiane wykonawcą będą dokonane w sposób podobny jak w uprzednio prowadzonym przez zamawiającego w postępowaniu 80.272.211.2019 z zastrzeżeniem dokonania aktualizacji Załącznika A do SIWZ pod kątem potrzeb zamawiającego.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Termin ważności

AC_WEIGHTING: 30

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: System powiadamiania o dostawie

AC_WEIGHTING: 10

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 60

L: 4 --- key: (DURATION)   value: 12

4 EU_PROGR_RELATED

5 P: Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia może być finansowany lub współfinansowany w szczególności ze środków Unii Europejskiej lub innych środków, pozyskanych w ramach projektów lub umów bądź programów zewnętrznych albo grantów

4 INFO_ADD

5 P: Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia um. o kolejne 6 m-cy, pod warunkiem niewyczerpania się kwoty określonej w umowie. W sytuacji niewyczerpania się kwoty umowy do upływu 12 m-cy i braku aneksu przedłużającego jej trwanie, umowa wygasa. W przypadku wyczerpania się kwoty umowy przed upływem 12 m-cy lub w okresie przedłużonym, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji przedm. zam. umowa wygasa.

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2020-05-13

2 LEFTI

3 SUITABILITY

L: 4 --- key: (P)   value: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

3 ECONOMIC_FINANCIAL_INFO

L: 4 --- key: (P)   value: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

3 TECHNICAL_PROFESSIONAL_INFO

L: 4 --- key: (P)   value: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że:

L: 4 --- key: (P)   value: 1. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował lub realizuje dostawy (dwa odrębne kontrakty) odczynników lub materiałów zużywalnych o wartości łącznej wykazanych dwóch dostaw nie mniejszej niż 50 000,00 PLN brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto), z których przynajmniej jedna trwała lub trwa co najmniej przez okres 3 miesięcy. Przez „odrębny kontrakt” Zamawiający rozumie jedną pisemną umowę odpłatną – a nie sumę pojedynczych ustnych bądź pisemnych zleceń realizowanych na rzecz tego samego podmiotu;

L: 4 --- key: (P)   value: 2. dysponuje personelem niezbędnym do realizacji zamówienia tj.: osobą/osobami (maksymalnie 3) pełniącą funkcję koordynatora zamówienia, która będzie odpowiedzialna za bieżące kontakty z Zamawiającym podczas realizacji umowy.

3 PERFORMANCE_CONDITIONS

L: 4 --- key: (P)   value: Warunki realizacji umowy są zawarte we wzorze umowy generalnej, stanowiącym załącznik do SIWZ.

2 PROCEDURE

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- DATE_AWARD_SCHEDULED   value: 2020-05-13

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 EINVOICING

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert, a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium określone w wysokości nie większej niż 3 % wartości zamówienia.

L: 4 --- key: (P)   value: Wadium może być wnoszone w 1 lub kilku następujących formach:

L: 4 --- key: (P)   value: 1) pieniądzu;

L: 4 --- key: (P)   value: 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

L: 4 --- key: (P)   value: 3) gwarancjach bankowych;

L: 4 --- key: (P)   value: 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

L: 4 --- key: (P)   value: 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. 2016, poz. 359 ze zm.).

L: 4 --- key: (P)   value: Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym na konto zamawiającego IBAN: PL nr 98 1240 2294 1111 0010 3561 9764, SWIFT: PKO PP LPW. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej uznaje się datę uznania środków na koncie zamawiającego (dzień, godzina).

L: 4 --- key: (P)   value: W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał dowodu wniesienia wadium musi zostać złożony wraz z ofertą w formie elektronicznej (odrębny plik) opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę należy skompresować do 1 pliku archiwum w formacie *zip.

L: 4 --- key: (P)   value: Przesłanki wykluczenia wykonawcy określono w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp.

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Stosownie do treści art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę:

L: 4 --- key: (P)   value: 1.1 w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015, poz. 978 z późn. zm.); lub

L: 4 --- key: (P)   value: 1.2 którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 233 z późn. zm.);

L: 4 --- key: (P)   value: 1.3 który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

L: 4 --- key: (P)   value: 1.4 który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym,o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

L: 4 --- key: (P)   value: 1.5 który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

L: 4 --- key: (P)   value: Szczegółowe warunki dotyczące wykluczenia zawiera SIWZ.

L: 4 --- key: (P)   value: Wykaz oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia zawiera SIWZ z załącznikami.

L: 4 --- key: (P)   value: Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

L: 4 --- key: (P)   value: Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielania zamówień na usługi podobne, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp.

L: 4 --- key: (P)   value: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

L: 4 --- key: (P)   value: Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN).

L: 4 --- key: (P)   value: Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587701

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.uzp.gov.pl

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587801

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.uzp.gov.pl

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-11-18

25+1