Odbudowa obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa Oborniki Śląskie

contract notice

Following the summary about the notice 2019/S 066-153379 dispatched in the year 2019.

Contracting authority Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Oborniki Śląskie 10 info
Wrocławski (PL518) more authorities
Type of the contracting authority Other
Main activity Other
Type of contract Works
Main CPV code
Place of performance Wrocławski (PL518) more
Country PL; - country: PL
Document type Contract notice
Procedure Open procedure
Type of bid Submission for all lots
Award criteria Lowest price
Regulation European Union
Publication date 2019-04-03 00:00:00
Deadline 2019-05-07 00:00:00
Values 812˙344.80 PLN (estimated total)
Linked information and documents

You might be interested

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-156559-001

1 DELETION_DATE: 20190507

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 66

2 DATE_PUB: 20190403

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 066-153379

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:153379-2019:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: http://www.oborniki.wroclaw.lasy.gov.pl/

2 IA_URL_ETENDERING: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_oborniki_slaskie/zamowienia_publiczne

2 ORIGINAL_CPV: Construction work for water projects

INFOCODE: 45240000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 812344.80

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20190329

2 DT_DATE_FOR_SUBMISSION: 20190507 09:00

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Other

INFOCODE: 8

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract notice

INFOCODE: 3

2 NC_CONTRACT_NATURE: Works

INFOCODE: 1

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Other

INFOCODE: 8

2 HEADING: 01A02

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Строителни и монтажни работи на хидротехнически съоръжения

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Výstavba vodních děl

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Arbejder i forbindelse med udførelse af vandbygningsanlæg

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Wasserbauarbeiten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Κατασκευαστικές εργασίες για υδραυλικά έργα

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Construction work for water projects

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Trabajos de construcción para proyectos hidráulicos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Vesiehitustööd

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Vesirakennustyöt

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Construction work for water projects

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Građevinski radovi na hidrograđevnim objektima

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Vízi létesítmények építése

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lavori di costruzione per opere idrauliche

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Vandens objektų statybos darbai

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ūdens projektu būvdarbi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Xogħol tal-kostruzzjoni għal proġetti ta’ l-ilma

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Waterbouwwerkzaamheden

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Budowa obiektów inżynierii wodnej

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Construção relacionada com projectos de engenharia hidráulica

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lucrări de construcţii de lucrări hidraulice

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Výstavba vodných diel

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gradbena dela na vodnih objektih

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Oborniki Śląskie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Anläggningsarbete för vattenprojekt

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Oborniki Śląskie

FORM_SECTION

1 F02_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Oborniki Śląskie

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Wrocławska 12

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Oborniki Śląskie

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 55-120

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Tomasz Lechki

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 713105760

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: tomasz.lechki@wroclaw.lasy.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 713105761

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.oborniki.wroclaw.lasy.gov.pl/

3 DOCUMENT_FULL

3 --- URL_DOCUMENT   value: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_oborniki_slaskie/zamowienia_publiczne

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 --- URL_PARTICIPATION   value: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3 ADDRESS_PARTICIPATION_IDEM

3 --- CA_TYPE_OTHER   value: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

3 --- CA_ACTIVITY_OTHER   value: Gospodarka leśna

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Odbudowa obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa Oborniki Śląskie

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: SAZ.270.1.3.2019

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na odbudowie istniejących zbiorników wodnych do pełnienia funkcji retencyjnych w celu zwiększenia wykorzystania zasobów wodnych. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy zadania (części zamówienia). Przedmiot zamówienia obejmuje następujące zadania – części zamówienia:

L: 4 --- key: (P)   value: (Część 1) - Zadanie nr 1 - Odbudowa zbiornika wodnego w Leśnictwie Trzebnica (13-19-1.1-03);

L: 4 --- key: (P)   value: (Część 2) - Zadanie nr 2 - Odbudowa zbiornika wodnego w Leśnictwie Trzebnica - Malin (13-19-1.1-04);

L: 4 --- key: (P)   value: (Część 3) - Zadanie nr 3 - Odbudowa kaskadowych zbiorników wodnych w Leśnictwie Rościsławice (13-19-1.1-06);

L: 4 --- key: (P)   value: Zadanie realizowane będzie poprzez odtworzenie istniejących obiektów małej retencji. Szczegółowy zakres zamówienia, osobno dla każdej części określa dokumentacja projektowa, na którą składa się:

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Projekt budowlany i projekt wykonawczy

L: 4 --- key: (P)   value: 2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

L: 4 --- key: (P)   value: 3. Przedmiar robót.

