Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Oborniki Śląskie w roku 2019

contract notice

Following the summary about the notice 2019/S 013-026586 dispatched in the year 2019.

Contracting authority Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Oborniki Śląskie 10 info
Wrocławski (PL518) more authorities
Type of the contracting authority Other
Main activity Other
Type of contract Services
Main CPV code
Place of performance Wrocławski (PL518) more
Country PL; - country: PL
Document type Contract notice
Procedure Open procedure
Type of bid Submission for all lots
Award criteria Lowest price
Regulation European Union
Publication date 2019-01-18 00:00:00
Deadline 2019-02-21 00:00:00
Values 10˙048˙813.43 PLN (estimated total)
Linked information and documents

You might be interested

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-026309-001

1 DELETION_DATE: 20190221

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 13

2 DATE_PUB: 20190118

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 013-026586

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:026586-2019:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: http://www.oborniki.wroclaw.lasy.gov.pl/

2 IA_URL_ETENDERING: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_oborniki_slaskie/zamowienia_publiczne

2 ORIGINAL_CPV: Forestry services

INFOCODE: 77200000

2 ORIGINAL_CPV: Logging services

INFOCODE: 77210000

2 ORIGINAL_CPV: Services incidental to logging

INFOCODE: 77211000

2 ORIGINAL_CPV: Timber harvesting services

INFOCODE: 77211100

2 ORIGINAL_CPV: Transport of logs within the forest

INFOCODE: 77211200

2 ORIGINAL_CPV: Tree-clearing services

INFOCODE: 77211300

2 ORIGINAL_CPV: Tree-cutting services

INFOCODE: 77211400

2 ORIGINAL_CPV: Tree-maintenance services

INFOCODE: 77211500

2 ORIGINAL_CPV: Tree seeding

INFOCODE: 77211600

2 ORIGINAL_CPV: Services incidental to forestry

INFOCODE: 77230000

2 ORIGINAL_CPV: Forestry management services

INFOCODE: 77231000

2 ORIGINAL_CPV: Forest pest control services

INFOCODE: 77231200

2 ORIGINAL_CPV: Afforestation services

INFOCODE: 77231600

2 ORIGINAL_CPV: Forest-firefighting services

INFOCODE: 75251120

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 10048813.43

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20190116

2 DT_DATE_FOR_SUBMISSION: 20190221 09:00

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Other

INFOCODE: 8

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract notice

INFOCODE: 3

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Other

INFOCODE: 8

2 HEADING: 01C02

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги, свързани с горското стопанство и дърводобива

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Služby v oblasti lesnictví

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tjenesteydelser inden for skovbrug

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dienstleistungen in der Forstwirtschaft

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες δασοκομίας

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Forestry services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios forestales

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Metsandusteenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Metsänhoitopalvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services sylvicoles

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Forestry services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Šumarske usluge

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Erdészeti szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi forestali

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Miškininkystės paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Mežsaimniecības pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi tal-foresterija

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bosbouwdiensten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi leśnictwa

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços florestais

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii pentru silvicultură

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lesnícke služby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gozdarske storitve

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Skogstjänster

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Oborniki Śląskie

FORM_SECTION

1 F02_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Oborniki Śląskie

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Wrocławska 12

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Oborniki Śląskie

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 55-120

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Tomasz Lechki

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 713105760

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: tomasz.lechki@wroclaw.lasy.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 713105761

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.oborniki.wroclaw.lasy.gov.pl/

3 DOCUMENT_FULL

3 --- URL_DOCUMENT   value: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_oborniki_slaskie/zamowienia_publiczne

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 --- URL_PARTICIPATION   value: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3 ADDRESS_PARTICIPATION_IDEM

3 --- CA_TYPE_OTHER   value: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

3 --- CA_ACTIVITY_OTHER   value: Gospodarka leśna

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Oborniki Śląskie w roku 2019

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: SAZ.270.1.1.2019

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz szkółkarstwa, nasiennictwa i selekcji, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Oborniki Śląskie w roku 2019. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz szkółkarstwa, nasiennictwa i selekcji wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składa się zał. nr 3.1. – rozmiar prac wg czynności, zał. nr 3.2. – strefy trudności i odległości zrywki, zał. nr 3.3 – układ sortymentowy pozyskania drewna, zał. nr 3.4 – wykaz powierzchni, na których występują utrudnienia w pozyskaniu drewna oraz zał. nr 3.5 – planowane miejsca zbioru nasion i szyszek.

