Základné medicínske zariadenia

contract award notice

Following the summary about the notice 2019/S 249-618013 dispatched in the year 2019.

Contracting authority Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Nitriansky kraj (SK023) more authorities
Type of the contracting authority Other
Main activity Health
Type of contract Supplies
Main CPV code
Place of performance Nitriansky kraj (SK023) more
Country SK; - country: SK
Document type Contract award notice
Procedure Open procedure
Type of bid Not applicable
Award criteria Not applicable
Regulation European Union
Publication date 2019-12-27 00:00:00
Deadline 2020-03-31 00:00:00
Values 499˙415.81 EUR (procurement total)
Ref. No. Doc: 2019/S 023-049637

2019/S 023-049637 (contract notice)

You might be interested

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-632068-001

1 DELETION_DATE: 20200331

1 FORM_LG_LIST: SK

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 249

2 DATE_PUB: 20191227

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 249-618013

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:618013-2019:TEXT:SK:HTML

2 LG_ORIG: SK

2 ISO_COUNTRY

INFO: SK

2 IA_URL_GENERAL: http://www.procare.sk/nemocnica/svet-zdravia-nemocnica-topolcany-s/

2 ORIGINAL_CPV: Radiotherapy, mechanotherapy, electrotherapy and physical therapy devices

INFOCODE: 33150000

2 ORIGINAL_CPV: Patient-monitoring system

INFOCODE: 33195000

2 ORIGINAL_CPV: Coelioscopy devices

INFOCODE: 33164000

2 ORIGINAL_CPV: Colposcope

INFOCODE: 33164100

2 ORIGINAL_CPV: Anaesthesia and resuscitation devices

INFOCODE: 33172000

2 ORIGINAL_CPV: Endoscopy, endosurgery devices

INFOCODE: 33168000

2 ORIGINAL_CPV: Incubators

INFOCODE: 33152000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 499415.81

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2019/S 023-049637

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20191222

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Other

INFOCODE: 8

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract award notice

INFOCODE: 7

2 NC_CONTRACT_NATURE: Supplies

INFOCODE: 2

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Lowest price

INFOCODE: 1

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Health

INFOCODE: H

2 HEADING: 01B03

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Cлoвaшкo

3 --- TI_TOWN   value: Topoľčany

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Апарати за рентгенова терапия, механотерапия, електротерапия и физиотерапия

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovensko

3 --- TI_TOWN   value: Topoľčany

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Přístroje pro radioterapii, mechanoterapii, elektroterapii a fyzioterapii

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakiet

3 --- TI_TOWN   value: Topoľčany

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Apparater til strålebehandling, mekanoterapi, elektroterapi og fysioterapi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: die Slowakei

3 --- TI_TOWN   value: Topoľčany

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Geräte für die Strahlentherapie, Mechanotherapie, Elektrotherapie und Physiotherapie

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Σλοβακία

3 --- TI_TOWN   value: Topoľčany

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Συσκευές ακτινοθεραπείας, μηχανοθεραπείας, ηλεκτροθεραπείας και κινησιοθεραπείας

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakia

3 --- TI_TOWN   value: Topoľčany

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Radiotherapy, mechanotherapy, electrotherapy and physical therapy devices

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Eslovaquia

3 --- TI_TOWN   value: Topoľčany

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Aparatos de radioterapia, mecanoterapia, electroterapia y fisioterapia

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakkia

3 --- TI_TOWN   value: Topoľčany

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Radioteraapia-, taastusravi-, elekterravi- ja füsioteraapiaseadmed

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakia

3 --- TI_TOWN   value: Topoľčany

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Sädehoito-, mekanoterapia-, sähköhoito- ja fysioterapialaitteet

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovaquie

3 --- TI_TOWN   value: Topoľčany

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Appareils de radiothérapie, de mécanothérapie, d'électrothérapie et de physiothérapie

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slóvaic, an t

3 --- TI_TOWN   value: Topoľčany

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Radiotherapy, mechanotherapy, electrotherapy and physical therapy devices

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovačka

3 --- TI_TOWN   value: Topoľčany

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Uređaji za radioterapiju, mehanoterapiju, elektroterapiju i fizikalnu terapiju

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Szlovákia

3 --- TI_TOWN   value: Topoľčany

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Radioterápiás, mechanoterápiás, elektroterápiás és fizikoterápiás eszközök

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovacchia

3 --- TI_TOWN   value: Topoľčany

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dispositivi per radioterapia, meccanoterapia, elettroterapia e terapia fisica