3 --- VAL_ESTIMATED_TOTAL   value: 812344.80

3 LOT_DIVISION

4 LOT_ALL

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Odbudowa zbiornika wodnego w Leśnictwie Trzebnica (13-19-1.1-03)

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 1

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Gmina Wisznia Mała (042), obręb ewidencyjny Wisznia Mała (0015), działka ewidencyjna nr 498. Adres leśny: RDLP we Wrocławiu, Nadleśnictwo Oborniki Śląskie, Leśnictwo Trzebnica (oddz. 516 y).

4 SHORT_DESCR

5 P: Odbudowa zbiornika wodnego wraz z obiektami funkcjonalnie związanymi, polegająca na odtworzeniu obiektu do jego pierwotnych parametrów bez zmiany powierzchni zbiornika i przy zachowaniu dotychczasowego poziomu zwierciadła wody. (Dokumentacja projektowa stanowi załącznik nr 3.1 do SIWZ. Przedmiar stanowi załącznik nr 2.1 do SIWZ). Na dokumentację projektową składa się: składa się: Projekt budowlany i projekt wykonawczy, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, Przedmiar robót.

5 P: Zadanie należy wykonać zgodnie:

5 P: a) z obowiązującymi przepisami prawa tj.:

5 P: a.1) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm);

5 P: a.2) ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm);

5 P: a.3) ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.);

5 P: a.4) ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.);

5 P: a.5) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.);

5 P: a.6) ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.:Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)

5 P: a.7) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2033 z późn. zm.);

5 P: a.8) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.);

5 P: a.9) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973 z późn. zm.),

5 P: a.10) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923 z późn. zm.).

5 P: b) w oparciu o podręcznik wdrażania projektów, zawierający wytyczne do realizacji zadań i obiektów małej retencji i przeciwdziałania erozji wodnej załącznik nr 12 do SIWZ,

5 P: c) Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 7.01.2016 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych (tj. MP z 2016r. poz. 54).

5 P: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w rozdziale 3 SIWZ.

5 P: .

5 P: DODATKOWE INFORMACJE W ZWIĄZKU Z LIMITAMI ZNAKÓW W FORMULARZU OGŁOSZENIA:

5 P: 1. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5 P: 2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia określone w pkt 3.5 SIWZ, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony wart.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.).

5 P: 3. Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom.W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na Ofercie. W przypadku braku wskazania w Ofercie podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Okres gwarancji

AC_WEIGHTING: 40 %

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 60 %

L: 4 --- key: (VAL_OBJECT)   value: 220714.88

L: 4 --- key: (DATE_END)   value: 2019-10-31

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 NO_OPTIONS

4 EU_PROGR_RELATED

5 P: POIS.02.01.00-00-0005/16 – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko2014-2020: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych"

4 INFO_ADD

5 P: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, których wartość nie przekroczy 10 % wartości zamówienia. Szczegóły zostały określone w pkt. 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 i 4.9 SIWZ.

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Odbudowa zbiornika wodnego w Leśnictwie Trzebnica - Malin (13-19-1.1-04)

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 2

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Gmina Wisznia Mała (042), obręb ewidencyjny Malin (0005), działka ewidencyjna nr 338/549. Adres leśny: RDLP we Wrocławiu, Nadleśnictwo Oborniki Śląskie, Leśnictwo Trzebnica (oddz. 549 b).

4 SHORT_DESCR

5 P: Odbudowa trzech zbiorników wodnych polegająca na odtworzeniu obiektu w celu odtworzenia zdolności retencyjnej zbiorników. (Dokumentacja projektowa stanowi załącznik nr 3.2 do SIWZ. Przedmiar stanowi załącznik nr 2.2 do SIWZ). Na dokumentację projektową składa się: składa się: Projekt budowlany i projekt wykonawczy, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, Przedmiar robót.

