"Udbud af 2 fagentrepriser vedrørende levering af præfabrikerede betonelementer og badekabiner til byggefelt 1.4 Øst Familieboliger - FAB, Lavsenvænget 1, 5200 Odense V

prior information notice

Following the summary about the notice 2019/S 246-604629 dispatched in the year 2019.

Contracting authority H. Skjøde Knudsen A/S 6 info
DANMARK (DK) more authorities
Type of the contracting authority Body governed by public law
Main activity Housing and community amenities
Type of contract Works
Main CPV code
Place of performance Fyn (DK031) more
Country DA; - country: DK
Document type Prior information notice without call for competition
Procedure Not applicable
Type of bid Submission for all lots
Award criteria Lowest price
Regulation European Union, with participation of GPA countries
Publication date 2019-12-20 00:00:00
Deadline 2020-12-17 00:00:00
Linked information and documents

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-623314-001

1 DELETION_DATE: 20201217

1 FORM_LG_LIST: DA

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 246

2 DATE_PUB: 20191220

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 246-604629

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:604629-2019:TEXT:DA:HTML

2 LG_ORIG: DA

2 ISO_COUNTRY

INFO: DK

2 IA_URL_GENERAL: http://byggeprojekt.dk

2 IA_URL_ETENDERING: http://byggeprojekt.dk

2 ORIGINAL_CPV: Works for complete or part construction and civil engineering work

INFOCODE: 45200000

2 ORIGINAL_CPV: Articles for the bathroom and kitchen

INFOCODE: 44410000

2 ORIGINAL_CPV: Concrete work

INFOCODE: 45262300

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20191218

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Body governed by public law

INFOCODE: 6

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Works

INFOCODE: 1

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: Not specified

INFOCODE: Z

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Housing and community amenities

INFOCODE: A

2 HEADING: 01A01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Дaния

3 --- TI_TOWN   value: Odense

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Dánsko

3 --- TI_TOWN   value: Odense

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Práce pro kompletní nebo částečnou výstavbu inženýrské stavitelství

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Danmark

3 --- TI_TOWN   value: Odense

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Dänemark

3 --- TI_TOWN   value: Odense

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Δανία

3 --- TI_TOWN   value: Odense

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Εργασίες για ολόκληρες κατασκευές ή μέρη κατασκευών και έργα πολιτικού μηχανικού

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Denmark

3 --- TI_TOWN   value: Odense

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Works for complete or part construction and civil engineering work

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Dinamarca

3 --- TI_TOWN   value: Odense

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Taani

3 --- TI_TOWN   value: Odense

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ehitiste või nende osade ehitustööd ja tsiviilehitustööd

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Tanska

3 --- TI_TOWN   value: Odense

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Danemark

3 --- TI_TOWN   value: Odense

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Danmhairg, an

3 --- TI_TOWN   value: Odense

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Works for complete or part construction and civil engineering work

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Danska

3 --- TI_TOWN   value: Odense

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Radovi na objektima ili dijelovima objekata visokogradnje i niskogradnje

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Dánia

3 --- TI_TOWN   value: Odense

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Danimarca

3 --- TI_TOWN   value: Odense

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Danija

3 --- TI_TOWN   value: Odense

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Visi ar daliniai statybos ir civilinės inžinerijos darbai

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Dānija

3 --- TI_TOWN   value: Odense

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Pilnīgas vai daļējas izbūves darbi un inženiertehniskie darbi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: id-Danimarka

3 --- TI_TOWN   value: Odense

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Xogħlijiet għall-kostruzzjoni kompluta jew parzjali max-xogħol ta’ l-inġinerija ċivili

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Denemarken

3 --- TI_TOWN   value: Odense

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Dania

3 --- TI_TOWN   value: Odense

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Dinamarca

3 --- TI_TOWN   value: Odense

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Obras de construção total ou parcial e de engenharia civil

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Danemarca

3 --- TI_TOWN   value: Odense

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Dánsko

3 --- TI_TOWN   value: Odense

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Danska

3 --- TI_TOWN   value: Odense

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Danmark

3 --- TI_TOWN   value: Odense

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: H. Skjøde Knudsen A/S

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: H. Skjøde Knudsen A/S

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 17442449

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Blækhatten 27

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Odense SØ

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 5220

INFO4: DK

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Mikael Schroll Telefon:

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +45 27221712

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: msk@skjode.dk

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://byggeprojekt.dk

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: http://www.fabbo.dk

3 DOCUMENT_FULL

3 --- URL_DOCUMENT   value: http://byggeprojekt.dk

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 --- URL_PARTICIPATION   value: http://byggeprojekt.dk

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: "Udbud af 2 fagentrepriser vedrørende levering af præfabrikerede betonelementer og badekabiner til byggefelt 1.4 Øst Familieboliger - FAB, Lavsenvænget 1, 5200 Odense V

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: H. Skjøde Knudsen A/S skal for Fyns Almennyttige Boligselskab opføre 46 nøglefærdige offentligt støttet familieboliger med tilhørende havearealer efter den delegerede bygherremodel, hvilket indebærer at H. Skjøde Knudsen A/S forestår udbudspligten for Fyns Almennyttige Boligselskab.

