Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

prior information notice

Following the summary about the notice 2020/S 004-004755 dispatched in the year 2020.

Contracting authority Powiat Makowski 2 info
Ostrołęcki (PL924) more authorities
Type of the contracting authority Regional or local authority
Main activity General public services
Type of contract Services
Main CPV code
Place of performance Ostrołęcki (PL924) more
Country PL; - country: PL
Document type Prior information notice without call for competition
Procedure Not applicable
Type of bid Not applicable
Award criteria Not applicable
Regulation European Union
Publication date 2020-01-07 00:00:00
Deadline 2021-01-02 00:00:00

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-002768-001

1 DELETION_DATE: 20210102

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 4

2 DATE_PUB: 20200107

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 004-004755

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:004755-2020:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: http://www.bip.powiat-makowski.pl

2 ORIGINAL_CPV: Public road transport services

INFOCODE: 60112000

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200103

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Not applicable

INFOCODE: 9

2 AC_AWARD_CRIT: Not applicable

INFOCODE: 9

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01C01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Maków Mazowiecki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги на обществения пътен транспорт

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Maków Mazowiecki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Služby veřejné silniční dopravy

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Maków Mazowiecki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Offentlig vejtransport

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Maków Mazowiecki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Öffentlicher Verkehr (Straße)

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Maków Mazowiecki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες δημόσιων οδικών μεταφορών

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Maków Mazowiecki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Public road transport services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Maków Mazowiecki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de transporte por la vía pública

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Maków Mazowiecki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Maantee ühistransporditeenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Maków Mazowiecki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Joukkoliikennepalvelut maanteitse

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Maków Mazowiecki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services de transport routier public

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Maków Mazowiecki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Public road transport services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Maków Mazowiecki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge javnog cestovnog prijevoza

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Maków Mazowiecki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Közúti tömegközlekedési szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Maków Mazowiecki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di trasporto pubblico terrestre

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Maków Mazowiecki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Viešojo kelių transporto paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Maków Mazowiecki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Sabiedriskie autotransporta pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Maków Mazowiecki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi ta' trasport pubbliku bit-triq

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Maków Mazowiecki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Openbaarvervoersdiensten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Maków Mazowiecki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Maków Mazowiecki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de transporte público rodoviário

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Maków Mazowiecki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de transport rutier public

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Maków Mazowiecki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Služby verejnej cestnej dopravy

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Maków Mazowiecki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve javnega cestnega prevoza

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Maków Mazowiecki

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kollektivtrafik på väg

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Powiat Makowski

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Powiat Makowski

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Rynek 1

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Maków Mazowiecki

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 06-200

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Paweł Pyra

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 297173682

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: pawel.pyra@powiat-makowski.pl

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 297173664

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: http://www.bip.powiat-makowski.pl

L: 4 --- key: (URL_BUYER)   value: http://www.bip.powiat-makowski.pl

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

4 CPV_SUPPLEMENTARY_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu Makowskiego.

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 MAIN_SITE

5 P: Teren powiatu Makowskiego.

4 SHORT_DESCR

5 P: Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu Makowskiego. Zamówienia obejmuje wykonanie powiatowych przewozów pasażerskich na niżej wymienionych liniach użyteczności publicznej:

5 P: Przebieg linii:

5 P: Raki-Pienice – Zamość – Poświętne – Rzechówek - Gąsewo Kościół;

5 P: Krzyżewo Jurki – Kałęczyn – Zalesie - Rzechowo Wielkie - Gąsewo Kościół;

5 P: Gąsewo Kościół – Zamość – Zalesie – Kałęczyn - Gąsewo Kościół;

5 P: Maków Mazowiecki – Łukowo - Maków Maz.;

5 P: Maków Mazowiecki – Rzewnie przez Szelków - Nowe Łachy;

5 P: Maków Mazowiecki – Płoniawy przez Krasnosielc;

5 P: Mamino – Maków Mazowiecki przez Sypniewo, Czerwonka;

5 P: Płoniawy – Maków Mazowiecki;

5 P: Maków Mazowiecki – Sypniewo;

5 P: Maków Mazowiecki – Czerwonka;

5 P: Czerwonka – Maków Mazowiecki;

5 P: Mamino – Sypniewo – Maków Mazowiecki;

5 P: Maków Mazowiecki - Różan przez Czerwonka, Perzanowo;

5 P: Maków Mazowiecki przez Dzierżanowo, Karniewo;

5 P: Krasnosielc – Maków Mazowiecki przez Gąsewo;

5 P: Drążdżewo – Maków Mazowiecki przez Gąsewo;

5 P: Maków Mazowiecki – Drążdżewo przez Płoniawy, Krasnosielc;

5 P: Młynarze – Maków Mazowiecki przez Różan;

5 P: Różan – Różan przez Rzewnie, Brzóze;

5 P: Maków Mazowiecki – Maków Mazowiecki przez: Karniewo, Łukowo, Szwelice, Dzierżanowo;

5 P: Maków Mazowiecki – Maków Mazowiecki przez Stary Szelków.

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2020-01-06

2 PROCEDURE

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-01-03

12+1