5 P: Zadanie należy wykonać zgodnie:

5 P: a) z obowiązującymi przepisami prawa tj.:

5 P: a.1) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm);

5 P: a.2) ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm);

5 P: a.3) ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.);

5 P: a.4) ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.);

5 P: a.5) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.);

5 P: a.6) ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.:Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)

5 P: a.7) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2033 z późn. zm.);

5 P: a.8) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.);

5 P: a.9) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973 z późn. zm.),

5 P: a.10) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923 z późn. zm.).

5 P: b) w oparciu o podręcznik wdrażania projektów, zawierający wytyczne do realizacji zadań i obiektów małej retencji i przeciwdziałania erozji wodnej załącznik nr 12 do SIWZ,

5 P: c) Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 7.01.2016 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych (tj. MP z 2016r. poz. 54).

5 P: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w rozdziale 3 SIWZ.

5 P: .

5 P: DODATKOWE INFORMACJE W ZWIĄZKU Z LIMITAMI ZNAKÓW W FORMULARZU OGŁOSZENIA:

5 P: 1. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5 P: 2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia określone w pkt 3.5 SIWZ, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony wart.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.).

5 P: 3. Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom.W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na Ofercie. W przypadku braku wskazania w Ofercie podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Okres gwarancji

AC_WEIGHTING: 40 %

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 60 %

L: 4 --- key: (VAL_OBJECT)   value: 369530.03

L: 4 --- key: (DATE_END)   value: 2019-10-31

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 NO_OPTIONS

4 EU_PROGR_RELATED

5 P: POIS.02.01.00-00-0005/16 – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko2014-2020: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych"

4 INFO_ADD

5 P: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, których wartość nie przekroczy 10 % wartości zamówienia. Szczegóły zostały określone w pkt. 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 i 4.9 SIWZ.

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Odbudowa kaskadowych zbiorników wodnych w Leśnictwie Rościsławice (13-19-1.1-06)

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 3

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Gmina Oborniki Śląskie (014), obręb ewidencyjny Miasto Oborniki Śląskie (0001), działka ew. nr 32/179. Adres leśny: RDLP we Wrocławiu, Nadleśnictwo Oborniki Śląskie, Leśnictwo Rościsławice (oddz.179b)

4 SHORT_DESCR

5 P: Odbudowa małych kaskadowych zbiorników wodnych zasilanych spływem powierzchniowym poprzez umocnienie istniejących grobli i budowę dwóch drewnianych progów. (Dokumentacja projektowa stanowi załącznik nr 3.3 do SIWZ. Przedmiar stanowi załącznik nr 2.3 do SIWZ). Na dokumentację projektową składa się: składa się: Projekt budowlany i projekt wykonawczy, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, Przedmiar robót.

5 P: Zadanie należy wykonać zgodnie:

5 P: a) z obowiązującymi przepisami prawa tj.:

5 P: a.1) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm);

5 P: a.2) ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm);

5 P: a.3) ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.);

5 P: a.4) ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.);

5 P: a.5) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.);

5 P: a.6) ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.:Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)

5 P: a.7) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2033 z późn. zm.);

5 P: a.8) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. O odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.);

5 P: a.9) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973 z późn. zm.),

5 P: a.10) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923 z późn. zm.).

5 P: b) w oparciu o podręcznik wdrażania projektów, zawierający wytyczne do realizacji zadań i obiektów małej retencji i przeciwdziałania erozji wodnej załącznik nr 12 do SIWZ,

5 P: c) Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 7.01.2016 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych (tj. MP z 2016r. poz. 54).

5 P: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w rozdziale 3 SIWZ.

5 P: .

5 P: DODATKOWE INFORMACJE W ZWIĄZKU Z LIMITAMI ZNAKÓW W FORMULARZU OGŁOSZENIA::

5 P: 1. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5 P: 2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia określone w pkt 3.5 SIWZ, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony wart.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.).

5 P: 3. Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom.W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na Ofercie. W przypadku braku wskazania w Ofercie podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Okres gwarancji

AC_WEIGHTING: 40 %

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 60 %

L: 4 --- key: (VAL_OBJECT)   value: 222099.61

L: 4 --- key: (DATE_END)   value: 2019-10-31

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 NO_OPTIONS

4 EU_PROGR_RELATED

5 P: POIS.02.01.00-00-0005/16 – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko2014-2020: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych"

4 INFO_ADD

5 P: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, których wartość nie przekroczy 10 % wartości zamówienia. Szczegóły zostały określone w pkt. 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 i 4.9 SIWZ.

