Ewaluacja dot. pomiaru poziomu osiągnięcia wartości wspólnego wskaźnika rezultatu długoterminowego. Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy 6 miesięcy po opuszczeniu programu.

prior information notice

Following the summary about the notice 2020/S 021-046060 dispatched in the year 2020.

Contracting authority Województwo Zachodniopomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 45 info
Miasto Szczecin (PL424) more authorities
Type of the contracting authority Regional or local authority
Main activity General public services
Type of contract Services
Main CPV code
Place of performance Zachodniopomorskie (PL42) more
Country PL; - country: PL
Document type Prior information notice without call for competition
Procedure Not applicable
Type of bid Submission for all lots
Award criteria Lowest price
Regulation European Union
Publication date 2020-01-30 00:00:00
Deadline 2021-01-26 00:00:00
Values 1˙146˙341.47 PLN (estimated total)

Check raw information

View raw data from TED xml.

TECHNICAL_SECTION

1 RECEPTION_ID: 20-043773-001

1 DELETION_DATE: 20210126

1 FORM_LG_LIST: PL

1 COMMENTS: From Convertor

LINKS_SECTION

1 XML_SCHEMA_DEFINITION_LINK

1 OFFICIAL_FORMS_LINK

1 FORMS_LABELS_LINK

1 ORIGINAL_CPV_LINK

1 ORIGINAL_NUTS_LINK

CODED_DATA_SECTION

1 REF_OJS

2 COLL_OJ: S

2 NO_OJ: 21

2 DATE_PUB: 20200130

1 NOTICE_DATA

2 NO_DOC_OJS: 2020/S 021-046060

2 URI_LIST

3 --- URI_DOC   value: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:046060-2020:TEXT:PL:HTML

2 LG_ORIG: PL

2 ISO_COUNTRY

INFO: PL

2 IA_URL_GENERAL: www.przetargi.wzp.pl

2 IA_URL_ETENDERING: www.przetargi.wzp.pl

2 ORIGINAL_CPV: Research services

INFOCODE: 73110000

2 VALUES

3 --- VALUE   value: 1146341.47

1 CODIF_DATA

2 DS_DATE_DISPATCH: 20200127

2 AA_AUTHORITY_TYPE: Regional or local authority

INFOCODE: 3

2 TD_DOCUMENT_TYPE: Prior information notice without call for competition

INFOCODE: 0

2 NC_CONTRACT_NATURE: Services

INFOCODE: 4

2 PR_PROC: Not applicable

INFOCODE: 9

2 RP_REGULATION: European Union

INFOCODE: 4

2 TY_TYPE_BID: Submission for all lots

INFOCODE: 1

2 AC_AWARD_CRIT: The most economic tender

INFOCODE: 2

2 MA_MAIN_ACTIVITIES: General public services

INFOCODE: S

2 HEADING: 01C01

2 INITIATOR: 01

TRANSLATION_SECTION

1 ML_TITLES

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Полша

3 --- TI_TOWN   value: Шчечин

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Научни изследвания

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polsko

3 --- TI_TOWN   value: Szczecin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Výzkum

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Szczecin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Forskning

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Stettin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Forschungsdienste

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Πολωνία

3 --- TI_TOWN   value: Στετίνο

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Υπηρεσίες έρευνας

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poland

3 --- TI_TOWN   value: Szczecin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Research services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Szczecin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicios de investigación

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poola

3 --- TI_TOWN   value: Szczecin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Uurimistööteenused

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Puola

3 --- TI_TOWN   value: Stettin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Tutkimuspalvelut

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pologne

3 --- TI_TOWN   value: Szczecin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Services de recherche

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Pholainn, an

3 --- TI_TOWN   value: Szczecin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Research services

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Szczecin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Istraživačke usluge

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lengyelország

3 --- TI_TOWN   value: Szczecin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Kutatási szolgáltatások

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Stettino

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizi di ricerca

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Lenkija

3 --- TI_TOWN   value: Szczecin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Mokslinių tyrimų paslaugos

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polija

3 --- TI_TOWN   value: Szczecin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Pētniecības pakalpojumi

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: il-Polonja

3 --- TI_TOWN   value: Szczecin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servizzi ta' riċerka

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Stettin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Uitvoeren van onderzoek

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polska

3 --- TI_TOWN   value: Szczecin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Usługi badawcze

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polónia

3 --- TI_TOWN   value: Szczecin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Serviços de investigação

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polonia

3 --- TI_TOWN   value: Szczecin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Servicii de cercetare

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poľsko

3 --- TI_TOWN   value: Szczecin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Výskum

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Poljska

3 --- TI_TOWN   value: Szczecin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Raziskovalne storitve

2 ML_TI_DOC

3 --- TI_CY   value: Polen

3 --- TI_TOWN   value: Szczecin

3 TI_TEXT

L: 4 --- key: (P)   value: Forskning

1 ML_AA_NAMES

2 AA_NAME: Województwo Zachodniopomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

FORM_SECTION

1 F01_2014

2 LEGAL_BASIS

INFO: 32014L0024

2 NOTICE

2 CONTRACTING_BODY

3 ADDRESS_CONTRACTING_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Województwo Zachodniopomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

L: 4 --- key: (NATIONALID)   value: 81168780751100

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Korsarzy 34

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Szczecin

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 70-540

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (CONTACT_POINT)   value: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich, pl. Hołdu Pruskiego 8, 70-550 Szczecin

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 914419203

L: 4 --- key: (E_MAIL)   value: zamowienia.publiczne@wzp.pl

L: 4 --- key: (URL_GENERAL)   value: www.przetargi.wzp.pl

3 DOCUMENT_FULL

3 --- URL_DOCUMENT   value: www.przetargi.wzp.pl

3 ADDRESS_FURTHER_INFO_IDEM

3 ADDRESS_PARTICIPATION_IDEM

3 CA_TYPE

3 CA_ACTIVITY

2 OBJECT_CONTRACT

3 TITLE

L: 4 --- key: (P)   value: Ewaluacja dot. pomiaru poziomu osiągnięcia wartości wspólnego wskaźnika rezultatu długoterminowego. Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy 6 miesięcy po opuszczeniu programu.

