„Dostawa i wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” węzła cieplno-chłodniczego dla Centrum Zdrowia Matki i Dziecka Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze”

contract notice – utilities

Following the summary about the notice 2019/S 175-427193 dispatched in the year 2019.

Contracting authority Elektrociepłownia Zielona Góra 22 info
Zielonogórski (PL432) more authorities
Type of the contracting authority Utilities entity
Main activity Electricity
Type of contract Works
Main CPV code
Place of performance Zielonogórski (PL432) more
Country PL; - country: PL
Document type Contract notice
Procedure Open procedure
Type of bid Submission for all lots
Award criteria Lowest price
Regulation European Union, with participation of GPA countries
Publication date 2019-09-11 00:00:00
Deadline 2019-09-27 00:00:00
Linked information and documents

You might be interested

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-434638-001

1 DELETION_DATE: 20190927

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 175

2 DATE_PUB: 20190911

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 175-427193

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:427193-2019:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: www.ec.zgora.pl

2 IA_URL_ETENDERING: https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl

2 ORIGINAL_CPV: District heating

INFOCODE: 09323000

2 ORIGINAL_CPV: Engineering design services

INFOCODE: 71320000

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20190906

2 DT_DATE_FOR_SUBMISSION: 20190927 11:00

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Utilities entity

INFOCODE: 4

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Contract notice

INFOCODE: 3

2 NC_CONTRACT_NATURE: Works

INFOCODE: 1

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: Lowest price

INFOCODE: 1

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Electricity

INFOCODE: N

2 HEADING: 01E05

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Zielona Góra

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Топлинна енергия от районна централа

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Zielona Góra

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Místní vytápění

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Zielona Góra

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Fjernvarme (indenbys)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Zielona Góra

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Fernwärme

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Zielona Góra

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Κεντρική αστική θέρμανση

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Zielona Góra

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: District heating

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Zielona Góra

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Calefacción urbana

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Zielona Góra

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Lokaalküte

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Zielona Góra

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Aluelämmitys

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Zielona Góra

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Chauffage urbain

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Zielona Góra

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: District heating

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Zielona Góra

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gradsko grijanje

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Zielona Góra

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Távfűtés

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Zielona Góra

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Riscaldamento urbano

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Zielona Góra

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Centralizuotas šilumos tiekimas

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Zielona Góra

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Centralizētā siltumapgāde

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Zielona Góra

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Sħanat distrettwali

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Zielona Góra

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Stadsverwarming

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Zielona Góra

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Węzeł cieplny lokalny

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Zielona Góra

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Aquecimento urbano

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Zielona Góra

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Încălzire urbană

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Zielona Góra

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Mestské vykurovanie

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Zielona Góra

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Toplovodno ogrevanje

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Zielona Góra

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Fjärrvärme

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Elektrociepłownia Zielona Góra

FORM_SECTION

1 F05_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0025

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Elektrociepłownia Zielona Góra

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: KRS: 0000040284

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Zjednoczenia 103

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Zielona Góra

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 65-120

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Marta Leśniak

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 126209676

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: marta.lesniak@gkpge.pl

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: www.ec.zgora.pl

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl

3 DOCUMENT_FULL

3 --- URL_DOCUMENT   value: https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 --- URL_PARTICIPATION   value: https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl

3 ADDRESS_PARTICIPATION_IDEM

3 --- URL_TOOL   value: https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl

3 CE_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: „Dostawa i wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” węzła cieplno-chłodniczego dla Centrum Zdrowia Matki i Dziecka Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze”

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: 1001258100

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” węzła cieplno-chłodniczego dla Centrum Zdrowia Matki i Dziecka Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze.

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 MAIN_SITE

5 P: Zielona Góra, POLSKA.

4 SHORT_DESCR

5 P: Celem zadania jest dostawa i wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” węzła cieplno-chłodniczego w nowo budowanym budynku Centrum Zdrowia Matki i Dziecka Szpitala Uniwersyteckiego przy ul. Zyty 26 w Zielonej Górze.

4 AC

5 AC_PRICE

L: 4 --- key: (DATE_END)   value: 2020-09-30

4 NO_RENEWAL

4 NO_ACCEPTED_VARIANTS

4 NO_OPTIONS

4 EU_PROGR_RELATED

5 P: Nr POIS.01.06.02-00-0027/16

4 INFO_ADD

5 P: Projekt pn. „Budowa sieci cieplnych umożliwiająca wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji - budowa węzłów cieplnych i chłodniczych w Zielonej Górze” w ramach zadania nr 4, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2014-2020, Poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji.

2 LEFTI

3 SUITABILITY

L: 4 --- key: (P)   value: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art.133 ust. 4 Pzp.

L: 4 --- key: (P)   value: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu wybrany wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć:

L: 4 --- key: (P)   value: 1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

L: 4 --- key: (P)   value: 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

L: 4 --- key: (P)   value: 3) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające rejestrację wykonawcy jako czynnego płatnika VAT lub, jeżeli wykonawca jest w trakcie rejestracji – kopia deklaracji VAT-R wraz z potwierdzeniem jej złożenia w US, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

L: 4 --- key: (P)   value: 4) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

L: 4 --- key: (P)   value: 5) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

L: 4 --- key: (P)   value: 6) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

L: 4 --- key: (P)   value: 7) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

L: 4 --- key: (P)   value: 8) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).