2 LEFTI

3 SUITABILITY

L: 4 --- key: (P)   value: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu.

L: 4 --- key: (P)   value: .

L: 4 --- key: (P)   value: OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następ. kryteriami oceny ofert:

L: 4 --- key: (P)   value: a) „Cena ofertowa brutto” – C; b) „Okres gwarancji” – G.

L: 4 --- key: (P)   value: 2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następ. znaczenie:

L: 4 --- key: (P)   value: a) Kryterium: Cena ofertowa brutto – Waga: 60 % – liczba punktów: 60 – Punkty przyznane w kryterium „Cena ofertowa brutto” zostaną ustalone na podstawie poniższego wzoru:

L: 4 --- key: (P)   value: Cena najtańszej oferty

L: 4 --- key: (P)   value: C= ------------------------------ x 60 pkt

L: 4 --- key: (P)   value: Cena badanej oferty

L: 4 --- key: (P)   value: b) Kryterium: „Okres gwarancji” – Waga: 40 % - liczba punktów: 40 – W ramach kryterium „Okres gwarancji” można uzyskać maksymalnie 40 pkt. Punkty przyznawane za to kryterium będą ustalane zgodnie z poniższym opisem:

L: 4 --- key: (P)   value: Gob – G min

L: 4 --- key: (P)   value: G = ------------------ x 40 pkt

L: 4 --- key: (P)   value: G max – G min

L: 4 --- key: (P)   value: Okres gwarancji należy podać w miesiącach w formularzu ofertowym (zał. nr 1 do SIWZ). Jeżeli Wykonawca poda okres gwarancji w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie z zasadą 1 rok = 12 miesięcy.

L: 4 --- key: (P)   value: Gob – okres gwarancji oferty badanej; G max – gwarancja maksymalna (60 miesięcy); G min – gwarancja minimalna (36 miesięcy)

L: 4 --- key: (P)   value: UWAGA:

L: 4 --- key: (P)   value: MINIMALNY wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji na roboty budowlane lub nie podanie (wpisanie) gwarancji, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako niezgodną z SIWZ.

L: 4 --- key: (P)   value: MAKSYMALNY okres gwarancji uwzględniony do oceny ofert wynosi 60 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 mies. do oceny ofert zostanie przyjęty okres 60 mies. i taki zostanie uwzględniony także w umowie. Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszy okres (60 mies.) otrzymuje maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium gwarancja.

L: 4 --- key: (P)   value: 3.Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dane zadanie (część zam.), zostanie obliczona wg poniższego wzoru: L= C+G

L: 4 --- key: (P)   value: Gdzie: L–całkowita liczba punktów, C– punkty uzyskane w kryterium „Cena ofertowa brutto”, G – punkty uzyskane w kryterium „Okres gwarancji”.

L: 4 --- key: (P)   value: 4.Ocena punktowa w kryterium „Cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofert. brutto na zadanie wskazanej przez Wykonawcę w form. ofertowym sporządzonym wg zał. nr 1 do SIWZ i przeliczona wg wzoru opisanego powyżej. Z uwagi na postanowienia art. 91 ust. 3a Pzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć.

L: 4 --- key: (P)   value: 5. Ocena punktowa zadania w kryterium „Okres gwarancji” dokonana zostanie na podstawie informacji podanej przez Wykonawcę w form. ofertowym sporządzonym wg zał. nr 1 do SIWZ.

L: 4 --- key: (P)   value: 6. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą ofertę w danym zadaniu (części zam.) uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

L: 4 --- key: (P)   value: 7.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta na zadanie odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w SIWZ i uzyska najwyższą liczbę punktów w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

L: 4 --- key: (P)   value: 8.Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty na dane zadanie z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu lub innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez niego określonym ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

3 ECONOMIC_FINANCIAL_INFO

L: 4 --- key: (P)   value: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. sytuacji finansowej.

L: 4 --- key: (P)   value: Warunek w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże (CZĘŚĆ IV, lit. B, pkt 5 – JEDZ), że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną: a) dla Części nr 1: minimum 90 000,00 zł; b) dla Części nr 2: minimum 150 000,00 zł; c) dla Części nr 3: minimum 90 000,00 zł;

L: 4 --- key: (P)   value: .

