Dodávka variabilního, víceúčelového zařízení pro ustájení králíků a drůbeže a dodávka vzduchotechniky pro testační stáj

prior information notice

Following the summary about the notice 2019/S 231-565723 dispatched in the year 2019.

Contracting authority Česká zemědělská univerzita v Praze 283 info
Praha (CZ01) more authorities
Type of the contracting authority Body governed by public law
Main activity Education
Type of contract Supplies
Main CPV code
Place of performance Praha (CZ01) more
Country CS; - country: CZ
Document type Prior information notice without call for competition
Procedure Not applicable
Type of bid Submission for all lots
Award criteria Lowest price
Regulation European Union
Publication date 2019-11-29 00:00:00
Deadline 2020-11-25 00:00:00
Values 1˙900˙000.00 CZK (estimated total)
Linked information and documents

You might be interested

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-579612-001

1 DELETION_DATE: 20201125

1 FORM_LG_LIST: CS

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 231

2 DATE_PUB: 20191129

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 231-565723

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:565723-2019:TEXT:CS:HTML

2 LG_ORIG: CS

2 ISO_COUNTRY

INFO: CZ

2 IA_URL_GENERAL: www.czu.cz

2 IA_URL_ETENDERING: https://zakazky.czu.cz/po00000045

2 ORIGINAL_CPV: Research and testing facilities construction work

INFOCODE: 45214620

2 ORIGINAL_CPV: HVAC packages

INFOCODE: 42512300

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 1900000

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20191126

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Body governed by public law

INFOCODE: 6

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Supplies

INFOCODE: 2

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: Not specified

INFOCODE: Z

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Education

INFOCODE: L

2 HEADING: 01B01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Чехия

3 --- TI_TOWN   value: Прага

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на научноизследователски и изпитателни съоръжения

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Česko

3 --- TI_TOWN   value: Praha

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Výstavba výzkumných a testovacích zařízení

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tjekkiet

3 --- TI_TOWN   value: Prag

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Opførelse af forsknings- og prøvningsfaciliteter

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tschechien

3 --- TI_TOWN   value: Prag

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bau von Forschungs- und Prüfeinrichtungen

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Τσεχία

3 --- TI_TOWN   value: Πράγα

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Κατασκευαστικές εργασίες για εγκαταστάσεις έρευνας και δοκιμών

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Czechia

3 --- TI_TOWN   value: Prague

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Research and testing facilities construction work

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Chequia

3 --- TI_TOWN   value: Praga

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Trabajos de construcción de instalaciones para investigación y ensayos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tšehhi

3 --- TI_TOWN   value: Praha

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Teadusuuringute ja katserajatiste ehitustööd

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tšekki

3 --- TI_TOWN   value: Praha

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tutkimus- ja testaustilojen rakennustyöt

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tchéquie

3 --- TI_TOWN   value: Prague

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Travaux de construction d'équipements de recherche et d'essai

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: An tSeicia

3 --- TI_TOWN   value: Prág

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Research and testing facilities construction work

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Češka

3 --- TI_TOWN   value: Prag

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Građevinski radovi na istraživačkim i ispitnim objektima

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Csehország

3 --- TI_TOWN   value: Prága

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kutatási és kísérleti létesítmények kiviteletése

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Cechia

3 --- TI_TOWN   value: Praga

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lavori di costruzione di dispositivi di ricerca e collaudo

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Čekija

3 --- TI_TOWN   value: Praha

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Mokslinių tyrimų ir bandymo įrenginių statybos darbai

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Čehija

3 --- TI_TOWN   value: Prāga

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Pētījumu un testēšanas telpu celtniecības darbi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Iċ-Ċekja

3 --- TI_TOWN   value: Praga

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Xogħol ta' kostruzzjoni ta' faċilitajiet għar-riċerka u l-ittestjar

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tsjechië

3 --- TI_TOWN   value: Praag

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bouwen van onderzoek- en testruimten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Czechy