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakija

3 --- TI_TOWN   value: Topoľčany

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Radioterapijos, mechanoterapijos, elektraterapijos ir fizioterapijos prietaisai

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovākija

3 --- TI_TOWN   value: Topoľčany

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Staru terapijas, mehanoterapijas, elektroterapijas un fizioterapijas ierīces

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: is-Slovakkja

3 --- TI_TOWN   value: Topoľčany

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Mezzi għar-radjuterapija, mekkanoterapija, elettroterapija u terapija fiżika

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slowakije

3 --- TI_TOWN   value: Topoľčany

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Apparatuur voor radiotherapie, mechanotherapie, elektrotherapie en fysiotherapie

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Słowacja

3 --- TI_TOWN   value: Topoľčany

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Urządzenia do radioterapii, mechanoterapii, elektroterapii i fizykoterapii

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Eslováquia

3 --- TI_TOWN   value: Topoľčany

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Dispositivos de radioterapia, mecanoterapia, electroterapia e fisioterapia

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovacia

3 --- TI_TOWN   value: Topoľčany

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Aparate de radioterapie, de mecanoterapie, de electroterapie şi de fizioterapie

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovensko

3 --- TI_TOWN   value: Topoľčany

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu, elektroterapiu a fyzioterapiu

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovaška

3 --- TI_TOWN   value: Topoľčany

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Naprave za radioterapijo, mehanoterapijo, elektroterapijo in fizikalno terapijo

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Slovakien

3 --- TI_TOWN   value: Topoľčany

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Apparatur för radioterapi, mekanoterapi, elektroterapi och sjukgymnastik

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.

FORM_SECTION

1 F03_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 46458581

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Pavlovova 17

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Topoľčany

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 955 20

INFO4: SK

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Poverená osoba verejného obstarávateľa

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +421 918600969

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: vo2@svetzdravia.com

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.procare.sk/nemocnica/svet-zdravia-nemocnica-topolcany-s/

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/19650

3 --- CA_TYPE_OTHER   value: Osoba podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Základné medicínske zariadenia

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: SZ_TO_ZMZ

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Predmetom zákazky je dodávka nových nerepasovaných základných medicínskych zariadení potrebných pre komplexné zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, vrátane záruky na 24 mesiacov, ich dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na miesto dodania, vykonania skúšok/ skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy. Predmet zákazky je rozdelený na 6 častí:

L: 4 --- key: (P)   value: Časť č. 1: Monitory vitálnych funkcií a anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií

L: 4 --- key: (P)   value: Časť č. 2: Laparoskopická veža

L: 4 --- key: (P)   value: Časť č. 3: Artoskopická veža

L: 4 --- key: (P)   value: Časť č. 4: Ventilátory

L: 4 --- key: (P)   value: Časť č. 5: Intubačné videobronchoskopy

L: 4 --- key: (P)   value: Časť č. 6: Inkubátory

3 --- VAL_TOTAL   value: 499415.81

3 LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Monitory vitálnych funkcií a anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 1

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s., Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany, SLOVENSKO

4 SHORT_DESCR

5 P: Predmetom tejto časti predmetu zákazky je dodanie základných medicínskych zariadení potrebných pre komplexné zabezpečenie zdravotnej starostlivosti - monitorov vitálnych funkcií delených na centrálny monitor a jednotlivé monitory vitálnych funkcií podľa konkrétnych oddelení, zabezpečujúce sledovanie životných funkcií a anestéziologických prístrojov s monitorom vitálnych funkcií. Predmet tejto časti zákazky tvoria nasledovné položky: 5 ks centrálneho monitora, 12 ks monitorov vitálnych funkcií s invazívnym meraním určených na meranie a sledovanie parametrov životných funkcií pacientov, 3 ks monitorov vitálnych funkcií neonatálnych určených na meranie a sledovanie parametrov životných funkcií novorodencov, 3 ks monitorov vitálnych funkcií s neinvazívnym meraním určených na meranie a sledovanie parametrov životných funkcií pacientov, 11 ks transportného monitora vitálnych funkcií určeného na meranie a sledovanie parametrov životných funkcií pri transporte pacientov a 7 ks anestéziologických prístrojov s monitorom vitálnych funkcií. Predmetom tejto časti zákazky je dodanie uvedených zariadení vrátane záruky na 24 mesiacov, dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na mieste dodania, vykonania skúšok/skúšobnej prevádzky a uvedenie zariadení do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 EU_PROGR_RELATED