3 --- VAL_ESTIMATED_TOTAL   value: 10048813.43

3 LOT_DIVISION

4 LOT_ALL

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Oborniki Śląskie w roku 2019 – Pakiet I – leśnictwa: Cieplice, Zwierzyniec, Lipnica, Kraniec, Radecz

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 1

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Polska, województwo dolnośląskie, obszar administracyjny Nadleśnictwa Oborniki Śląskie, leśnictwa (Obręb Bagno): Cieplice, Zwierzyniec, Lipnica, Kraniec, Radecz.

4 SHORT_DESCR

5 P: 1)Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm.–dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Oborniki Śląskie w roku 2019. 2)Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna wynikające z zał.nr 3 do SIWZ, na który składa się zał.nr 3.1.–rozmiar prac wg czynności, zał.nr 3.2.–strefy trudności i odległości zrywki, zał. nr 3.3–układ sortymentowy pozyskania drewna, zał.nr 3.4–wykaz powierzchni, na których występują utrudnienia w pozyskaniu drewna. 3)Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio w zał.nr 3 do SIWZ. Zakresy rzeczowe zestawione w zał.nr 3.1.-3.3. mają charakter szacunkowy. 4)Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w zał.nr 4 do SIWZ. 5)Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w zał.nr 4 do SIWZ. 6)Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty w zał.nr 5 do SIWZ. 7)Przedmiot zamówienia został podzielony na części (dalej: „Pakiet”). Wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub większą ilość Pakietów. Oferta złożona na dany Pakiet musi jednakże obejmować cały zakres prac przewidzianych w SIWZ dla tego Pakietu. 8)Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Oborniki Śląskie (leśnictwa: Cieplice, Zwierzyniec, Lipnica, Kraniec, Radecz). 9)Postanowienia pkt 7 i 8 nie uchybiają uprawnieniom Zamawiającego wynikającym z wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego (zał.nr 13 do SIWZ). 10)Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji, kosztem zmniejszenia ilości prac w innej lokalizacji–w ramach wartości brutto przedmiotu zamówienia. Korekty dotyczyć będą prac wykonywanych na terenie właściwym dla prac ujętych w opisie przedmiotu zamówienia dotyczącym danej części. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia. 11)W przypadku obligatoryjnego wyłączenia pozycji z pozyskania w systemie maszynowym (pozyskanie drewna na pozycjach cięć na których niedopuszczalne jest wykorzystanie maszyn wielooperacyjnych) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. zmiany warunków, dla których powyższe czynności zostały ustalone, Zamawiający dopuszcza zmianę technologii pozyskania drewna. Uzasadnienie każdorazowo należy przedstawić Wykonawcy. 12)Zamawiający przewiduje możliwość dzierżawy sprzętu na zasadach opisanych w pkt 3.8. SIWZ i wzorze umowy - zał. 14 do SIWZ.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdziale 3 SIWZ i załącznikach do SIWZ.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia - pozyskanie i zrywka drewna

AC_WEIGHTING: 40 %

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 60 %

L: 4 --- key: (VAL_OBJECT)   value: 4381435.49

L: 4 --- key: (DATE_END)   value: 2019-12-31

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 OPTIONS

4 OPTIONS_DESCR

5 P: W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ dla Pakietu I.

5 P: Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne jak opisane w SIWZ („Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1. Zlecanie prac będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych prac, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do Odwołania Zlecenia i prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku prac będących Przedmiotem Umowy.

5 P: Przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględniono największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji. Szacunkowa wartość zamówienia w punkcie II. 2.6) uwzględnia wartość Opcji (486 826,17 PLN bez Vat).

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Szacunkowa wartość zamówienia w punkcie II.2.6) uwzględnia wartość zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp (1 460 478,50 PLN bez Vat)

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Oborniki Śląskie w roku 2019 – Pakiet II – leśnictwa: Prusice, Osolin, Trzebnica, Pęgów, Rościsławice, Jary

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 2

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Polska, województwo dolnośląskie, obszar administracyjny Nadleśnictwa Oborniki Śląskie, leśnictwa (Obręb Oborniki Śląskie): Prusice, Osolin, Trzebnica, Pęgów, Rościsławice, Jary.

