Execuție podeț canal desecare CCP263 Str. D. Dinicu

contract notice

Following the summary about the notice 2019/S 247-608012 dispatched in the year 2019.

Contracting authority Municipiul Timișoara 516 info
Timiş (RO424) more authorities
Type of the contracting authority Regional or local authority
Main activity General public services
Type of contract Works
Main CPV code
Place of performance Timiş (RO424) more
Country RO; - country: RO
Document type Contract notice
Procedure Open procedure
Type of bid Submission for all lots
Award criteria Lowest price
Regulation European Union, with participation of GPA countries
Publication date 2019-12-23 00:00:00
Deadline 2020-02-17 00:00:00
Values 204˙270.00 RON (estimated total)
Ref. No. Doc: 2018/S 061-136092

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-623024-001

1 DELETION_DATE: 20200217

1 FORM_LG_LIST: RO

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 247

2 DATE_PUB: 20191223

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 247-608012

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:608012-2019:TEXT:RO:HTML

2 LG_ORIG: RO

2 ISO_COUNTRY

INFO: RO

2 IA_URL_GENERAL: www.primariatm.ro

2 IA_URL_ETENDERING: https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100084487

2 ORIGINAL_CPV: Road bridge construction work

INFOCODE: 45221111

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 204270

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2018/S 061-136092

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20191218

2 DT_DATE_FOR_SUBMISSION: 20200217 15:00

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract notice

INFOCODE: 3

2 NC_CONTRACT_NATURE: Works

INFOCODE: 1

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: Lowest price

INFOCODE: 1

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01A02

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pyмъния

3 --- TI_TOWN   value: Timișoara

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на пътни мостове

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumunsko

3 --- TI_TOWN   value: Timișoara

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Výstavba silničních mostů

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumænien

3 --- TI_TOWN   value: Timișoara

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Anlægsarbejde: veje

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumänien

3 --- TI_TOWN   value: Timișoara

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bau von Straßenbrücken

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ρουμανία

3 --- TI_TOWN   value: Timișoara

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Κατασκευαστικές εργασίες για οδικές γέφυρες

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Romania

3 --- TI_TOWN   value: Timișoara

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Road bridge construction work

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumanía

3 --- TI_TOWN   value: Timișoara

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Trabajos de construcción de puentes de carretera

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumeenia

3 --- TI_TOWN   value: Timișoara

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Maanteesildade ehitustööd

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Romania

3 --- TI_TOWN   value: Timișoara

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Maantiesiltojen rakennustyöt

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Roumanie

3 --- TI_TOWN   value: Timișoara

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Travaux de construction de ponts routiers

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rómáin, an

3 --- TI_TOWN   value: Timișoara

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Road bridge construction work

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumunjska

3 --- TI_TOWN   value: Timișoara

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Građevinski radovi na cestovnom mostu

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Románia

3 --- TI_TOWN   value: Timișoara

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Közúti híd építése

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Romania

3 --- TI_TOWN   value: Timișoara

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lavori di costruzione di ponti stradali

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumunija

3 --- TI_TOWN   value: Timișoara

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Automobilių tiltų statybos darbai

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumānija

3 --- TI_TOWN   value: Timișoara

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Autotilta celtniecības darbi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: ir-Rumanija

3 --- TI_TOWN   value: Timișoara

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Xogħol ta' kostruzzjoni ta' pontijiet tat-toroq

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Roemenië

3 --- TI_TOWN   value: Timișoara

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bouwen van verkeersbrug

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumunia

3 --- TI_TOWN   value: Timișoara

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Roménia

3 --- TI_TOWN   value: Timișoara

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Construção de ponte rodoviária

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: România

3 --- TI_TOWN   value: Timișoara

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lucrări de construcţii de poduri rutiere

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumunsko

3 --- TI_TOWN   value: Timișoara

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Stavebné práce na cestných mostoch

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Romunija

3 --- TI_TOWN   value: Timișoara

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gradbena dela na cestnem mostu

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumänien

3 --- TI_TOWN   value: Timișoara

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Byggnation av vägbro

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Municipiul Timișoara

FORM_SECTION

1 F02_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Municipiul Timișoara

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 14756536

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Bulevardul C. D. Loga nr. 1, județ Timiș

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Timișoara

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 300030

INFO4: RO

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Serv. Achiziții Publice – Lavinia Alexandrescu

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +40 256408478

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: achizitiipublice@primariatm.ro

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: www.primariatm.ro

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: www.e-licitatie.ro

3 DOCUMENT_FULL

3 --- URL_DOCUMENT   value: https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100084487

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 ADDRESS_PARTICIPATION_IDEM

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Execuție podeț canal desecare CCP263 Str. D. Dinicu

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: 14756536_2019_PAAPD1051576

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Primăria Municipiului Timişoara doreşte să achiziţioneze lucrările de execuţie pentru obiectivul de investiţii „Execuţie podeţ canal desecare CCP263 Str. D. Dinicu”, în conformitate cu documentaţia tehnico-economică, faza proiect tehnic. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in cea de-a 11-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care solicitarile se vor adresa cu cel putin 20 zile înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Clarificarile depuse dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare.