5 P: IROP-PO2-SC213-2017-25

4 INFO_ADD

5 P: IROP, Prioritná os č. 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ 2.1.3: Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Laparoskopická veža

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 2

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s., Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany, SLOVENSKO

4 SHORT_DESCR

5 P: Predmetom tejto časti predmetu zákazky je dodanie 2 ks laparoskopických veží ako základného medicínskeho zariadenia určených na diagnostické a terapeutické laparoskopické zákroky. Dodanie zahŕňa 2 ks plne funkčných laparoskopických veží tak, aby bolo možné vykonávanie laparoskopických výkonov (to znamená vrátane najmä 4k UHDTV kamery, kamerovej hlavy, svetelného zdroja, monitorov, insulfátora, elektrochirurgickej jednotky, irigačného zariadenia a odsávacieho zariadenia). Predmetom tejto časti zákazky je dodanie uvedeného zariadenia vrátane záruky na 24 mesiacov, dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na mieste dodania, vykonania skúšok/skúšobnej prevádzky a uvedenie zariadenia do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 EU_PROGR_RELATED

5 P: IROP-PO2-SC213-2017-25

4 INFO_ADD

5 P: IROP, Prioritná os č. 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ 2.1.3: Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Artroskopická veža

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 3

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s., Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany, SLOVENSKO

4 SHORT_DESCR

5 P: Predmetom tejto časti predmetu zákazky je dodanie artroskopickej veže ako základného medicínskeho zariadenia potrebného pre komplexné zabezpečenie zdravotnej starostlivosti a vykonávanie artroskopických zdravotných výkonov.

5 P: Dodanie zahŕňa 1 ks plne funkčnej artroskopickej veže tak, aby bolo možné vykonávanie artroskopických výkonov (to znamená vrátane najmä 4k UHDTV kamery, kamerovej hlavy, svetelných zdrojov, monitorov, konzol shaverov a optiky).

5 P: Predmetom tejto časti zákazky je dodanie uvedeného zariadenia vrátane záruky na 24 mesiacov, dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na mieste dodania, vykonania skúšok/skúšobnej prevádzky a uvedenie zariadenia do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 EU_PROGR_RELATED

5 P: IROP-PO2-SC213-2017-25

4 INFO_ADD

5 P: IROP, Prioritná os č. 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ 2.1.3: Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Ventilátory

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 4

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s., Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany, SLOVENSKO

4 SHORT_DESCR

5 P: Predmetom tejto časti predmetu zákazky je dodanie nových nerepasovaných základných medicínskych zariadení potrebných pre komplexné zabezpečenie zdravotnej starostlivosti - prístrojov pre ventiláciu pacienta. Predmet tejto časti zákazky tvoria nasledovné položky: 6 ks servoventilátorov pre UPV určených pre kategóriu pacientov od malých detí po dospelých na pojazdnom podvozku vrátane základného príslušenstva: mobilný stojan, tlaková hadica k prívodu O2 a vzduchu, rameno pre uchytenie dýchacieho systému, aktívny zvlhčovač intubovaný alebo neintubovaný pacient, kompletné jednorazové dýchacie okruhy v počte min. 10 ks a 1 ks transportného ventilátora určeného pre vekové kategórie (dospelý a dieťa). Predmetom tejto časti zákazky je dodanie uvedených zariadení vrátane záruky na 24 mesiacov, dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na mieste dodania, vykonania skúšok/skúšobnej prevádzky a uvedenie zariadení do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 EU_PROGR_RELATED

5 P: IROP-PO2-SC213-2017-25

4 INFO_ADD

5 P: IROP, Prioritná os č. 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ 2.1.3: Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Intubačné videobronchoskopy

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 5

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s., Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany, SLOVENSKO

4 SHORT_DESCR

5 P: Predmetom tejto časti predmetu zákazky dodanie 1 ks nového nerepasovaného intubačného videobronchoskopu pre OAIM a 1 ks nového nerepasovaného intubačného videobronchoskopu pre COS ako základných medicínskych zariadení potrebných pre komplexné zabezpečenie zdravotnej starostlivosti na oddelení OAIM a COS vhodných na diagnostiku a miniinvazívne zákroky s pracovným kanálom. Predmetom tejto časti zákazky je dodanie uvedených zariadení vrátane záruky na 24 mesiacov, dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na mieste dodania, vykonania skúšok/skúšobnej prevádzky a uvedenie zariadenia do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 EU_PROGR_RELATED