3 CPV_MAIN

4 CPV_CODE

3 TYPE_CONTRACT

3 SHORT_DESCR

L: 4 --- key: (P)   value: Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja dotycząca pomiaru poziomu osiągnięcia wartości wspólnego wskaźnika rezultatu długoterminowego „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy 6 miesięcy po opuszczeniu programu” w ramach RPO WZ”.

L: 4 --- key: (P)   value: Celem badania jest wyliczenie wartości wskaźnika „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy 6 miesięcy po opuszczeniu programu” RPO WZ 2014–2020, mierzącego jeden z długoterminowych rezultatów RPO WZ 2014–2020.

3 --- VAL_ESTIMATED_TOTAL   value: 1146341.47

3 NO_LOT_DIVISION

3 OBJECT_DESCR

4 SHORT_DESCR

5 P: Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja dotycząca pomiaru poziomu osiągnięcia wartości wspólnego wskaźnika rezultatu długoterminowego „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy 6 miesięcy po opuszczeniu programu” w ramach RPO WZ”.

5 P: Celem badania jest wyliczenie wartości wskaźnika „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy 6 miesięcy po opuszczeniu programu” RPO WZ 2014–2020, mierzącego jeden z długoterminowych rezultatów RPO WZ 2014–2020.

4 AC

5 AC_QUALITY

AC_CRITERION: Koncepcja i metodyka badania

AC_WEIGHTING: 70

5 AC_PRICE

AC_WEIGHTING: 30

L: 4 --- key: (VAL_OBJECT)   value: 162601.63

L: 4 --- key: (DURATION)   value: 5

4 EU_PROGR_RELATED

5 P: Zamówienie dotyczy programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

3 --- DATE_PUBLICATION_NOTICE   value: 2020-02-28

2 LEFTI

3 TECHNICAL_PROFESSIONAL_INFO

L: 4 --- key: (P)   value: Wykonawca musi posiadać:

L: 4 --- key: (P)   value: 1. doświadczenie wykonawcy w zakresie przeprowadzania badań ankietowych wśród uczestników projektów objętych wsparciem ze środków EFS;

L: 4 --- key: (P)   value: 2. doświadczenie wykonawcy w zakresie realizacji badań o tematyce związanej z rynkiem pracy;

L: 4 --- key: (P)   value: 3. posiadanie zespołu osób mających określone doświadczenie i kompetencje, przeznaczonego do realizacji zamówienia.

3 PERFORMANCE_STAFF_QUALIFICATION

2 PROCEDURE

3 NO_CONTRACT_COVERED_GPA

3 --- DATE_AWARD_SCHEDULED   value: 2020-02-28

2 COMPLEMENTARY_INFO

3 INFO_ADD

L: 4 --- key: (P)   value: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

3 ADDRESS_REVIEW_BODY

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587801

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

3 REVIEW_PROCEDURE

L: 4 --- key: (P)   value: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej jako: „SIWZ”) przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

L: 4 --- key: (P)   value: 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego, podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania podjętej czynności, do której zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

L: 4 --- key: (P)   value: 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

L: 4 --- key: (P)   value: 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem, albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

L: 4 --- key: (P)   value: 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

L: 4 --- key: (P)   value: 6. Terminy wniesienia odwołania:

L: 4 --- key: (P)   value: 1) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp (tożsamą treść zawiera powyższy pkt 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

L: 4 --- key: (P)   value: 2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

L: 4 --- key: (P)   value: 3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 ppkt 1 i pkt 6 ppkt 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

L: 4 --- key: (P)   value: 4) jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

L: 4 --- key: (P)   value: a) 30 dnia od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

L: 4 --- key: (P)   value: b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

L: 4 --- key: (P)   value: 7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

L: 4 --- key: (P)   value: 8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Ustawy z dnia 23.11.2012 – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018, poz. 2188 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

L: 4 --- key: (P)   value: 9. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub zmianę orzeczenia w całości lub w części. Uwaga: informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie jest Województwo Zachodniopomorskie. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w treści SIWZ.

3 ADDRESS_REVIEW_INFO

L: 4 --- key: (OFFICIALNAME)   value: Krajowa Izba Odwoławcza, Departament Odwołań

L: 4 --- key: (ADDRESS)   value: ul. Postępu 17a

L: 4 --- key: (TOWN)   value: Warszawa

L: 4 --- key: (POSTAL_CODE)   value: 02-676

INFO4: PL

4 COUNTRY

L: 4 --- key: (PHONE)   value: +48 224587801

L: 4 --- key: (FAX)   value: +48 224587800

3 --- DATE_DISPATCH_NOTICE   value: 2020-01-27

20+1