3 --- VAL_ESTIMATED_TOTAL   value: 204270

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 MAIN_SITE

5 P: Timisoara, Str. D. Dinicu.

4 SHORT_DESCR

5 P: In baza contractului, se vor executa lucrări aferente obiectivului de investiţie „Execuţie podeţ canal desecare CCP263 Str. D Dinicu” din Timişoara, astfel cum sunt acestea impuse in caietul de sarcini si în conformitate cu documentaţia tehnico-economică, faza proiect tehnic.

4 AC

5 AC_PRICE

L: 4 --- key: (DURATION)   value: 3

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

2 LEFTI

3 SUITABILITY

L: 4 --- key: (P)   value: Municipiul Timisoara va exclude în orice moment al procedurii de atribuire a contractului de lucrari, orice operator economic care se afla în una din situatiile prevazute la art. 60, 164, 165 şi 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

L: 4 --- key: (P)   value: Motivele de excludere vor fi aplicate şi în cazul asociaţilor/subcontractanţilor/terţilor susţinători, după caz.

L: 4 --- key: (P)   value: Modalitatea de indeplinire: sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila, fiecare operator economic participant la procedura de atribuire (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator, dupa caz), va prezenta odata cu oferta, DUAE completat cu informatiile aferente situatiei lor.

L: 4 --- key: (P)   value: Se vor prezenta atat declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016 cat si daca este cazul, angajamentul ferm al tertului sustinator insotit de documente din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere.

L: 4 --- key: (P)   value: Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, ofertantului aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.

L: 4 --- key: (P)   value: Documentele justificative pot fi:

L: 4 --- key: (P)   value: 1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.);

L: 4 --- key: (P)   value: 2) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

L: 4 --- key: (P)   value: 3) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166 alin. (2), art.167 alin. (2), art.171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

L: 4 --- key: (P)   value: 4) alte documente edificatoare, dupa caz.

L: 4 --- key: (P)   value: Documentele solicitate se vor prezenta în limba romana/limba în care au fost emise însotite de traducerea in limba romana, dupa caz.

L: 4 --- key: (P)   value: Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:

L: 4 --- key: (P)   value: — Robu Nicolae, primar,

L: 4 --- key: (P)   value: — Diaconu Dan Aurel, viceprimar,

L: 4 --- key: (P)   value: — Farkas Imre, viceprimar,

L: 4 --- key: (P)   value: — Kristof Robert, administrator public,

L: 4 --- key: (P)   value: — Chis Culita, director general D.G.D.P.P.R.U.,

L: 4 --- key: (P)   value: — Suli Caius Sorin, sef Serv. Juridic,

L: 4 --- key: (P)   value: — Dubles Victoria Slavita, consilier Birou Evidenta Patrimoniu,

L: 4 --- key: (P)   value: — Rosenblum Alina Ramona, consilier Biroul Finantare Scoli,

L: 4 --- key: (P)   value: — Szekely Emilia, consilier Birou Contabilitate,

L: 4 --- key: (P)   value: — Crisan Lelica, sef Birou Finantare Scoli,

L: 4 --- key: (P)   value: — Costa Eliza-Angela, consilier Birou Locuinte,

L: 4 --- key: (P)   value: — Dolha Nicoleta Ramona, consilier Birou Garaje, Cimitire, Coserit si Spatii Utilitare,

L: 4 --- key: (P)   value: — Andron Liviu, consilier Birou Evidenta Patrimoniu.

L: 4 --- key: (P)   value: Consilieri locali: Barabas Lorenzo Flavius; Blotiu Andra-Anca; Caldararu Lucian; Chindris Laura; Dimeca Radu Dragos; Dugulescu Marius Cristinel; Grigoroiu Grigore; Idolu Iulian Daniel; Ionescu Sorin Gabriel; Lulciuc Adrian Razvan; Maris Daniela Mirela; Mateescu Ioan; Mazilu Octavian; Mihok Ciprian Stefan; Mosiu Simion; Orza Adrian Romita; Popescu Raluca Ioana; Popovici Gabriela; Sandu Constantin Stefan; Sipos Elena; Sirbu Nicusor Alin; Szatmari Ioan Stefan; Taropa Lucian Dorel; Tarziu Adelina Larissa; Tundrea Luminita.