4 SHORT_DESCR

5 P: 1)Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm.–dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Oborniki Śląskie w roku 2019. 2)Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna wynikające z zał.nr 3 do SIWZ, na który składa się zał.nr 3.1.–rozmiar prac wg czynności, zał.nr 3.2.–strefy trudności i odległości zrywki, zał. nr 3.3–układ sortymentowy pozyskania drewna, zał.nr 3.4–wykaz powierzchni, na których występują utrudnienia w pozyskaniu drewna. 3)Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio w zał.nr 3 do SIWZ. Zakresy rzeczowe zestawione w zał.nr 3.1.-3.3. mają charakter szacunkowy. 4)Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w zał.nr 4 do SIWZ. 5)Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w zał.nr 4 do SIWZ. 6)Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty w zał.nr 5 do SIWZ. 7)Przedmiot zamówienia został podzielony na części (dalej: „Pakiet”). Wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub większą ilość Pakietów. Oferta złożona na dany Pakiet musi jednakże obejmować cały zakres prac przewidzianych w SIWZ dla tego Pakietu. 8)Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Oborniki Śląskie (leśnictwa: Prusice, Osolin, Trzebnica, Pęgów, Rościsławice, Jary). 9)Postanowienia pkt 7 i 8 nie uchybiają uprawnieniom Zamawiającego wynikającym z wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego (zał.nr 13 do SIWZ). 10)Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji, kosztem zmniejszenia ilości prac w innej lokalizacji–w ramach wartości brutto przedmiotu zamówienia. Korekty dotyczyć będą prac wykonywanych na terenie właściwym dla prac ujętych w opisie przedmiotu zamówienia dotyczącym danej części. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia. 11)W przypadku obligatoryjnego wyłączenia pozycji z pozyskania w systemie maszynowym (pozyskanie drewna na pozycjach cięć na których niedopuszczalne jest wykorzystanie maszyn wielooperacyjnych) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. zmiany warunków, dla których powyższe czynności zostały ustalone, Zamawiający dopuszcza zmianę technologii pozyskania drewna. Uzasadnienie każdorazowo należy przedstawić Wykonawcy. 12)Zamawiający przewiduje możliwość dzierżawy sprzętu na zasadach opisanych w pkt 3.8. SIWZ i wzorze umowy - zał. 14 do SIWZ.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdziale 3 SIWZ i załącznikach do SIWZ.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia - pozyskanie i zrywka drewna

AC_WEIGHTING: 40 %

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 60 %

L: 4 --- key: (VAL_OBJECT)   value: 5131852.56

L: 4 --- key: (DATE_END)   value: 2019-12-31

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 OPTIONS

4 OPTIONS_DESCR

5 P: W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ dla Pakietu II.

5 P: Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne jak opisane w SIWZ („Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1. Zlecanie prac będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych prac, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do Odwołania Zlecenia i prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku prac będących Przedmiotem Umowy.

5 P: Przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględniono największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji. Szacunkowa wartość zamówienia w punkcie II. 2.6) uwzględnia wartość Opcji (570 205,84 zł bez Vat).

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Szacunkowa wartość zamówienia w punkcie II.2.6) uwzględnia wartość zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP (1 710 617,52 zł bez Vat)

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Oborniki Śląskie w roku 2019 – Pakiet III – leśnictwo szkółkarskie i teren Nadleśnictwa Oborniki Śląskie

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 3

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Polska, województwo dolnośląskie, obszar administracyjny Nadleśnictwa Oborniki Śląskie, leśnictwa (Obręb Oborniki Śląskie): Prusice, Osolin, Trzebnica, Pęgów, Rościsławice, Jary.

