„Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu dla Gminy Czernica oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”.

contract notice

Following the summary about the notice 2019/S 153-377518 dispatched in the year 2019.

Contracting authority Gmina Czernica 4 info
Wrocławski (PL518) more authorities
Type of the contracting authority Regional or local authority
Main activity General public services
Type of contract Services
Main CPV code
Place of performance Wrocławski (PL518) more
Country PL; - country: PL
Document type Contract notice
Procedure Open procedure
Type of bid Submission for all lots
Award criteria Lowest price
Regulation European Union
Publication date 2019-08-09 00:00:00
Deadline 2019-09-12 00:00:00
Values 600˙685.50 EUR (estimated total)
Linked information and documents

You might be interested

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-384075-001

1 DELETION_DATE: 20190912

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 153

2 DATE_PUB: 20190809

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 153-377518

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:377518-2019:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: www.czernica.pl

2 IA_URL_ETENDERING: http://bip.czernica.pl

2 ORIGINAL_CPV: Credit granting services

INFOCODE: 66113000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 600685.50

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20190806

2 DT_DATE_FOR_SUBMISSION: 20190912 10:00

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract notice

INFOCODE: 3

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01C02

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Czernica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги по предоставяне на кредит

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Czernica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Poskytování úvěrů

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Czernica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Åbning af en kredit

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Czernica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kreditgewährung

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Czernica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες χορήγησης πίστωσης

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Czernica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Credit granting services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Czernica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de concesión de crédito

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Czernica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Krediteerimisteenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Czernica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Luotonantopalvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Czernica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services de concession de crédit

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Czernica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Credit granting services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Czernica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge odobravanja kredita

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Czernica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Hitelnyújtási szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Czernica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di concessione di credito

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Czernica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kredito teikimo paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Czernica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kredītu piešķiršanas pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Czernica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi ta' l-għoti ta' kreditu

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Czernica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kredietverlening

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Czernica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi udzielania kredytu

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Czernica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de concessão de crédito

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Czernica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de acordare de credit

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Czernica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Poskytovanie úverov

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Czernica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve odobravanja kreditov

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Czernica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kreditgivning

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Gmina Czernica

FORM_SECTION

1 F02_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Gmina Czernica

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 9121101093

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Kolejowa 3

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Czernica

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 55-003

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Elżbieta Zembska

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 717265700

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: zamowienia.publiczne@czernica.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 717265700

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: www.czernica.pl

3 DOCUMENT_FULL

3 --- URL_DOCUMENT   value: http://bip.czernica.pl

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 --- URL_PARTICIPATION   value: https://miniportal.uzp.gov.pl

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu dla Gminy Czernica oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”.

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: MPT.271.2.17.2019.EZ

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w walucie polskiej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu dla Gminy Czernica oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 9 700,000 PLN (słownie: dziewięć milionów siedemset tysięcy złotych 00/100).

3 --- VAL_ESTIMATED_TOTAL   value: 600685.50

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: gmina Czernica, Urząd Gminy Czernica

4 SHORT_DESCR

5 P: Zamawiający zastrzega sobie prawo zaciągnięcia kredytu w kwotach mniejszych niż określone w niniejszym zamówieniu oraz możliwość wcześniejszej spłaty kredytów, bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu.

5 P: Środki zostaną postawione do dyspozycji Zamawiającego w terminie wynikającym z oferty nie później niż do dnia 31.12.2019 r. Udostępnienie kredytu nastąpi poprzez jednorazową wypłatę kredytu lub w transzach, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zaciągnięcia kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu.

4 AC

5 AC_PROCUREMENT_DOC

L: 4 --- key: (DATE_END)   value: 2032-09-30

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

2 LEFTI

3 SUITABILITY

L: 4 --- key: (P)   value: Zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w tym realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 29.8.1997 roku – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2187) ze zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe – inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe.

3 PERFORMANCE_CONDITIONS

L: 4 --- key: (P)   value: Istotne dla stron postanowienia zawarto zgodnie z załącznikiem nr 4 do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia we wzorze umowy

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- DATE_RECEIPT_TENDERS   value: 2019-09-12

3 --- TIME_RECEIPT_TENDERS   value: 10:00

3 LANGUAGES

INFO4: PL

4 LANGUAGE

3 --- DURATION_TENDER_VALID   value: 2

3 OPENING_CONDITION

L: 4 --- key: (DATE_OPENING_TENDERS)   value: 2019-09-12

L: 4 --- key: (TIME_OPENING_TENDERS)   value: 11:30

4 PLACE

5 P: Oddział Zamiejscowy Urzędu Gminy Czernica, ul. Szkolna 1, 55-002 Dobrzykowice, POLSKA, II piętro.

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 NO_RECURRENT_PROCUREMENT

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: W postępowaniu zastosowanie ma procedura uregulowana w art. 24aa ustawy Pzp tzw. „procedura odwrócona”.

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy Pzp zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, oraz załączają do oferty – pełnomocnictwo.

L: 4 --- key: (P)   value: 2. W przypadku składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie np. konsorcja, spółki cywilne) oferta spełniać musi następujące wymagania:

L: 4 --- key: (P)   value: 1) każdy z Wykonawców występujących wspólnie, oddzielnie musi udowodnić, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp – składa dokumenty wymienione w dziale VII

L: 4 --- key: (P)   value: 2) dokument wymieniony w dziale VI ust. 1 pkt 2 ppkt a powinien zostać złożony przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którzy będą realizowali przedmiot zamówienia w zakresie objętym zezwoleniem.

L: 4 --- key: (P)   value: 3) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w dziale IX SIWZ składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

L: 4 --- key: (P)   value: 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczące każdego z tych Wykonawców są poświadczane za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego dany dokument dotyczy.

L: 4 --- key: (P)   value: 4. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilka podmiotów, każdy z nich zobowiązany jest przedstawić oświadczenie JEDZ w zakresie wynikającym z załącznika nr 5 do SIWZ –w formie elektronicznej (patrz Rozdział XIX SIWZ).

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587840

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

L: 4 --- key: (URL)   value: www.uzp.gov.pl/kio

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: Składanie odwołań przewidziane w art. 179 do art. 198 g ustawy Pzp.

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587840

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

L: 4 --- key: (URL)   value: www.uzp.gov.pl/kio

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-08-06

15+1