L: 4 --- key: (P)   value: Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:

L: 4 --- key: (P)   value: 1) titulari:

L: 4 --- key: (P)   value: — presedinte Ganciov Ioan sef Serverviciu D.P.P.C.A.A.;

L: 4 --- key: (P)   value: 2) membrii:

L: 4 --- key: (P)   value: — Nitusca Radu consilier Biroul Finantare Scoli,

L: 4 --- key: (P)   value: — Alexandrescu Diana Lavinia, consilier Serviciul Achizitii Publice,

L: 4 --- key: (P)   value: — Bozan Cristina Lucia, consili […] detalii pe www.e-licitatie.ro

3 ECONOMIC_CRITERIA_DOC

3 TECHNICAL_PROFESSIONAL_INFO

L: 4 --- key: (P)   value: Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat. Experienta similara. Ofertanții vor prezenta o listă a principalelor lucrari executate în cel mult ultimii 5 ani (raportat la termenul limită pentru primirea ofertelor), care să contină valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent dacă acestia din urmă sunt autorităti contractante sau clienti privati. Lucrarile considerate similare obiectului contractului din punct de vedere al complexitătii si utilitătii, sunt lucrările de drumuri şi poduri. Lucrarile se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul privat beneficiar (ex: procese-verbale de recepţie/recomandări/certificate constatatoare etc.), care cuprind menţiuni referitoare la: valoare, date si beneficiari şi dacă acestea au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu.

L: 4 --- key: (P)   value: Proportia de subcontractare. In cazul în care ofertantul intenţioneaza să subcontracteze parţial lucrarea, DUAE include informatiile solicitate cu privire la subcontractanti, iar subcontractantul/subcontractantii nominalizat/i de catre ofertant are/au obligatia de a completa DUAE cu datele proprii, cu activităţile pe care le vor realiza, precum şi procentul aferent lucrarilor pe care le va executa, raportat la valoarea contractului. Se va prezenta DUAE completat in conformitate cu prev. art. 193 din Legea 98/2016. Neprezentarea acestuia odata cu oferta atrage dupa sine respingerea ofertei ca inacceptabila [temei art. 137 alin. (2) lit. k) din H.G. 395/2016]. Se vor prezenta acordul de subcontractare si declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016.

3 TECHNICAL_PROFESSIONAL_MIN_LEVEL

L: 4 --- key: (P)   value: Pentru indeplinirea cerintei privind experienta similara se va prezenta, ca dovada preliminară, DUAE completat în conformitate cu prevederile art. 193 din Legea 98/2016. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, beneficiarul acestuia și datele sale de contact, perioada de derulare a contractului, valoarea acestuia în lei fără TVA și dacă acesta a fost realizat în conformitate cu normele profesionale în domeniu. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE (ex: procese-verbale de recepţie/recomandări/certificate constatatoare etc.) vor fi prezentate doar la solicitarea autorității contractante, de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.

L: 4 --- key: (P)   value: Referitor asociați/terți susținători, după caz: în cazul unei oferte comune, experiența similară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, caz în care în formularul DUAE completat de ofertant se vor include informații privind asociații, care au obligația de a prezenta odata cu oferta formularul DUAE completat cu datele proprii și modul concret de îndeplinire a cerinței. Pe langa DUAE se va prezenta acordul de asociere. În cazul în care ofertantul beneficiază de susținerea unuia sau mai multor terți susținători, acesta/aceștia au obligația de a prezenta odata cu oferta, formularul DUAE completat cu datele proprii. Capacitatea acestuia/acestora va fi cumulată, după caz, cu cea a ofertantului pentru îndeplinirea cerinței, caz în care în formularul DUAE completat de ofertant se vor include informații concrete cu privire la existența unei susțineri de terță parte, inclusiv masurile avute in vedere de acesta pentru a accesa in orice moment resursele necesare. Pe langa DUAE se va prezenta angajamentul tertului/tertilor sustinatori (impreuna cu documente anexe la angajament transmise de catre tert/tertii sustinatori), din care rezulta modul efectiv in care se va materializa susținerea acestuia/acestora. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc, la finalizarea evaluarii ofertelor.