4 SHORT_DESCR

5 P: 1)Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm.–dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu szkółkarstwa, nasiennictwa i selekcji, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Oborniki Śląskie w roku 2019. 2)Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu szkółkarstwa, nasiennictwa i selekcji wynikające z zał.nr 3 do SIWZ, na który składa się zał.nr 3.1.–rozmiar prac wg czynności oraz zał.nr 3.5–planowane miejsca zbioru nasion i szyszek. 3)Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio w zał.nr 3 do SIWZ. Zakresy rzeczowe zestawione w zał.nr 3.1. mają charakter szacunkowy. 4)Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w zał.nr 4 do SIWZ. 5)Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w zał.nr 4 do SIWZ. 6)Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty w zał.nr 5 do SIWZ. 7)Przedmiot zamówienia został podzielony na części (dalej: „Pakiet”). Wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub większą ilość Pakietów. Oferta złożona na dany Pakiet musi jednakże obejmować cały zakres prac przewidzianych w SIWZ dla tego Pakietu. 8)Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Oborniki Śląskie (leśnictwo szkółkarskie i teren Nadleśnictwa Oborniki Śląskie). 9)Postanowienia pkt 7 i 8 nie uchybiają uprawnieniom Zamawiającego wynikającym z wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego (zał.nr 13a do SIWZ). 10)Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji, kosztem zmniejszenia ilości prac w innej lokalizacji–w ramach wartości brutto przedmiotu zamówienia. Korekty dotyczyć będą prac wykonywanych na terenie właściwym dla prac ujętych w opisie przedmiotu zamówienia dotyczącym danej części. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia. 11)W przypadku obligatoryjnego wyłączenia pozycji z pozyskania w systemie maszynowym (pozyskanie drewna na pozycjach cięć na których niedopuszczalne jest wykorzystanie maszyn wielooperacyjnych) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. zmiany warunków, dla których powyższe czynności zostały ustalone, Zamawiający dopuszcza zmianę technologii pozyskania drewna. Uzasadnienie każdorazowo należy przedstawić Wykonawcy. 12)Zamawiający przewiduje możliwość dzierżawy sprzętu na zasadach opisanych w pkt 3.7. SIWZ i wzorze umowy - zał. 14 do SIWZ.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdziale 3 SIWZ i załącznikach do SIWZ.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia - prace z zakresu szkółkarstwa (typ planu SZKL)

AC_WEIGHTING: 40 %

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 60 %

L: 4 --- key: (VAL_OBJECT)   value: 535525.38

L: 4 --- key: (DATE_END)   value: 2019-12-31

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 OPTIONS

4 OPTIONS_DESCR

5 P: W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13a do SIWZ dla Pakietu III.

5 P: Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne jak opisane w SIWZ („Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1. Zlecanie prac będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych prac, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do Odwołania Zlecenia i prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku prac będących Przedmiotem Umowy.

5 P: Przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględniono największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji. Szacunkowa wartość zamówienia w punkcie II. 2.6) uwzględnia wartość Opcji (59 502,82 zł bez Vat).

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Szacunkowa wartość zamówienia w punkcie II.2.6) uwzględnia wartość zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP (178 508,46 zł bez Vat).

2 LEFTI

3 SUITABILITY

L: 4 --- key: (P)   value: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

L: 4 --- key: (P)   value: .

L: 4 --- key: (P)   value: PODSTAWY WYKLUCZENIA

L: 4 --- key: (P)   value: W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu

L: 4 --- key: (P)   value: Z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP, art. 24 ust. 5 pkt 1 – 2 i 4 – 8 PZP. Na podstawie:

L: 4 --- key: (P)   value: 1) art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku

L: 4 --- key: (P)   value: W trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 z późn. zm.);

L: 4 --- key: (P)   value: 2) art. 24 ust. 5 pkt 2 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

L: 4 --- key: (P)   value: 3) art. 24 ust. 5 pkt 4 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą

L: 4 --- key: (P)   value: Z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

L: 4 --- key: (P)   value: 4) art. 24 ust. 5 pkt 5 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

L: 4 --- key: (P)   value: 5) art. 24 ust. 5 pkt 6 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie,

L: 4 --- key: (P)   value: O którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5 PZP;

L: 4 --- key: (P)   value: 6) art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych.

L: 4 --- key: (P)   value: 7) art. 24 ust. 5 pkt 8 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

3 ECONOMIC_FINANCIAL_INFO

L: 4 --- key: (P)   value: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż:

L: 4 --- key: (P)   value: I) dla Pakietu I - 370 000 zł (trzysta siedemdziesiąt tysięcy złotych),

L: 4 --- key: (P)   value: II) dla Pakietu II - 430 000 zł (czterysta trzydzieści tysięcy złotych),

L: 4 --- key: (P)   value: III) dla Pakietu III - 45 000 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych).