3 ECONOMIC_FINANCIAL_INFO

L: 4 --- key: (P)   value: Posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).

3 ECONOMIC_FINANCIAL_MIN_LEVEL

L: 4 --- key: (P)   value: Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).

3 TECHNICAL_PROFESSIONAL_INFO

L: 4 --- key: (P)   value: a) posiada doświadczenie w realizacji co najmniej 1 zadania związanego z dostawą i montażem co najmniej 1 agregatu wody lodowej o parametrach zbliżonych do zawartych w specyfikacji technicznej - PFU (tj. temperatura wody grzewczej 65C, średniomiesięcznie COP nie mniejsze niż 0,5) okresie ostatnich 5 lat (potwierdzone wykazem doświadczeń wraz z referencjami);

5 FT: o

L: 4 --- key: (P)   value: b) dysponuje personelem o udokumentowanych kwalifikacjach zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej – PFU.

3 TECHNICAL_PROFESSIONAL_MIN_LEVEL

L: 4 --- key: (P)   value: a) wykonawca przedstawi wykaz robót, o których mowa w pkt 15.6.3a SIWZ w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykaz usług należy przedstawić zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ;

L: 4 --- key: (P)   value: b) przedstawi oświadczenie o posiadaniu personelu o udokumentowanych kwalifikacjach wskazanych w pkt 15.6.3b SIWZ.

3 RULES_CRITERIA

L: 4 --- key: (P)   value: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

L: 4 --- key: (P)   value: Zamawiający, zgodnie z art. 24aa Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

L: 4 --- key: (P)   value: W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą, jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zgodnego z rozp. Komisji Europejskiej (Dz.U. UE L3/16).

L: 4 --- key: (P)   value: Szczegółowe informacje dotyczące dokumentów i oświadczeń potwierdzających, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek opisanych w pkt III.1.1) niniejszego ogłoszenia zawarto SIWZ.

L: 4 --- key: (P)   value: Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek, o których mowa w pkt III.1.1) i pkt III.1.3.

3 DEPOSIT_GUARANTEE_REQUIRED

L: 4 --- key: (P)   value: Zamawiający żąda wniesienia wadium, na warunkach określonych w SIWZ.

L: 4 --- key: (P)   value: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny oferty netto. Szczegółowe wymagania dotyczące zabezpieczenia należy tego wykonania umowy zostały określone w SIWZ, we wzorze Umowy oraz ustawie Pzp.

3 MAIN_FINANCING_CONDITION

L: 4 --- key: (P)   value: Warunki finansowe i płatnicze zawarte są w projekcie umowy stanowiącej jeden z elementów SIWZ.

L: 4 --- key: (P)   value: Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczą dokumenty zamówienia (SIWZ) dokonywane będą w złotych polskich [PLN]

3 LEGAL_FORM

L: 4 --- key: (P)   value: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu.

L: 4 --- key: (P)   value: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie wstępne (jednolity europejski dokument zamówienia) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

L: 4 --- key: (P)   value: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie przed podpisaniem umowy zobowiązani są zawrzeć umowę regulującą współpracę tych wykonawców i przedłożyć ją zamawiającemu.

2 PROCEDURE

3 PT_OPEN

3 CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- DATE_RECEIPT_TENDERS   value: 2019-09-27

3 --- TIME_RECEIPT_TENDERS   value: 11:00

3 LANGUAGES

INFO4: PL

4 LANGUAGE

3 --- DURATION_TENDER_VALID   value: 2

3 OPENING_CONDITION

L: 4 --- key: (DATE_OPENING_TENDERS)   value: 2019-09-27

L: 4 --- key: (TIME_OPENING_TENDERS)   value: 11:30

4 PLACE

5 P: Publiczna sesja otwarcia ofert na portalu zakupowym odbędzie się online pod adresem https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl oraz w PGE Energia Ciepła S.A., Oddział nr 2 CUW w Krakowie, Departament Zakupów, 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 1, POLSKA w dniu 27.9.2019 r. do godziny 11:30.

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 NO_RECURRENT_PROCUREMENT

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Zgodnie z pkt 26.5 SIWZ wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia zobowiązany jest do przedstawienia kopii opłaconej polisy OC lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującej co najmniej działalność związaną z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 2 000 000,00 PLN i zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenie w wymaganym zakresie oraz wysokości przez cały okres realizacji umowy.

L: 4 --- key: (P)   value: Zamawiający niniejszym informuje, iż szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych zawarte zostały w SIWZ.

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587801

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

L: 4 --- key: (URL)   value: www.uzp.gov.pl/kio

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w następujących terminach:

L: 4 --- key: (P)   value: 1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

L: 4 --- key: (P)   value: 2) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

L: 4 --- key: (P)   value: 3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

L: 4 --- key: (P)   value: Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art. 180-198 ustawy Pzp.

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587801

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: odwolania@uzp.gov.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

L: 4 --- key: (URL)   value: www.uzp.gov.pl/kio

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-09-06

8+1