Dvojrovinný angiografický prístroj

contract award notice

Following the summary about the notice 2019/S 180-438334 dispatched in the year 2019.

Contracting authority Univerzitná nemocnica Bratislava
Bratislavský kraj (SK010) more authorities
Type of the contracting authority Body governed by public law
Main activity Health
Type of contract Supplies
Main CPV code
Place of performance Bratislavský kraj (SK010) more
Country SK; - country: SK
Document type Contract award notice
Procedure Open procedure
Type of bid Not applicable
Award criteria Not applicable
Regulation European Union, with participation of GPA countries
Publication date 2019-09-18 00:00:00
Deadline 2019-12-25 00:00:00
Values 1˙674˙000.00 EUR (procurement total)
Ref. No. Doc: 2018/S 159-364060

You might be interested

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-449529-001

1 DELETION_DATE: 20191225

1 FORM_LG_LIST: SK

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 180

2 DATE_PUB: 20190918

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 180-438334

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:438334-2019:TEXT:SK:HTML

2 LG_ORIG: SK

2 ISO_COUNTRY

INFO: SK

2 IA_URL_GENERAL: http://www.unb.sk

2 ORIGINAL_CPV: X-ray devices

INFOCODE: 33111000

2 ORIGINAL_CPV: Digital angiography devices

INFOCODE: 33111721

2 ORIGINAL_CPV: Transport services (excl. Waste transport)

INFOCODE: 60000000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 1674000.00

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2018/S 159-364060

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20190916

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Body governed by public law

INFOCODE: 6

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract award notice

INFOCODE: 7

2 NC_CONTRACT_NATURE: Supplies

INFOCODE: 2

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Health

INFOCODE: H

2 HEADING: 01B03

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Cлoвaшкo

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Апарати с Х (рентгенови) лъчи

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovensko

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Rentgenové přístroje

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakiet

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Røntgenapparatur

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: die Slowakei

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Röntgengeräte

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Σλοβακία

3 --- TI_TOWN   value: Μπρατισλάβα

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ακτινολογικά μηχανήματα

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakia

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: X-ray devices

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Eslovaquia

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Aparatos para radiología

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakkia

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Röntgenoloogiaseadmed

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakia

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Röntgenlaitteet

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovaquie

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Appareils de radiographie

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slóvaic, an t

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: X-ray devices

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovačka

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Rendgenske naprave

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Szlovákia

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Röntgenberendezések

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovacchia

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Apparecchi radiologici

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakija

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Rentgeno prietaisai

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovākija

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Rentgena aparāti

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: is-Slovakkja

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Apparat tar-raġġi X

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slowakije

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Röntgenapparatuur

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Słowacja

3 --- TI_TOWN   value: Bratysława

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Aparatura rentgenowska

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Eslováquia

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Aparelhos para radiologia

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovacia

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Aparate de radiologie

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovensko

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Röntgenové prístroje

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovaška

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Rentgenske naprave

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakien

3 --- TI_TOWN   value: Bratislava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Röntgenapparatur

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Univerzitná nemocnica Bratislava

FORM_SECTION

1 F03_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Univerzitná nemocnica Bratislava

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 31813861

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Pažítková 4

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Bratislava-mestská časť Ružinov

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 821 01

INFO4: SK

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Ing. Ján Mlynarčík

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +421 248234088

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: jan.mlynarcik@unb.sk

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.unb.sk

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: https://www.uvo.gov.sk/private/profily/detail/8698/zakazky

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Dvojrovinný angiografický prístroj

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: R1-9/001-72/2019

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Predmetom zákazky je Dvojrovinný Angiografický prístroj v počte 2 ks (zostavy) s plnou digitalizáciou obrazu s vysokým rozlíšením obrazu určený pre vyšetrenia v oblasti celého tela pacienta s výbavou pre výkony intervenčnej neurorádiológie, intervenčnej rádiológie aj intervenčnej onkológie s možnosťou vzájomného pohybu C- ramena oproti stolu do strán aj pozdĺž tak, aby bolo možné vyšetriť pacienta v celej dĺžke.

L: 4 --- key: (P)   value: Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je doprava do miesta plnenia, inštalácie v mieste plnenia, poučenia a zaškolenia obsluhy v nevyhnutnom rozsahu a zabezpečenie odborného autorizovaného servisu po dobu poskytnutej záruky a dodávky originálnych náhradných dielcov.

L: 4 --- key: (P)   value: Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

3 --- VAL_TOTAL   value: 1674000.00

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Miestom plnenia sa rozumie miesto dodania tovaru. Miestom dodania a inštalácie prístrojov sú zdravotnicke zariadenia kupujúceho na území Bratislavy.