L: 4 --- key: (P)   value: .

L: 4 --- key: (P)   value: WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej dla Pakietów:

L: 4 --- key: (P)   value: Dla Pakietu I w wysokości 73 000 zł

L: 4 --- key: (P)   value: Dla Pakietu II w wysokości 85 000 zł

L: 4 --- key: (P)   value: Dla Pakietu III w wysokości 8 000 zł

L: 4 --- key: (P)   value: Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

L: 4 --- key: (P)   value: 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

L: 4 --- key: (P)   value: 1) pieniądzu,

L: 4 --- key: (P)   value: 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

L: 4 --- key: (P)   value: 3) gwarancjach bankowych,

L: 4 --- key: (P)   value: 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

L: 4 --- key: (P)   value: 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.).

L: 4 --- key: (P)   value: 3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku PKO BP S.A. nr rachunku: 23 1020 5297 0000 1302 0001 0660 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Oborniki Śląskie w roku 2019, Pakiet ___________________.” Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.

L: 4 --- key: (P)   value: 4. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP.

L: 4 --- key: (P)   value: 5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (Kasa - pokój nr 3). Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b PZP.

L: 4 --- key: (P)   value: 6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:

L: 4 --- key: (P)   value: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

L: 4 --- key: (P)   value: 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia

L: 4 --- key: (P)   value: 3) kwotę gwarancji/poręczenia,

L: 4 --- key: (P)   value: 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo

L: 4 --- key: (P)   value: I nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP.

3 ECONOMIC_FINANCIAL_MIN_LEVEL

L: 4 --- key: (P)   value: .

L: 4 --- key: (P)   value: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 6.1. oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6.2. Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w niniejszej SIWZ): aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszej SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: „JEDZ”), którego wzór określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 16). Treść JEDZ określona została w załączniku nr 6 do SIWZ. JEDZ należy złożyć wraz z ofertą. JEDZ Wykonawca sporządza, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W JEDZ należy podać informacje określone w pkt 7.1 lit. a) SIWZ.

3 TECHNICAL_PROFESSIONAL_INFO

L: 4 --- key: (P)   value: Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy)polegającą na wykonywaniu prac z zakresu:

L: 4 --- key: (P)   value: — zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, na kwotę nie mniejszą niż: dla Pakietu I - 800 000,00 PLN brutto; dla Pakietu II - 1 000 000,00 PLN brutto,

L: 4 --- key: (P)   value: — szkółkarstwa, nasiennictwa i selekcji, na kwotę nie mniejszą niż: dla Pakietu III - 170 000 PLN brutto.

L: 4 --- key: (P)   value: Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje:

L: 4 --- key: (P)   value: — dla Pakietu I co najmniej: 1 szt. maszyn leśnych typu harwester; 5 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna; 2 szt. ciągników agregowalnych z pługami do przygotowania gleby i 2szt.pługów typu LPZ-75 lub podobnych pługów leśnych przeznaczonych do przygotowania gleby do odnowień;1szt. ciągnika agregowanego z rozdrabniaczem do gałęzi i 1 szt. rozdrabniacza do gałęzi; 1 szt. ciągnika rolniczego z przyczepą, 5 szt. ręcznych opryskiwaczy wyposażonych w atomizery, 1 szt. pilarki na wysięgniku o długości całkowitej minimum 3,9 m do podkrzesywania drzew,

L: 4 --- key: (P)   value: — dla Pakietu II co najmniej: 1 szt. maszyn leśnych typu harwester; 5 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna; 2 szt. ciągników agregowalnych z pługami do przygotowania gleby i 2szt.pługów typu LPZ-75 lub podobnych pługów leśnych przeznaczonych do przygotowania gleby do odnowień;1 szt. ciągnika agregowanego z rozdrabniaczem do gałęzi i 1 szt. rozdrabniacza do gałęzi; 1 szt. ciągnika rolniczego z przyczepą, 5 szt. ręcznych opryskiwaczy wyposażonych w atomizery, 1 szt. pilarki na wysięgniku o długości całkowitej minimum 3,9 m do podkrzesywania drzew.,