L: 4 --- key: (P)   value: .

L: 4 --- key: (P)   value: PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

L: 4 --- key: (P)   value: 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w myśl art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp.

L: 4 --- key: (P)   value: 2. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w myśl art. 24 ust. 5 pkt 1 – 8 Pzp. na podstawie:

L: 4 --- key: (P)   value: 1) art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

L: 4 --- key: (P)   value: 2) art. 24 ust. 5 pkt 2 Pzp;

L: 4 --- key: (P)   value: 3) art. 24 ust. 5 pkt 3 Pzp;

L: 4 --- key: (P)   value: 4) art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp;

L: 4 --- key: (P)   value: 5) art. 24 ust. 5 pkt 5 Pzp;

L: 4 --- key: (P)   value: 6) art. 24 ust. 5 pkt 6 Pzp;

L: 4 --- key: (P)   value: 7) art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp;

L: 4 --- key: (P)   value: 8) art. 24 ust. 5 pkt 8 PZP;

L: 4 --- key: (P)   value: 3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

L: 4 --- key: (P)   value: 4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 6.3 SIWZ.

L: 4 --- key: (P)   value: 5. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 Pzp, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

L: 4 --- key: (P)   value: 6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

L: 4 --- key: (P)   value: .

L: 4 --- key: (P)   value: .

L: 4 --- key: (P)   value: WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA (podmiot trzeci)

L: 4 --- key: (P)   value: Jeżeli Wykonawca, wykazując spełn. warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:

L: 4 --- key: (P)   value: 1) JEDZ - pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

L: 4 --- key: (P)   value: 2) zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci zgodnie z pkt 8.3. SIWZ. Zobowiązanie podmiotu trzeciego lub inny dokument służący wykazaniu udostępnienia wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci należy w oryginale dołączyć do oferty.

L: 4 --- key: (P)   value: 3) Dokumenty wymienione w pkt 8.1. lit. f - n SIWZ wykonawca (w odniesieniu do innych podmiotów udostępniających zasoby) będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do wykonawcy po otwarciu ofert w trybie art. 26 ust. 1 PZP.

3 ECONOMIC_FINANCIAL_MIN_LEVEL

L: 4 --- key: (P)   value: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 7.2 SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

L: 4 --- key: (P)   value: 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

L: 4 --- key: (P)   value: 3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5 pkt 1-8 ustawy PZP.

L: 4 --- key: (P)   value: 4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane.

L: 4 --- key: (P)   value: 5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów.

L: 4 --- key: (P)   value: 6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe oraz sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 7.3 SIWZ nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

L: 4 --- key: (P)   value: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem;

L: 4 --- key: (P)   value: b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 7.2 SIWZ.

L: 4 --- key: (P)   value: 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie powinni:

L: 4 --- key: (P)   value: 1) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 7.2 SIWZ winien spełnić co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp i ust. 5 pkt 1-8 Pzp.

L: 4 --- key: (P)   value: 2) Ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia.

L: 4 --- key: (P)   value: 3) Pełnomocnictwo winno zawierać, co najmniej:

L: 4 --- key: (P)   value: • określenie celu gospodarczego,

L: 4 --- key: (P)   value: • oświadczenia podmiotów o przyjęciu odpowiedzialności solidarnej,

L: 4 --- key: (P)   value: • wskazanie pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu lub reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy oraz wskazanie podmiotów występujących wspólnie wraz z wymienieniem ich nazwy i adresu (siedziby) tych podmiotów,

L: 4 --- key: (P)   value: • pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez uprawnionych wszystkich Wykonawców występujących wspólnie i udzielających pełnomocnictwa.

L: 4 --- key: (P)   value: 4) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z ustanowionym Pełnomocnikiem.

L: 4 --- key: (P)   value: 5) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana do realizacji niniejszego zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (art. 23 ust. 4 Pzp)

L: 4 --- key: (P)   value: 8. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania – art. 24 ust 12 PZP.