3 --- TI_TOWN   value: Praga

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Roboty budowlane w zakresie ośrodków badawczych i testowych

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Chéquia

3 --- TI_TOWN   value: Praga

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Construção de instalações para ensaio e investigação

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Cehia

3 --- TI_TOWN   value: Praga

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lucrări de construcţii de unităţi de cercetare şi experimentare

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Česko

3 --- TI_TOWN   value: Praha

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Stavebné práce na objektoch výskumných a testovacích zariadení

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Češka

3 --- TI_TOWN   value: Praga

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gradbena dela na raziskovalnih in preskuševalnih objektih

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tjeckien

3 --- TI_TOWN   value: Prag

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Byggnation av forsknings- och provningsanstalter

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Česká zemědělská univerzita v Praze

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Česká zemědělská univerzita v Praze

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 60460709

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Kamýcká 129

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Praha - Suchdol

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 165 00

INFO4: CZ

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Mgr. Iva Mádlová

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: pravni@czu.cz

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: www.czu.cz

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: https://zakazky.czu.cz

3 DOCUMENT_RESTRICTED

3 --- URL_DOCUMENT   value: https://zakazky.czu.cz/po00000045

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 ADDRESS_PARTICIPATION_IDEM

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Dodávka variabilního, víceúčelového zařízení pro ustájení králíků a drůbeže a dodávka vzduchotechniky pro testační stáj

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: 414

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka sestavitelných boxů (variabilních bilančních klecí) pro drůbež a králíky a dodávka vzduchotechniky pro testační stáj.

3 --- VAL_ESTIMATED_TOTAL   value: 1900000

3 LOT_DIVISION

4 LOT_ALL

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Dodávka sestavitelných boxů (variabilních bilančních klecí pro drůbež a králíky)

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: a.

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Praha

4 SHORT_DESCR

5 P: Předmětem plnění této části veřejné zakázky dodávka sestavitelných boxů (variabilních bilančních klecí) pro drůbež a králíky, které musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce a demontáž stávajících ustájovacích systémů.

L: 4 --- key: (VAL_OBJECT)   value: 1300000

4 EU_PROGR_RELATED

5 P: Centrum pro studium vzniku a transformací nutričně významných látek v potravním řetězci v interakci s potenciálně rizikovými látkami antropogenního původu: komplexní posouzení rizika kontaminace půdy

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Dodávka vzduchotechniky pro testační stáj

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: b.

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Praha

4 SHORT_DESCR

5 P: Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka a instalace vzduchotechniky do testační stáje pro zajištění optimálních podmínek mikroklimatu u vybraných živočišných druhů hospodářských zvířat. Cílem je zvýšení přívodu vzduchu a jeho úprava především v letních měsících chlazením voštinovými chladiči.

L: 4 --- key: (VAL_OBJECT)   value: 600000

4 EU_PROGR_RELATED

5 P: Centrum pro studium vzniku a transformací nutričně významných látek v potravním řetězci v interakci s potenciálně rizikovými látkami antropogenního původu: komplexní posouzení rizika kontaminace půdy

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2020-01-01

2 PROCEDURE

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- DATE_AWARD_SCHEDULED   value: 2020-01-01

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: tř. Kpt. Jaroše 7

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Brno

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 60455

INFO4: CZ

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +420 542167111

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: posta@compet.cz

L: 4 --- key: (FAX)   value: +420 542167112

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.compet.cz

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

L: 4 --- key: (P)   value: Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

L: 4 --- key: (P)   value: Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

L: 4 --- key: (P)   value: Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

L: 4 --- key: (P)   value: Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

L: 4 --- key: (P)   value: Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

L: 4 --- key: (P)   value: Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

L: 4 --- key: (P)   value: Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: tř. Kpt. Jaroše 7

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Brno

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 604 55

INFO4: CZ

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +420 542167111

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: posta@compet.cz

L: 4 --- key: (FAX)   value: +420 542167112

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.compet.cz

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-11-26

43+1