Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Miasta Oleśnicy oraz organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunal ...

contract award notice

Following the summary about the notice 2019/S 007-012329 dispatched in the year 2019.

Contracting authority Miasto Oleśnica
Wrocławski (PL518) more authorities
Type of the contracting authority Regional or local authority
Main activity General public services
Type of contract Services
Main CPV code
Place of performance Wrocławski (PL518) more
Country PL; - country: PL
Document type Contract award notice
Procedure Contract award without prior publication
Type of bid Not applicable
Award criteria Not applicable
Regulation European Union, with participation of GPA countries
Publication date 2019-01-10 00:00:00
Deadline 2019-04-18 00:00:00
Values 2˙884˙000.00 PLN (procurement total)
Ref. No. Doc: 2018/S 233-533247

You might be interested

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-010644-001

1 DELETION_DATE: 20190418

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 7

2 DATE_PUB: 20190110

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 007-012329

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:012329-2019:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: www.olesnica.pl

2 ORIGINAL_CPV: Household-refuse disposal services

INFOCODE: 90513100

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 2884000.00

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2018/S 233-533247

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20190108

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract award notice

INFOCODE: 7

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Contract award without prior publication

INFOCODE: V

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Lowest price

INFOCODE: 1

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01C03

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Oleśnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги по отстраняване на битови отпадъци

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Oleśnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Likvidace odpadu z domácností

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Oleśnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Bortskaffelse af husholdningsaffald

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Oleśnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Hausmüllbeseitigung

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Oleśnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες διάθεσης οικιακών απορριμμάτων

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Oleśnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Household-refuse disposal services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Oleśnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de eliminación de desperdicios domésticos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Oleśnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Majapidamisjäätmete kõrvaldusteenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Oleśnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kotitalouksien jätehuolto

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Oleśnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services d'élimination des ordures ménagères

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Oleśnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Household-refuse disposal services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Oleśnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge zbrinjavanja kućnog otpada

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Oleśnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Háztartásihulladék-ártalmatlanítási szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Oleśnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di smaltimento di rifiuti domestici

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Oleśnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Buitinių atliekų šalinimo paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Oleśnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Mājsaimniecību atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Oleśnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi tad-disponiment taż-żibel domestiku

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Oleśnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Verwijderen van huisvuil

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Oleśnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Oleśnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de eliminação de resíduos domésticos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Oleśnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de eliminare a deşeurilor menajere

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Oleśnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Likvidácia odpadu z domácností

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Oleśnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve odstranjevanja gospodinjskih odpadkov

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Oleśnica

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Disponering av hushållssopor

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Miasto Oleśnica

FORM_SECTION

1 F03_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Miasto Oleśnica

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Rynek-Ratusz

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Oleśnica

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 56-400

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Urząd Miasta Oleśnica, Rynek - Ratusz, 56-400 Oleśnica

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 717982116

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: kancelaria@um.olesnica.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 717982117

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: www.olesnica.pl

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Miasta Oleśnicy oraz organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunal ...

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: ZP/ZWR/17/2018

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Miasta Oleśnicy oraz organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

3 --- VAL_TOTAL   value: 2884000.00

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 MAIN_SITE

5 P: Gmina Miasto Oleśnica

4 SHORT_DESCR

5 P: Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Miasta Oleśnicy oraz organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

2 PROCEDURE

3 PT_AWARD_CONTRACT_WITHOUT_CALL

4 D_OUTSIDE_SCOPE

4 D_JUSTIFICATION

5 P: Zamówienie jest zgodne z art. 32 dyrektywy 2014/24/WE i zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych. Zamówienie może być udzielone przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami,polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób; b) ponad 90 % działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a; c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

5 P: Powyższe przesłanki spełnione są w przedmiotowej sprawie w całości, dlatego możliwe i prawidłowe jest udzielenie zamówienia z zastosowaniem trybu z wolnej ręki. Gmina Miasto Oleśnica jako podmiot zamawiający jest jednostką sektora finansów publicznych, która posiada 100 % udziałów w spółce Miejska Gospodarka Komunalna sp. z o.o. z siedzibą w Oleśnicy. Miasto Oleśnica decyduje o 2/3 składu organu nadzorczego w spółce, odgrywa decydującą rolę w zakresie ustalania jej celów strategicznych, obszarów działalności, co znajduje także swoje odzwierciedlenie w akcie założycielskim spółki, który określa szczegółowy przedmiot działalności spółki i stanowi m.in., że: Przedmiotem działalności Spółki jest: eksploatacja, konserwacja i odpłatne świadczenie usług komunalnych w zakresie zadań własnych gminy Miasto Oleśnica, w tym: (...)gospodarowania odpadami, odbierania, transportu i wywozu odpadów, selektywnej zbiórki odpadów, urządzeń sanitarnych i wysypisk, unieszkodliwiania i przetwarzania odpadów. Ponad 90 % działalności spółki dotyczy zadań powierzonych jej przez Gminę. Średni przychód wykonywanych zadań powierzonych przez Gminę Miasto Oleśnica osiągnięty przez spółkę w odniesieniu do usług, dostaw lub robót budowlanych wynosi ponad 90 % Powyżej przedstawiony stan faktyczny wyczerpuje zatem przesłanki określone w hipotezie art. 67 ust 1 pkt 12 ustawy z dnia 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1986) i umożliwia zastosowanie jego dyspozycji.

3 CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2018/S 233-533247

2 AWARD_CONTRACT

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2018-12-31

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 0

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Miejska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.

ADDRESS: ul. 11 Listopada 17

TOWN: Oleśnica

POSTAL_CODE: 56-400

7 COUNTRY

6 SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 2388000.00

5 VAL_TOTAL: 2884000.00

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Urząd Zamówień Publicznych

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17A

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587777

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: uzp@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587700

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.uzp.gov.pl

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: Odwołanie można złożyć w terminie 10 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było podjąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Urząd Zamówień Publicznych

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17A

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587777

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: uzp@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587700

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.uzp.gov.pl

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-01-08

3+1