Zakup energii elektrycznej w okresie od 1.7.2020 do 30.6.2022 na potrzeby jednostek włączonych do grupy zakupowej

prior information notice

Following the summary about the notice 2020/S 018-038664 dispatched in the year 2020.

Contracting authority Gmina Lublin 101 info
Lubelski (PL814) more authorities
Type of the contracting authority Regional or local authority
Main activity General public services
Type of contract Supplies
Main CPV code
Place of performance Lubelski (PL814) more
Country PL; - country: PL
Document type Prior information notice without call for competition
Procedure Not applicable
Type of bid Not specified
Award criteria Not specified
Regulation European Union
Publication date 2020-01-27 00:00:00
Deadline 2021-01-23 00:00:00
Linked information and documents

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-040673-001

1 DELETION_DATE: 20210123

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 18

2 DATE_PUB: 20200127

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 018-038664

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:038664-2020:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: https://lublin.eu

2 ORIGINAL_CPV: Electricity, heating, solar and nuclear energy

INFOCODE: 09300000

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200124

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Supplies

INFOCODE: 2

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Not specified

INFOCODE: Z

2 AC_AWARD_CRIT: Not specified

INFOCODE: Z

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01B01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Електрическа, топлинна, слънчева и ядрена енергия

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Elektrická energie, vytápění, solární a jaderná energie

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Elektricitet, opvarmning, solenergi, nuklear energi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Elektrizität, Heizung, Sonnen- und Kernenergie

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Ηλεκτρική, θερμαντική, ηλιακή και πυρηνική ενέργεια

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Electricity, heating, solar and nuclear energy

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Electricidad, calefacción, energías solar y nuclear

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Elekter, küte, päikese- ja tuumaenergia

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Sähkö-, lämpö-, aurinko- ja ydinenergia

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Electricity, heating, solar and nuclear energy

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Električna energija, grijanje, sunčeva i nuklearna energija

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Villamos energia, fűtés, nap- és nukleáris energia

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Elettricità, riscaldamento, energia solare e nucleare

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Elektra, šildymas, saulės ir branduolinė energija

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Elektrība, siltumapgāde, saules enerģija un kodolenerģija

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Elettriku, tisħin, enerġija tax-xemx u nukleari

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Electricidade, aquecimento, energia solar e nuclear

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Electricitate, încălzire, energie solară şi nucleară

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Elektrika, ogrevanje, sončna in jedrska energija

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Lublin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Elektricitet, värme, sol- och kärnenergi

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Gmina Lublin

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Gmina Lublin

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: pl. Króla Władysława Łokietka 1

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Lublin

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 20-109

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Tomasz Krajewski

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 814663010

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: zamowienia@lublin.eu

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: https://lublin.eu

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 --- URL_PARTICIPATION   value: https://miniportal.uzp.gov.pl

3 ADDRESS_PARTICIPATION_IDEM

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Zakup energii elektrycznej w okresie od 1.7.2020 do 30.6.2022 na potrzeby jednostek włączonych do grupy zakupowej

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Zakup energii elektrycznej w okresie od 1.7.2020 do 30.6.2022 na potrzeby włączonych do grupy zakupowej: jednostek budżetowych Gminy Lublin, ZNK w Lublinie, instytucji kultury Gminy Lublin, Ośrodka Leczenia Uzależnień SPZOZ, spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Lublin, Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie, komend powiatowych/miejskich PSP z województwa lubelskiego.

3 LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Zakup energii elektrycznej w okresie od 1.7.2020 do 30.6.2022 na potrzeby jednostek włączonych do grupy zakupowej

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 1

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 SHORT_DESCR

5 P: Zakup energii elektrycznej w okresie od 1.7.2020 do 30.6.2022 na potrzeby włączonych do grupy zakupowej: jednostek budżetowych Gminy Lublin, ZNK w Lublinie, instytucji kultury Gminy Lublin, Ośrodka Leczenia Uzależnień SPZOZ, spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Lublin.

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Zakup energii elektrycznej w okresie od 1.7.2020 do 30.6.2022 na potrzeby Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 2

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 SHORT_DESCR

5 P: Zakup energii elektrycznej w okresie od 1.7.2020 do 30.6.2022 na potrzeby Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie.

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Zakup energii elektrycznej w okresie od 1.7.2020 do 30.6.2022 na potrzeby „Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie” Sp. z o.o.

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 3

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 SHORT_DESCR

5 P: Zakup energii elektrycznej w okresie od 1.7.2020 do 30.6.2022 na potrzeby „Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie” Sp. z o.o.

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 OBJECT_DESCR

4 TITLE

5 P: Zakup energii elektrycznej w okresie od 1.7.2020 do 30.6.2022 na potrzeby Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie, Komend Powiatowych/Miejskich PSP z województwa lubelskiego

L: 4 --- key: (LOT_NO)   value: 4

4 CPV_ADDITIONAL

5 CPV_CODE

4 SHORT_DESCR

5 P: Zakup energii elektrycznej w okresie od 1.7.2020 do 30.6.2022 na potrzeby Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie, Komend Powiatowych/Miejskich PSP z województwa lubelskiego.

4 NO_EU_PROGR_RELATED

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2020-03-15

2 PROCEDURE

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587840

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587700

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

L: 4 --- key: (P)   value: 2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

L: 4 --- key: (P)   value: 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

L: 4 --- key: (P)   value: 4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

L: 4 --- key: (P)   value: 5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

L: 4 --- key: (P)   value: 6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587840

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587700

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-01-24

20+1