Utrzymanie i konserwację zespołu fontann multimedialnych na placu Litewskim oraz dydaktycznego ogrodu wodnego i przepompowni ścieków sanitarnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

prior information notice

Following the summary about the notice 2020/S 013-026196 dispatched in the year 2020.

Contracting authority Gmina Lublin 101 info
Lubelski (PL814) more authorities
Type of the contracting authority Regional or local authority
Main activity General public services
Type of contract Services
Main CPV code
Place of performance Lubelski (PL814) more
Country PL; - country: PL
Document type Prior information notice without call for competition
Procedure Not applicable
Type of bid Submission for all lots
Award criteria Lowest price
Regulation European Union
Publication date 2020-01-20 00:00:00
Deadline 2021-01-16 00:00:00
Linked information and documents

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-026267-001

1 DELETION_DATE: 20210116

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 13

2 DATE_PUB: 20200120

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 013-026196

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:026196-2020:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: https://lublin.eu

2 ORIGINAL_CPV: Repair and maintenance services

INFOCODE: 50000000

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200117

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: Not specified

INFOCODE: Z

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01C01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Услуги по ремонт и поддръжка

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Opravy a údržba

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Reparations- og vedligeholdelsestjenester

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Reparatur- und Wartungsdienste

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Repair and maintenance services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de reparación y mantenimiento

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Remondi- ja hooldusteenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Korjaus- ja huoltopalvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services de réparation et d'entretien

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Repair and maintenance services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usluge popravaka i održavanja

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Javítási és karbantartási szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di riparazione e manutenzione

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Remonto ir priežiūros paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Remonta un apkopes pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi ta' tiswija u manutenzjoni

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Reparatie- en onderhoudsdiensten

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi naprawcze i konserwacyjne

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de reparação e manutenção

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de reparare şi întreţinere

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Opravárske a údržbárske služby

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Storitve popravila in vzdrževanja

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Reparation och underhåll

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Gmina Lublin

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Gmina Lublin

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: pl. Króla Władysława Łokietka 1

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Lublin

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 20-109

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Tomasz Krajewski

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 814663010

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: zamowienia@lublin.eu

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: https://lublin.eu

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 --- URL_PARTICIPATION   value: https://miniportal.uzp.gov.pl

3 ADDRESS_PARTICIPATION_IDEM

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Utrzymanie i konserwację zespołu fontann multimedialnych na placu Litewskim oraz dydaktycznego ogrodu wodnego i przepompowni ścieków sanitarnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Zamówienie obejmuje bieżącą obsługą i konserwacją zespołu fontann multimedialnych wraz z zapleczem technicznym i wyposażeniem technologicznym na placu Litewskim i na ul. Krakowskie Przedmieście w Lublinie oraz dydaktycznego ogrodu wodnego z niecką wraz z towarzyszącymi pomieszczeniami technicznymi i wyposażeniem technologicznym z włączeniem przepompowni ścieków sanitarnych oraz zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w Parku Ludowym w Lublinie. .Zespół fontann multimedialnych zlokalizowanych na placu Litewskim oraz na ul. Krakowskie Przedmieście w Lublinie składa się między innymi z fontanny głównej (dwu-nieckowa fontanna multimedialna światło–woda–dźwięk), 7 fontann linearnych, fontanny spiralnej, komory technologicznej fontanny głównej K1, komory technologicznej fontann linearnych K2 i K3, komory technologicznej fontanny linearnej i spiralnej K4, maszynowni, zbiorników przelewowych oraz instalacji elektryki.

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 SHORT_DESCR

5 P: Zamówienie obejmuje bieżącą obsługą i konserwacją zespołu fontann multimedialnych wraz z zapleczem technicznym i wyposażeniem technologicznym na placu Litewskim i na ul. Krakowskie Przedmieście w Lublinie oraz dydaktycznego ogrodu wodnego z niecką wraz z towarzyszącymi pomieszczeniami technicznymi i wyposażeniem technologicznym z włączeniem przepompowni ścieków sanitarnych oraz zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w Parku Ludowym w Lublinie.

5 P: W zakresie bieżącej obsługi i konserwacji zespołu fontann multimedialnych wraz z zapleczem technicznym i wyposażeniem technologicznym na placu Litewskim i na ul. Krakowskie Przedmieście w Lublinie Wykonawca jest zobowiązany do wykonania czynności:

5 P: I. eksploatacji i obsługi codziennej fontann,

5 P: II. obsługi fontann w okresie przerwy zimowej,

5 P: III. obsługi pokazu specjalnego,

5 P: IV. przygotowania fontann do przerwy zimowej,

5 P: V. przygotowania fontann do eksploatacji (po okresie zimowym),

5 P: VI. wykonania niezbędnych napraw bieżących wymagających wymiany uszkodzonych materiałów i urządzeń zespołu fontann multimedialnych nie objętych gwarancją obiektu,

5 P: VII. całodobowej ochrony obiektu,

5 P: VIII. wykonawca zapewni gotowość świadczenia usługi 7 dni w tygodniu w okresie obowiązywania umowy.

5 P: W zakresie bieżącej obsługi i konserwacji dydaktycznego ogrodu wodnego wraz z towarzyszącymi pomieszczeniami technicznymi i wyposażeniem technologicznym z włączeniem przepompowni ścieków sanitarnych oraz zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w Parku Ludowym w Lublinie, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania czynności:

5 P: I. eksploatacji i obsługi codziennej dydaktycznego ogrodu wodnego oraz zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

5 P: II. obsługi dydaktycznego ogrodu wodnego w okresie przerwy zimowej lub w czasie dłuższego postoju,

5 P: III. wykonawca zapewni gotowość świadczenia usługi 7 dni w tygodniu w okresie obowiązywania umowy,

5 P: IV. eksploatacji, konserwacji i obsługi przepompowni ścieków sanitarnych.

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2020-02-20

2 PROCEDURE

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587840

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587700

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

L: 4 --- key: (P)   value: 2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

L: 4 --- key: (P)   value: 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

L: 4 --- key: (P)   value: 4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

L: 4 --- key: (P)   value: 5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

L: 4 --- key: (P)   value: 6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587840

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587700

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-01-17

20+1