3 TECHNICAL_PROFESSIONAL_INFO

L: 4 --- key: (P)   value: a) Warunek ten, w zakresie zdolności technicznej, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże (CZĘŚĆ IV, lit. C, pkt 1a– JEDZ), że w okresie; ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie obiektów podobnych do przedmiotu zamówienia (tzn. obejmujących budowę i/lub przebudowę budowli hydrotechnicznej i/lub obiektów budowlanych melioracji wodnych – co najmniej dwa zadania o łącznej wartości 200 000,00 zł brutto, z tym że minimalna wartość pojedynczego zadania nie może być mniejsza niż 60 000,00 zł brutto.

L: 4 --- key: (P)   value: b) Warunek ten, w zakresie zdolności zawodowej- osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże (CZĘŚĆ IV, lit. C, pkt 2 – JEDZ), że dysponuje lub będzie dysponował w momencie realizacji zamówienia:

L: 4 --- key: (P)   value: • co najmniej jedną osobą, legitymującą się uprawnieniami do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej, lub odpowiadającymi im uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa albo odpowiadającymi im uprawnieniami wydanymi w innych państwach członkowskich UE, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2272);

L: 4 --- key: (P)   value: • co najmniej jedną osobą, posiadającą zawodowe uprawnienia w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie: Geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne lub Geodezyjna obsługa inwestycji.

L: 4 --- key: (P)   value: c) Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże (CZĘŚĆ IV, lit. C, pkt 9 - JEDZ), że dysponuje lub będzie dysponował w momencie realizacji zamówienia:

L: 4 --- key: (P)   value: • co najmniej 1 szt. koparki gąsienicowej;

L: 4 --- key: (P)   value: • co najmniej 2 szt. koparko-ładowarki;

L: 4 --- key: (P)   value: • co najmniej 2 szt. samochodów ciężarowych do wywozu urobku.

L: 4 --- key: (P)   value: .

L: 4 --- key: (P)   value: .

L: 4 --- key: (P)   value: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

L: 4 --- key: (P)   value: 1. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane.

L: 4 --- key: (P)   value: 2. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów.

L: 4 --- key: (P)   value: 3. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe oraz sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 7.3 SIWZ nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

L: 4 --- key: (P)   value: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem;

L: 4 --- key: (P)   value: b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 7.2. SIWZ

3 TECHNICAL_PROFESSIONAL_MIN_LEVEL

L: 4 --- key: (P)   value: WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

L: 4 --- key: (P)   value: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 7.1 SIWZ oraz w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.2 SIWZ Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w SIWZ):

L: 4 --- key: (P)   value: a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszej SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: „JEDZ”) - zał. nr 5 do SIWZ. JEDZ należy złożyć wraz z ofertą. JEDZ Wykonawca sporządza, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

L: 4 --- key: (P)   value: b) wykazu robót budowlanych – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 wraz z dowodami, że roboty wykazane na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane należycie.

L: 4 --- key: (P)   value: c) dokument lub dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w pkt 7.2. ppkt 2 SIWZ.

L: 4 --- key: (P)   value: d) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (wzór wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi zał. nr 10 do SIWZ)

L: 4 --- key: (P)   value: e) wykaz urządzeń technicznych (wzór wykazu urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia stanowi zał. nr 11 do SIWZ)

L: 4 --- key: (P)   value: f) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

L: 4 --- key: (P)   value: g) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego,

L: 4 --- key: (P)   value: h) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

L: 4 --- key: (P)   value: i) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp,;

L: 4 --- key: (P)   value: j) oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5 - 8 pzp (wg wzoru stanowiącego zał. nr 6 do SIWZ)

L: 4 --- key: (P)   value: Dokumenty wskazane w pkt 8.1. lit. b - n SIWZ Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert w trybie art. 26 ust. 1 PZP. Dokumenty wskazane w pkt 8.1. lit. b – n SIWZ powinny być aktualne na dzień ich złożenia.

L: 4 --- key: (P)   value: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP (wzór oświadczenia zawarty jest w załączniku nr 7 do SIWZ). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z takich wykonawców.

L: 4 --- key: (P)   value: 2. W związku z limitami ilości znaków formularza ogłoszenia o zamówieniu pełen wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia zostały szczegółowo opisane w rozdziale 8 SIWZ. Rozdział 8 SIWZ zawiera również szczegółowo opisane wymagania odnośnie składania oświadczeń i dokumentów przez Wykonawcę, podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie oraz podmioty trzecie i podwykonawców. Rozdział 8 SIWZ zawiera również wymagania względem podmiotów zagranicznych - spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3 PERFORMANCE_CONDITIONS

L: 4 --- key: (P)   value: Warunki realizacji umowy zostały szczegółowo opisane we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia okoliczności określonych szczegółowo w SIWZ (Rozdział 20 SIWZ oraz § 21 wzoru umowy - załącznik nr 4 do SIWZ). Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić formalności wskazane w rozdziale 18 SIWZ.

