Servicii de proiectare SF – amenajare terenuri de sport – „Construire stadion pe structură metalică”, Calea Buziașului, Timișoara

prior information notice

Following the summary about the notice 2020/S 002-001713 dispatched in the year 2020.

Contracting authority Municipiul Timișoara 726 info
Timiş (RO424) more authorities
Type of the contracting authority Regional or local authority
Main activity General public services
Type of contract Services
Main CPV code
Place of performance Timiş (RO424) more
Country RO; - country: RO
Document type Prior information notice without call for competition
Procedure Not applicable
Type of bid Not applicable
Award criteria Not applicable
Regulation European Union
Publication date 2020-01-03 00:00:00
Deadline 2020-12-29 00:00:00
Values 67˙226.90 RON (estimated total)

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 19-639048-001

1 DELETION_DATE: 20201229

1 FORM_LG_LIST: RO

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 2

2 DATE_PUB: 20200103

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 002-001713

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:001713-2020:TEXT:RO:HTML

2 LG_ORIG: RO

2 ISO_COUNTRY

INFO: RO

2 IA_URL_GENERAL: www.primariatm.ro

2 IA_URL_ETENDERING: https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/pi-notice/view/v2/

2 ORIGINAL_CPV: Engineering design services for the construction of civil engineering works

INFOCODE: 71322000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 67226.9

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20191230

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Not applicable

INFOCODE: 9

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01C01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pyмъния

3 --- TI_TOWN   value: Timișoara

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Инженерни услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumunsko

3 --- TI_TOWN   value: Timișoara

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumænien

3 --- TI_TOWN   value: Timișoara

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Fagmæssig projektering af ingeniørarbejder

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumänien

3 --- TI_TOWN   value: Timișoara

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Ρουμανία

3 --- TI_TOWN   value: Timișoara

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για την κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Romania

3 --- TI_TOWN   value: Timișoara

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Engineering design services for the construction of civil engineering works

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumanía

3 --- TI_TOWN   value: Timișoara

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de diseño técnico para la construcción de obras de ingeniería civil

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumeenia

3 --- TI_TOWN   value: Timișoara

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tsiviilehitustööde tehnilise projekteerimise teenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Romania

3 --- TI_TOWN   value: Timișoara

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Maa-, tie- ja vesirakennustöiden tekninen suunnittelu

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Roumanie

3 --- TI_TOWN   value: Timișoara

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rómáin, an

3 --- TI_TOWN   value: Timișoara

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Engineering design services for the construction of civil engineering works

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumunjska

3 --- TI_TOWN   value: Timișoara

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge tehničkog projektiranja u građevinarstvu za objekte niskogradnje

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Románia

3 --- TI_TOWN   value: Timișoara

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Romania

3 --- TI_TOWN   value: Timișoara

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumunija

3 --- TI_TOWN   value: Timișoara

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Civilinės inžinerijos statinių statybos inžinerinio projektavimo paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumānija

3 --- TI_TOWN   value: Timișoara

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi inženiertehniskajām būvēm

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: ir-Rumanija

3 --- TI_TOWN   value: Timișoara

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi ta' l-inġinerija tad-disinn tax-xogħlijiet ta' kostruzzjoni u l-inġinerija ċivili

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Roemenië

3 --- TI_TOWN   value: Timișoara

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Technische ontwerpen voor constructie van civieltechnische werken

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumunia

3 --- TI_TOWN   value: Timișoara

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Roménia

3 --- TI_TOWN   value: Timișoara

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de concepção técnica para a construção de obras de engenharia civil

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: România

3 --- TI_TOWN   value: Timișoara

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumunsko

3 --- TI_TOWN   value: Timișoara

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Inžinierske projektovanie pre práce v civilnom stavebnom inžinierstve

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Romunija

3 --- TI_TOWN   value: Timișoara

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve gradbenega projektiranja za objekte nizke gradnje

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Rumänien

3 --- TI_TOWN   value: Timișoara

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ingenjörstjänster avseende väg- och vattenbyggnation

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Municipiul Timișoara

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Municipiul Timișoara

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 14756536

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: Bulevardul C.D. Loga nr. 1

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Timișoara

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 300030

INFO4: RO

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Ec. Lucreția Schipor – Consilier Achiziții Publice

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +40 256408367

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: achizitiipublice@primariatm.ro

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: www.primariatm.ro

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: www.e-licitatie.ro

3 DOCUMENT_FULL

3 --- URL_DOCUMENT   value: https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/pi-notice/view/v2/

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de proiectare SF – amenajare terenuri de sport – „Construire stadion pe structură metalică”, Calea Buziașului, Timișoara

3 --- REFERENCE_NUMBER   value: 14756536_2019_PAAPD1108220

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: În baza contractului, vor fi prestate servicii de proiectare în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economice, respectiv întocmire studiu de fezabilitate, astfel cum sunt acestea impuse în tema de proiectare si nota conceptuala, în conformitate cu cerinţele impuse în documentatia de atribuire.

3 --- VAL_ESTIMATED_TOTAL   value: 67226.9

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 MAIN_SITE

5 P: La sediul prestatorului, beneficiarului (dupa caz).

4 SHORT_DESCR

5 P: În baza contractului, vor fi prestate servicii de proiectare aferente obiectivului de investitii – SF – amenajare terenuri de sport – „Construire stadion pe structura metalica”, Calea Buziasului, Timisoara, în conformitate cu cerinţele impuse în documentatia de atribuire.

4 INFO_ADD

5 P: Procedura aplicata: licitatie deschisa; criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut. Documentatia de atribuire cu toate cerintele, criteriile, regulile si alte informatii necesare pentru a asigura ofertantului o informare completa, corecta si explicita cu privire atat la modul de aplicare a procedurii de atribuire, cat si la elaborarea si prezentarea ofertelor, v [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2020-01-17

2 LEFTI

2 PROCEDURE

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

4 P

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2019-12-30

29+1