Dostarczenie sprzętu medycznego dla nowej siedziby Małopolskiego Centrum Leczenia i Rehabilitacji Oparzeń oraz Chirurgii Plastycznej i Replantacyjnej oraz Oddz. Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci

contract award notice

Following the summary about the notice 2019/S 202-491201 dispatched in the year 2019.

Contracting authority Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.
Miasto Kraków (PL213) more authorities
Type of the contracting authority Other
Main activity Health
Type of contract Supplies
Main CPV code
Place of performance Miasto Kraków (PL213) more
Country PL; - country: PL
Document type Contract award notice
Procedure Open procedure
Type of bid Not applicable
Award criteria Not applicable
Regulation European Union
Publication date 2019-10-18 00:00:00
Deadline 2020-01-23 00:00:00
Values 1˙096˙552.50 PLN (procurement total)
Ref. No. Doc: 2019/S 140-344192

2019/S 140-344192 (contract notice)

You might be interested

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-501168-001

1 DELETION_DATE: 20200123

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 202

2 DATE_PUB: 20191018

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 202-491201

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:491201-2019:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: www.szpitalrydygier.pl

2 ORIGINAL_CPV: Miscellaneous medical devices and products

INFOCODE: 33190000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 1096552.50

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2019/S 140-344192

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20191015

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Other

INFOCODE: 8

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract award notice

INFOCODE: 7

2 NC_CONTRACT_NATURE: Supplies

INFOCODE: 2

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Health

INFOCODE: H

2 HEADING: 01B03

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Краков

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Различни медицински уреди и изделия

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Krakov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Různé zdravotnické přístroje a výrobky

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Krakow

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Diverse medicinske apparater og produkter

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Krakau

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Verschiedene medizinische Geräte und Produkte

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Κρακοβία

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Διάφορες ιατρικές συσκευές και προϊόντα

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Krakow

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Miscellaneous medical devices and products

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Cracovia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Instrumentos y aparatos médicos diversos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Kraków

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Mitmesugused meditsiiniseadmed ja tooted

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Krakova

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Erilaiset lääkintälaitteet ja -tuotteet

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Cracovie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Appareils et instruments médicaux divers

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Kraków

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Miscellaneous medical devices and products

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Krakov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Razne medicinske naprave i proizvodi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Krakkó

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Különféle orvosi eszközök és készítmények

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Cracovia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dispositivi e prodotti medici vari

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Krokuva

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Įvairūs medicinos prietaisai ir produktai

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Krakova

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dažādas medicīniskās ierīces

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Krakovja

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Apparat u prodotti mediċi varji

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Krakau

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Diverse medische instrumenten en producten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Kraków

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Różne urządzenia i produkty medyczne

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Cracóvia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dispositivos e produtos médicos variados

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Cracovia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Diverse aparate şi produse medicale

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Krakov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Rôzne lekárske zariadenia a výrobky

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Krakov

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Razne medicinske naprave in proizvodi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Kraków

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Diverse medicinktekniska produkter

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.

FORM_SECTION

1 F03_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: os. Złotej Jesieni 1

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Kraków

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 31-826

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Katarzyna Musiał

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 126468207

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: kmusial@rydygierkrakow.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 126468173

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: www.szpitalrydygier.pl

3 --- CA_TYPE_OTHER   value: szpital Sp. z o.o.

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Dostarczenie sprzętu medycznego dla nowej siedziby Małopolskiego Centrum Leczenia i Rehabilitacji Oparzeń oraz Chirurgii Plastycznej i Replantacyjnej oraz Oddz. Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: 202/ZP/2019

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie, zamontowanie, zainstalowanie i uruchomienie sprzętu medycznego dla nowej siedziby Małopolskiego Centrum Leczenia i Rehabilitacji Oparzeń oraz Chirurgii Plastycznej i Replantacyjnej oraz Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci do siedziby Zamawiającego zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w załącznikach nr: 1A-1H do nin. specyfikacji.

L: 4 --- key: (P)   value: 2. Oferty nie posiadające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

L: 4 --- key: (P)   value: 3. Pozostałe warunki zamówienia określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 3A (pakiet 1-4, 6-8), 3B (pakiet 5) do SIWZ.

3 --- VAL_TOTAL   value: 1096552.50

3 LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Pakiet nr 1

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 1

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o., os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków, POLSKA

4 SHORT_DESCR

5 P: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie, zamontowanie, zainstalowanie i uruchomienie sprzętu medycznego dla nowej siedziby Małopolskiego Centrum Leczenia i Rehabilitacji Oparzeń oraz Chirurgii Plastycznej i Replantacyjnej oraz Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci do siedziby Zamawiającego zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w załącznikach nr: 1A do nin. specyfikacji.