L: 4 --- key: (P)   value: H. Skjøde Knudsen A/S annoncerer ved nærværende forhåndsmeddelelse det forestående udbud af 2 fagentrepriser vedrørende:

L: 4 --- key: (P)   value: 1) Levering af præfabrikerede badekabiner og

L: 4 --- key: (P)   value: 2) Levering af præfabrikerede betonelementer inkl. montering af elementer og badekabiner, som skal udføres i råhus på ca. 4 117 m fordelt på 5 etager.

5 FT: 2

L: 4 --- key: (P)   value: Forud for entreprisen er der udført byggeplads, underkonstruktion bestående af jord, fundering, forsyningsarbejder, terrændæk og kloak.

L: 4 --- key: (P)   value: Fagentrepriserne er nærmere beskrevet nedenfor under pkt. II.2.4.

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Lavsenvænget 1, Gartnerbyen, 5200 Odense V

4 SHORT_DESCR

5 P: Udbud af 2 fagentrepriser til opførelse af 46 nøglefærdige familieboliger

5 P: De 2 fagentrepriser består i hovedtræk af følgende:

5 P: - 644 - Badekabiner:

5 P: - Levering af præfabrikerede badekabiner.

5 P: - 645 - Elementer:

5 P: - Levering af præfabrikerede betonelementer inkl. montering af elementer og badekabiner,

5 P: - Levering og montering af betonelementer, herunder:

5 P: — Bagmurselementer i beton,

5 P: — Sandwich facadeelementer med gradueret farver,

5 P: — Lejlighedsskel i beton,

5 P: — Dækelementer for etageadskillelse og tagdæk,

5 P: — Indstøbning af el-dåser m.v,

5 P: — Udsparinger for VVS installationer.

5 P: - Montage af badekabiner, som leveres af anden leverandør,

5 P: - Levering og montering af betontrapper i trapperum,

5 P: - Levering og montering af altanplader og understøttende vægge herfor,

5 P: - Levering og montering af 7 talselementer for altangange, samt altangene,

5 P: - Levering og montering af trappetårn og elevatortårn.

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2020-01-23

2 LEFTI

3 PERFORMANCE_CONDITIONS

L: 4 --- key: (P)   value: Arbejdsklausul:

L: 4 --- key: (P)   value: Hvis arbejdsforhold af den i nærværende kontrakt omhandlede art ikke er omfattet af kollektiv overenskomst, må løn- og arbejdsvilkårene ikke være mindre gunstige end de vilkår, der inden for det fag eller den industri, i hvilken entreprenøren har sin virksomhed, i almindelighed bydes under tilsvarende forhold.

L: 4 --- key: (P)   value: Kvalitetssikring:

L: 4 --- key: (P)   value: Klima- Energi- og Bygningsministeriets bekendtgørelse nr. 1179 af 4.10.2013, samt de forpligtelser og krav til kvalitetssikring, der påhviler en almen boligorganisation, eksempelvis bekendtgørelse nr. 773 af 27.6.2011 om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer er gældende for projektet, underentreprenør skal således afsætte tid til og deltage i granskning og kvalitetssikringsmøder.

2 PROCEDURE

3 CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Nævnenes Hus

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Toldboden 2

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Viborg

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 8800

INFO4: DK

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +45 72405600

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: klfu@naevneneshus.dk

L: 4 --- key: (FAX)   value: +45 33307799

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.naevneneshus.dk

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: Klagefristen i forhold til prækvalifikation er 20 kalenderdage fra dagen efter underretning om valg af prækvalificerede til opgaven. Klagefristen i forhold til tildeling af opgaven er 45 dage efter offentliggørelse af en tildelingsbekendtgørelse i EU-tidende. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Carl Jacobsens Vej 35

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Valby

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 2500

INFO4: DK

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +45 41715000

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: kfst@kfst.dk

L: 4 --- key: (FAX)   value: +45 41715100

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.kfst.dk

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-12-18

44+1