3 PERFORMANCE_STAFF_QUALIFICATION

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- DATE_RECEIPT_TENDERS   value: 2019-05-07

3 --- TIME_RECEIPT_TENDERS   value: 09:00

3 LANGUAGES

INFO4: PL

4 LANGUAGE

3 --- DATE_TENDER_VALID   value: 2019-07-05

3 OPENING_CONDITION

L: 4 --- key: (DATE_OPENING_TENDERS)   value: 2019-05-07

L: 4 --- key: (TIME_OPENING_TENDERS)   value: 09:15

4 PLACE

5 P: Otwarcie ofert odbędzie się w Nadleśnictwie Oborniki Śląskie, pokój nr 4 (sala konferencyjna), ul. Wrocławska 12, 55-120 Oborniki Śląskie, POLSKA. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 NO_RECURRENT_PROCUREMENT

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: W ZWIĄZKU Z LIMITAMI ILOŚCI ZNAKÓW FORMULARZA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ZAMAWIAJĄCY W SPOSÓB SKRÓCONY ZAMIESZCZA NASTĘPUJĄCE INFORMACJE

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Opis sposobu przygotowania ofert został szczegółowo opisany w rozdziale 14 SIWZ.

L: 4 --- key: (P)   value: 2. Informacje dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zawarte są w pkt 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 SIWZ.

L: 4 --- key: (P)   value: 3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

L: 4 --- key: (P)   value: 4. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych została zamieszczona w rozdziale 22 SIWZ.

L: 4 --- key: (P)   value: 5. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami zostały zamieszczone w rozdziale 9 SIWZ. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu miniPortalu. Szczegóły znajdują się w rozdziale 9 SIWZ.

L: 4 --- key: (P)   value: 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

L: 4 --- key: (P)   value: 7. Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej; ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

L: 4 --- key: (P)   value: 8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia zostały wymienione i opisane w rozdziale 8 SIWZ.

L: 4 --- key: (P)   value: 9. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: Część nr 1: 6 000,00 zł; Część nr 2: 10 000,00 zł; Część nr 3: 6 000,00 zł. Sposób wnoszenia i zwrotu wadium został szczegółowo opisany w rozdziale 12 SIWZ.

L: 4 --- key: (P)   value: 10. Podstawy wykluczenia z postępowania zostały szczegółowo opisane w rozdziale 6 SIWZ.

L: 4 --- key: (P)   value: 11. Warunki udziału w postępowaniu zostały szczegółowo opisane w rozdziale 7 SIWZ.

L: 4 --- key: (P)   value: 12. W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) (szczegóły w rozdziale 8 SIWZ):

L: 4 --- key: (P)   value: a) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

L: 4 --- key: (P)   value: b) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;

L: 4 --- key: (P)   value: c) JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;

L: 4 --- key: (P)   value: d) dokumenty, o których mowa w pkt 8.1. lit. f - n SIWZ obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

L: 4 --- key: (P)   value: 13. W przypadku wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że do odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia dokumentów, o którym mowa w pkt 8.1 SIWZ należy załączyć (1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego; (2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, - odrębnie dla każdego ze wspólników oraz odrębnie dla spółki (szczegóły w rozdziale 8 SIWZ).

L: 4 --- key: (P)   value: 14. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana w systemie „spełnia/nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w JEDZ (załącznik nr 5), następnie potwierdzonych w pozostałych dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców, o których mowa w rozdziale 8 SIWZ

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587801

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.uzp.gov.pl

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

L: 4 --- key: (P)   value: 2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

L: 4 --- key: (P)   value: 3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

L: 4 --- key: (P)   value: 4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 21.2 i 21.3 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

L: 4 --- key: (P)   value: 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

L: 4 --- key: (P)   value: 6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

L: 4 --- key: (P)   value: 7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587801

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.uzp.gov.pl

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-03-29

5+1