5 P: 2. Oferty nie posiadające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

5 P: 3. Pozostałe warunki zamówienia określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 3A do SIWZ.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Okres gwarancji

AC_WEIGHTING: 10

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 90

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: Zamawiający wymaga zabezpieczenie oferty wadium w wysokości 13 400,00 PLN.

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Pakiet nr 2

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 2

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o., os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków, POLSKA

4 SHORT_DESCR

5 P: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie, zamontowanie, zainstalowanie i uruchomienie sprzętu medycznego dla nowej siedziby Małopolskiego Centrum Leczenia i Rehabilitacji Oparzeń oraz Chirurgii Plastycznej i Replantacyjnej oraz Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci do siedziby Zamawiającego zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w załącznikach nr: 1B do nin. specyfikacji.

5 P: 2. Oferty nie posiadające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

5 P: 3. Pozostałe warunki zamówienia określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 3A do SIWZ.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Okres gwarancji

AC_WEIGHTING: 10

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 90

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: Zamawiający wymaga zabezpieczenie oferty wadium w wysokości 5 000,00 PLN.

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Pakiet nr 3

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 3

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o., os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków, POLSKA

4 SHORT_DESCR

5 P: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie, zamontowanie, zainstalowanie i uruchomienie sprzętu medycznego dla nowej siedziby Małopolskiego Centrum Leczenia i Rehabilitacji Oparzeń oraz Chirurgii Plastycznej i Replantacyjnej oraz Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci do siedziby Zamawiającego zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w załącznikach nr: 1C do nin. specyfikacji.

5 P: 2. Oferty nie posiadające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

5 P: 3. Pozostałe warunki zamówienia określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 3A do SIWZ.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Okres gwarancji

AC_WEIGHTING: 10

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 90

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: Zamawiający wymaga zabezpieczenie oferty wadium w wysokości 350,00 PLN.

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Pakiet nr 4

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 4

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o., os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków, POLSKA

4 SHORT_DESCR

5 P: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie, zamontowanie, zainstalowanie i uruchomienie sprzętu medycznego dla nowej siedziby Małopolskiego Centrum Leczenia i Rehabilitacji Oparzeń oraz Chirurgii Plastycznej i Replantacyjnej oraz Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci do siedziby Zamawiającego zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w załącznikach nr: 1D do nin. specyfikacji.

5 P: 2. Oferty nie posiadające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

5 P: 3. Pozostałe warunki zamówienia określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 3A do SIWZ.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Okres gwarancji

AC_WEIGHTING: 10

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 90

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: Zamawiający wymaga zabezpieczenie oferty wadium w wysokości 470,00 PLN.

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Pakiet nr 5

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 5

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o., os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków, POLSKA

4 SHORT_DESCR

5 P: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie, zamontowanie, zainstalowanie i uruchomienie sprzętu medycznego dla nowej siedziby Małopolskiego Centrum Leczenia i Rehabilitacji Oparzeń oraz Chirurgii Plastycznej i Replantacyjnej oraz Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci do siedziby Zamawiającego zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w załącznikach nr: 1E do nin. specyfikacji.

5 P: 2. Oferty nie posiadające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

5 P: 3. Pozostałe warunki zamówienia określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 3B do SIWZ.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Okres gwarancji

AC_WEIGHTING: 10

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 90

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: Zamawiający wymaga zabezpieczenie oferty wadium w wysokości 5 700,00 PLN.

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Pakiet nr 6

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 6

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o., os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków, POLSKA

4 SHORT_DESCR

5 P: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie, zamontowanie, zainstalowanie i uruchomienie sprzętu medycznego dla nowej siedziby Małopolskiego Centrum Leczenia i Rehabilitacji Oparzeń oraz Chirurgii Plastycznej i Replantacyjnej oraz Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci do siedziby Zamawiającego zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w załącznikach nr: 1F do nin. specyfikacji.

5 P: 2. Oferty nie posiadające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

5 P: 3. Pozostałe warunki zamówienia określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 3A do SIWZ.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Okres gwarancji

AC_WEIGHTING: 10

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 90

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: Zamawiający wymaga zabezpieczenie oferty wadium w wysokości 850,00 PLN.

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Pakiet nr 7

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 7

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o., os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków, POLSKA

4 SHORT_DESCR

5 P: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie, zamontowanie, zainstalowanie i uruchomienie sprzętu medycznego dla nowej siedziby Małopolskiego Centrum Leczenia i Rehabilitacji Oparzeń oraz Chirurgii Plastycznej i Replantacyjnej oraz Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci do siedziby Zamawiającego zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w załącznikach nr: 1G do nin. specyfikacji.