4 SHORT_DESCR

5 P: 2 ks (súpravy).

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Naklápanie stola hlavou dole a hore, spolu v stupňoch

AC_WEIGHTING: 0,2

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Počet ohnísk vysokovýkonného rtg žiariča v ks

AC_WEIGHTING: 0,2

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Tepelná kapacita anódy v MHU

AC_WEIGHTING: 0,5

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Tepelná kapacita rtg žiariča v MHU

AC_WEIGHTING: 0,5

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Veľkosť najmenšieho ohniska (priemerná hodnota veľkostí najmenšieho ohniska oboch rontgeniek) v mm

AC_WEIGHTING: 0,3

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Minimálna rýchlosť odvodu tepla z anódy žiariča v kHU / min.

AC_WEIGHTING: 0,5

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Aktívna plocha detektorov v 1. rovine v cm2

AC_WEIGHTING: 0.75

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Aktívna plocha detektorov v 2. rovine v cm2

AC_WEIGHTING: 0.75

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Hĺbka digitalizácie detektorov 16 bit, áno / nie (áno=0,5, nie=0)

AC_WEIGHTING: 0,5

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Rozlišovacia schopnosť detektora v 1. rovine v Lp / mm

AC_WEIGHTING: 0,5

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Rozlišovacia schopnosť detektora v 2. rovine v Lp / mm

AC_WEIGHTING: 0,5

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Možnosť zobrazovania pri digitálnej obrazovej akvizícii v matrici 2048 x 2048 v oboch rovinách súčasne (áno=10 / nie=0)

AC_WEIGHTING: 10.00

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Max. počet obrazov/s pri digitálnej obrazovej akvizícii v matrici 2048 x 2048 v oboch rovinách súčasne v obr. / s

AC_WEIGHTING: 0,5

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Max. počet obrazov/s pri digitálnej obrazovej akvizícii pre rotačnú angiografiu techn. CBCT v obr. / s

AC_WEIGHTING: 0.25

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Max. počet obrazov/s pri digitálnej obrazovej akvizícii pri natívnej rotačnej angiografii, pri zobrazovaní mäkkých častí v obr. / s

AC_WEIGHTING: 0.25

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: 3D rotačná angiografia s vyhotovením VRT rekonštrukcií v reálnom čase v časovej slučke (intervale)

AC_WEIGHTING: 0,5

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Pracovná stanica pozostávajúca z 2 ks 30 diagnost. monitorov v ovládacej miestnosti

AC_WEIGHTING: 0,5

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: USG pulzný doppler, áno / nie (áno=0,1, nie=0)

AC_WEIGHTING: 0,1

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Nožný spínač skiaskopie cez WIFI, áno / nie (áno=0,2, nie=0)

AC_WEIGHTING: 0,2

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Termín plnenia (dodania) v týždňoch

AC_WEIGHTING: 0,5

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 82.00

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 EAUCTION_USED

3 CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2018/S 159-364060

2 AWARD_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Kúpna zmluva č. 314/UNB/2019

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-09-10

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 3

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 3

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 3

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: S&T Slovakia s. r. o.

NATIONALID: 31349935

ADDRESS: Mlynské Nivy 71

TOWN: Bratislava

POSTAL_CODE: 821 05

7 COUNTRY

E_MAIL: Branislav.Lajcak@snt.sk

URL: http://snt.sk

6 SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 2800000.00

5 VAL_TOTAL: 1674000.00

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Predmetné verejné obstarávanie je obstarávanie inovácií.

L: 4 --- key: (P)   value: Verejný obstarávateľ pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupoval v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine, tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, uchádzačmi.

L: 4 --- key: (P)   value: K súťažným podkladom bol umožnený neobmedzený a plný priamy prístup elektronickými prostriedkami prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine na adrese https://josephine.proebiz.com.

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Úrad pre verejné obstarávanie

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Ružová dolina 10, P.O.Box 98

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Bratislava

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 820 05

INFO4: SK

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +421 250264176

L: 4 --- key: (FAX)   value: +421 250264219

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.uvo.gov.sk

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: Podľa § 163 a nasledujúci zákona o verejnom obstarávaní.

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Úrad pre verejné obstarávanie

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Ružová dolina 10, P.O.Box 98

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Bratislava

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 820 05

INFO4: SK

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +421 250264176

L: 4 --- key: (FAX)   value: +421 250264219

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.uvo.gov.sk

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-09-16

7+1