Kompleksowa organizacja bieżących spotkań wyjazdowych dla Centrum Unijnych Projektów Transportowych, polegającą na świadczeniu w szczególności usług: transportowych, restauracyjnych i hotelarskich

contract award notice

Following the summary about the notice 2019/S 213-523441 dispatched in the year 2019.

Contracting authority Centrum Unijnych Projektów Transportowych
POLSKA (PL) more authorities
Type of the contracting authority Other
Main activity Other
Type of contract Services
Main CPV code
Place of performance POLSKA (PL) more
Country PL; - country: PL
Document type Contract award notice
Procedure Open procedure
Type of bid Not applicable
Award criteria Not applicable
Regulation European Union
Publication date 2019-11-05 00:00:00
Deadline 2020-02-08 00:00:00
Values 2˙284˙170.00 EUR (procurement total)
Ref. No. Doc: 2019/S 124-303251

2019/S 124-303251 (contract notice)

You might be interested

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-533031-001

1 DELETION_DATE: 20200208

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 213

2 DATE_PUB: 20191105

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 213-523441

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:523441-2019:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: www.cupt.gov.pl

2 ORIGINAL_CPV: Hotel meeting and conference services

INFOCODE: 55120000

2 ORIGINAL_CPV: Transport services (excl. Waste transport)

INFOCODE: 60000000

2 ORIGINAL_CPV: Restaurant and food-serving services

INFOCODE: 55300000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 2284170.00

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2019/S 124-303251

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20191031

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Other

INFOCODE: 8

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract award notice

INFOCODE: 7

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Other

INFOCODE: 8

2 HEADING: 01C03

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Варшава

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги по организирането на срещи и събрания в хотели

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Varšava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Konferenční služby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Warszawa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Hotel — møde- og konferencetjenester

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Warschau

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Sitzungs- und Konferenzdienstleistungen von Hotels

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Βαρσοβία

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες ξενοδοχείων σε σχέση με συναντήσεις και συνέδρια

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Warsaw

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Hotel meeting and conference services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Varsovia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de reuniones y congresos en hoteles

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Varssavi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Hotelli konverentsiteenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Varsova

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Hotellien kokous- ja konferenssipalvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Varsovie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services de réunions et de conférences organisés dans des hôtels

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Vársá

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Hotel meeting and conference services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Varšava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Hotelske usluge za sastanke i konferencije

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Varsó

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Szállodai találkozókkal és konferenciákkal kapcsolatos szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Varsavia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi alberghieri per riunioni e conferenze

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Varšuva

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Susitikimų ir konferencijų viešbučiuose paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Varšava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Viesnīcu sanāksmju un konferenču organizēšanas pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Varsavja

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi ta' laqgħat u konferenzi f'lukandi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Warschau

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Diensten voor vergaderingen en conferenties in hotel

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Warszawa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Varsóvia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de congressos e conferências em hotéis

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Varşovia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Varšava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Služby na organizovanie stretnutí a konferencií v hoteloch

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Varšava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve srečanj in konferenc v hotelih

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Warszawa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Mötes- och konferenstjänster på hotell

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Centrum Unijnych Projektów Transportowych

FORM_SECTION

1 F03_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Centrum Unijnych Projektów Transportowych

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 10.2019.ZAM

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: pl. Europejski 2

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 00-844

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Anita Bieniakońska

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 222620500

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: zampub@cupt.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 222620501

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: www.cupt.gov.pl

3 --- CA_TYPE_OTHER   value: państwowa jednostka budżetowa

3 --- CA_ACTIVITY_OTHER   value: wdrażanie programów i projektów rozwoju infrastruktury transportowej

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Kompleksowa organizacja bieżących spotkań wyjazdowych dla Centrum Unijnych Projektów Transportowych, polegającą na świadczeniu w szczególności usług: transportowych, restauracyjnych i hotelarskich

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: 12.2019.ZAM

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa organizacja bieżących spotkań wyjazdowych (spotkań roboczych, szkoleniowych) na potrzeby Centrum Unijnych Projektów Transportowych, polegająca na świadczeniu w szczególności usług: transportowych, restauracyjnych i hotelarskich.

L: 4 --- key: (P)   value: 2. Szczegółowy opis i zakres Przedmiotu zamówienia (dalej: „OPZ”) opisany został w załączniku nr 1 do SIWZ (w tym w Harmonogramie spotkań wyjazdowych, stanowiącym załącznik nr 1.1 do OPZ).

L: 4 --- key: (P)   value: 3. Zamawiający, na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, polegającego na kompleksowej organizacji 2 spotkań wyjazdowych obejmujących w szczególności świadczenie usług transportowych, restauracyjnych i hotelarskich, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz Istotnymi postanowieniami umowy, stanowiącymi załącznik nr 4 do SIWZ.

3 --- VAL_TOTAL   value: 2284170.00

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 SHORT_DESCR

5 P: 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja bieżących spotkań wyjazdowych (spotkań roboczych, szkoleniowych) na potrzeby Centrum Unijnych Projektów Transportowych, polegająca na świadczeniu w szczególności usług: transportowych, restauracyjnych i hotelarskich.

5 P: 2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia (dalej: „OPZ”) opisany został w załączniku nr 1 do SIWZ (w tym w Harmonogramie spotkań wyjazdowych, stanowiącym załącznik nr 1.1 do OPZ).