5 P: 2. Oferty nie posiadające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

5 P: 3. Pozostałe warunki zamówienia określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 3A do SIWZ.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Okres gwarancji

AC_WEIGHTING: 10

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 90

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: Zamawiający wymaga zabezpieczenie oferty wadium w wysokości 1 200,00 PLN.

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Pakiet nr 8

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 8

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o., os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków, POLSKA

4 SHORT_DESCR

5 P: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie, zamontowanie, zainstalowanie i uruchomienie sprzętu medycznego dla nowej siedziby Małopolskiego Centrum Leczenia i Rehabilitacji Oparzeń oraz Chirurgii Plastycznej i Replantacyjnej oraz Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci do siedziby Zamawiającego zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w załącznikach nr: 1H do nin. specyfikacji.

5 P: 2. Oferty nie posiadające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

5 P: 3. Pozostałe warunki zamówienia określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 3A do SIWZ.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Okres gwarancji

AC_WEIGHTING: 10

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 90

4 NO_OPTIONS

4 NO_EU_PROGR_RELATED

4 INFO_ADD

5 P: Zamawiający wymaga zabezpieczenie oferty wadium w wysokości 3 200,00 PLN.

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2019/S 140-344192

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 1

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Pakiet nr 1

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-09-17

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.

TOWN: Warszawa

7 COUNTRY

6 NO_SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 655000.00

5 VAL_TOTAL: 624708.00

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 2

3 --- LOT_NO   value: 2

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Pakiet nr 2

3 NO_AWARDED_CONTRACT

4 PROCUREMENT_UNSUCCESSFUL

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 3

3 --- LOT_NO   value: 3

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Pakiet nr 3

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-09-17

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Zakład Urządzeń Medycznych Unimed inż. Adam Andruszczak

TOWN: Bydgoszcz

7 COUNTRY

6 SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 16750.00

5 VAL_TOTAL: 16660.00

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 4

3 --- LOT_NO   value: 4

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Pakiet nr 4

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-09-17

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: M4Medical Sp. z o.o.

TOWN: Lublin

7 COUNTRY

6 SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 23256.80

5 VAL_TOTAL: 19680.00

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 5

3 --- LOT_NO   value: 5

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Pakiet nr 5

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-09-30

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Zakład Techniki Medycznej „Tech Med”

TOWN: Bydgoszcz

7 COUNTRY

6 SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 280560.00

5 VAL_TOTAL: 213247.50

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 6

3 --- LOT_NO   value: 6

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Pakiet nr 6

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-09-30

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 2

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 2

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 2

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Zimmer Biomet Polska Sp. z o.o.

TOWN: Warszawa

7 COUNTRY

6 SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 42326.00

5 VAL_TOTAL: 42326.00

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 7

3 --- LOT_NO   value: 7

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Pakiet nr 7

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-09-17

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 1

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 1

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Comef Sp. z o.o.

TOWN: Katowice

7 COUNTRY

6 SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 55800.00

5 VAL_TOTAL: 55800.00

2 AWARD_CONTRACT

3 --- CONTRACT_NO   value: 8

3 --- LOT_NO   value: 8

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Pakiet nr 8

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-09-30

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 3

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 3

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 3

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Biameditek Sp. z o.o.

TOWN: Białystok

7 COUNTRY

6 SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 159975.20

5 VAL_TOTAL: 124131.00

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem miniPortalu i poczty elektronicznej Zamawiającego. Szczegółowe instrukcje użytkowania miniPortalu dostępne są na stronie: www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal

L: 4 --- key: (P)   value: IV. Dokumenty składające się na ofertę:

L: 4 --- key: (P)   value: a) formularz ofertowy, według wzoru określonego w Załączniku nr 2 do specyfikacji;

L: 4 --- key: (P)   value: b) szczegółowa oferta cenowa (wg wzoru tabeli zamieszczonej w rozdz. XVII ust. 2 specyfikacji);

L: 4 --- key: (P)   value: c) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia (wymienione w rozdz. X.1 specyfikacji);

L: 4 --- key: (P)   value: d) dokumenty wskazane w rozdz. XII specyfikacji (jeśli dotyczy);

L: 4 --- key: (P)   value: e) podpisany i wypełniony załącznik nr 1A-1H odpowiednio dla pakietu nr 1-8;

L: 4 --- key: (P)   value: f) w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo;

L: 4 --- key: (P)   value: g) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

L: 4 --- key: (P)   value: h) potwierdzenie wniesienia wadium.

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17A

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

INFO4: PL

4 COUNTRY

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie Pzp środki ochrony prawnej w postaci odwołania oraz skargi do sądu. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział VI ustawy Pzp.

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17A

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

INFO4: PL

4 COUNTRY

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-10-15

16+1