L: 4 --- key: (P)   value: Se va prezenta DUAE completat in conformitate cu prev. art. 193 din Legea 98/2016. Neprezentarea acestuia odata cu oferta atrage dupa sine respingerea ofertei ca inacceptabila [temei art. 137 alin. (2) lit. k) din H.G. 395/2016]. Se vor prezenta acordul de subcontractare si declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, de ofertantul aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. De asemenea, la incheierea contractului de achizitie publica/acordului-cadru, la solicitarea autoritatii contractante, se va prezenta contractul/contractele incheiat/e între ofertant şi subcontractant/subcontractanţii nominalizaţi în ofertă, in concordanta cu oferta. Contractul/contractele de subcontractare se vor constitui in anexe ale contractului.

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2018/S 061-136092

3 --- DATE_RECEIPT_TENDERS   value: 2020-02-17

3 --- TIME_RECEIPT_TENDERS   value: 15:00

3 LANGUAGES

INFO4: RO

4 LANGUAGE

3 --- DATE_TENDER_VALID   value: 2020-08-17

3 OPENING_CONDITION

L: 4 --- key: (DATE_OPENING_TENDERS)   value: 2020-02-17

L: 4 --- key: (TIME_OPENING_TENDERS)   value: 15:00

4 PLACE

5 P: In SEAP.

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 NO_RECURRENT_PROCUREMENT

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: 1) Operatorii economici participanti vor completa in formularul DUAE informatiile/raspunsurile aferente incadrarii/neincadrarii in motivele de excludere, respectiv indeplinirii criteriilor de calificare solicitate de catre autoritatea contractanta care au corespondent la nivelul fisei de date (unde sunt clar explicitate);

L: 4 --- key: (P)   value: 2) Pentru vizualizarea documentelor atasate, operatorii economici trebuie sa detina un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic;

L: 4 --- key: (P)   value: 3) Operatorii economici au dreptul de a transmite oferta (DUAE completat, declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016, propunerea tehnica, propunerea financiara, documentul doveditor privind constituirea garantiei de participare si, daca este cazul, angajamentul de sustinere al tertului sustinator, acordurile de asociere si/sau subcontractare), numai în format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa si numai pâna la data si ora limita stabilita pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare;

L: 4 --- key: (P)   value: 4) Solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire, se vor adresa în mod exclusiv în SEAP in cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, autoritatea contractanta urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decât cea stabilita. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informaţii suplimentare în legătură cu documentaţia de atribuire, cu respectarea termenului limită precizat de autoritatea contractantă la cap II.1.4) a prezentului document. Clarificarile depuse dupa acest termen nu vor mai fi luate in considerare. Raspunsul consolidat la clarificarile solicitate va fi publicat în SEAP in cadrul anuntului de participare;

L: 4 --- key: (P)   value: 5) În cazul în care autoritatea contractanta solicita prezentarea anumitor clarificari/completari în scopul verificarii conformitatii ofertei cu cerintele impuse, atat solicitarea, cat si raspunsul ofertantului se transmit în SEAP, doar în format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa. In situatia in care raspunsul ofertantului este postat in SEAP fara semnatura electronica extinsa, oferta sa va fi asimilata prevederilor art. 137 alin. (2) lit. j) din H.G. 395/2016, cu ultimele completari si modificari, fiind respinsa ca inacceptabila;

L: 4 --- key: (P)   value: 6) Daca în urma aplicarii criteriului atribuire „pretul cel mai scazut” se constata ca 2 sau mai multe oferte clasate pe primul loc contin preturi egale, fara TVA, se vor solicita noi propuneri financiare prin intermediul SEAP. Daca aceasta nu este realizabila din motive imputabile operatorului SEAP, se va solicita ofertantilor o noua propunere financiara offline. Oferta desemnata câştigătoare va fi cea care va prezenta preţul cel mai scazut.

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

L: 4 --- key: (TOWN)   value: București

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 030084

INFO4: RO

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +40 213104641

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: office@cnsc.ro

L: 4 --- key: (FAX)   value: +40 213104642 / +40 218900745

L: 4 --- key: (URL)   value: www.cnsc.ro

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: Conform Legii 101/2016.

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Municipiul Timișoara – Serviciul Achiziții Publice, camera 223

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Bulevardul C. D. Loga nr. 1

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Timișoara

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 300030

INFO4: RO

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +40 256408478

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: achizitiipublice@primariatm.ro

L: 4 --- key: (URL)   value: www.primariatm.ro

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-12-18

18+1