Wykonanie ekspertyzy dotyczącej ekonomicznych skutków wprowadzonych na rynku OZE regulacji prawnych na potrzeby postępowania arbitrażowego z powództwa spółek z grupy Invenergy przeciwko RP - ME

contract award notice

Following the summary about the notice 2019/S 187-455635 dispatched in the year 2019.

Contracting authority Ministerstwo Energii
Miasto Warszawa (PL911) more authorities
Type of the contracting authority Ministry or any other national or federal authority
Main activity Economic and financial affairs
Type of contract Services
Main CPV code
Place of performance Agglomeratie ’s-Gravenhage (NL332) more
Country PL; - country: PL
Document type Contract award notice
Procedure Negotiated procedure without a call for competition
Type of bid Not applicable
Award criteria Not applicable
Regulation European Union, with participation of GPA countries
Publication date 2019-09-27 00:00:00
Deadline 2020-01-02 00:00:00
Values 150˙000.00 EUR (procurement total)
Ref. No. Doc: 2019/S 146-360473

2019/S 146-360473 (voluntary ex ante transparency notice)

You might be interested

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-463427-001

1 DELETION_DATE: 20200102

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 187

2 DATE_PUB: 20190927

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 187-455635

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:455635-2019:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: http://bip.me.gov.pl

2 ORIGINAL_CPV: Legal advisory services

INFOCODE: 79111000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 150000.00

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2019/S 146-360473

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20190924

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Ministry or any other national or federal authority

INFOCODE: 1

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract award notice

INFOCODE: 7

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Negotiated without a prior call for competition

INFOCODE: T

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Lowest price

INFOCODE: 1

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Economic and financial affairs

INFOCODE: F

2 HEADING: 01C03

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Варшава

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Юридически консултации

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Varšava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Právní poradenství

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Warszawa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Juridisk rådgivning

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Warschau

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Rechtsberatung

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Βαρσοβία

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Warsaw

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Legal advisory services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Varsovia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de asesoría jurídica

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Varssavi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Õigusabiteenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Varsova

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Oikeudelliset neuvontapalvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Varsovie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services de conseil juridique

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Vársá

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Legal advisory services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Varšava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge pravnog savjetovanja

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Varsó

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Jogi tanácsadási szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Varsavia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di consulenza giuridica

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Varšuva

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Teisinio konsultavimo paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Varšava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Juridisko konsultāciju pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Varsavja

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi ta' pariri legali

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Warschau

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Juridisch advies

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Warszawa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi w zakresie doradztwa prawnego

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Varsóvia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de assessoria jurídica

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Varşovia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de consultanţă juridică

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Varšava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Právne poradenstvo

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Varšava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve pravnega svetovanja

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Warszawa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Juridisk rådgivning

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Ministerstwo Energii

FORM_SECTION

1 F03_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Ministerstwo Energii

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Krucza 36 / Wspólna 6

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 00-522

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Alicja Lebiedzińska - Biuro Dyrektora Generalnego

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 226958806

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: e-zamowienia@me.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 226959600

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://bip.me.gov.pl

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Wykonanie ekspertyzy dotyczącej ekonomicznych skutków wprowadzonych na rynku OZE regulacji prawnych na potrzeby postępowania arbitrażowego z powództwa spółek z grupy Invenergy przeciwko RP - ME

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: BDG.II.270.10.2019

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Wykonanie ekspertyzy dotyczącej ekonomicznych skutków wprowadzonych na rynku OZE regulacji prawnych na potrzeby postępowania arbitrażowego z powództwa spółek z grupy Invenergy przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej – Ministrowi Energii (PCA Case No. 2018-40).

3 --- VAL_TOTAL   value: 150000.00

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 MAIN_SITE

5 P: Haga, HOLANDIA

4 SHORT_DESCR

5 P: Wykonanie ekspertyzy dotyczącej ekonomicznych skutków wprowadzonych na rynku OZE regulacji prawnych na potrzeby postępowania arbitrażowego z powództwa spółek z grupy Invenergy przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej – Ministrowi Energii (PCA Case No. 2018-40), obejmującej w szczególności krytyczną analizę opinii przygotowanej przez ekspertów spółek.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

2 PROCEDURE

3 PT_AWARD_CONTRACT_WITHOUT_CALL

4 D_ACCORDANCE_ARTICLE

5 D_EXTREME_URGENCY

4 D_JUSTIFICATION

5 P: Do przedmiotowego postępowania zastosowanie ma art. 67 ust. 1 pkt 3 Ustawy Pzp. Ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. Ministerstwo Energii nie miało wpływu na zakres i termin złożonego przez spółki z grupy Invenergy (Invenergy Renewables LLC, Invenergy Wind Operating I LLC, InvenergyWind Global LLC, Invenergy Wind North America LLC, Invenergy Wind Europe LLC, Invenergy Wind Europe Development Holdings LLC i Invenergy Wind Tymien LLC, z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki) przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej – Ministrowi Energii (PCA Case No. 2018-40) wezwania arbitrażowego. Ministerstwo Energii o zdarzeniu zostało poinformowane przez Prokuratorię Generalną i jako podmiot właściwy merytorycznie zostało zobowiązane do przygotowania ekspertyzy. Ministerstwo Energii nie miało wpływu na ww. zdarzenia. Ponadto mając na uwadze harmonogram postępowania arbitrażowego konieczne jest podpisanie umowy z ekspertem sprawdzonym, znającym specyfikę polskiego rynku energii i postępowań arbitrażowych przeciwko Polsce, a także gwarantującym należyte wykonanie umowy w określonym terminie, który w żadnym innym trybie postępowania nie zostanie dotrzymany. W związku ze sprawą z wezwania na arbitraż złożonego z powództwa spółek z grupy Invenergy przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej – Ministrowi Energii (PCA Case No. 2018-40), Ministerstwo Energii otrzymało z Prokuratorii Generalnej pismem 18.6.2019 r. oraz z dnia 1.7.2019 r. wniosek dotyczący rekomendacji w zakresie zawarcia przez Ministerstwo Energii umowy z ekspertem Panem Carlosem Montojo Gonzalezem, Elan Expert Witness International Ltd, z siedzibą w Londynie (Wielka Brytania). Przedmiotem umowy będzie sporządzenie ekspertyzy dotyczącej ekonomicznych skutków wprowadzonych na rynku OZE regulacji prawnych na potrzeby postępowania arbitrażowego z powództwa spółek z grupy Invenergy przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej – Ministrowi Energii.

3 CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2019/S 146-360473

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: BDG.II.270.10.2019

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Wykonanie ekspertyzy dotyczącej ekonomicznych skutków wprowadzonych na rynku OZE regulacji prawnych na potrzeby postępowania arbitrażowego z powództwa spółek z grupy Invenergy przeciwko RP - ME

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-08-28

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Carlos Montojo Gonzalez Elan Expert Witness International Ltd

ADDRESS: Acre House 11-15 William Road

TOWN: Londyn

POSTAL_CODE: NW1 3ER

7 COUNTRY

E_MAIL: carlos.montojo@elanforensic.com

6 SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 150000.00

5 VAL_TOTAL: 150000.00

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17A

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17A

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-09-24

9+1