5 P: IROP-PO2-SC213-2017-2

4 INFO_ADD

5 P: IROP, Prioritná os č. 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ 2.1.3: Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Inkubátory

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 6

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s., Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany, SLOVENSKO

4 SHORT_DESCR

5 P: Predmetom tejto časti predmetu dodanie nových nerepasovaných základných medicínskych zariadení potrebných pre komplexné zabezpečenie zdravotnej starostlivosti - prístrojov zabezpečujúcich nepretržitý ohrev pacienta. Dodanie zahŕňa 2 ks inkubátorov pre intenzívnu starostlivosť o novorodencov v rôznom gestačnom veku s určením k starostlivosti o novorodencov a nedonosené deti. Predmetom tejto časti zákazky je dodanie uvedených zariadení vrátane záruky na 24 mesiacov, dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na mieste dodania, vykonania

5 P: Skúšok/skúšobnej prevádzky a uvedenie zariadení do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy.

4 AC

5 AC_PRICE

4 NO_OPTIONS

4 EU_PROGR_RELATED

5 P: IROP-PO2-SC213-2017-25

4 INFO_ADD

5 P: IROP, Prioritná os č. 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ 2.1.3: Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 EAUCTION_USED

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2019/S 023-049637

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 2

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Laparoskopická veža

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-12-20

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 3

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 3

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 3

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: MG - Slovakia s.r.o.

NATIONALID: 48027073

ADDRESS: Hurbanova 3130/9

TOWN: Stará Turá

POSTAL_CODE: 916 01

7 COUNTRY

E_MAIL: marcel.sovis@mg-slovakia.sk

6 SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 249983.33

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 3

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Artoskopická veža

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-12-17

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 4

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 4

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 4

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Unique Medical s. r. o.

NATIONALID: 46729429

ADDRESS: Ulica svornosti 42

TOWN: Bratislava

POSTAL_CODE: 821 06

7 COUNTRY

E_MAIL: info@uniguemedical.sk

6 SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 113250.00

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 4

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Ventilátory

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-12-17

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 4

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 4

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 4

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Medis Nitra, spol. s r.o.

NATIONALID: 36531774

ADDRESS: Pri Dobrotke 659/81

TOWN: Nitra

POSTAL_CODE: 949 01

7 COUNTRY

PHONE: +421 376533541

E_MAIL: medis@medis.sk

6 SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 88333.33

4 LIKELY_SUBCONTRACTED

L: 4 --- key: (VAL_SUBCONTRACTING)   value: 10650.00

4 INFO_ADD_SUBCONTRACTING

5 P: Kompresor DK50DE

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 5

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Intubačné videobronchoskopy

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-12-17

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 3

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 3

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 3

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Radix spol. s r.o.

NATIONALID: 00615803

ADDRESS: Kremnička 36

TOWN: Banská Bystrica

POSTAL_CODE: 974 05

7 COUNTRY

6 SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 30132.48

2 AWARD_CONTRACT

3 --- LOT_NO   value: 6

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Inkubátory

3 AWARDED_CONTRACT

L: 4 --- key: (DATE_CONCLUSION_CONTRACT)   value: 2019-12-17

4 TENDERS

5 NB_TENDERS_RECEIVED: 3

5 NB_TENDERS_RECEIVED_SME: 3

5 NB_TENDERS_RECEIVED_OTHER_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_NON_EU: 0

5 NB_TENDERS_RECEIVED_EMEANS: 3

4 CONTRACTORS

5 NO_AWARDED_TO_GROUP

5 CONTRACTOR

6 ADDRESS_CONTRACTOR

OFFICIALNAME: Messer Medical Home Care Slovakia, s. r. o.

NATIONALID: 46378979

ADDRESS: Piešťanská 12

TOWN: Nové Mesto nad Váhom

POSTAL_CODE: 915 01

7 COUNTRY

E_MAIL: jaroslav.tonkovic@messermedical.sk

6 SME

4 VALUES

5 VAL_TOTAL: 17716.67

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Úrad pre verejné obstarávanie

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Ružová dolina 10, P.O.Box 98

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Bratislava

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 820 05

INFO4: SK

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +421 250264176

L: 4 --- key: (FAX)   value: +421 250264219

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.uvo.gov.sk

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Úrad pre verejné obstarávanie

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Ružová dolina 10, P.O.Box 98

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Bratislava

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 820 05

INFO4: SK

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +421 250264176

L: 4 --- key: (FAX)   value: +421 250264219

L: 4 --- key: (URL)   value: http://www.uvo.gov.sk

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-12-22

17+1