Zapewnienie wsparcia eksperckiego na rzecz Zamawiającego i Rady Programowej ds. Kompetencji

notice for changes or additional information

Following the summary about the notice 2019/S 193-469768 dispatched in the year 2019.

Contracting authority Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
POLSKA (PL) more authorities
Type of the contracting authority Other
Main activity Other
Type of contract Services
Main CPV code
Place of performance POLSKA (PL) more
Country PL; - country: PL
Document type Additional information
Procedure Open procedure
Type of bid Submission for all lots
Award criteria Lowest price
Regulation European Union, with participation of GPA countries
Publication date 2019-10-07 00:00:00
Deadline 2019-10-22 00:00:00
Ref. No. Doc: 2019/S 167-408985

2019/S 167-408985 (contract notice)

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-477621-001

1 DELETION_DATE: 20191022

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 193

2 DATE_PUB: 20191007

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2019/S 193-469768

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:469768-2019:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: http://www.parp.gov.pl

2 ORIGINAL_CPV: Research services

INFOCODE: 73110000

2 ORIGINAL_CPV: Economic impact assessment

INFOCODE: 79311410

2 ORIGINAL_CPV: Development consultancy services

INFOCODE: 73220000

2 ORIGINAL_CPV: Feasibility study

INFOCODE: 79314000

2 ORIGINAL_CPV: Economic research services

INFOCODE: 79311400

2 ORIGINAL_CPV: Research consultancy services

INFOCODE: 73210000

2 REF_NOTICE

3 --- NO_DOC_OJS   value: 2019/S 167-408985

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20191002

2 DT_DATE_FOR_SUBMISSION: 20191018 11:00

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Other

INFOCODE: 8

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Additional information

INFOCODE: 2

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Open procedure

INFOCODE: 1

2 RP_REGULATION: European Union, with participation by GPA countries

INFOCODE: 5

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: Other

INFOCODE: 8

2 HEADING: 01C14

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Варшава

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Технико-икономическо изследване

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Varšava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Studie proveditelnosti

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Warszawa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Gennemførlighedsundersøgelse

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Warschau

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Durchführbarkeitsstudie

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Βαρσοβία

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Μελέτη σκοπιμότητας

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Warsaw

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Feasibility study

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Varsovia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Estudio de viabilidad

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Varssavi

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Teostatavusuuring

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Varsova

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Toteutettavuustutkimus

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Varsovie

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Étude de faisabilité

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Vársá

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Feasibility study

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Varšava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Studija izvodljivosti

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Varsó

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Megvalósíthatósági tanulmány

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Varsavia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Studio di fattibilità

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Varšuva

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Galimybių tyrimas

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Varšava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Priekšizpēte

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Varsavja

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Studju dwar l-affidabbiltà

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Warschau

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Haalbaarheidsonderzoek

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Warszawa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Analiza możliwości wykonawczych

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Varsóvia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Estudos de viabilidade

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Varşovia

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Studiu de fezabilitate

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Varšava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Štúdie realizovateľnosti

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Varšava

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Študija izvedljivosti

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Warszawa

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Genomförbarhetsstudie

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

FORM_SECTION

1 F14_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Pańska 81/83

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 00-834

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Magdalena Kossak-Tabor

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224328734

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: pzp@parp.gov.pl

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.parp.gov.pl

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: http://www.parp.gov.pl

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Zapewnienie wsparcia eksperckiego na rzecz Zamawiającego i Rady Programowej ds. Kompetencji

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenia przez Wykonawcę wsparcia eksperckiego (doradztwa) na rzecz Zamawiającego (PARP) i Rady Programowej ds. Kompetencji polegającego na przygotowywaniu na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (dalej PARP) przekrojowych analiz/ekspertyz oraz rekomendacji, w szczególności dotyczących:

L: 4 --- key: (P)   value: 1) systemu edukacji formalnej i pozaformalnej,

L: 4 --- key: (P)   value: 2) uczenia się nieformalnego osób dorosłych oraz

L: 4 --- key: (P)   value: 3) rynku pracy,

L: 4 --- key: (P)   value: W tym analizowania dokumentów sektorowych rad ds. kompetencji dotyczących powyższych obszarów oraz moderowania spotkań służących realizacji zleceń i prezentowania stanowiska przez ekspertów, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, który stanowi Załącznik 1 do SIWZ oraz zgodnie z wzorem umowy, który stanowi Załącznik 2 do SIWZ.

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-10-02

3 --- NOTICE_NUMBER_OJ   value: 2019/S 167-408985

2 CHANGES

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: IV.2.2

4 OLD_VALUE

5 DATE: 2019-10-04

5 TIME: 11:00

4 NEW_VALUE

5 DATE: 2019-10-18

5 TIME: 11:00

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: IV.2.6

4 OLD_VALUE

5 DATE: 2019-12-02

4 NEW_VALUE

5 DATE: 2019-12-16

3 CHANGE

4 WHERE

5 SECTION: IV.2.7

4 OLD_VALUE

5 DATE: 2019-10-04

5 TIME: 11:30

4 NEW_VALUE

5 DATE: 2019-10-18

5 TIME: 11:30

3+1