5 P: 3. Zamawiający, na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, polegającego na kompleksowej organizacji 2 spotkań wyjazdowych obejmujących w szczególności świadczenie usług transportowych, restauracyjnych i hotelarskich, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz Istotnymi postanowieniami umowy, stanowiącymi załącznik nr 4 do SIWZ.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Doświadczenie koordynatora/ opiekuna

AC_WEIGHTING: 40

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 60

4 OPTIONS

4 OPTIONS_DESCR

5 P: Zamawiający, na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, polegającego na kompleksowej organizacji 2 spotkań wyjazdowych obejmujących w szczególności świadczenie usług transportowych, restauracyjnych i hotelarskich, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz Istotnymi postanowieniami umowy, stanowiącymi załącznik nr 4 do SIWZ.

4 EU_PROGR_RELATED

5 P: Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków UE, Pomocy Technicznej Program Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Polska Wschodnia

4 INFO_ADD

5 P: Przedm. zam. realizowany będzie przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w §5 ust.1 IPU, w zależności od tego, która z wymienionych okoliczności nastąpi wcześniej. Wstępna liczba spotkań zaplanowanych do realizacji w podziale na poszczególne miesiące została zawarta w Harmonogramie spotkań wyjazdowych, stanowiącym zał. nr 1.1 do OPZ.

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2019/S 124-303251

2 AWARD_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Kompleksowa organizacja bieżących spotkań wyjazdowych dla Centrum Unijnych Projektów Transportowych, polegającą na świadczeniu w szczególności usług: transportowych, restauracyjnych i hotelarskich

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-10-25

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 5

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 5

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 5

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Platon Zarządzanie i Finanse Sp. z o.o.

ADDRESS: Chabrowa 39/7

TOWN: Wrocław

POSTAL_CODE: 52-200

7 COUNTRY

6 SME

4 VALUES

5 VAL_ESTIMATED_TOTAL: 2284170.00

5 VAL_TOTAL: 1660456.00

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Cd. III.2.2) Warunki realizacji umowy:akceptującej nowy termin realizacji danego spotkania wyjazdowego, a przyczyny uzasadniające zmianę terminu wynikają z obiektywnych okoliczności (w szczególności brak dostępności miejsc w określonym przez strony terminie, brak zebrania odpowiedniej liczby osób u Zamawiającego celem organizacji wyjazdu w terminie), pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje wydłużenia okresu obowiązywania umowy;

L: 4 --- key: (P)   value: 5) zmianę miejsca spotkania wyjazdowego w stosunku do miejsca wskazanego dla danego spotkania wybranego w kalendarium spotkań, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, przy czym zmianę taką uznaje się za skuteczną w momencie wyrażenia przez stronę umowy pisemnej zgody, na uprzedni, pisemny i uzasadniony wniosek drugiej strony umowy, akceptującej nowe miejsce realizacji danego spotkania wyjazdowego, z zastrzeżeniem, że nowe miejsce musi spełniać co najmniej wymagania określone przez Zamawiającego w OPZ, a przyczyny uzasadniające zmiany miejsca wynikają z obiektywnych okoliczności (np. brak dostępności miejsc dla określonej przez Zamawiającego liczby osób w wybranym przez Zamawiającego terminie);

L: 4 --- key: (P)   value: 6) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie umowy – w takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie niezbędnym do usunięcia przeszkód będących wynikiem siły wyższej, które uniemożliwiają stronom należyte wykonanie umowy.

L: 4 --- key: (P)   value: Informacje dodatkowe

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu.

L: 4 --- key: (P)   value: 2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 56 000,00 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt sześć tysięcy 00/100). Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Centrum Unijnych Projektów Transportowych 53 1010 1010 0058 58139120 0000 Z adnotacją: Wadium – Przetarg nieograniczony nr 12.2019.ZAM.

L: 4 --- key: (P)   value: 3. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

L: 4 --- key: (P)   value: 4. Zamawiający w przedmiotowym zamówieniu stosuje aspekty społeczne, szczegółowo określone w OPZ stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz w IPU stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, zgodnie z art. 29 ust 5 ustawy Pzp w zakresie wymagań dotyczących osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27.8.1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

L: 4 --- key: (P)   value: 5. Poprzez 2 miesiące terminu związania ofertą rozumie się 60 dni.

L: 4 --- key: (P)   value: 6. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz 8 ustawy Pzp.

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Postępu 17

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587701

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587700

L: 4 --- key: (URL)   value: www.uzp.gov.pl

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy Pzp.

L: 4 --- key: (P)   value: 2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.

L: 4 --- key: (P)   value: 3. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

L: 4 --- key: (P)   value: 4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

L: 4 --- key: (P)   value: 5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

L: 4 --- key: (P)   value: 6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

L: 4 --- key: (P)   value: 7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.

L: 4 --- key: (P)   value: 8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.9.Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:

L: 4 --- key: (P)   value: a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

L: 4 --- key: (P)   value: b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

L: 4 --- key: (P)   value: c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

L: 4 --- key: (P)   value: 10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

L: 4 --- key: (P)   value: 11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

L: 4 --- key: (P)   value: 12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Postępu 17

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587701

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587700

L: 4 --- key: (URL)   value: www.uzp.gov.pl

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-10-31

11+1