L: 4 --- key: (P)   value: — dla Pakietu III co najmniej: 1 szt. ciągnika rolniczy o rozstawie kół wynoszącym ok. 1,6 mb przystosowanego do prac w szkółkarstwie; 1 szt. bronę talerzową; 1 szt. przyczepki rolniczej o rozstawie kół wynoszącym ok.1,6 mb, 1 szt. rozrzutnika rolniczego; 1 szt. przyczepki zawieszanej typu „koliba”; 1 szt. wału o szerokości 1,1mb; 1 szt. wyorywacza aktywnego do sadzonek, 1 szt. ciągnika rolniczego agregowalnego z urządzeniem domieszania kompostu firmy Pezzolato PRT 2500.

L: 4 --- key: (P)   value: Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje:

L: 4 --- key: (P)   value: — osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej: Pakiet I - co najmniej 19 osób, Pakiet II - co najmniej 20 osób,

L: 4 --- key: (P)   value: — osobami nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym, leśnym średnim lub posiadającymi dyplom ukończenia studium zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa: Pakiet I - co najmniej 1 osobą, Pakiet II - co najmniej 1 osobą,

L: 4 --- key: (P)   value: — osobami, które ukończyły szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 roku szkolenia w zakresie pracy ze środkami chemicznymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 554) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów które uprawniają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin: Pakiet I - co najmniej 5 osób, Pakiet II - co najmniej 6 osób, Pakiet III - co najmniej 1 osobą.

3 TECHNICAL_PROFESSIONAL_MIN_LEVEL

L: 4 --- key: (P)   value: .

L: 4 --- key: (P)   value: WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

L: 4 --- key: (P)   value: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 6.1. SIWZ oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6.2. SIWZ Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu oświadczenia i dokumenty na wezwanie Zamawiającego (w terminach i na zasadach wskazanych w rozdziale 7. SIWZ) wskazane w pkt 7.1 lit. b-n. Dokumenty wskazane w pkt 7.1. lit. b - n SIWZ Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert w trybie art. 26 ust. 1 PZP. Dokumenty wskazane w pkt 7.1. lit. b – n SIWZ powinny być aktualne na dzień ich złożenia wyznaczony przez Zamawiającego.

L: 4 --- key: (P)   value: .

L: 4 --- key: (P)   value: Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajduje się w rozdziale 7. SIWZ.

L: 4 --- key: (P)   value: .

L: 4 --- key: (P)   value: — W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ). Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: (1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, (2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz (3) cen zawartych w ofertach, na zasadach określonych w pkt 7.2. SIWZ,

L: 4 --- key: (P)   value: — Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt 6.2. ppkt 3) SIWZ lub sytuacji finansowej(warunki wskazane w pkt 6.2. ppkt 2 SIWZ) innych podmiotów, na zasadach określonych w pkt 7.3. SIWZ.Niewiążący wzór zobowiązania o oddaniu wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ,

L: 4 --- key: (P)   value: — Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b PZP (pkt 6.2. SIWZ), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP zobowiązany jest złożyć oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 7.3. ppkt 1 i 2 SIWZ,

L: 4 --- key: (P)   value: — Wykonawca, który wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b PZP (pkt 6.2. SIWZ), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP zobowiązany będzie do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 7.1. lit. b – n SIWZ. Dokumenty wymienione w pkt 7.1. lit. b - n SIWZ wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do wykonawcy po otwarciu ofert w trybie art. 26 ust. 1 PZP,

L: 4 --- key: (P)   value: — Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.1 lit g)-i) oraz j) SIWZ składa dokumenty określone w pkt 7.4. SIWZ, z uwzględnieniem zasad określonych w pkt 7.5., 7.6., 7.7., 7.8., 7.9. SIWZ,

L: 4 --- key: (P)   value: — W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) należy uwzględnić zasady określone w pkt 7.10. lit. a)-g) SIWZ,

L: 4 --- key: (P)   value: — W przypadku wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio na zasadach określonych w pkt 7.11. SIWZ.

