Kipsin levitys Saaristomeren valuma-alueen pelloille

prior information notice

Following the summary about the notice 2019/S 238-583844 dispatched in the year 2019.

Contracting authority Varsinais-Suomen ELY-keskus 3 info
Varsinais-Suomi (FI1C1) more authorities
Type of the contracting authority Regional or local Agency/Office
Main activity General public services
Type of contract Services
Main CPV code
Place of performance Varsinais-Suomi (FI1C1) more
Country FI; - country: FI
Document type Prior information notice without call for competition
Procedure Not applicable
Type of bid Not applicable
Award criteria Not applicable
Regulation European Union, with participation of GPA countries
Publication date 2019-12-10 00:00:00
Deadline 2020-12-08 00:00:00
Linked information and documents

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-601160-001

1 DELETION_DATE: 20201208

1 FORM_LG_LIST: FI

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 238

2 DATE_PUB: 20191210

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 238-583844

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:583844-2019:TEXT:FI:HTML

2 LG_ORIG: FI

2 ISO_COUNTRY

INFO: FI

2 IA_URL_GENERAL: http://www.ely-keskus.fi

2 ORIGINAL_CPV: Agricultural services

INFOCODE: 77100000

2 ORIGINAL_CPV: Fertilisers and nitrogen compounds

INFOCODE: 24400000

2 ORIGINAL_CPV: Gypsum

INFOCODE: 44921100

2 ORIGINAL_CPV: Transport services (excl. Waste transport)

INFOCODE: 60000000

2 ORIGINAL_CPV: Supporting and auxiliary transport services; travel agencies services

INFOCODE: 63000000

2 ORIGINAL_CPV: Environmental services

INFOCODE: 90700000

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20191209

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local Agency/Office

INFOCODE: R

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Not applicable

INFOCODE: 9

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01C01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Финлaндия

3 --- TI_TOWN   value: Турку

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги, свързани със селското стопанство

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finsko

3 --- TI_TOWN   value: Turku

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Zemědělské služby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Turku

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tjenesteydelser inden for landbrug

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finnland

3 --- TI_TOWN   value: Turku

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dienstleistungen im Bereich Landwirtschaft

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Φινλανδία

3 --- TI_TOWN   value: Turku

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Γεωργικές υπηρεσίες

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Turku

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Agricultural services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Turku

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios agrícolas

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Soome

3 --- TI_TOWN   value: Turu

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Põllumajandusteenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suomi

3 --- TI_TOWN   value: Turku

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Maatalousalan palvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlande

3 --- TI_TOWN   value: Turku

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services agricoles

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Fhionlainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Turku

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Agricultural services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finska

3 --- TI_TOWN   value: Turku

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge na području poljoprivrede

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finnország

3 --- TI_TOWN   value: Turku

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Mezőgazdasági szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Turku

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi agricoli

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Suomija

3 --- TI_TOWN   value: Turku

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Žemės ūkio paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Somija

3 --- TI_TOWN   value: Turku

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lauksaimniecības pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Finlandja

3 --- TI_TOWN   value: Turku

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi ta' l-agrikoltura

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Turku

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Diensten voor de landbouw

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlandia

3 --- TI_TOWN   value: Turku

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi rolnicze

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlândia

3 --- TI_TOWN   value: Turku

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços relacionados com a agricultura

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finlanda

3 --- TI_TOWN   value: Turku

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii pentru agricultură

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Fínsko

3 --- TI_TOWN   value: Turku

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Poľnohospodárske služby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finska

3 --- TI_TOWN   value: Turku

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve na področju kmetijstva

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Finland

3 --- TI_TOWN   value: Åbo

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Jordbrukstjänster

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Varsinais-Suomen ELY-keskus

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Varsinais-Suomen ELY-keskus

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 2296962-1

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: PL 236

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Turku

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 20101

INFO4: FI

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: kilpailutus@hansel.fi

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.ely-keskus.fi

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Kipsin levitys Saaristomeren valuma-alueen pelloille

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Hankkeen tavoitteena on levittää Saaristomeren valuma-alueen pelloille kipsiä enintään 85 000 hehtaarille vuosien 2020-2022 aikana. Kipsikäsittelyn tarkoituksena on vähentää merkittävästi kiintoaineksen ja fosforin huuhtoutumista pelloilta vesistöihin.

L: 4 --- key: (P)   value: Hankinnan kohteena on kipsi, kipsin kuljetus käyttöpaikoille, mahdollinen välivarastointi, levitys pelloille ja siihen liittyvät siirtokuljetukset sekä kaiken tähän liittyvän logistiikan ja aliurakoinnin koordinointi ja järjestäminen kaikkien kipsintoimitusketjuun osallistuvien tahojen kanssa.

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 SHORT_DESCR

5 P: Ks. kohta II.1.4).

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2020-01-13

2 PROCEDURE

3 CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Tämä ilmoitus on ennakkotietoilmoitus. Tällä ilmoituksella ei pyydetä tarjouksia. Ennakkotietoilmoitukseen liittyy kutsu markkinakartoitukseen, jolloin hankinnasta kiinnostuneilla toimijoilla on mahdollisuus käydä hankintaa koskevaa teknistä vuoropuhelua hankintayksikön kanssa. Teknisen vuoropuhelun tarkoituksena on käydä yleisellä tasolla keskustelua hankinnan kohteesta ja sen määrittämisestä. Tekninen vuoropuhelu ei sido hankinnasta kiinnostunutta toimijaa myöhemmin toteutettavaan tarjouskilpailuun osallistumiseen.

L: 4 --- key: (P)   value: Hankinnasta kiinnostuneita toimijoita pyydetään ilmoittamaan 17.12.2019 klo 12.00 mennessä kiinnostuksensa osallistua tekniseen vuoropuheluun lähettämällä tiedot yhteyshenkilöstä ja hänen yhteystiedoistaan osoitteeseen kilpailutus@hansel.fi otsikolla: "Varsinais-Suomen ELY-keskus, kipsin levitys, tietopyyntö".

L: 4 --- key: (P)   value: Ennakkotietoilmoituksessa esitetty hankinnan kuvaus ja hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä ovat alustavia ja suuntaa antavia ennakkotietoja. Markkinakartoitukseen osallistuneille ei makseta korvausta tekniseen vuoropuheluun osallistumisesta.

L: 4 --- key: (P)   value: Hansel Oy toimii hankinnassa konsultoivassa roolissa.

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-12-09

30+1