3 PERFORMANCE_CONDITIONS

L: 4 --- key: (P)   value: Warunki realizacji umowy zostały szczegółowo opisane we wzorach umów stanowiących: załącznik nr 13 do SIWZ (Pakiety I i II) i załącznik nr 13a do SIWZ (Pakiet III) oraz załącznik nr 14 do SIWZ (Pakiety I, II i III – umowa dzierżawy sprzętu). Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia okoliczności określonych szczegółowo w SIWZ (§ 16 wzoru umowy – załączniki nr 13 i 13a do SIWZ i §9 wzoru umowy – załącznik nr 14). Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić formalności wskazanych w rozdziale 15 SIWZ.

3 PERFORMANCE_STAFF_QUALIFICATION

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- DATE_RECEIPT_TENDERS   value: 2019-02-21

3 --- TIME_RECEIPT_TENDERS   value: 09:00

3 LANGUAGES

INFO4: PL

4 LANGUAGE

3 --- DATE_TENDER_VALID   value: 2019-04-21

3 OPENING_CONDITION

L: 4 --- key: (DATE_OPENING_TENDERS)   value: 2019-02-21

L: 4 --- key: (TIME_OPENING_TENDERS)   value: 09:15

4 PLACE

5 P: Otwarcie ofert odbędzie się w Nadleśnictwie Oborniki Śląskie, pokój nr 4 (sala konferencyjna), ul. Wrocławska 12, 55-120 Oborniki Śląskie, POLSKA. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

4 INFO_ADD

5 P: Marcin Lipiecki – Przewodniczący Komisji,

5 P: Dariusz Cholewa – Zastępca Przewodniczącego Komisji,

5 P: Tomasz Lechki – Sekretarz Komisji,

5 P: Przemysław Wroński – Członek Komisji,

5 P: Magdalena Witkowska – Członek Komisji,

5 P: Joanna Bulak – Członek Komisji,

5 P: Monika Szkutnik – Członek Komisji.

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 RECURRENT_PROCUREMENT

3 ESTIMATED_TIMING

L: 4 --- key: (P)   value: IV kwartał 2019 roku.

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

L: 4 --- key: (P)   value: 2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.).

L: 4 --- key: (P)   value: 3. Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom.W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na Ofercie. W przypadku braku wskazania w Ofercie podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie.

L: 4 --- key: (P)   value: 4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 6.2 SIWZ. powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż warunek opisany w pkt 6.2. ppkt 3) lit. a) SIWZ winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu

L: 4 --- key: (P)   value: Z postępowania.

L: 4 --- key: (P)   value: 5. Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia na kilka Pakietów to nie może celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazać tego samego doświadczenia, tych samych osób przewidzianych do realizacji zamówienia, ani tego samego potencjału finansowego w więcej niż jednym Pakiecie.

L: 4 --- key: (P)   value: 6. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawców, o których mowa w rozdziale 7 SIWZ.

L: 4 --- key: (P)   value: 7. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w danym Pakiecie. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 5 % ceny łącznej wynikającej na daną część zamówienia.

L: 4 --- key: (P)   value: 8. Opis sposobu przygotowania ofert został szczegółowo opisany w rozdziale 11 SIWZ.

L: 4 --- key: (P)   value: 9. Informacje dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zawarte są w pkt 7.4., 7.5., 7.6., 7.7. SIWZ.

L: 4 --- key: (P)   value: 10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

L: 4 --- key: (P)   value: 11. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych została zamieszczona w rozdziale 18 SIWZ.

L: 4 --- key: (P)   value: 12. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami zostały zamieszczone w rozdziale 8 SIWZ.

L: 4 --- key: (P)   value: 13. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu miniPortalu. Szczegóły znajdują się w rozdziale 8 SIWZ.

L: 4 --- key: (P)   value: 14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

L: 4 --- key: (P)   value: 15. Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej; ustanowienia dynamicznego systemu zakupów; wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

L: 4 --- key: (P)   value: 16. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajduje się w rozdziale 7 SIWZ.

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587801

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.uzp.gov.pl

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

L: 4 --- key: (P)   value: 2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

L: 4 --- key: (P)   value: 3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

L: 4 --- key: (P)   value: 4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

L: 4 --- key: (P)   value: 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

L: 4 --- key: (P)   value: 6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

L: 4 --- key: (P)   value: 7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587801

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.uzp.gov.pl

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-01-16

5+1